מדדים
מדד שער (נקודות) שיעור השינוי מספר מדד
מדדים
תל בונד 20 348.59 0.14 707
תל בונד 40 323.63 0.05 708
תל בונד 60 337.01 0.1 709
תל בונד-צמודות 337.87 0.1 711
תל בונד צמודות-יתר 340.51 0.1 712
תל בונד צמודות-בנקים 319.23 0.03 713
תל בונד תשואות 362.73 0.22 714
תל בונד-מאגר 345.64 0.14 715
תל בונד-ריבית משתנה 331.98 0.02 716
תל בונד-לא צמודות 352.7 0.19 717
תל בונד צמודות 0-3 333.61 0.02 721
תל בונד צמודות 3-5 337.12 0.06 722
תל בונד צמודות 5-15 342.34 0.19 723
ממשלתיות 2-0 שנים 237.72 0.01 637
ממשלתיות 10-5 שנים 356.12 0.02 658
צמודות מדד ממשלתיות 347.68 0.12 605
אג"ח כללי ממשלתי 356.83 0.05 602
ממשלתיות 5-2 שנים 273.65 0.05 646
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
תכלית תל בונד 60 סד-1 3287.69 0.15 4610 1109362
הראל סל תל בונד 60 328.07 0.16 1775 1113257
פסגות סל תל בונד 60 סד-3 3361.68 0.14 742 1134550
פסגות סל תל בונד 60 סד-1 3256.15 0.15 566 1109420
תכלית תל בונד 60 סד-2 328.1 0.13 563 1109222
קסם תל בונד 60 3272.9 0.17 334 1109248
פסגות סל תל בונד 60 סד-2 329.33 0.19 36 1109479