מדדים
שם המדד שער (נקודות) שיעור השינוי מספר מדד
מדדים
תל בונד שקלי 368.61 0.02 710
תל בונד-תשואות שקלי 354.59 -0.01 718
מק"מ 277.57 0 800
ממשל.שקל. ריבית קבועה 5-2 433.6 -0.05 703
ממשל.שקל. ריבית קבועה 470.52 -0.03 700
ממשל.שקל. ריבית קבועה 2-0 324.79 -0.01 702
ממשלתיות לא צמודות 410.02 -0.03 690
ממשל.שקל. ריבית משתנה 281.65 -0.02 701
ממשל.שקל. ריבית קבועה +5 623.93 -0.03 704
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
קסם מקמ 2773.04 1111665
תכלית מקמ סד-1 2775.23 1111681
פסגות סל מקמ סד-1 277.43 1112879
פסגות סל מקמ סד-2 277.44 1121771
הראל סל מקמ 277.52 1123223