מדדים
מדד שער (נקודות) שיעור השינוי מספר מדד
מדדים
תל בונד 20 347.97 -0.1 707
תל בונד 40 323.44 -0.06 708
תל בונד 60 336.61 -0.08 709
תל בונד-צמודות 337.52 -0.07 711
תל בונד צמודות-יתר 340.33 -0.05 712
תל בונד צמודות-בנקים 319.19 -0.04 713
תל בונד תשואות 361.93 -0.08 714
תל בונד-מאגר 345.51 -0.13 715
תל בונד-ריבית משתנה 331.94 -0.06 716
תל בונד-לא צמודות 352.79 -0.16 717
תל בונד צמודות 0-3 333.58 -0.03 721
תל בונד צמודות 3-5 336.97 -0.06 722
תל בונד צמודות 5-15 341.67 -0.11 723
ממשלתיות 2-0 שנים 237.56 -0.01 637
ממשלתיות 10-5 שנים 356.2 0 658
צמודות מדד ממשלתיות 347.19 0.01 605
אג"ח כללי ממשלתי 356.77 0.02 602
ממשלתיות 5-2 שנים 273.63 0 646
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
קסם תל בונד 20 3370.19 -0.17 3552 1101633
תכלית תל בונד 20 סד-1 169.12 -0.16 1571 1102276
פסגות סל תל בונד 20 סד-3 3469.7 -0.17 1267 1134535
תכלית תל בונד 20 סד-3 337.56 -0.17 902 1107549
הראל סל תל בונד 20 339.88 -0.16 719 1113240
פסגות סל תל בונד 20 סד-1 336.45 -0.15 573 1104603
פסגות סל תל בונד 20 סד-2 338.38 -0.11 146 1101443
תכלית תל בונד 20 סד-2 3402.6 -0.14 103 1109370