מדדים
מדד שער (נקודות) שיעור השינוי מספר מדד
מדדים
ת"א 35 1498.85 -0.61 142
ת"א 125 1364.07 -0.66 137
ת"א בנקים 5 1896.67 -0.69 164
ת"א 90 1107.63 -0.78 143
ביומד 384.99 -0.85 167
ת"א גלובל בלוטק 375.25 -0.61 145
ת"א נדל"ן 551.77 -0.71 149
ת"א SME60 702.14 -0.91 147
ת"א צמיחה 1318.82 0 163
ת"א All Share 1318.03 -0.6 168
ביטוח 2083.44 -0.03 33
מעלה 1584.65 -0.48 150
ת"א-נפט וגז 953.33 -2.59 170
ת"א SME150 1025.34 -0.78 176
תל-דיב 1686.01 -0.66 166
ת"א פיננסים 15 1866.74 -0.52 148
* S&P Israel BMI Growth 190.9 0.72 9805
* BlueStar Israel Global Technology Index 418.64 0.1 10051
* S&P Harel Telecommunications TR 882.64 0.78 9784
* Dow Jones Israel Select Oil & Gas Total Return Index - GTR 887.03 0.27 9804
* Dow Jones Israel Select Consumer Total Return Index - GTR 1670.54 0.6 9803
* S&P Harel TA Energy Index - GTR 1813.36 0.74 9872
* S&P Israel BMI Value 151.43 0.37 9806
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
הראל סל אנרגיה ישראל 40A S&P 1870 5.06 24 1122621