מדדים
מדד שער (נקודות) שיעור השינוי מספר מדד
מדדים
תל בונד שקלי 374.46 0.03 710
תל בונד-תשואות שקלי 361.01 0.04 718
מק"מ 277.6 0 800
ממשלתיות לא צמודות 411.92 -0.06 690
ממשל.שקל. ריבית קבועה 472.97 -0.06 700
ממשל.שקל. ריבית משתנה 281.71 0 701
ממשל.שקל. ריבית קבועה 2-0 324.92 -0.01 702
ממשל.שקל. ריבית קבועה 5-2 434.3 -0.04 703
ממשל.שקל. ריבית קבועה +5 630.27 -0.1 704
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע