מדדים
מדד שער (נקודות) שיעור השינוי מספר מדד
מדדים
תל בונד 20 342.61 0.06 707
תל בונד 40 320.6 0.07 708
תל בונד 60 332.54 0.07 709
תל בונד-צמודות 333.54 0.04 711
תל בונד צמודות-יתר 336.75 -0.01 712
תל בונד צמודות-בנקים 317.75 0.03 713
תל בונד תשואות 355.89 0.06 714
תל בונד-מאגר 341.78 0.02 715
תל בונד-ריבית משתנה 332.26 0 716
תל בונד-לא צמודות 348.65 0 717
אג"ח כללי ממשלתי 353.52 0.08 602
ממשלתיות 5-2 שנים 272.95 0.05 646
צמודות מדד ממשלתיות 343.07 0.16 605
ממשלתיות 2-0 שנים 237.65 0.02 637
ממשלתיות 10-5 שנים 351.49 0.12 658
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
קסם ממשלתי כללי 3439.88 0 254 1118231