מדדים
מדד שער (נקודות) שיעור השינוי מספר מדד
מדדים
תל בונד שקלי 374.04 0.06 710
תל בונד-תשואות שקלי 360.42 0.11 718
מק"מ 277.61 0 800
ממשל.שקל. ריבית קבועה 5-2 435.23 0.03 703
ממשל.שקל. ריבית קבועה 473.67 0.01 700
ממשל.שקל. ריבית קבועה 2-0 324.98 0.01 702
ממשלתיות לא צמודות 412.48 0.01 690
ממשל.שקל. ריבית משתנה 281.79 0.01 701
ממשל.שקל. ריבית קבועה +5 631.43 0.01 704
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
הראל סל שחר 5+ 617.49 -0.04 306 1120831
פסגות סל שחר 5+ סד-2 611.04 -0.12 175 1125301
פסגות סל שחר 5+ סד-4 6301.7 -0.02 152 1135276
תכלית שחר 5+ סד-2 613.18 -0.27 148 1110790
תכלית שחר 5+ סד-1 6116.33 -0.19 80 1108554
פסגות סל שחר 5+ סד-3 607.81 -0.01 27 1101344
קסם שחר 5+ 6117.36 0.02 27 1108091
פסגות סל שחר 5+ סד-1 6079.4 1109453