ענף
ענף % שינוי יומי % שינוי שנתי
ענף
+ אג"ח בארץ כללי -0.01 3.41 109|000|000
^ כללי בארץ - ללא מניות -0.03 1.86 109|133|000
^ עד 10% מניות -0.02 2.86 109|134|000
^ עד 20% מניות -0.01 4.23 109|135|000
^ עד 30% מניות 0.04 4.36 109|136|000
^ מעל 30% מניות 0.09 7.13 109|137|000
+ אג"ח בארץ - חברות והמרה -0.01 3 104|000|000
^ אג בארץ חברות והמרה סיכון גבוה -0.04 5.91 104|105|000
^ אג"ח תל בונד צמוד מדד -0.04 2.4 104|106|000
^ אג"ח תל בונד שקלי 0.01 4.32 104|107|000
^ אג"ח בארץ חברות והמרה אחר -0.01 2.6 104|108|000
^ אג"ח בארץ תל בונד אחד 0 3.15 104|123|000
+ אג"ח בארץ - מדינה -0.03 0.67 009|000|000
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 0-2 -0.05 1.01 009|031|074
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 2-4 -0.03 -0.3 009|031|075
^ אג"ח מדינה צמודי מדד +4 0.01 -0.6 009|031|076
^ אג"ח מדינה צמודי מדד אחר -0.03 -0.56 009|031|077
^ אג"ח מדינה כללי ללא מניות -0.03 0.29 009|144|000
^ אג"ח מדינה כללי עד 10% מניות -0.04 1.27 009|145|000
^ אג"ח מדינה כללי חשיפה מרבית מעל 10% מניות -0.04 2.45 009|146|000
+ אג"ח בארץ- שקליות -0.02 1.36 008|000|000
^ שקליות לטווח קצר 0-1 0 0.16 008|029|087
^ שקליות לטווח בינוני 1-2 0 0.66 008|029|091
^ שקליות לטווח ארוך +2 -0.04 1.46 008|029|092
^ שקליות בלבד אחר -0.02 1.47 008|029|093
^ אג"ח שקליות כללי ללא מניות -0.03 1.06 008|141|000
^ אג"ח שקליות כללי עד 10% -0.02 1.76 008|142|000
^ אג"ח בארץ מרבית מעל 10% מניות -0.02 2.69 008|143|000
+ מניות בארץ -0.02 15.73 002|000|000
^ ת"א 35 0.13 0.35 002|017|046
^ ת"א 125 -0.01 9.75 002|017|047
^ ת"א 90 -0.2 20.92 002|017|048
^ יתר -0.02 20.34 002|017|049
^ מדד מניות בארץ אחר -0.15 17.19 002|017|084
^ מניות נדל"ן בארץ -0.75 18.04 002|018|050
^ מניות ענפים אחרים בארץ -0.1 15.07 002|018|052
^ מניות אנרגיה וקומודיטיס -0.37 7.53 002|018|103
^ מניות כללי בארץ 0.03 17.53 002|019|000
+ קרן כספית 0.05 -0.45 007|000|000
^ כספית שקלית 0 0.08 007|026|000
^ כספית דולר 0.65 -6.62 007|027|070
^ כספית - נקובת מט"ח 0.65 -6.29 007|027|132
+ מניות בחו"ל 0.88 12.61 003|000|000
^ מניות שווקים מתעוררים 1.05 11.17 003|021|060
^ מניות חו"ל גאוגרפי אחר 1.27 003|021|061
^ מניות אסיה 1.24 18.78 003|021|100
^ מניות סין 0.63 19.13 003|021|101
^ ארה"ב חשופת מט"ח 1.16 9.44 003|021|124
^ ארה"ב מוגנת מט"ח 0.61 17.52 003|021|125
^ ארה"ב נקובת מט"ח 1.18 6.41 003|021|126
^ אירופה חשופת מט"ח 1.09 12.45 003|021|127
^ אירופה מוגנת מט"ח 0.45 20.57 003|021|128
^ מניות בחו"ל אנרגיה וקומודיטיס 0.7 -18.76 003|022|064
^ מניות ענפים אחרים בחו"ל 1.34 12.15 003|022|090
^ כללי בחו"ל - חשופת מט"ח 0.95 6.88 003|023|129
^ כללי בחו"ל - מוגנת מט"ח 0.64 15.78 003|023|130
^ כללי בחו"ל - נקובת מט"ח 1 9.54 003|023|131
+ אג"ח בחו"ל 0.53 -2.77 011|000|000
