מדדים
מדד שער (נקודות) שיעור השינוי מספר מדד
מדדים
תל בונד שקלי 373.81 -0.2 710
תל בונד-תשואות שקלי 360.03 -0.29 718
מק"מ 277.61 0 800
ממשל.שקל. ריבית קבועה 5-2 435.11 -0.06 703
ממשל.שקל. ריבית קבועה 473.61 -0.13 700
ממשל.שקל. ריבית קבועה 2-0 324.94 -0.02 702
ממשלתיות לא צמודות 412.42 -0.11 690
ממשל.שקל. ריבית משתנה 281.75 -0.01 701
ממשל.שקל. ריבית קבועה +5 631.35 -0.22 704
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
פסגות סל מקמ סד-1 277.39 -0.03 568 1112879
תכלית מקמ סד-1 2775.47 0 67 1111681
הראל סל מקמ 277.55 0 12 1123223
קסם מקמ 2772.76 1111665
פסגות סל מקמ סד-2 277.5 1121771