מדדים
שם המדד שער (נקודות) שיעור השינוי מספר מדד
מדדים
תל בונד 20 337.67 0.08 707
תל בונד 40 316.83 0.09 708
תל בונד 60 328.19 0.09 709
תל בונד-צמודות 329.09 0.09 711
תל בונד צמודות-יתר 332.15 0.09 712
תל בונד צמודות-בנקים 315.22 0.05 713
תל בונד תשואות 348.58 0.13 714
תל בונד-מאגר 337.54 0.1 715
תל בונד-ריבית משתנה 329.89 -0.02 716
תל בונד-לא צמודות 344.82 0.1 717
אג"ח כללי ממשלתי 351.84 0.07 602
ממשלתיות 5-2 שנים 270.13 0.01 646
צמודות מדד ממשלתיות 340.55 0.11 605
ממשלתיות 2-0 שנים 235.55 -0.05 637
ממשלתיות 10-5 שנים 349.91 0.12 658
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
קסם ממשלתי כללי 3428 0.13 777 1118231