מדדים
מדד שער (נקודות) שיעור השינוי מספר מדד
מדדים
תל בונד 20 343.67 -0.06 707
תל בונד 40 320.74 -0.03 708
תל בונד 60 333.14 -0.05 709
תל בונד-צמודות 334.21 -0.03 711
תל בונד צמודות-יתר 337.54 0 712
תל בונד צמודות-בנקים 317.9 -0.05 713
תל בונד תשואות 356.55 -0.03 714
תל בונד-מאגר 342.1 0 715
תל בונד-ריבית משתנה 331.55 -0.01 716
תל בונד-לא צמודות 348.62 0.02 717
אג"ח כללי ממשלתי 353.39 -0.01 602
ממשלתיות 5-2 שנים 272.92 0.01 646
צמודות מדד ממשלתיות 342.78 0.01 605
ממשלתיות 2-0 שנים 237.78 0 637
ממשלתיות 10-5 שנים 352.3 0.03 658
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
הראל סל גליל 5-10 344.79 0.15 241 1120864
קסם גליל 5-10 סד-א1 3567.04 0.11 205 1108075
קסם גליל 5-10 סד-א2 3413.18 0.18 190 1117001
פסגות סל גליל 5-10 סד-2 339.4 0.12 64 1125251
פסגות סל גליל 5-10 סד-3 339.17 0.02 11 1101377
פסגות סל גליל 5-10 סד-1 341.35 0.09 5 1118389
תכלית גליל 5-10 סד-2 3400.27 0.14 5 1109263
תכלית גליל 5-10 סד-3 338.71 1110816
תכלית גליל 5-10 סד-4 354.67 1110824
פסגות סל גליל 5-10 סד-4 353.55 1108182
תכלית גליל 5-10 סד-1 3557.6 1108570