מדדים
שם המדד שער (נקודות) שיעור השינוי מספר מדד
מדדים
תל בונד 20 337.8 0.12 707
תל בונד 40 316.82 0.09 708
תל בונד 60 328.25 0.1 709
תל בונד-צמודות 329.12 0.09 711
תל בונד צמודות-יתר 332.07 0.07 712
תל בונד צמודות-בנקים 315.26 0.06 713
תל בונד תשואות 348.56 0.12 714
תל בונד-מאגר 337.55 0.1 715
תל בונד-ריבית משתנה 329.94 -0.01 716
תל בונד-לא צמודות 344.89 0.12 717
אג"ח כללי ממשלתי 351.88 0.08 602
ממשלתיות 5-2 שנים 270.14 0.01 646
צמודות מדד ממשלתיות 340.56 0.12 605
ממשלתיות 2-0 שנים 235.59 -0.03 637
ממשלתיות 10-5 שנים 349.94 0.13 658
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
קסם גלילים 3295.96 0.07 1348 1111657
פסגות סל גלילים 3358.44 1131978