מדדים
מדד שער (נקודות) שיעור השינוי מספר מדד
מדדים
תל בונד שקלי 373.31 0.03 710
תל בונד-תשואות שקלי 358.59 0.01 718
מק"מ 277.6 0 800
ממשל.שקל. ריבית קבועה 5-2 435.07 -0.02 703
ממשל.שקל. ריבית קבועה 473.25 -0.04 700
ממשל.שקל. ריבית קבועה 2-0 324.89 -0.01 702
ממשלתיות לא צמודות 412.15 -0.04 690
ממשל.שקל. ריבית משתנה 281.75 0.03 701
ממשל.שקל. ריבית קבועה +5 630.59 -0.08 704
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
הראל סל שחר 5+ 617.43 0 657 1120831
קסם שחר 5+ 6113.62 0.01 548 1108091
פסגות סל שחר 5+ סד-1 6064.6 0.1 495 1109453
תכלית שחר 5+ סד-1 6111.06 0.01 371 1108554
פסגות סל שחר 5+ סד-4 6300.9 0.06 162 1135276
תכלית שחר 5+ סד-2 612.96 -0.06 67 1110790
פסגות סל שחר 5+ סד-3 607.82 -0.03 58 1101344
פסגות סל שחר 5+ סד-2 610.1 1125301