מדדים
שם המדד שער (נקודות) שיעור השינוי מספר מדד
מדדים
תל בונד 20 337.89 0.03 707
תל בונד 40 316.87 0.02 708
תל בונד 60 328.32 0.02 709
תל בונד-צמודות 329.14 0.01 711
תל בונד צמודות-יתר 331.98 -0.03 712
תל בונד צמודות-בנקים 315.36 0.03 713
תל בונד תשואות 348.57 0 714
תל בונד-מאגר 337.62 0.02 715
תל בונד-ריבית משתנה 329.84 -0.03 716
תל בונד-לא צמודות 345.07 0.05 717
אג"ח כללי ממשלתי 351.98 0.03 602
צמודות מדד ממשלתיות 340.62 0.02 605
ממשלתיות 2-0 שנים 235.55 -0.02 637
ממשלתיות 5-2 שנים 270.26 0.04 646
ממשלתיות 10-5 שנים 349.98 0.01 658
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
קסם גליל 5-10 סד-א1 3545.85 0.06 2356 1108075
קסם גליל 5-10 סד-א2 3393.5 0.17 1254 1117001
פסגות סל גליל 5-10 סד-2 337.81 0.13 407 1125251
פסגות סל גליל 5-10 סד-3 337.64 0.06 200 1101377
הראל סל גליל 5-10 342.46 -0.01 155 1120864
תכלית גליל 5-10 סד-3 337.07 0.43 108 1110816
תכלית גליל 5-10 סד-2 3381.97 0.04 49 1109263
פסגות סל גליל 5-10 סד-4 352.13 1108182
תכלית גליל 5-10 סד-1 3543.75 1108570
תכלית גליל 5-10 סד-4 351.69 1110824
פסגות סל גליל 5-10 סד-1 338.95 1118389