מדדים
מדד שער (נקודות) שיעור השינוי מספר מדד
מדדים
תל בונד 20 343.01 0.09 707
תל בונד 40 320.44 0.09 708
תל בונד 60 332.66 0.09 709
תל בונד-צמודות 333.75 0.07 711
תל בונד צמודות-יתר 337.16 0.01 712
תל בונד צמודות-בנקים 317.5 0.06 713
תל בונד תשואות 355.93 0.08 714
תל בונד-מאגר 342.17 0.06 715
תל בונד-ריבית משתנה 331.91 -0.05 716
תל בונד-לא צמודות 349.51 0.08 717
אג"ח כללי ממשלתי 353.75 0.02 602
ממשלתיות 5-2 שנים 272.66 0.08 646
צמודות מדד ממשלתיות 342.28 0.08 605
ממשלתיות 2-0 שנים 237.64 -0.01 637
ממשלתיות 10-5 שנים 351.91 0.17 658
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
קסם תל בונד 40 3109.5 0.05 7761 1109230
תכלית תל בונד 40 סד-1 3127.26 0.07 111 1109354
פסגות סל תל בונד 40 סד-3 3194.9 0.02 76 1134543
פסגות סל תל בונד 40 סד-1 3095.19 -0.09 34 1109412
הראל סל תל בונד 40 311.6 0.09 10 1113760
תכלית תל בונד 40 סד-2 312.13 1109214
פסגות סל תל בונד 40 סד-2 312.92 1109461