מדדים
מדד שער (נקודות) שיעור השינוי מספר מדד
מדדים
תל בונד 20 340.83 0.17 707
תל בונד 40 319.22 0.17 708
תל בונד 60 330.93 0.17 709
תל בונד-צמודות 331.95 0.17 711
תל בונד צמודות-יתר 335.2 0.16 712
תל בונד צמודות-בנקים 316.24 0.14 713
תל בונד תשואות 354.59 0.28 714
תל בונד-מאגר 340.91 0.14 715
תל בונד-ריבית משתנה 331.74 0.02 716
תל בונד-לא צמודות 348.74 0.09 717
אג"ח כללי ממשלתי 352.03 -0.05 602
ממשלתיות 5-2 שנים 269.8 0.03 646
צמודות מדד ממשלתיות 340.69 -0.04 605
ממשלתיות 2-0 שנים 236.41 0 637
ממשלתיות 10-5 שנים 347.81 -0.05 658
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
תכלית גליל 2-5 סד-2 261 0.03 1301 1107077
קסם גליל 2-5 2613.44 0.01 160 1108067
פסגות סל גליל 2-5 סד-2 260.29 0.03 59 1125244
תכלית גליל 2-5 סד-1 2619.18 0.05 57 1108547
פסגות סל גליל 2-5 סד-4 2693.82 0.02 51 1135292
הראל סל גליל 2-5 262.24 -0.01 24 1113265
פסגות סל גליל 2-5 סד-1 260.1 0.01 19 1112861
פסגות סל גליל 2-5 סד-3 260.03 1108174