מדדים
מדד שער (נקודות) שיעור השינוי מספר מדד
מדדים
תל בונד שקלי 373.31 0.03 710
תל בונד-תשואות שקלי 358.59 0.01 718
מק"מ 277.6 0 800
ממשל.שקל. ריבית קבועה 5-2 435.07 -0.02 703
ממשל.שקל. ריבית קבועה 473.25 -0.04 700
ממשל.שקל. ריבית קבועה 2-0 324.89 -0.01 702
ממשלתיות לא צמודות 412.15 -0.04 690
ממשל.שקל. ריבית משתנה 281.75 0.03 701
ממשל.שקל. ריבית קבועה +5 630.59 -0.08 704
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
פסגות סל שחר 2-5 סד-3 419.29 -0.01 1197 1108190
תכלית שחר 2-5 סד-2 422.79 -0.03 759 1110782
קסם שחר 2-5 4217.26 0.01 729 1108109
הראל סל שחר 2-5 423.27 -0.03 516 1113729
פסגות סל שחר 2-5 סד-1 4183.16 -0.04 390 1109446
פסגות סל שחר 2-5 סד-4 4345.84 -0.01 278 1134576
תכלית שחר 2-5 סד-1 4225.66 0 134 1108596
פסגות סל שחר 2-5 סד-2 422.2 0.08 10 1125293