מדדים
מדד שער (נקודות) שיעור השינוי מספר מדד
מדדים
תל בונד 20 338.85 -0.04 707
תל בונד 40 317.54 -0.01 708
תל בונד 60 329.1 -0.03 709
תל בונד-צמודות 330 -0.04 711
תל בונד צמודות-יתר 332.96 -0.06 712
תל בונד צמודות-בנקים 315.09 -0.04 713
תל בונד תשואות 350.84 -0.06 714
תל בונד-מאגר 338.81 -0.05 715
תל בונד-ריבית משתנה 330.88 -0.03 716
תל בונד-לא צמודות 346.72 -0.08 717
אג"ח כללי ממשלתי 351.92 -0.08 602
ממשלתיות 5-2 שנים 269.66 -0.18 646
צמודות מדד ממשלתיות 340.21 -0.19 605
ממשלתיות 2-0 שנים 235.39 -0.07 637
ממשלתיות 10-5 שנים 347.69 -0.22 658
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
הראל סל תל בונד צמוד 328.34 -0.05 6855 1127778
קסם תל בונד צמוד 3277.4 -0.1 6439 1127828
פסגות סל תל בונד צמוד 3275 -0.08 2489 1127760