מדדים
מדד שער (נקודות) שיעור השינוי מספר מדד
מדדים
תל בונד 20 341.78 -0.19 707
תל בונד 40 319.9 -0.12 708
תל בונד 60 331.77 -0.15 709
תל בונד-צמודות 332.84 -0.17 711
תל בונד צמודות-יתר 336.2 -0.2 712
תל בונד צמודות-בנקים 317.44 -0.05 713
תל בונד תשואות 354.84 -0.31 714
תל בונד-מאגר 340.61 -0.22 715
תל בונד-ריבית משתנה 330.96 -0.03 716
תל בונד-לא צמודות 346.91 -0.25 717
תל בונד צמודות 0-3 332.62 -0.08 721
תל בונד צמודות 3-5 333.44 -0.18 722
תל בונד צמודות 5-15 332.59 -0.26 723
ממשלתיות 2-0 שנים 237.99 0.01 637
ממשלתיות 10-5 שנים 350.93 -0.05 658
צמודות מדד ממשלתיות 342.49 -0.13 605
אג"ח כללי ממשלתי 352.72 -0.07 602
ממשלתיות 5-2 שנים 272.64 0 646
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
קסם תל בונד צמוד יתר 3337.31 -0.15 264 1127836
תכלית תל בונד צמוד יתר 3341.31 -0.1 190 1127802
פסגות סל תל בונד צמוד יתר 3350.98 -0.13 185 1127752
הראל סל תל בונד צמוד יתר 334.14 -0.01 74 1127786