מדדים
מדד שער (נקודות) שיעור השינוי מספר מדד
מדדים
תל בונד שקלי 373.81 -0.2 710
תל בונד-תשואות שקלי 360.03 -0.29 718
מק"מ 277.61 0 800
ממשל.שקל. ריבית קבועה 5-2 435.11 -0.06 703
ממשל.שקל. ריבית קבועה 473.61 -0.13 700
ממשל.שקל. ריבית קבועה 2-0 324.94 -0.02 702
ממשלתיות לא צמודות 412.42 -0.11 690
ממשל.שקל. ריבית משתנה 281.75 -0.01 701
ממשל.שקל. ריבית קבועה +5 631.35 -0.22 704
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
הראל סל שחר 2-5 423.2 -0.09 974 1113729
תכלית שחר 2-5 סד-1 4222.56 -0.07 408 1108596
תכלית שחר 2-5 סד-2 422.69 -0.08 344 1110782
קסם שחר 2-5 4215.71 -0.06 271 1108109
פסגות סל שחר 2-5 סד-4 4344.88 -0.05 233 1134576
פסגות סל שחר 2-5 סד-1 4179.79 -0.06 80 1109446
פסגות סל שחר 2-5 סד-3 418.66 -0.14 50 1108190
פסגות סל שחר 2-5 סד-2 422.37 1125293