ענף
ענף % שינוי יומי % שינוי שנתי
ענף
+ אג"ח בארץ כללי -0.13 3.4 109|000|000
^ כללי בארץ - ללא מניות -0.15 2.72 109|133|000
^ עד 10% מניות -0.13 3.07 109|134|000
^ עד 20% מניות -0.14 3.68 109|135|000
^ עד 30% מניות -0.1 4.36 109|136|000
^ מעל 30% מניות -0.04 4.47 109|137|000
+ אג"ח בארץ - חברות והמרה -0.16 3.25 104|000|000
^ אג בארץ חברות והמרה סיכון גבוה -0.1 3.3 104|105|000
^ אג"ח תל בונד צמוד מדד -0.19 4.03 104|106|000
^ אג"ח תל בונד שקלי -0.27 4.33 104|107|000
^ אג"ח בארץ חברות והמרה אחר -0.14 2.84 104|108|000
^ אג"ח בארץ תל בונד אחד -0.22 3.97 104|123|000
+ אג"ח בארץ - מדינה -0.07 2.24 009|000|000
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 0-2 -0.05 1.17 009|031|074
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 2-4 -0.07 1.47 009|031|075
^ אג"ח מדינה צמודי מדד +4 -0.07 3.39 009|031|076
^ אג"ח מדינה צמודי מדד אחר -0.07 1.89 009|031|077
^ אג"ח מדינה כללי ללא מניות -0.06 2.26 009|144|000
^ אג"ח מדינה כללי עד 10% מניות -0.08 2.2 009|145|000
^ אג"ח מדינה כללי חשיפה מרבית מעל 10% מניות -0.1 2.7 009|146|000
+ אג"ח בארץ- שקליות -0.07 1.82 008|000|000
^ שקליות לטווח קצר 0-1 -0.01 0.11 008|029|087
^ שקליות לטווח בינוני 1-2 -0.04 0.69 008|029|091
^ שקליות לטווח ארוך +2 -0.05 3.66 008|029|092
^ שקליות בלבד אחר -0.07 2.12 008|029|093
^ אג"ח שקליות כללי ללא מניות -0.07 1.7 008|141|000
^ אג"ח שקליות כללי עד 10% -0.08 1.19 008|142|000
^ אג"ח בארץ מרבית מעל 10% מניות -0.08 2.14 008|143|000
+ מניות בארץ -0.3 7.45 002|000|000
^ ת"א 35 -0.24 4.44 002|017|046
^ ת"א 125 -0.42 6.65 002|017|047
^ ת"א 90 -0.61 11.95 002|017|048
^ יתר -0.37 1.83 002|017|049
^ מדד מניות בארץ אחר -0.47 5.92 002|017|084
^ מניות נדל"ן בארץ -0.14 9.84 002|018|050
^ מניות ענפים אחרים בארץ -0.45 8.04 002|018|052
^ מניות אנרגיה וקומודיטיס 1.1 -4.22 002|018|103
^ מניות כללי בארץ -0.25 8.21 002|019|000
+ קרן כספית 0.01 -0.51 007|000|000
^ כספית שקלית 0 0.08 007|026|000
^ כספית דולר 0.09 -4.96 007|027|070
^ כספית - נקובת מט"ח 0.09 -4.62 007|027|132
+ מניות בחו"ל -0.28 12.22 003|000|000
^ מניות שווקים מתעוררים -0.23 17.91 003|021|060
^ מניות חו"ל גאוגרפי אחר -0.5 2.53 003|021|061
^ מניות אסיה -0.86 18.27 003|021|100
^ מניות סין -0.59 22.35 003|021|101
^ ארה"ב חשופת מט"ח -0.39 9.93 003|021|124
^ ארה"ב מוגנת מט"ח -0.36 17.21 003|021|125
^ ארה"ב נקובת מט"ח -0.31 8.97 003|021|126
^ אירופה חשופת מט"ח -0.13 19.54 003|021|127
^ אירופה מוגנת מט"ח -0.06 7.42 003|021|128
^ מניות בחו"ל אנרגיה וקומודיטיס -0.3 -4.45 003|022|064
^ מניות ענפים אחרים בחו"ל -0.06 13.56 003|022|090
^ כללי בחו"ל - חשופת מט"ח -0.21 10.65 003|023|129
^ כללי בחו"ל - מוגנת מט"ח -0.27 8.71 003|023|130
^ כללי בחו"ל - נקובת מט"ח -0.24 10.45 003|023|131
+ אג"ח בחו"ל -0.01 -1.73 011|000|000
^ אג"ח דולר בחו"ל -0.02 -4.18 011|040|000
^ אג"ח אירו בחו"ל -0.16 12.48 011|041|000
^ אג"ח חשופת מט"ח -0.05 -3.47 011|138|000
^ אג"ח מוגנת מט"ח 0.03 0.8 011|139|000
^ אג"ח נקובת מט"ח -0.02 -3.51 011|140|000
גמישות -0.1 6.56 001|000|000
+ ממונפות ואסטרטגיות -0.33 16.29 006|000|000
^ ממונפות בסיכון גבוה -0.41 20.75 006|025|000
^ ממונפות אחר -0.1 2.75 006|096|000
+ אגד קרנות -0.02 -2.02 121|000|000
^ אגד ישראלי אג"ח -0.12 1.98 121|110|112
^ אגד חוץ אג"ח 0 -3.86 121|114|116
^ אגד חוץ כללי 0.15 2.01 121|114|117
חו"ל כללי -0.04 0.69 102|000|000
+ אג"ח בארץ - מט"ח -0.07 -7.41 118|000|000
^ אג"ח בארץ מט"ח דולר מקומי -0.07 -7.41 118|119|000
+ לתושבי חוץ בלבד -0.3 11.93 013|000|000
^ תושבי חוץ מניות -0.3 11.93 013|043|000
קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
20/80 דיאמונד 109.17 109.17 -0.17 5118435
FOREST 10/90 100.57 100.57 -0.08 5125265
FOREST 20/80 111.25 111.25 -0.08 5118674
FOREST אגח ! 180.91 180.91 -0.08 5108519
Forest עיטם ! 215.02 215.02 -0.1 5108501
MFT 10/90 S&P500- מגודרת מטח 113.53 113.53 -0.05 5118450
MTF 10/90 124.43 124.43 -0.09 5115134
MTF 10/90 תיק עד 3 שנים 103.75 103.75 -0.07 5121967
MTF 15/85 - מגודרת מטח 109.5 109.5 -0.01 5119615
MTF 20/80 126.89 126.89 -0.14 5115274
MTF 20/80 500 S&P - תא 125 מגודרת מטח 113.35 113.35 -0.04 5118971
MTF 25/75 106.51 106.51 -0.02 5121504
MTF 30/70 105.88 105.88 -0.23 5122155
MTF אגח מאוזנת 108.47 108.47 -0.12 5118989
PTF 10/90 השקעות ישראל 108.45 108.45 -0.17 5119920
PTF 20/80 105.08 105.08 -0.18 5123427
א.ש SMARTBETA 10/90 108.6 108.6 -0.14 5119227
א.ש SmartBeta 30/70 102.93 102.93 -0.05 5125141
א.ש SmartBeta 50/50 100.42 100.42 0.42 5127170
אדמונד - דה - רוטשילד ! אגח ללא מניות 110.53 110.53 -0.17 5120381
אדמונד דה רוטשילד 20/80 102.25 102.25 -0.26 5124763
אדמונד דה רוטשילד Select עד 20% מניות 140.39 140.39 -0.13 5115258
אדמונד דה רוטשילד SELECT עד 30% מניות 108.17 108.17 -0.16 5123542
אדמונד דה רוטשילד אגח + 10% 116.33 116.33 -0.18 5106745
אדמונד דה רוטשילד מדד 184.37 184.37 -0.18 5104971
אדמונד דה רוטשילד עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט 99.58 99.58 -0.16 5126289
אדמונד דה רוטשילד עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי 106.13 106.13 -0.17 5122791
אדמונד דה רוטשילד עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט 99.47 99.47 -0.2 5126305
אדמונד דה רוטשילד עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי 99.4 99.4 -0.19 5126263
אדמונד דה רוטשילד תיק אגח + 30% 209.15 209.15 -0.24 5102157
אושן ! תיק אגח פלוס 111.53 111.53 -0.19 5120001
אושן 10/90 110.24 110.24 -0.18 5119979
אושן 20/80 106.14 106.14 -0.18 5123666
אזימוט 10/90 דיבידנד 147.69 147.69 -0.12 5114160
אזימוט 18/82 חי דיבידנד 118 118 -0.17 5122593
אזימוט 25/75 דיבידנד 99.67 99.67 -0.21 5126065
אזימוט אגח ללא מניות 131.54 131.54 -0.12 5116082
אי.בי.אי 20/80 113.76 113.76 -0.17 5122494
אי.בי.אי עד 3 שנים 20/80 92.67 92.67 -0.12 5107420
אי.בי.אי. תיק השקעות מנוהל 50/50 103.55 103.55 -0.08 5125190
איביאי ! אגח ללא מניות 170.57 170.57 -0.13 5110580
איביאי ! אגח פלוס 10/90 1218.53 1218.53 -0.16 5126495
איביאי ! נוגה 25/75 2987.43 2987.43 -0.12 5126479
איביאי 10/90 116.18 116.18 -0.1 5118310
איביאי 15/85 110.78 110.78 -0.13 5119417
