מדדים
שם המדד שער (נקודות) שיעור השינוי מספר מדד
מדדים
תל בונד 20 337.62 -0.01 707
תל בונד 40 316.76 0.01 708
תל בונד 60 328.13 0 709
תל בונד-צמודות 328.99 0.01 711
תל בונד צמודות-יתר 331.94 0.03 712
תל בונד צמודות-בנקים 315.23 -0.01 713
תל בונד תשואות 348.38 0.04 714
תל בונד-מאגר 337.5 0.01 715
תל בונד-ריבית משתנה 329.66 -0.01 716
תל בונד-לא צמודות 344.97 0.02 717
אג"ח כללי ממשלתי 352.44 0 602
ממשלתיות 5-2 שנים 269.99 -0.04 646
צמודות מדד ממשלתיות 340.94 -0.01 605
ממשלתיות 2-0 שנים 235.47 0 637
ממשלתיות 10-5 שנים 350.2 -0.04 658
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע