מדדים
מדד שער (נקודות) שיעור השינוי מספר מדד
מדדים
תל בונד 20 343.75 -0.04 707
תל בונד 40 320.81 -0.01 708
תל בונד 60 333.21 -0.02 709
תל בונד-צמודות 334.26 -0.02 711
תל בונד צמודות-יתר 337.53 0 712
תל בונד צמודות-בנקים 317.93 -0.04 713
תל בונד תשואות 356.5 -0.04 714
תל בונד-מאגר 342.12 0 715
תל בונד-ריבית משתנה 331.69 0.03 716
תל בונד-לא צמודות 348.59 0.01 717
אג"ח כללי ממשלתי 353.26 -0.05 602
ממשלתיות 5-2 שנים 272.95 0.03 646
צמודות מדד ממשלתיות 342.64 -0.03 605
ממשלתיות 2-0 שנים 237.8 0 637
ממשלתיות 10-5 שנים 352.19 0 658
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
תכלית תל בונד מאגר 3413.39 0 231 1132513
קסם תל בונד מאגר 3407.56 0.03 70 1132554
פסגות סל תל בונד מאגר 3412.9 0.03 68 1132588
הראל סל תל בונד מאגר 340.89 0.04 40 1132638