מדדים
מדד שער (נקודות) שיעור השינוי מספר מדד
מדדים
תל בונד שקלי 374.57 0 710
תל בונד-תשואות שקלי 361.65 0.02 718
מק"מ 277.6 0 800
ממשל.שקל. ריבית קבועה 5-2 435.1 -0.01 703
ממשל.שקל. ריבית קבועה 473.75 0.02 700
ממשל.שקל. ריבית קבועה 2-0 324.98 0 702
ממשלתיות לא צמודות 412.54 0.02 690
ממשל.שקל. ריבית משתנה 281.81 0 701
ממשל.שקל. ריבית קבועה +5 631.7 0.04 704
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
פסגות סל שחר 0-2 סד-1 3127.32 -0.02 53 1109438
קסם שחר 0-2 3165.51 1108083
תכלית שחר 0-2 3136.11 1108588