מדדים
מדד שער (נקודות) שיעור השינוי מספר מדד
מדדים
תל בונד שקלי 374.83 0.08 710
תל בונד-תשואות שקלי 362.29 0.09 718
תל בונד-שקלי 50 374.18 0.08 720
מק"מ 277.62 0 800
ממשל.שקל. ריבית משתנה 281.87 -0.01 701
ממשל.שקל. ריבית קבועה +5 631.63 0.06 704
ממשל.שקל. ריבית קבועה 5-2 435.17 0.03 703
ממשל.שקל. ריבית קבועה 473.73 0.04 700
ממשל.שקל. ריבית קבועה 2-0 324.97 0 702
ממשלתיות לא צמודות 412.54 0.03 690
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
פסגות סל תל בונד שקלי סד-1 364.79 0.06 3254 1116326
קסם תל בונד שקלי 3660.08 0.06 3096 1116334
תכלית תל בונד שקלי סד-1 3650.65 0.08 2797 1116250
הראל סל תל בונד שקלי 366.82 0.06 1702 1116292
פסגות סל תל בונד שקלי סד-3 3740.72 0.1 1236 1134568
תכלית תל בונד שקלי סד-2 367.67 0.13 557 1116524
פסגות סל תל בונד שקלי סד-2 364.09 0.09 27 1116581