מדדים
מדד שער (נקודות) שיעור השינוי מספר מדד
מדדים
תל בונד 20 341.78 -0.19 707
תל בונד 40 319.9 -0.12 708
תל בונד 60 331.77 -0.15 709
תל בונד-צמודות 332.84 -0.17 711
תל בונד צמודות-יתר 336.2 -0.2 712
תל בונד צמודות-בנקים 317.44 -0.05 713
תל בונד תשואות 354.84 -0.31 714
תל בונד-מאגר 340.61 -0.22 715
תל בונד-ריבית משתנה 330.96 -0.03 716
תל בונד-לא צמודות 346.91 -0.25 717
תל בונד צמודות 0-3 332.62 -0.08 721
תל בונד צמודות 3-5 333.44 -0.18 722
תל בונד צמודות 5-15 332.59 -0.26 723
ממשלתיות 2-0 שנים 237.99 0.01 637
ממשלתיות 10-5 שנים 350.93 -0.05 658
צמודות מדד ממשלתיות 342.49 -0.13 605
אג"ח כללי ממשלתי 352.72 -0.07 602
ממשלתיות 5-2 שנים 272.64 0 646
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
פסגות סל תל בונד 40 סד-1 3091.25 -0.1 1105 1109412
תכלית תל בונד 40 סד-2 311.43 -0.09 139 1109214
פסגות סל תל בונד 40 סד-3 3188.96 -0.18 71 1134543
פסגות סל תל בונד 40 סד-2 312.6 -0.14 55 1109461
קסם תל בונד 40 3105.07 -0.24 31 1109230
תכלית תל בונד 40 סד-1 3122 -0.12 8 1109354
הראל סל תל בונד 40 311.51 1113760