מדדים
מדד שער (נקודות) שיעור השינוי מספר מדד
מדדים
תל בונד 20 343.67 -0.06 707
תל בונד 40 320.76 -0.03 708
תל בונד 60 333.15 -0.04 709
תל בונד-צמודות 334.21 -0.03 711
תל בונד צמודות-יתר 337.54 0 712
תל בונד צמודות-בנקים 317.91 -0.04 713
תל בונד תשואות 356.55 -0.03 714
תל בונד-מאגר 342.1 0 715
תל בונד-ריבית משתנה 331.57 -0.01 716
תל בונד-לא צמודות 348.63 0.02 717
אג"ח כללי ממשלתי 353.39 -0.01 602
ממשלתיות 5-2 שנים 272.91 0.01 646
צמודות מדד ממשלתיות 342.78 0.01 605
ממשלתיות 2-0 שנים 237.78 0 637
ממשלתיות 10-5 שנים 352.3 0.03 658
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
הראל סל תל בונד צמוד יתר 335.12 -0.04 139 1127786
פסגות סל תל בונד צמוד יתר 3363.25 -0.06 88 1127752
קסם תל בונד צמוד יתר 3350.37 -0.04 48 1127836
תכלית תל בונד צמוד יתר 3352.95 0.01 29 1127802