מדדים
מדד שער (נקודות) שיעור השינוי מספר מדד
מדדים
תל בונד 20 347.97 -0.1 707
תל בונד 40 323.44 -0.06 708
תל בונד 60 336.61 -0.08 709
תל בונד-צמודות 337.52 -0.07 711
תל בונד צמודות-יתר 340.33 -0.05 712
תל בונד צמודות-בנקים 319.19 -0.04 713
תל בונד תשואות 361.93 -0.08 714
תל בונד-מאגר 345.51 -0.13 715
תל בונד-ריבית משתנה 331.94 -0.06 716
תל בונד-לא צמודות 352.79 -0.16 717
תל בונד צמודות 3-5 336.97 -0.06 722
צמודות מדד ממשלתיות 347.19 0.01 605
אג"ח כללי ממשלתי 356.77 0.02 602
ממשלתיות 5-2 שנים 273.63 0 646
ממשלתיות 2-0 שנים 237.56 -0.01 637
ממשלתיות 10-5 שנים 356.2 0 658
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
הראל סל תל בונד צמוד 335.81 -0.07 961 1127778
פסגות סל תל בונד צמוד 3344.86 -0.09 48 1127760
קסם תל בונד צמוד 3349.63 -0.05 40 1127828