^ אג"ח דולר בחו"ל 0.65 -5.39 011|040|000
^ אג"ח אירו בחו"ל 0.55 -2.2 011|041|000
^ אג"ח חשופת מט"ח 0.6 -4.71 011|138|000
^ אג"ח מוגנת מט"ח 0.36 0.91 011|139|000
^ אג"ח נקובת מט"ח 0.66 -5.05 011|140|000
גמישות 0.06 11.04 001|000|000
+ ממונפות ואסטרטגיות 0.33 12.02 006|000|000
^ ממונפות בסיכון גבוה 0.46 15.12 006|025|000
^ ממונפות אחר -0.01 3.39 006|096|000
+ אגד קרנות 0.42 -2.1 121|000|000
^ אגד ישראלי אג"ח 0.06 1.27 121|110|112
^ אגד חוץ מניות 1.37 10.49 121|114|115
^ אגד חוץ אג"ח 0.68 -4.5 121|114|116
^ אגד חוץ כללי 0.17 121|114|117
חו"ל כללי 0.35 -2.76 102|000|000
+ אג"ח בארץ - מט"ח -0.18 -9.92 118|000|000
^ אג"ח בארץ מט"ח דולר מקומי -0.18 -9.92 118|119|000
+ לתושבי חוץ בלבד 0.91 9.71 013|000|000
^ תושבי חוץ מניות 0.91 9.71 013|043|000
קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
20/80 דיאמונד 108.1 108.1 -0.03 5118435
FOREST 20/80 110.11 110.11 -0.04 5118674
FOREST אגח ! 179.28 179.28 -0.03 5108519
Forest עיטם ! 211.92 211.92 -0.02 5108501
MFT 10/90 S&P500- מגודרת מטח 111.3 111.3 0.05 5118450
MTF 10/90 123.06 123.06 -0.02 5115134
MTF 10/90 תיק עד 3 שנים 102.61 102.61 0.04 5121967
MTF 15/85 - מגודרת מטח 107.51 107.51 0.09 5119615
MTF 20/80 124.65 124.65 -0.02 5115274
MTF 20/80 500 S&P - תא 125 מגודרת מטח 110.78 110.78 0.08 5118971
MTF 25/75 104.16 104.16 0.1 5121504
MTF 30/70 103.71 103.71 0 5122155
MTF אגח מאוזנת 107.03 107.03 -0.04 5118989
PROFOUND אגח 100.01 100.01 -0.04 5124888
PTF 10/90 השקעות ישראל 106.88 106.88 -0.01 5119920
PTF 20/80 103.52 103.52 0 5123427
א.ש SMARTBETA 10/90 107.1 107.1 -0.05 5119227
אדמונד - דה - רוטשילד ! אגח ללא מניות 108.12 108.12 -0.04 5120381
אדמונד דה - רוטשילד אגח + 15% 104.87 104.87 0 5122791
אדמונד דה רוטשילד 20/80 100.06 100.06 -0.05 5124763
אדמונד דה רוטשילד Select עד 20% מניות 138.5 138.5 -0.02 5115258
אדמונד דה רוטשילד SELECT עד 30% מניות 105.96 105.96 -0.01 5123542
אדמונד דה רוטשילד אגח + 10% 114.38 114.38 -0.04 5106745
אדמונד דה רוטשילד מדד 180.65 180.65 -0.03 5104971
אדמונד דה רוטשילד תיק אגח + 30% 205.08 205.08 -0.04 5102157
אושן ! תיק אגח פלוס 109.5 109.5 -0.02 5120001
אושן 10/90 108.31 108.31 -0.01 5119979
אושן 20/80 103.6 103.6 -0.02 5123666
אזימוט 10/90 דיבידנד 147.17 147.17 0.03 5114160
אזימוט 18/82 חי דיבידנד 116.8 116.8 0.06 5122593
אזימוט אגח ללא מניות 129.87 129.87 -0.05 5116082
אי.בי.אי 20/80 110.85 110.85 0.01 5122494
אי.בי.אי עד 3 שנים 20/80 89.99 89.99 0.04 5107420
איביאי ! אגח ללא מניות 167.05 167.05 -0.01 5110580
איביאי ! אגח פלוס 10/90 1189.07 1189.07 0.01 5126495
איביאי ! נוגה 25/75 2903.04 2903.04 0 5126479
איביאי 10/90 114.07 114.07 0.02 5118310
איביאי 15/85 107.75 107.75 0.06 5119417
איביאי 30/70 109.16 109.16 0.19 5122502
