מדדים
מדד שער (נקודות) שיעור השינוי מספר מדד
מדדים
תל בונד 20 339 -0.16 707
תל בונד 40 317.58 -0.1 708
תל בונד 60 329.2 -0.13 709
תל בונד-צמודות 330.13 -0.12 711
תל בונד צמודות-יתר 333.17 -0.09 712
תל בונד צמודות-בנקים 315.22 -0.12 713
תל בונד תשואות 351.04 -0.09 714
תל בונד-מאגר 338.99 -0.1 715
תל בונד-ריבית משתנה 330.98 -0.07 716
תל בונד-לא צמודות 347.01 -0.09 717
אג"ח כללי ממשלתי 352.21 -0.12 602
צמודות מדד ממשלתיות 340.86 -0.18 605
ממשלתיות 2-0 שנים 235.55 -0.03 637
ממשלתיות 5-2 שנים 270.14 -0.07 646
ממשלתיות 10-5 שנים 348.44 -0.12 658
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
קסם ממשלתי כללי 3429.76 -0.13 670 1118231