מדדים
שם המדד שער (נקודות) שיעור השינוי מספר מדד
מדדים
תל בונד 20 337.03 0.2 707
תל בונד 40 316.11 0.13 708
תל בונד 60 327.5 0.17 709
תל בונד-צמודות 327.71 0 711
תל בונד צמודות-יתר 330.37 0 712
תל בונד צמודות-בנקים 314.72 0.09 713
תל בונד תשואות 346.38 -0.02 714
תל בונד-מאגר 335.99 -0.01 715
תל בונד-ריבית משתנה 329.82 0.05 716
תל בונד-לא צמודות 343.82 0.17 717
אג"ח כללי ממשלתי 350.84 0.09 602
ממשלתיות 5-2 שנים 269.97 0.05 646
צמודות מדד ממשלתיות 339.21 0.09 605
ממשלתיות 2-0 שנים 235.69 0.01 637
ממשלתיות 10-5 שנים 348.6 0.23 658
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
קסם תל בונד 20 3267.08 0.16 2148 1101633
הראל סל תל בונד 20 329.16 0.06 1866 1113240
תכלית תל בונד 20 סד-1 163.93 0.09 1823 1102276
פסגות סל תל בונד 20 סד-2 327.96 0.15 1808 1101443
פסגות סל תל בונד 20 סד-3 3362.95 0.13 663 1134535
תכלית תל בונד 20 סד-2 3299.87 0.12 597 1109370
פסגות סל תל בונד 20 סד-1 326.22 0.35 478 1104603
תכלית תל בונד 20 סד-3 327.14 0.02 217 1107549