מדדים
מדד שער (נקודות) שיעור השינוי מספר מדד
מדדים
תל בונד שקלי 374.48 0.04 710
תל בונד-תשואות שקלי 361.03 0.04 718
מק"מ 277.6 0 800
ממשלתיות לא צמודות 411.91 -0.06 690
ממשל.שקל. ריבית קבועה 472.95 -0.07 700
ממשל.שקל. ריבית משתנה 281.71 0 701
ממשל.שקל. ריבית קבועה 2-0 324.92 -0.01 702
ממשל.שקל. ריבית קבועה 5-2 434.3 -0.04 703
ממשל.שקל. ריבית קבועה +5 630.22 -0.11 704
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע