מדדים
שם המדד שער (נקודות) שיעור השינוי מספר מדד
מדדים
תל בונד שקלי 370.55 -0.05 710
תל בונד-תשואות שקלי 356.77 -0.1 718
מק"מ 277.58 0 800
ממשל.שקל. ריבית קבועה 5-2 434.67 0.02 703
ממשל.שקל. ריבית קבועה 473.35 0.17 700
ממשל.שקל. ריבית קבועה 2-0 324.88 -0.01 702
ממשלתיות לא צמודות 412.22 0.15 690
ממשל.שקל. ריבית משתנה 281.66 0 701
ממשל.שקל. ריבית קבועה +5 631.18 0.36 704
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע