מדדים
שם המדד שער (נקודות) שיעור השינוי מספר מדד
מדדים
תל בונד 20 337.41 0.11 707
תל בונד 40 316.54 0.14 708
תל בונד 60 327.91 0.13 709
תל בונד-צמודות 328.19 -0.03 711
תל בונד צמודות-יתר 331.01 0 712
תל בונד צמודות-בנקים 315.07 0.11 713
תל בונד תשואות 347.38 -0.02 714
תל בונד-מאגר 336.56 -0.01 715
תל בונד-ריבית משתנה 329.97 0.05 716
תל בונד-לא צמודות 344.47 0.19 717
אג"ח כללי ממשלתי 351.6 0.22 602
צמודות מדד ממשלתיות 340.16 0.28 605
ממשלתיות 2-0 שנים 235.66 -0.01 637
ממשלתיות 5-2 שנים 270.1 0.05 646
ממשלתיות 10-5 שנים 349.5 0.26 658
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
קסם תל בונד צמוד 3267.8 0.34 7038 1127828
הראל סל תל בונד צמוד 326.9 0.15 291 1127778
פסגות סל תל בונד צמוד 3260.32 0.1 133 1127760