מדדים
מדד שער (נקודות) שיעור השינוי מספר מדד
מדדים
תל בונד שקלי 373.85 -0.21 710
תל בונד-תשואות שקלי 364.41 -0.33 718
תל בונד-גלובל 371.04 -0.31 719
תל בונד-שקלי 50 371.59 -0.19 720
תל בונד שקלי 0-3 377.12 -0.14 724
תל בונד שקלי 3-5 375.72 -0.19 725
תל בונד שקלי 5-15 371.64 -0.24 726
מק"מ 277.67 0 800
ממשל.שקל. ריבית קבועה 5-2 433 -0.05 703
ממשל.שקל. ריבית קבועה 2-0 324.86 0 702
ממשלתיות לא צמודות 411.29 -0.03 690
ממשל.שקל. ריבית קבועה 472.06 -0.03 700
ממשל.שקל. ריבית משתנה 281.97 0 701
ממשל.שקל. ריבית קבועה +5 628.67 -0.04 704
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע