מדדים
שם המדד שער (נקודות) שיעור השינוי מספר מדד
מדדים
תל בונד 20 337.03 0.2 707
תל בונד 40 316.11 0.13 708
תל בונד 60 327.5 0.17 709
תל בונד-צמודות 327.71 0 711
תל בונד צמודות-יתר 330.37 0 712
תל בונד צמודות-בנקים 314.72 0.09 713
תל בונד תשואות 346.38 -0.02 714
תל בונד-מאגר 335.99 -0.01 715
תל בונד-ריבית משתנה 329.82 0.05 716
תל בונד-לא צמודות 343.82 0.17 717
אג"ח כללי ממשלתי 350.84 0.09 602
ממשלתיות 5-2 שנים 269.97 0.05 646
צמודות מדד ממשלתיות 339.21 0.09 605
ממשלתיות 2-0 שנים 235.69 0.01 637
ממשלתיות 10-5 שנים 348.6 0.23 658
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע