מדדים
מדד שער (נקודות) שיעור השינוי מספר מדד
מדדים
תל בונד 20 347.37 -0.17 707
תל בונד 40 323.04 -0.12 708
תל בונד 60 336.1 -0.15 709
תל בונד-צמודות 337.07 -0.13 711
תל בונד צמודות-יתר 340.02 -0.09 712
תל בונד צמודות-בנקים 318.85 -0.11 713
תל בונד תשואות 361.46 -0.13 714
תל בונד-מאגר 345.18 -0.1 715
תל בונד-ריבית משתנה 331.85 -0.03 716
תל בונד-לא צמודות 352.48 -0.09 717
תל בונד צמודות 0-3 333.28 -0.09 721
תל בונד צמודות 3-5 336.51 -0.14 722
תל בונד צמודות 5-15 341.12 -0.16 723
אג"ח כללי ממשלתי 356.49 -0.08 602
צמודות מדד ממשלתיות 346.97 -0.06 605
ממשלתיות 2-0 שנים 237.53 -0.01 637
ממשלתיות 5-2 שנים 273.53 -0.04 646
ממשלתיות 10-5 שנים 355.73 -0.13 658
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע