מדדים
מדד שער (נקודות) שיעור השינוי מספר מדד
מדדים
תל בונד 20 339.56 0.09 707
תל בונד 40 317.89 0.08 708
תל בונד 60 329.64 0.08 709
תל בונד-צמודות 330.54 0.06 711
תל בונד צמודות-יתר 333.48 0 712
תל בונד צמודות-בנקים 315.59 0.03 713
תל בונד תשואות 351.34 0.12 714
תל בונד-מאגר 339.33 0.04 715
תל בונד-ריבית משתנה 331.22 0.01 716
תל בונד-לא צמודות 347.31 0.03 717
אג"ח כללי ממשלתי 352.62 0.05 602
ממשלתיות 5-2 שנים 270.32 0.08 646
צמודות מדד ממשלתיות 341.45 0.17 605
ממשלתיות 2-0 שנים 235.63 0.04 637
ממשלתיות 10-5 שנים 348.86 0.13 658
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
פסגות סל תל בונד 20 סד-3 3390 0.13 2334 1134535
קסם תל בונד 20 3294.19 0.16 2169 1101633
הראל סל תל בונד 20 332.12 0.17 1196 1113240
תכלית תל בונד 20 סד-1 165.28 0.16 846 1102276
תכלית תל בונד 20 סד-3 329.61 0.07 667 1107549
פסגות סל תל בונד 20 סד-2 330.58 0.08 381 1101443
תכלית תל בונד 20 סד-2 3326.17 0.17 302 1109370
פסגות סל תל בונד 20 סד-1 328.58 0.02 109 1104603