איביאי 30/70 112.95 112.95 -0.07 5122502
איביאי אגח פלוס חול 10/90 107.69 107.69 -0.23 5120662
איביאי גיא 20/80 2407.59 2407.59 -0.25 5126230
איביאי סל 10/30/60 מגודרת מטח 107.69 107.69 -0.12 5119706
איביאי סל 25/75 107.81 107.81 -0.15 5120233
איביאי סל אגח מאוזן + 10% 104.54 104.54 -0.12 5122403
איביאי תיק אגח כללי 116.82 116.82 -0.14 5117619
איילון ' 20/80 93.92 93.92 -0.2 5112925
איילון ' 50/50 68.02 68.02 -0.01 5109723
איילון ! אגח והנפקות ללא מניות 139.24 139.24 -0.26 5109673
איילון ! תיק אגח ללא מניות 184.54 184.54 -0.06 5106604
איילון 10/90 פרימיום 209.63 209.63 -0.16 5101795
איילון 25/75 116.94 116.94 0 5117650
איילון עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי 152.27 152.27 -0.18 5104385
איילון עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט 123.08 123.08 -0.19 5108022
איילון עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי 116.24 116.24 -0.24 5118625
איילון תיק השקעות ללא מניות 119 119 -0.17 5117668
אילים ! תיק אגח ללא מניות 129.99 129.99 -0.14 5109384
אילים 10/90 103.51 103.51 -0.15 5123286
אילים 20/80 MA 99.97 99.97 -0.28 5125794
אילים 30/70 MA 99.54 99.54 -0.29 5125786
אילים 50/50 MA 99.01 99.01 -0.23 5125778
אילים עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט 99.86 99.86 -0.1 5125711
אילים עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי 99.54 99.54 -0.15 5125737
אילים עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט 100.37 100.37 0.03 5125729
אילים עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי 100.04 100.04 -0.21 5125745
אילים תיק אגח + 20% 3011.33 3011.49 -0.2 5126271
אילים תיק אגח + 25% 102.59 102.6 -0.26 5124953
אימפקט 20/80 113.07 113.07 -0.39 5117734
אימפקט מלכות מהדרין תיק 10/90 105.56 105.56 -0.1 5120183
אלומות 10/90 168.92 168.92 -0.22 5101514
אלומות 10/90 תיק סולידי 252.14 252.14 -0.1 5100284
אלומות 30/70 148.44 148.44 -0.34 5109319
אלומות מודל כמותי אגח כללי 99.07 99.07 -0.11 5125547
אלומות קבין 20/80 113.23 113.23 -0.13 5121439
אלומות תיק השקעות 50/50 102.71 102.71 0.11 5125273
אלומות תיק השקעות ללא מניות 158.32 158.32 -0.18 5110044
אלומות תיק מנוהל 15% 157.66 157.66 -0.25 5109517
אלומות תיק מנוהל 20% 112.32 112.32 -0.09 5120951
אלומות תיק מנוהל 25% 123.24 123.24 -0.26 5115308
אלטושלר שחם עוקבת תיק מספר 2 – הבנק הבינלאומי 144.36 144.36 -0.08 5108402
אלטשולר ! תיק אגח ללא מניות 580.57 580.57 0.2 5126727
אלטשולר 10-90 140.95 140.95 -0.09 5115167
אלטשולר 25-75 195.69 195.69 0.12 5105705
אלטשולר עוקבת תיק מספר 1 – הבנק הבינלאומי 106.07 106.07 -0.06 5118005
אלטשולר שחם 15-85 99.46 99.46 -0.11 5126164
אלטשולר שחם 20/80 152.89 152.89 -0.18 5114236
אלטשולר שחם 35-65 99.56 99.56 0.05 5126180
אלטשולר שחם 50-50 104.17 104.17 0.07 5124615
אלטשולר שחם עוקבת תיק מספר 3 – בנק דיסקונט 104.81 104.81 0.02 5122825
אלטשולר שחם עוקבת תיק עד 15 – בנק מזרחי 114.95 114.95 -0.13 5118302
אלטשולר שחם תיק השקעות ללא מניות 172.66 172.66 -0.13 5110564
אלפא ביתא 20/80 104.26 104.26 0.02 5124185
אלפא ביתא 30/70 99.7 99.7 0.05 5126347
אלפא טק 20/80 99.43 99.43 -0.21 5125851
אלפא טק! אגח כללי ללא מניות 99.29 99.29 -0.15 5125828
אלפי בנדק 10/90 100.31 100.31 -0.25 5125216
אלפי בנדק 20/80 117.99 117.99 -0.13 5121363
אלפי בנדק 30/70 100.5 100.5 -0.3 5125208
אלפי בנדק עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי 102.94 102.94 -0.22 5123914
אניגמה ! תיק אגח ללא מניות 108.3 108.3 -0.18 5119359
אניגמה 30/70 99.69 99.69 -0.21 5126248
אניגמה אגח ללא מניות 137.71 137.71 -0.2 5116637
אניגמה תיק מנוהל 10/90 113.77 113.77 -0.2 5118765
אניגמה תיק מנוהל 15/85 108.27 108.27 -0.29 5120324
אניגמה תיק מנוהל 20/80 124.04 124.04 -0.27 5118260
אנליסט ! אגח 176.36 176.36 -0.28 5110523
אנליסט (!) פיזור רחב ללא מניות 107.09 107.09 -0.16 5119672
אנליסט 10/90 135.03 135.03 -0.21 5114350
אנליסט 20/80 141.53 141.53 -0.07 5116033
אנליסט אגח ללא מניות 130.47 130.47 -0.17 5114335
אנליסט אגח סולידי + 5% מניות 122.87 122.87 -0.16 5113725
אנליסט עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט 102.43 102.43 -0.14 5123450
אנליסט עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי 132.17 132.17 -0.18 5113709
אנליסט פיזור רחב 10/90 114.07 114.07 -0.19 5118963
אנליסט פיזור רחב 20/80 101.04 101.04 -0.19 5125109
אפסילון ! 10/90 104.41 104.41 -0.14 5123468
אפסילון ! אגח פרימיום 134.98 134.98 -0.21 5104930
אפסילון 10/90 מניות דיבידנד 135.23 135.23 -0.17 5112719
אפסילון 20/80 588.29 588.29 -0.2 5126776
אפסילון 25/75 207.7 207.7 -0.15 5101480
אפסילון אגח ללא מניות 133.17 133.17 -0.14 5112701
אפסילון עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט 135.09 135.09 -0.1 5112727
אפסילון תיק מנוהל 80.26 80.26 -0.05 5100953
אקסיומה אגח + 10% 100.03 100.03 -0.26 5125497
אקסיומה אגח + 30% 133.41 133.41 -0.32 5107883
אקסיומה אגח ללא מניות 160.4 160.4 -0.2 5108774
ברומטר אגח 15/85 193.39 193.39 -0.12 5105267
ברק 10/90 102.71 102.71 -0.23 5121074
ברק 20/80 105.24 105.24 -0.32 5123849
דולפין 10/90 105.97 105.97 -0.18 5123328
דיאמונד אגח יהלום 120.45 120.45 -0.19 5116744
דיאמונד אגח ללא מניות 104.25 104.25 -0.16 5119862
דיביאם ! 10/90 141.06 141.06 -0.16 5107743
דיביאם 25/75 187.25 187.25 -0.15 5109525
דיביאם אגח ללא מניות 108.97 108.97 -0.16 5119805
הורייזן 30/70 119.68 119.68 -0.28 5118948
הורייזן אגח דינמית 124.65 124.65 -0.33 5118955
הראל ! Total Return 103.81 103.81 -0.16 5115936
הראל ! אגח מנוהלת 424.17 424.17 -0.25 5120936
הראל ! אגח פלוס 122.54 122.54 0 5112966
הראל ! נבחרת אגח 1278.08 1278.08 -0.21 5231055
הראל ! תיק אגח כללי 104.09 104.09 -0.18 5119458
הראל 10/90 פלוס 117.51 117.51 -0.16 5115548
הראל 15/85 127.56 127.56 -0.21 5106406
הראל 20/80 - מוגנת מטח 46.26 46.26 0.02 5102488
הראל 20/80 פלוס 93.99 93.99 -0.2 5102884
הראל 25/75 99 99 -0.42 5125943
הראל 2B אייל 99.97 100.27 -0.04 5125646
הראל 30/70 פלוס 96.54 96.54 -0.09 5115555
הראל אגח כללי ממוקדת 100 100 -0.29 5124680
הראל אגח ללא מניות 4047.64 4047.64 -0.15 5111059
