מדדים
מדד שער (נקודות) שיעור השינוי מספר מדד
מדדים
תל בונד שקלי 372.49 -0.28 710
תל בונד-תשואות שקלי 362.36 -0.41 718
תל בונד-גלובל 368.01 -0.55 719
תל בונד-שקלי 50 370.6 -0.23 720
תל בונד שקלי 0-3 376.4 -0.15 724
תל בונד שקלי 3-5 373.96 -0.32 725
תל בונד שקלי 5-15 370.32 -0.3 726
מק"מ 277.66 0 800
ממשל.שקל. ריבית קבועה 5-2 433.08 -0.03 703
ממשל.שקל. ריבית קבועה 2-0 324.88 0 702
ממשלתיות לא צמודות 411.48 -0.02 690
ממשל.שקל. ריבית קבועה 472.32 -0.02 700
ממשל.שקל. ריבית משתנה 281.92 -0.01 701
ממשל.שקל. ריבית קבועה +5 629.28 -0.03 704
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
תכלית תל בונד שקלי סד-2 365.45 -0.14 3352 1116524
פסגות סל תל בונד שקלי סד-3 3719.05 -0.13 2575 1134568
קסם תל בונד שקלי 3642 -0.1 2461 1116334
הראל סל תל בונד שקלי 364.76 -0.16 2313 1116292
תכלית תל בונד שקלי סד-1 3626.76 -0.19 2196 1116250
פסגות סל תל בונד שקלי סד-1 362.74 -0.1 695 1116326
פסגות סל תל בונד שקלי סד-2 361.84 -0.14 381 1116581