מדדים
מדד שער (נקודות) שיעור השינוי מספר מדד
מדדים
תל בונד 20 339.56 0.09 707
תל בונד 40 317.89 0.08 708
תל בונד 60 329.64 0.08 709
תל בונד-צמודות 330.54 0.06 711
תל בונד צמודות-יתר 333.48 0 712
תל בונד צמודות-בנקים 315.59 0.03 713
תל בונד תשואות 351.34 0.12 714
תל בונד-מאגר 339.33 0.04 715
תל בונד-ריבית משתנה 331.22 0.01 716
תל בונד-לא צמודות 347.31 0.03 717
אג"ח כללי ממשלתי 352.62 0.05 602
צמודות מדד ממשלתיות 341.45 0.17 605
ממשלתיות 2-0 שנים 235.63 0.04 637
ממשלתיות 5-2 שנים 270.32 0.08 646
ממשלתיות 10-5 שנים 348.86 0.13 658
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
קסם גלילים 3303.81 0.39 2502 1111657
פסגות סל גלילים 3368.4 0.23 40 1131978