מדדים
מדד שער (נקודות) שיעור השינוי מספר מדד
מדדים
תל בונד 20 342.44 -0.07 707
תל בונד 40 320.27 -0.04 708
תל בונד 60 332.28 -0.05 709
תל בונד-צמודות 333.4 -0.05 711
תל בונד צמודות-יתר 336.87 -0.05 712
תל בונד צמודות-בנקים 317.61 -0.02 713
תל בונד תשואות 355.93 -0.06 714
תל בונד-מאגר 341.37 -0.08 715
תל בונד-ריבית משתנה 331.05 -0.02 716
תל בונד-לא צמודות 347.78 -0.08 717
תל בונד צמודות 0-3 332.89 -0.03 721
תל בונד צמודות 3-5 334.04 -0.03 722
תל בונד צמודות 5-15 333.46 -0.08 723
ממשלתיות 2-0 שנים 237.97 0 637
ממשלתיות 10-5 שנים 351.12 -0.02 658
צמודות מדד ממשלתיות 342.94 -0.04 605
אג"ח כללי ממשלתי 352.97 0.02 602
ממשלתיות 5-2 שנים 272.65 -0.01 646
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
תכלית תל בונד מאגר 3403.77 -0.13 1093 1132513
פסגות סל תל בונד מאגר 3406.43 -0.18 420 1132588
הראל סל תל בונד מאגר 339.92 -0.13 91 1132638
קסם תל בונד מאגר 3397.8 -0.18 13 1132554