נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 13122
שער פתיחה
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 48.8
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 15
שווי שוק 510.45
הון רשום למסחר 3890000
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
20/08/2017 13122 0 0
17/08/2017 13122 0 0
16/08/2017 13122 0 0
15/08/2017 13122 0 0
14/08/2017 13122 0 0
13/08/2017 13122 0 0
10/08/2017 13122 0 0
09/08/2017 13122 0 0
08/08/2017 13122 0 0
07/08/2017 13122 0 0
06/08/2017 13122 0 0
03/08/2017 13122 0 0
02/08/2017 13122 0 0
31/07/2017 13122 0 0
30/07/2017 13122 0 0
27/07/2017 13122 0 0
26/07/2017 13122 0 0
25/07/2017 13122 -0.16 3
24/07/2017 13143 0 0
23/07/2017 13143 0 0
חשיפת התעודה למדדים
נכס בסיס אחוז בנכס בסיס
צמודות מדד ממשלתיות 26.31
תל בונד 60 26.13
ת"א 125 19.46
ממשל.שקל. ריבית קבועה 14.14
ממשל.שקל. ריבית משתנה 13.95