מדדים
מדד שער (נקודות) שיעור השינוי מספר מדד
מדדים
תל בונד 20 341.94 0.19 707
תל בונד 40 320 0.15 708
תל בונד 60 331.91 0.17 709
תל בונד-צמודות 332.88 0.11 711
תל בונד צמודות-יתר 336 -0.06 712
תל בונד צמודות-בנקים 317.3 0.16 713
תל בונד תשואות 354.78 0 714
תל בונד-מאגר 341.08 -0.04 715
תל בונד-ריבית משתנה 332.36 0.09 716
תל בונד-לא צמודות 348.04 -0.16 717
אג"ח כללי ממשלתי 353.1 -0.01 602
ממשלתיות 5-2 שנים 272.51 0.22 646
צמודות מדד ממשלתיות 342.25 0.13 605
ממשלתיות 2-0 שנים 237.48 0.21 637
ממשלתיות 10-5 שנים 351.51 0.17 658
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע