מדדים
מדד שער (נקודות) שיעור השינוי מספר מדד
מדדים
תל בונד שקלי 373.31 0.03 710
תל בונד-תשואות שקלי 358.59 0.01 718
מק"מ 277.6 0 800
ממשל.שקל. ריבית קבועה 5-2 435.07 -0.02 703
ממשל.שקל. ריבית קבועה 473.25 -0.04 700
ממשל.שקל. ריבית קבועה 2-0 324.89 -0.01 702
ממשלתיות לא צמודות 412.15 -0.04 690
ממשל.שקל. ריבית משתנה 281.75 0.03 701
ממשל.שקל. ריבית קבועה +5 630.59 -0.08 704
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
תכלית מקמ סד-1 2775.5 0 165 1111681
קסם מקמ 2772.97 -0.01 42 1111665
פסגות סל מקמ סד-1 277.48 0 33 1112879
פסגות סל מקמ סד-2 277.51 1121771
הראל סל מקמ 277.57 1123223