הראל אינדקס לפדיון 2022 (מתגלגל כל 6 שנים) 99.81 99.81 -0.2 5124912
הראל חושן 100.06 101.06 -0.08 5125281
הראל מחקה 10/90 142.38 142.38 -0.16 5112586
הראל מחקה 15/85 107.28 107.28 -0.1 5120365
הראל מחקה 20/80 127.09 127.09 -0.16 5115738
הראל מחקה עד 3 שנים 25/75 104.26 104.26 -0.12 5121801
הראל מנוהלת 20% 2538.06 2538.06 -0.04 5111216
הראל נבחרת 10/90 119.94 119.94 -0.14 5104823
הראל נבחרת 20/80 138.3 138.3 -0.22 5106422
הראל עוקבת תיק מס 2 99.31 99.31 -0.09 5125935
הראל עוקבת תיק מספר 2 - הבנק הבינלאומי 110.55 110.55 -0.12 5117841
הראל עוקבת תיק מספר 3 - בנק דיסקונט 128.41 128.41 -0.05 5112768
הראל פיא ! תיק השקעות ללא מניות 150.81 150.81 -0.22 5110929
הראל פיא 10/90 168.86 168.86 -0.11 5104476
הראל פיא 10/90 ! פלטינום 121.54 121.54 -0.16 5115365
הראל פיא 10/90 מחלקת 69.69 69.69 -0.1 5115290
הראל פיא 30/70 205.18 205.18 -0.18 5102645
הראל פיא אגח סולידית מחלקת 61.49 61.49 -0.1 5102850
הראל פיא מנוהלת 15% 113.8 116.08 -0.04 5117460
הראל פיא מעורבת 11979.65 11979.65 -0.36 5110176
הראל תיק השקעות 111.11 111.11 -0.15 5117239
הראל תיק מנוהל 102.45 102.45 -0.11 5124672
טופ אלפא ! אגח ללא מניות 120.5 120.5 -0.16 5115449
טנדם 10/90 102.71 102.71 0.07 5119896
טנדם 20/80 100.91 100.91 -0.05 5122247
ילין לפידות ! 10/90 צמיחה 111.98 111.98 -0.13 5119243
ילין לפידות ! Total Return 112.45 112.45 -0.12 5118088
ילין לפידות ! אגח כללי ללא מניות 151.7 151.7 -0.11 5108915
ילין לפידות 10/90 129.12 129.12 -0.13 5115704
ילין לפידות 15/85 99.27 99.27 0 5125968
ילין לפידות 20/80 141.25 141.25 -0.14 5116488
ילין לפידות 20/80 צמיחה 112.73 112.73 -0.01 5122239
ילין לפידות 25/75 117.43 117.43 0.03 5118617
ילין לפידות 30/70 115.89 115.89 0.02 5121728
ילין לפידות אגח כללי 172.89 172.89 -0.14 5106257
ילין לפידות עד 3 שנים 10/90 127.02 127.02 -0.09 5115886
ילין לפידות עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי 117.18 117.18 -0.09 5114392
ילין לפידות עוקבת תיק 15 בנק מזרחי 143.54 143.54 -0.15 5115092
ילין לפידות עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי 116.47 116.47 -0.09 5117312
ילין לפידות עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט 99.56 99.56 0.02 5125976
ילין לפידות עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי 101.42 101.42 -0.02 5125042
ילין לפידות תיק LV 100.65 100.65 -0.03 5123005
ילין לפידות תיק LV + 15% 104.07 104.07 -0.09 5122999
ילין לפידות תיק אגח +30% 170.37 170.37 -0.23 5107495
ילין לפידות תיק השקעות מנוהל 105.73 105.73 0.05 5123963
ילין לפידות תיק השקעות מנוהל + 10% 101.05 101.05 -0.04 5125026
ילין לפידות תיק ללא מניות 114.18 114.18 -0.12 5117304
יצירה 20/80 105.3 105.3 -0.23 5124243
יצירה 30/70 106.53 106.53 -0.02 5124227
כוון 10/90 166.36 166.36 -0.22 5109632
כוון 20/80 142.19 142.19 -0.19 5105317
כוון אגח 15/85 90.62 90.62 -0.23 5107958
כוון אגח דינמית 232.8 232.8 -0.33 5103569
כוון אגח מנוהלת ללא מניות 144.02 144.02 -0.17 5109624
כרמים אגח כללי 111.89 111.89 -0.17 5108147
להבה ! אגח + 10% 158.02 158.03 -0.17 5109608
מגדל ! 10/90 פלוס 119.64 119.64 -0.15 5118195
