מדדים
מדד שער (נקודות) שיעור השינוי מספר מדד
מדדים
ת"א 35 1415.36 -0.08 142
ת"א 125 1290.41 -0.16 137
ת"א בנקים 5 1804.01 -0.07 164
ת"א 90 1048.63 -0.32 143
ביומד 379.9 0.91 167
ת"א גלובל בלוטק 368.88 0.56 145
ת"א נדל"ן 546.34 -0.17 149
ת"א SME60 743.76 0.92 147
ת"א צמיחה 1352.04 1.02 163
ת"א All Share 1287.37 0.15 168
ביטוח 1757.83 -0.86 33
מעלה 1521.09 -0.31 150
ת"א-נפט וגז 984.73 0.22 170
ת"א SME150 1015.55 0.23 176
תל-דיב 1656.61 -0.25 166
ת"א פיננסים 15 1686.77 -0.46 148
* S&P Israel BMI Growth 185.65 -0.01 9805
* BlueStar Israel Global Technology Index 399.14 0.7 10051
* S&P Harel Telecommunications TR 838.82 -0.88 9784
* Dow Jones Israel Select Oil & Gas Total Return Index - GTR 1004.09 0 9804
* Dow Jones Israel Select Consumer Total Return Index - GTR 1653.59 0 9803
* S&P Harel TA Energy Index - GTR 1905.94 0.36 9872
* S&P Israel BMI Value 148.09 0.35 9806
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
קסם ביטוח ענפי 16660 -1.77 1198 1107762