מדדים
מדד שער (נקודות) שיעור השינוי מספר מדד
מדדים
תל בונד 20 340.09 -0.08 707
תל בונד 40 318.41 -0.1 708
תל בונד 60 330.14 -0.09 709
תל בונד-צמודות 331.28 -0.08 711
תל בונד צמודות-יתר 334.79 -0.07 712
תל בונד צמודות-בנקים 315.56 -0.06 713
תל בונד תשואות 353.94 -0.08 714
תל בונד-מאגר 340.43 -0.07 715
תל בונד-ריבית משתנה 331.71 -0.02 716
תל בונד-לא צמודות 348.46 -0.05 717
אג"ח כללי ממשלתי 351.65 -0.16 602
צמודות מדד ממשלתיות 340.16 -0.18 605
ממשלתיות 2-0 שנים 236.51 -0.03 637
ממשלתיות 5-2 שנים 269.87 -0.03 646
ממשלתיות 10-5 שנים 346.84 -0.22 658
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
הראל סל תל בונד מאגר 339.19 -0.08 359 1132638
תכלית תל בונד מאגר 3397.95 -0.08 191 1132513
פסגות סל תל בונד מאגר 3399.5 -0.07 121 1132588
קסם תל בונד מאגר 3390.28 -0.07 59 1132554