מגדל ! אגח מדינה - קונצרני Buy Side 100.47 100.47 -0.06 5125687
מגדל ! אפיקים אגח אקטיבית 748.66 748.67 -0.08 5108055
מגדל ! תיק TOTAL RETURN+ 10% 156.02 156.02 -0.04 5106208
מגדל 10/90 189.3 189.3 -0.12 5102710
מגדל 10/90 Buy Side 99.42 99.42 -0.25 5125406
מגדל 10/90 M.Q.MODEL 164.75 164.76 -0.16 5105572
מגדל 10/90 פרימיום 134.13 134.13 -0.19 5115282
מגדל 10/90 תיק עד 3 שנים 119.92 119.93 -0.15 5115332
מגדל 20/80 166.8 166.8 -0.17 5104807
מגדל 20/80 Buy Side 99.39 99.39 -0.28 5125414
מגדל 20/80 M.Q.Model 121.06 121.07 -0.18 5118245
מגדל 20/80 פרימיום 137.06 137.06 -0.23 5113485
מגדל 25/75 פלוס 98.66 98.66 -0.31 5101191
מגדל 30/70 Buy Side 99.34 99.34 -0.32 5125422
מגדל אגח + 10% 156.64 156.64 -0.31 5102637
מגדל אגח + 20% 6579.2 6579.62 -0.21 5131099
מגדל אגח דינמית 101.86 101.86 -0.25 5124789
מגדל אפיקים אגח ! 1437.09 1437.1 -0.09 5108030
מגדל אפיקים אגח פלוס 128.01 128.01 -0.08 5114681
מגדל אפיקים אגח תשואה כוללת 192.69 192.69 -0.1 5105259
מגדל הכנסה חודשית 214.2 214.21 -0.14 5131115
מגדל עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי 113.63 113.63 -0.13 5104831
מגדל עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט 99.86 99.86 -0.17 5104245
מגדל עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי 185.67 185.67 -0.18 5102926
מגדל עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט 186.75 186.75 -0.01 5102678
מגדל עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי 112.49 112.49 -0.24 5118799
מגדל תיק Total Return פלוס 108.3 108.3 -0.06 5118385
מגדל תיק אגח אקטיבי 102.68 102.68 -0.2 5122379
מגדל תיק השקעות 112.63 112.63 -0.08 5120423
מגדל תיק השקעות ללא מניות 109.3 109.3 -0.2 5120407
מגדל תיק השקעות מנוהל 103.76 103.76 -0.02 5124862
מגדל תיק השקעות עד 15% 147.33 147.34 -0.15 5112826
מגדל תיק השקעות פלוס 112.96 112.96 -0.22 5122304
מודלים ! פוטנציאל 10/90 125.17 125.17 -0.06 5114517
מודלים 20/80 LARGE CAP 109.07 109.07 0.06 5119797
מודלים 30/70 LARGE CAP 106.85 106.85 -0.14 5123708
מודלים אגח דינמית 10/90 122.35 122.35 0.02 5118401
מודלים אגח דינמית ללא מניות 108.74 108.74 0.12 5119540
מור 10/90 110.55 110.55 -0.13 5121587
מור 15/85 109.25 109.25 -0.1 5119821
מור 20/80 112.11 112.11 -0.15 5122726
מור 25/75 101.49 101.49 -0.15 5125919
מור אגח ישראל 103.01 103.01 -0.12 5123294
מור אגח פלוס 196.08 196.08 -0.13 5107693
מור מעשר אגח 155.18 155.18 -0.06 5109749
מור עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט 100.06 100.06 -0.01 5125893
מור תיק אגח + 10% 99.98 99.98 -0.03 5125877
מור תיק אגח מנוהל + 30% 118.8 118.8 -0.15 5119086
מור תיק השקעות 102.86 102.86 0.03 5124805
מיטב ! 10/90 - בניהול ממוקד 110.59 110.59 -0.07 5121280
מיטב ! אקטיבית 10/90 134.68 134.68 -0.15 5114798
מיטב ! אקטיבית ללא מניות 142.2 142.2 -0.16 5116397
מיטב 10/90 109.3 109.3 -0.15 5122015
מיטב 10/90 פלוס 86.19 86.19 -0.02 5115480
מיטב 15/85 105.72 105.72 -0.17 5123864
מיטב 20/80 110.72 110.72 -0.19 5122601
מיטב 20/80 פלוס 156.03 156.03 -0.19 5106109
מיטב 25/75 פלוס 104.5 104.71 -0.1 5125117
מיטב 30/70 184.92 184.92 -0.01 5114079
מיטב אגח 106.65 106.65 -0.14 5123138
מיטב אגח + 10% 107.53 107.53 -0.19 5123872
מיטב אגח + 20% 119.4 119.4 -0.18 5118237
מיטב אגח בניהול ממוקד 114.72 114.72 -0.14 5120886
מיטב אקטיבית 25/75 186.4 186.4 -0.18 5104211
מיטב מודל + 15% 104.81 104.81 -0.17 5107727
מיטב ניהול השקעות 101.91 101.91 0 5126024
מיטב עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי 147.13 147.13 -0.05 5103767
מיטב עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי 97.05 97.05 -0.12 5105580
מיטב עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט 97.24 97.24 -0.17 5118716
מיטב עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי 141.55 141.55 -0.13 5112917
מיטב פוקוס 10/90 100.29 100.29 -0.13 5126107
מיטב פוקוס 20/80 100.03 100.03 -0.16 5126123
מיטב תיק אגח ללא מניות 154.92 154.92 -0.14 5105069
מיטב תיק השקעות עד 30% מניות 56.34 56.9 -0.21 5102330
מיטב תיק מנוהל + 15% 108.73 108.73 -0.09 5102603
סיגמא ! אגח דינמית ללא מניות 115.77 115.77 -0.21 5120704
סיגמא 10/90 147.52 147.52 -0.21 5109004
סיגמא 10/90 ! דינמית 118.16 118.16 -0.22 5120720
סיגמא 15/85 107.85 107.85 -0.2 5123229
סיגמא 20/80 115.73 115.73 -0.22 5120688
סיגמא 30/70 109.72 109.72 -0.26 5123096
סיגמא אגח כללי ללא מניות 154.2 154.2 -0.18 5109871
סיגמא אגח משולבת + 20% 121.12 121.12 -0.03 5113527
סיגמא תיק השקעות ללא מניות 99.47 99.47 -0.24 5125653
סיגמא תיק השקעות עד 20% 122.81 122.81 -0.37 5115514
סיגמא תיק השקעות עד 50% 99.17 99.17 -0.04 5125679
סלע ! אגח כללי ללא מניות 102.71 102.71 -0.12 5123831
סלע 10/90 103.8 103.8 -0.13 5123823
פורטה 20/80 102.59 102.59 -0.2 5125000
פורטה תיק השקעות עד 10% 100.09 100.09 -0.12 5125562
פיטנגו אגח כללי 165.56 165.56 -0.21 5109137
פסגות ! אגח ישראל ללא מניות 122.44 122.44 -0.16 5113097
פסגות ! ישראל 10/90 100.61 100.61 -0.14 5124466
פסגות ! תיק אגח 143.48 143.48 -0.22 5110408
פסגות 10/90 154.49 154.49 -0.15 5109012
פסגות 10/90 ערך 114.47 114.47 -0.1 5112503
פסגות 10/90 פלוס 131.91 131.91 -0.04 5111968
פסגות 25/75 פלוס 151.6 151.6 0 5110945
פסגות 5/95 תיק לונג שורט 110.86 110.86 -0.1 5118567
פסגות אגח אקטיבי 103.71 103.71 -0.05 5120589
פסגות אגח מאוזן 122.15 122.15 -0.23 5112529
פסגות אגח משולבת + 15% 147.58 147.58 0.03 5110424
פסגות אגח תשואה כוללת 112.71 112.71 0.01 5122072
פסגות אופקים 75.15 75.15 -0.05 5108121
פסגות אקטיבית 10/90 130.78 130.78 -0.15 5111604
פסגות דינמית ! אגח + 10% 132.89 132.89 -0.14 5114889
פסגות הנפקות אגח 99.37 99.37 -0.16 5125802
פסגות ישראל 20/80 101.28 101.28 -0.11 5125596
פסגות ישראל 30/70 166.19 166.19 -0.22 5108725
פסגות ממוקדת 20/80 118.1 118.1 -0.14 5118906
פסגות ניהול השקעות 109.08 109.08 -0.01 5123658
פסגות ספיר 20/80 100.46 101.46 -0.05 5125398
פסגות ספיר תיק השקעות 114.9 117.2 -0.04 5122056
פסגות עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי 106.12 106.12 -0.1 5118062
פסגות עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט 110.58 110.58 0.02 5117981
