מדדים
מדד שער (נקודות) שיעור השינוי מספר מדד
מדדים
תל בונד שקלי 372.95 -0.1 710
תל בונד-תשואות שקלי 358.31 -0.08 718
מק"מ 277.59 0 800
ממשלתיות לא צמודות 411.85 -0.07 690
ממשל.שקל. ריבית קבועה 472.86 -0.08 700
ממשל.שקל. ריבית משתנה 281.74 -0.01 701
ממשל.שקל. ריבית קבועה 2-0 324.86 -0.01 702
ממשל.שקל. ריבית קבועה 5-2 435 -0.02 703
ממשל.שקל. ריבית קבועה +5 629.59 -0.16 704
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
פסגות סל שחר 0-2 סד-1 3127.76 -0.03 399 1109438
תכלית שחר 0-2 3137.48 -0.03 374 1108588
קסם שחר 0-2 3164.79 1108083
פסגות סל שחר 0-2 סד-2 313.92 1108158