מדדים
מדד שער (נקודות) שיעור השינוי מספר מדד
מדדים
דולר ארה"ב 3.52 -0.14 9001
ליש"ט 4.73 -0.14 9003
אירו 4.15 -0.5 9004
דולר אוסטרלי 2.71 0.06 9301
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע