התחברות

קרנות סל

בחר אפיק השקעות:
בחר מדד:
בחר פוזיציה:
MTF סל (4A) ת"א 352,231.00 - 0.09% -
הראל סל (4A) ת"א 351,648.00 + 0.18% -
פסגות ETFי (4A) ת"א 351,649.00 + 0.12% -
קסם 4A) ETF) ת"א 3516,360.00 - 0.06% -
תכלית סל (40) ת"א 351,644.00 + 0.12% -

תוכן מקודם