מדדים
מדד שער (נקודות) שיעור השינוי מספר מדד
מדדים
תל בונד 20 342.58 -0.01 707
תל בונד 40 320.57 -0.01 708
תל בונד 60 332.51 -0.01 709
תל בונד-צמודות 333.55 0 711
תל בונד צמודות-יתר 336.83 0.02 712
תל בונד צמודות-בנקים 317.74 0 713
תל בונד תשואות 356 0.03 714
תל בונד-מאגר 341.67 -0.03 715
תל בונד-ריבית משתנה 332.18 -0.02 716
תל בונד-לא צמודות 348.33 -0.09 717
אג"ח כללי ממשלתי 353.17 -0.1 602
ממשלתיות 5-2 שנים 272.77 -0.07 646
צמודות מדד ממשלתיות 342.75 -0.09 605
ממשלתיות 2-0 שנים 237.68 0.01 637
ממשלתיות 10-5 שנים 351.15 -0.1 658
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
קסם גלילים 3315.31 -0.11 519 1111657
פסגות סל גלילים 3387 0.03 107 1131978