מדדים
מדד שער (נקודות) שיעור השינוי מספר מדד
מדדים
תל בונד 20 342.57 -0.01 707
תל בונד 40 320.6 0 708
תל בונד 60 332.52 -0.01 709
תל בונד-צמודות 333.54 0 711
תל בונד צמודות-יתר 336.77 0.01 712
תל בונד צמודות-בנקים 317.74 0 713
תל בונד תשואות 355.99 0.03 714
תל בונד-מאגר 341.81 0.01 715
תל בונד-ריבית משתנה 332.26 0 716
תל בונד-לא צמודות 348.67 0.01 717
אג"ח כללי ממשלתי 353.53 0.01 602
ממשלתיות 5-2 שנים 272.85 -0.04 646
צמודות מדד ממשלתיות 343.27 0.06 605
ממשלתיות 2-0 שנים 237.66 0 637
ממשלתיות 10-5 שנים 351.45 -0.01 658
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע