מדדים
מדד שער (נקודות) שיעור השינוי מספר מדד
מדדים
תל בונד 20 339.56 0.09 707
תל בונד 40 317.89 0.08 708
תל בונד 60 329.64 0.08 709
תל בונד-צמודות 330.54 0.06 711
תל בונד צמודות-יתר 333.48 0 712
תל בונד צמודות-בנקים 315.59 0.03 713
תל בונד תשואות 351.34 0.12 714
תל בונד-מאגר 339.33 0.04 715
תל בונד-ריבית משתנה 331.22 0.01 716
תל בונד-לא צמודות 347.31 0.03 717
אג"ח כללי ממשלתי 352.62 0.05 602
ממשלתיות 5-2 שנים 270.32 0.08 646
צמודות מדד ממשלתיות 341.45 0.17 605
ממשלתיות 2-0 שנים 235.63 0.04 637
ממשלתיות 10-5 שנים 348.86 0.13 658
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
תכלית תל בונד תשואות 3491.18 0.15 887 1128453
קסם תל בונד תשואות 3489.81 0.18 816 1128545
פסגות סל תל בונד תשואות 3488.99 0.14 503 1128529
הראל סל תל בונד תשואות 348.13 0.15 299 1128578