מדדים
מדד שער (נקודות) שיעור השינוי מספר מדד
מדדים
תל בונד שקלי 379.64 -0.16 710
תל בונד-תשואות שקלי 369.54 -0.32 718
תל בונד-שקלי 50 377.5 -0.05 720
תל בונד שקלי 0-3 378.08 -0.13 724
תל בונד שקלי 3-5 380.3 -0.16 725
תל בונד שקלי 5-15 380.37 -0.19 726
מק"מ 277.63 0 800
ממשל.שקל. ריבית קבועה 2-0 325.02 0.02 702
ממשלתיות לא צמודות 415.52 0.02 690
ממשל.שקל. ריבית קבועה 477.59 0.03 700
ממשל.שקל. ריבית קבועה 5-2 436.1 0 703
ממשל.שקל. ריבית משתנה 281.99 0 701
ממשל.שקל. ריבית קבועה +5 641.4 0.04 704
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
פסגות סל שחר 5+ סד-4 6396.92 -0.01 1042 1135276
תכלית שחר 5+ סד-2 622.25 -0.04 590 1110790
קסם שחר 5+ 6204.08 -0.01 256 1108091
תכלית שחר 5+ סד-1 6195.54 -0.07 203 1108554
הראל סל שחר 5+ 626.51 -0.09 111 1120831
פסגות סל שחר 5+ סד-3 616.37 -0.05 101 1101344
פסגות סל שחר 5+ סד-2 620.11 1125301
פסגות סל שחר 5+ סד-1 6153.46 1109453