מדדים
מדד שער (נקודות) שיעור השינוי מספר מדד
מדדים
תל בונד שקלי 379.5 0.21 710
תל בונד-תשואות שקלי 369.69 0.31 718
תל בונד-שקלי 50 377.06 0.14 720
תל בונד שקלי 0-3 378.11 0.15 724
תל בונד שקלי 3-5 380.26 0.25 725
תל בונד שקלי 5-15 380.11 0.21 726
מק"מ 277.64 0 800
ממשלתיות לא צמודות 415.19 0 690
ממשל.שקל. ריבית קבועה 477.2 0 700
ממשל.שקל. ריבית משתנה 281.88 -0.01 701
ממשל.שקל. ריבית קבועה 2-0 325 0 702
ממשל.שקל. ריבית קבועה 5-2 436 0 703
ממשל.שקל. ריבית קבועה +5 640.46 0.01 704
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
קסם שחר 0-2 3164 1108083
תכלית שחר 0-2 3133.76 1108588
פסגות סל שחר 0-2 סד-1 3126.59 1109438