מדדים
שם המדד שער (נקודות) שיעור השינוי מספר מדד
מדדים
תל בונד 20 337.89 0.03 707
תל בונד 40 316.87 0.02 708
תל בונד 60 328.32 0.02 709
תל בונד-צמודות 329.14 0.01 711
תל בונד צמודות-יתר 331.98 -0.03 712
תל בונד צמודות-בנקים 315.36 0.03 713
תל בונד תשואות 348.57 0 714
תל בונד-מאגר 337.62 0.02 715
תל בונד-ריבית משתנה 329.84 -0.03 716
תל בונד-לא צמודות 345.07 0.05 717
אג"ח כללי ממשלתי 351.98 0.03 602
צמודות מדד ממשלתיות 340.62 0.02 605
ממשלתיות 2-0 שנים 235.55 -0.02 637
ממשלתיות 5-2 שנים 270.26 0.04 646
ממשלתיות 10-5 שנים 349.98 0.01 658
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע