מדדים
מדד שער (נקודות) שיעור השינוי מספר מדד
מדדים
תל בונד 20 340.35 -0.14 707
תל בונד 40 318.72 -0.16 708
תל בונד 60 330.43 -0.15 709
תל בונד-צמודות 331.55 -0.12 711
תל בונד צמודות-יתר 335.03 -0.05 712
תל בונד צמודות-בנקים 315.76 -0.15 713
תל בונד תשואות 354.21 -0.11 714
תל בונד-מאגר 340.66 -0.07 715
תל בונד-ריבית משתנה 331.77 0.01 716
תל בונד-לא צמודות 348.62 -0.03 717
אג"ח כללי ממשלתי 352.21 0.05 602
ממשלתיות 5-2 שנים 269.95 0.06 646
צמודות מדד ממשלתיות 340.79 0.03 605
ממשלתיות 2-0 שנים 236.57 0.07 637
ממשלתיות 10-5 שנים 347.61 -0.06 658
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
פסגות סל תל בונד צמוד יתר 3339.35 0 1642 1127752
קסם תל בונד צמוד יתר 3322.8 -0.12 534 1127836
הראל סל תל בונד צמוד יתר 332.58 0.06 414 1127786
תכלית תל בונד צמוד יתר 3328.98 0.04 129 1127802