איביאי אגח פלוס חול 10/90 105.84 105.84 0.32 5120662
איביאי גיא 20/80 2328.92 2328.92 0 5126230
איביאי סל 10/30/60 מגודרת מטח 106.01 106.01 0 5119706
איביאי סל 25/75 105.43 105.43 -0.03 5120233
איביאי סל אגח מאוזן + 10% 103.53 103.53 0 5122403
איביאי תיק אגח כללי 114.98 114.98 -0.02 5117619
איילון ! תיק אגח ללא מניות 135.64 135.64 -0.01 5109673
איילון ! תיק אגח ללא מניות 184.17 184.17 0.11 5106604
איילון 10/90 פרימיום 205.99 205.99 -0.02 5101795
איילון 20/80 91.39 91.39 -0.02 5112925
איילון 25/75 תיק עד 3 שנים 113.16 113.16 0.27 5117650
איילון 30/70 תיק CORE SATELLITE 120.56 120.56 0.02 5108022
איילון מודל עד 30% 113.22 113.22 0.04 5118625
איילון מנוהל עד 15% 150.74 150.74 -0.03 5104385
איילון מנוהל עד 30% 170.61 170.61 -0.01 5103544
איילון תיק השקעות ללא מניות 117.73 117.73 -0.03 5117668
אילים ! תיק אגח ללא מניות 127.33 127.33 0.02 5109384
אילים 10/90 102.12 102.12 -0.03 5123286
אילים תיק אגח + 20% 2983.64 2983.77 -0.07 5126271
אילים תיק אגח + 25% 100.04 100.05 -0.01 5124953
אימפקט 20/80 111.61 111.61 0.01 5117734
אימפקט מלכות מהדרין תיק 10/90 104.19 104.19 0.09 5120183
אלומות 10/90 167.37 167.37 -0.03 5101514
אלומות 10/90 תיק סולידי 252.3 252.3 -0.02 5100284
אלומות 30/70 145.29 145.29 -0.05 5109319
אלומות מסלול 15 137.58 137.58 -0.02 5107446
אלומות מסלול ללא מניות 130.94 130.94 -0.04 5108956
אלומות קבין 20/80 110.22 110.22 0.12 5121439
אלומות תיק השקעות ללא מניות 156.92 156.92 -0.06 5110044
אלומות תיק מנוהל 15% 154.84 154.84 -0.06 5109517
אלומות תיק מנוהל 20% 109.19 109.19 0.27 5120951
אלומות תיק מנוהל 25% 119.91 119.91 -0.02 5115308
אלטושלר שחם 15-85 143.8 143.8 -0.02 5108402
אלטשולר ! תיק אגח ללא מניות 570.87 570.87 0.09 5126727
אלטשולר 10-90 139.36 139.36 -0.06 5115167
אלטשולר 25-75 192.19 192.19 0.14 5105705
אלטשולר שחם 20/80 151.13 151.13 -0.03 5114236
אלטשולר שחם 50-50 101.13 101.13 0.1 5124615
אלטשולר שחם אופקים 108.15 108.15 0.11 5119771
אלטשולר שחם סילבר אגח דינמית 111.44 111.44 -0.04 5119102
אלטשולר שחם תיק מספר 3 103.45 103.45 0.07 5122825
אלטשולר תיק השקעות + 15% 113.88 113.88 -0.03 5118302
אלטשולר תיק השקעות ללא מניות 171.98 171.98 -0.03 5110564
אלטשולר תיק מספר 1 ללא מניות 106.19 106.19 -0.06 5118005
אלפא ביתא 20/80 103.01 103.01 0.03 5124185
אלפי בנדק 20/80 115.51 115.51 0.13 5121363
אלפי בנדק עוקבת תיק 2 101.47 101.47 0 5123914
אניגמה ! תיק אגח ללא מניות 106.32 106.32 0.01 5119359
אניגמה אגח ללא מניות 135.36 135.36 -0.01 5116637
אניגמה תיק מנוהל 10/90 112.9 112.9 0.01 5118765
אניגמה תיק מנוהל 15/85 106.59 106.59 -0.02 5120324
אניגמה תיק מנוהל 20/80 123.36 123.36 -0.01 5118260
אנליסט ! אגח 173.71 173.71 -0.06 5110523
אנליסט (!) פיזור רחב ללא מניות 105.28 105.28 0 5119672