פסגות עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי 171.54 171.54 -0.17 5105788
פסגות עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט 113.97 113.97 0.05 5117999
פסגות פוטנציאל אגח 122.21 122.21 -0.11 5108675
פסגות פלטינום ! אגח ללא מניות 163.67 163.67 -0.15 5104401
פסגות פלטיניום 20/80 158.06 158.06 -0.18 5103429
פסגות פרימיום 208.95 208.95 -0.07 5108105
פסגות שכבות אגח ללא מניות 127.38 127.38 -0.11 5113287
פסגות תיק השקעות מנוהל 101.08 101.08 0 5124474
פסגות תיק השקעות עד 20% 108.62 108.62 -0.01 5121355
פרופאונד אגח 100.85 100.85 -0.15 5124888
קוואנטום 20/80 + אסטרטגיה חכמה 96.96 96.96 -0.14 5127030
קסם KTF 10-90 132.56 132.56 -0.13 5114384
קסם KTF 15-85 106.62 106.62 -0.14 5122643
קסם KTF אגח כללי משולבת 114.33 114.33 -0.12 5118229
קסם אקסלנס ! אגח כללי ללא מניות 117.33 117.33 -0.12 5115613
קסם אקסלנס 10/90! 110.32 110.32 -0.17 5120761
קסם אקסלנס 10-90 110.35 110.35 -0.13 5116751
קסם אקסלנס 10-90 תיק עד 3 שנים 105.87 105.87 -0.08 5120969
קסם אקסלנס 15-85 150.16 150.16 -0.11 5105192
קסם אקסלנס 20-80 846.56 846.56 -0.14 5112016
קסם אקסלנס 25-75 עד 3 שנים 129.69 129.69 -0.15 5112792
קסם אקסלנס 30-70 113.49 113.49 -0.18 5119300
קסם אקסלנס אגח 935.27 935.27 -0.12 5113352
קסם אקסלנס אגח עד 2021 101.21 101.21 -0.06 5121231
קסם אקסלנס אגח פלוס 109.99 109.99 -0.13 5120787
קסם אקסלנס יופיטר 45.54 46 -0.11 5100995
קסם אקסלנס מודל ללא מניות 153.68 153.68 -0.1 5103056
קסם אקסלנס עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט 107.95 107.95 -0.08 5121082
קסם אקסלנס עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי 170.56 170.56 -0.14 5102421
קסם אקסלנס עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט 103.75 103.75 -0.04 5123245
קסם אקסלנס עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי 114.87 114.87 -0.17 5109558
קסם אקסלנס תיק 20-80 111.4 111.4 -0.04 5122577
קסם אקסלנס תיק השקעות ללא מניות 123.74 123.74 -0.15 5116470
קסם אקסלנס! נקסוס 106.77 107.84 -0.14 5105846
שופן 20/80 100 100 0 5127139
שקדי שוקי הון 30/70 100.71 100.71 -0.22 5125471
תטא אגח כללי לכל עת 164.39 164.4 -0.1 5111679
תכלית TTF ! אינדקס אגח ישראל ר.קבועה 103.79 103.79 -0.13 5124458
תכלית TTF 10/90 89.78 89.78 -0.1 5115837
תכלית TTF 15/85 128.55 128.55 -0.2 5117346
תכלית TTF 20/80 114.48 114.48 -0.27 5114483
תכלית TTF אגח כללי משולבת 106.78 106.78 -0.12 5120829
תכלית 20/90 TTF 121.09 121.09 -0.14 5118724
תלתן 10/90 85.87 85.87 -0.16 5108287
תלתן 20/80 100.2 100.2 -0.16 5125489
תלתן אגח ללא מניות 104.76 104.76 -0.14 5123187
תמיר פישמן 10/90' פלוס 106.74 106.74 -0.25 5115811
תמיר פישמן 20/80 103.05 103.05 -0.3 5102439
תמיר פישמן 30/70 5127121
תמיר פישמן עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי 114.06 114.06 -0.16 5116272
תמיר פישמן עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט 180.38 180.38 -0.18 5104518
תמיר פישמן עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי 122.98 122.98 -0.22 5116298