מדדים
מדד שער (נקודות) שיעור השינוי מספר מדד
מדדים
תל בונד 20 339.9 -0.06 707
תל בונד 40 318.35 -0.02 708
תל בונד 60 330.02 -0.04 709
תל בונד-צמודות 331.17 -0.03 711
תל בונד צמודות-יתר 334.72 -0.02 712
תל בונד צמודות-בנקים 315.46 -0.03 713
תל בונד תשואות 353.86 -0.02 714
תל בונד-מאגר 340.34 -0.03 715
תל בונד-ריבית משתנה 331.58 -0.04 716
תל בונד-לא צמודות 348.38 -0.02 717
אג"ח כללי ממשלתי 351.66 0 602
ממשלתיות 5-2 שנים 269.94 0.03 646
צמודות מדד ממשלתיות 340 -0.05 605
ממשלתיות 2-0 שנים 236.51 0 637
ממשלתיות 10-5 שנים 347.22 0.11 658
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
פסגות סל תל בונד 40 סד-3 3176.8 -0.19 173 1134543
פסגות סל תל בונד 40 סד-1 3078.84 0.18 132 1109412
פסגות סל תל בונד 40 סד-2 311.33 -0.11 105 1109461
קסם תל בונד 40 3091.4 -0.08 15 1109230
הראל סל תל בונד 40 309.8 -0.11 2 1113760
תכלית תל בונד 40 סד-1 3118.77 1109354
תכלית תל בונד 40 סד-2 310.63 1109214