מדדים
מדד שער (נקודות) שיעור השינוי מספר מדד
מדדים
תל בונד שקלי 380.25 -0.18 710
תל בונד-תשואות שקלי 370.73 -0.22 718
תל בונד-גלובל 378.26 -0.21 719
תל בונד-שקלי 50 377.69 -0.17 720
תל בונד שקלי 0-3 378.58 -0.1 724
תל בונד שקלי 3-5 380.91 -0.2 725
תל בונד שקלי 5-15 381.09 -0.2 726
מק"מ 277.64 0 800
ממשל.שקל. ריבית קבועה 5-2 436.08 0.02 703
ממשל.שקל. ריבית קבועה 2-0 324.96 0.01 702
ממשלתיות לא צמודות 415.42 0.02 690
ממשל.שקל. ריבית קבועה 477.46 0.02 700
ממשל.שקל. ריבית משתנה 282 0.02 701
ממשל.שקל. ריבית קבועה +5 641.13 0.02 704
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
תכלית שחר 2-5 סד-1 4228.8 0 415 1108596
הראל סל שחר 2-5 424.08 0.01 289 1113729
תכלית שחר 2-5 סד-2 423.43 -0.01 234 1110782
קסם שחר 2-5 4223.3 -0.01 53 1108109
פסגות סל שחר 2-5 סד-4 4352.61 0 38 1134576
פסגות סל שחר 2-5 סד-2 422.8 1125293
פסגות סל שחר 2-5 סד-3 419.65 1108190
פסגות סל שחר 2-5 סד-1 4186.21 1109446