מדדים
שם המדד שער (נקודות) שיעור השינוי מספר מדד
מדדים
תל בונד שקלי 368.49 -0.01 710
תל בונד-תשואות שקלי 355.39 0.22 718
מק"מ 277.58 0 800
ממשלתיות לא צמודות 410.51 0.09 690
ממשל.שקל. ריבית קבועה 471.16 0.11 700
ממשל.שקל. ריבית משתנה 281.61 -0.03 701
ממשל.שקל. ריבית קבועה 2-0 324.85 0.01 702
ממשל.שקל. ריבית קבועה 5-2 433.92 0.02 703
ממשל.שקל. ריבית קבועה +5 625.48 0.22 704
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
תכלית שחר 2-5 סד-1 4214.24 0.09 573 1108596
פסגות סל שחר 2-5 סד-4 4331.89 0.06 340 1134576
הראל סל שחר 2-5 421.81 0.03 132 1113729
פסגות סל שחר 2-5 סד-1 4171.15 0.1 125 1109446
תכלית שחר 2-5 סד-2 421.5 0.07 74 1110782
קסם שחר 2-5 4204.47 0.07 71 1108109
פסגות סל שחר 2-5 סד-2 420.82 0.13 5 1125293
פסגות סל שחר 2-5 סד-3 417.53 1108190