מדדים
שם המדד שער (נקודות) שיעור השינוי מספר מדד
מדדים
תל בונד שקלי 369.85 -0.04 710
תל בונד-תשואות שקלי 355.98 -0.05 718
מק"מ 277.57 0 800
ממשל.שקל. ריבית קבועה 5-2 434.21 -0.03 703
ממשל.שקל. ריבית קבועה 472.04 0 700
ממשל.שקל. ריבית קבועה 2-0 324.79 -0.02 702
ממשלתיות לא צמודות 411.22 0 690
ממשל.שקל. ריבית משתנה 281.79 0 701
ממשל.שקל. ריבית קבועה +5 627.85 0.02 704
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
קסם שחר 0-2 3164.89 1108083
פסגות סל שחר 0-2 סד-2 313.86 1108158
תכלית שחר 0-2 3138.06 1108588
פסגות סל שחר 0-2 סד-1 3127.8 1109438