מדדים
שם המדד שער (נקודות) שיעור השינוי מספר מדד
מדדים
תל בונד 20 337.03 0.2 707
תל בונד 40 316.11 0.13 708
תל בונד 60 327.5 0.17 709
תל בונד-צמודות 327.71 0 711
תל בונד צמודות-יתר 330.37 0 712
תל בונד צמודות-בנקים 314.72 0.09 713
תל בונד תשואות 346.38 -0.02 714
תל בונד-מאגר 335.99 -0.01 715
תל בונד-ריבית משתנה 329.82 0.05 716
תל בונד-לא צמודות 343.82 0.17 717
אג"ח כללי ממשלתי 350.84 0.09 602
ממשלתיות 5-2 שנים 269.97 0.05 646
צמודות מדד ממשלתיות 339.21 0.09 605
ממשלתיות 2-0 שנים 235.69 0.01 637
ממשלתיות 10-5 שנים 348.6 0.23 658
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
הראל סל תל בונד 60 318.76 0.22 3698 1113257
קסם תל בונד 60 3180.76 0.12 1846 1109248
תכלית תל בונד 60 סד-1 3198.85 0.13 1816 1109362
פסגות סל תל בונד 60 סד-3 3269.32 0.12 1295 1134550
תכלית תל בונד 60 סד-2 319.1 0.19 489 1109222
פסגות סל תל בונד 60 סד-1 3167.89 0.1 322 1109420
פסגות סל תל בונד 60 סד-2 320.19 0.1 16 1109479