מדדים
מדד שער (נקודות) שיעור השינוי מספר מדד
מדדים
תל בונד שקלי 379.55 -0.18 710
תל בונד-תשואות שקלי 369.9 -0.23 718
תל בונד-גלובל 376.6 -0.44 719
תל בונד-שקלי 50 377.23 -0.12 720
תל בונד שקלי 0-3 378.17 -0.11 724
תל בונד שקלי 3-5 380.15 -0.2 725
תל בונד שקלי 5-15 380.34 -0.2 726
מק"מ 277.65 0 800
ממשל.שקל. ריבית קבועה 5-2 435.87 -0.05 703
ממשל.שקל. ריבית קבועה 2-0 324.92 -0.01 702
ממשלתיות לא צמודות 415.07 -0.08 690
ממשל.שקל. ריבית קבועה 477 -0.1 700
ממשל.שקל. ריבית משתנה 281.99 0 701
ממשל.שקל. ריבית קבועה +5 640.11 -0.16 704
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
תכלית מקמ סד-1 2775.71 0 58 1111681
פסגות סל מקמ סד-1 277.45 1112879
פסגות סל מקמ סד-2 277.56 1121771
הראל סל מקמ 277.58 1123223
קסם מקמ 2772.84 1111665