מדדים
שם המדד שער (נקודות) שיעור השינוי מספר מדד
מדדים
תל בונד 20 337.65 -0.07 707
תל בונד 40 316.74 -0.04 708
תל בונד 60 328.14 -0.05 709
תל בונד-צמודות 328.97 -0.05 711
תל בונד צמודות-יתר 331.84 -0.04 712
תל בונד צמודות-בנקים 315.26 -0.03 713
תל בונד תשואות 348.23 -0.1 714
תל בונד-מאגר 337.46 -0.05 715
תל בונד-ריבית משתנה 329.67 -0.05 716
תל בונד-לא צמודות 344.9 -0.05 717
אג"ח כללי ממשלתי 352.45 0.13 602
ממשלתיות 5-2 שנים 270.09 -0.06 646
צמודות מדד ממשלתיות 340.97 0.1 605
ממשלתיות 2-0 שנים 235.47 -0.03 637
ממשלתיות 10-5 שנים 350.34 0.1 658
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
תכלית תל בונד 40 סד-1 3096.98 -0.03 307 1109354
קסם תל בונד 40 3078.51 -0.03 114 1109230
פסגות סל תל בונד 40 סד-3 3163.84 0.02 102 1134543
תכלית תל בונד 40 סד-2 308.66 -0.02 65 1109214
פסגות סל תל בונד 40 סד-1 3066.5 0.02 30 1109412
פסגות סל תל בונד 40 סד-2 309.99 -0.08 19 1109461
הראל סל תל בונד 40 308.27 1113760