מדדים
שם המדד שער (נקודות) שיעור השינוי מספר מדד
מדדים
תל בונד 20 337.89 0.03 707
תל בונד 40 316.87 0.02 708
תל בונד 60 328.32 0.02 709
תל בונד-צמודות 329.14 0.01 711
תל בונד צמודות-יתר 331.98 -0.03 712
תל בונד צמודות-בנקים 315.36 0.03 713
תל בונד תשואות 348.57 0 714
תל בונד-מאגר 337.62 0.02 715
תל בונד-ריבית משתנה 329.84 -0.03 716
תל בונד-לא צמודות 345.07 0.05 717
אג"ח כללי ממשלתי 351.98 0.03 602
צמודות מדד ממשלתיות 340.62 0.02 605
ממשלתיות 2-0 שנים 235.55 -0.02 637
ממשלתיות 5-2 שנים 270.26 0.04 646
ממשלתיות 10-5 שנים 349.98 0.01 658
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
פסגות סל גליל 2-5 סד-2 260.84 0.03 418 1125244
קסם גליל 2-5 2619.48 0.03 194 1108067
פסגות סל גליל 2-5 סד-4 2698.21 0 157 1135292
תכלית גליל 2-5 סד-1 2624.56 0.02 134 1108547
פסגות סל גליל 2-5 סד-1 260.57 0 91 1112861
הראל סל גליל 2-5 262.68 -0.01 57 1113265
תכלית גליל 2-5 סד-2 261.44 0 54 1107077
פסגות סל גליל 2-5 סד-3 260.59 -0.01 37 1108174