מדדים
מדד שער (נקודות) שיעור השינוי מספר מדד
מדדים
תל בונד 20 343.09 0.15 707
תל בונד 40 320.64 0.08 708
תל בונד 60 332.8 0.11 709
תל בונד-צמודות 333.82 0.1 711
תל בונד צמודות-יתר 337.03 0.08 712
תל בונד צמודות-בנקים 318.2 0.14 713
תל בונד תשואות 355.61 0 714
תל בונד-מאגר 341.75 0.06 715
תל בונד-ריבית משתנה 332.33 0.04 716
תל בונד-לא צמודות 348.39 0.04 717
אג"ח כללי ממשלתי 353.54 0.08 602
ממשלתיות 5-2 שנים 273.01 0.04 646
צמודות מדד ממשלתיות 343.11 0.08 605
ממשלתיות 2-0 שנים 237.77 0.02 637
ממשלתיות 10-5 שנים 351.73 0.07 658
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
קסם גליל 0-2 2313.93 -0.02 395 1108059
תכלית גליל 0-2 סד-1 2294.49 0.02 298 1108562
פסגות סל גליל 0-2 סד-2 229.57 0.01 219 1125236
הראל סל גליל 0-2 230.14 1113737