מדדים
מדד שער (נקודות) שיעור השינוי מספר מדד
מדדים
תל בונד 20 343.09 0.15 707
תל בונד 40 320.64 0.08 708
תל בונד 60 332.8 0.11 709
תל בונד-צמודות 333.82 0.1 711
תל בונד צמודות-יתר 337.03 0.08 712
תל בונד צמודות-בנקים 318.2 0.14 713
תל בונד תשואות 355.61 0 714
תל בונד-מאגר 341.75 0.06 715
תל בונד-ריבית משתנה 332.33 0.04 716
תל בונד-לא צמודות 348.39 0.04 717
אג"ח כללי ממשלתי 353.54 0.08 602
ממשלתיות 5-2 שנים 273.01 0.04 646
צמודות מדד ממשלתיות 343.11 0.08 605
ממשלתיות 2-0 שנים 237.77 0.02 637
ממשלתיות 10-5 שנים 351.73 0.07 658
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
קסם תל בונד 20 3322.63 0.08 1638 1101633
תכלית תל בונד 20 סד-1 166.77 0.08 1281 1102276
הראל סל תל בונד 20 335 0.06 711 1113240
פסגות סל תל בונד 20 סד-3 3420.89 0.04 67 1134535
תכלית תל בונד 20 סד-2 3354 -0.01 54 1109370
פסגות סל תל בונד 20 סד-2 333.42 0.01 16 1101443
פסגות סל תל בונד 20 סד-1 331.63 1104603
תכלית תל בונד 20 סד-3 332.69 1107549