מדדים
מדד שער (נקודות) שיעור השינוי מספר מדד
מדדים
תל בונד 20 347.82 -0.14 707
תל בונד 40 323.39 -0.07 708
תל בונד 60 336.51 -0.11 709
תל בונד-צמודות 337.44 -0.09 711
תל בונד צמודות-יתר 340.3 -0.06 712
תל בונד צמודות-בנקים 319.07 -0.08 713
תל בונד תשואות 361.84 -0.1 714
תל בונד-מאגר 345.65 -0.09 715
תל בונד-ריבית משתנה 332.01 -0.04 716
תל בונד-לא צמודות 353 -0.1 717
תל בונד צמודות 3-5 336.85 -0.09 722
צמודות מדד ממשלתיות 346.91 -0.07 605
אג"ח כללי ממשלתי 356.43 -0.08 602
ממשלתיות 5-2 שנים 273.53 -0.04 646
ממשלתיות 2-0 שנים 237.58 0 637
ממשלתיות 10-5 שנים 355.89 -0.09 658
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע