מדדים
שם המדד שער (נקודות) שיעור השינוי מספר מדד
מדדים
תל בונד שקלי 370.43 0.12 710
תל בונד-תשואות שקלי 356.73 0.16 718
מק"מ 277.58 0 800
ממשל.שקל. ריבית קבועה 5-2 434.43 0.02 703
ממשל.שקל. ריבית קבועה 472.26 0.04 700
ממשל.שקל. ריבית קבועה 2-0 324.85 0 702
ממשלתיות לא צמודות 411.37 0.03 690
ממשל.שקל. ריבית משתנה 281.63 -0.06 701
ממשל.שקל. ריבית קבועה +5 628.28 0.09 704
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
קסם שחר 5+ 6090.85 0.15 895 1108091
פסגות סל שחר 5+ סד-4 6275.66 0.13 599 1135276
תכלית שחר 5+ סד-2 610.26 0.09 317 1110790
הראל סל שחר 5+ 614.82 0.16 231 1120831
פסגות סל שחר 5+ סד-3 605.62 0.15 142 1101344
פסגות סל שחר 5+ סד-2 607.9 1125301
תכלית שחר 5+ סד-1 6083.27 1108554
פסגות סל שחר 5+ סד-1 6032.37 1109453