מדדים
מדד שער (נקודות) שיעור השינוי מספר מדד
מדדים
דולר ארה"ב 3.52 -0.4 9001
ליש"ט 4.94 -0.94 9003
אירו 4.37 -1.27 9004
דולר אוסטרלי 2.79 -1.13 9301