אנליסט 10/90 132.82 132.82 0.01 5114350
אנליסט 15/85 101.51 101.51 0 5123450
אנליסט 20/80 138.55 138.55 0.2 5116033
אנליסט אגח ללא מניות 128.26 128.26 -0.02 5114335
אנליסט אגח סולידי + 5% מניות 121.82 121.82 -0.02 5113725
אנליסט פיזור רחב 10/90 112.21 112.21 -0.01 5118963
אנליסט תיק אגח + 15% 130.71 130.71 -0.01 5113709
אפסילון ! 10/90 104.55 104.55 0 5123468
אפסילון ! אגח פרימיום 132.19 132.19 0.02 5104930
אפסילון 10/90 מניות דיבידנד 134.45 134.45 0 5112719
אפסילון 25/75 206.52 206.52 -0.02 5101480
אפסילון 30/70 591.55 591.55 -0.03 5126776
אפסילון 5/95 124.32 124.32 -0.03 5108345
אפסילון ללא מניות 131.35 131.35 0.02 5112701
אפסילון תיק 15% 135.37 135.37 -0.01 5112727
אפסילון תיק מנוהל 80.18 80.18 0.12 5100953
אקסיומה אגח + 30% 129.36 129.36 -0.02 5107883
אקסיומה אגח ללא מניות 158.35 158.35 -0.01 5108774
אקסלנס ! אגח כללי ללא מניות 116.35 116.35 -0.03 5115613
אקסלנס ! נקסוס 105.01 106.06 -0.01 5105846
אקסלנס ! שכבות מנוהלות + 10% 108.38 108.38 -0.03 5118831
אקסלנס 10/90 ! 108.33 108.33 -0.03 5120761
אקסלנס 10-90 108.35 108.35 -0.02 5116751
אקסלנס 10-90 תיק עד 3 שנים 104.36 104.36 -0.01 5120969
אקסלנס 15-85 147.67 147.67 -0.01 5105192
אקסלנס 2025 XLC 113.35 113.35 -0.04 5109558
אקסלנס 20-80 833.42 833.42 0.01 5112016
אקסלנס 25-75 עד 3 שנים 126.9 126.9 0.02 5112792
אקסלנס 5-95 תיק לונג /שורט 108.44 108.44 -0.02 5120787
אקסלנס אגח 930.88 930.88 -0.03 5113352
אקסלנס אגח + 15 106.5 106.5 -0.03 5121082
אקסלנס אגח + 30% תיק לונג/שורט 110.86 110.86 0.11 5119300
אקסלנס אגח עד 2021 100.69 100.69 -0.01 5121231
אקסלנס יופיטר - 44.27 44.71 0.39 5100995
אקסלנס מודל ללא מניות 151.99 151.99 -0.03 5103056
אקסלנס תיק 15-85 168.33 168.33 0.01 5102421
אקסלנס תיק 20-80 109.27 109.27 0.14 5122577
אקסלנס תיק השקעות ללא מניות 121.76 121.76 -0.04 5116470
אקסלנס תכנית צמודי מדד עד 18 חודשים 93.87 93.87 -0.04 5114533
ברומטר אגח 15/85 190.43 190.43 -0.03 5105267
ברק 10/90 100.48 100.48 -0.09 5121074
ברק 20/80 103.28 103.28 -0.12 5123849
דולפין 10/90 104.62 104.62 -0.02 5123328
דיאמונד אגח יהלום 121.92 121.92 0.05 5116744
דיאמונד אגח ללא מניות 103.5 103.5 -0.01 5119862
דיביאם 25/75 185.36 185.36 -0.01 5109525
דיביאם אגח ללא מניות 107.42 107.42 -0.03 5119805
הורייזן 30/70 116.47 116.47 0.04 5118948
הורייזן אגח דינמית 121.27 121.27 0.02 5118955
הראל ! Total Return 101.91 101.91 -0.07 5115936
הראל ! אגח מנוהלת 418.89 418.89 -0.07 5120936
הראל ! אגח פלוס 120.75 120.75 0.15 5112966
הראל ! דינמית 10/90 127.74 127.74 -0.02 5117221
הראל ! נבחרת אגח 1266.64 1266.64 -0.01 5231055
הראל ! תיק אגח כללי 102.64 102.64 -0.04 5119458
הראל 10/90 פלוס 114.82 114.82 -0.03 5115548
הראל 15/85 125.92 125.92 -0.02 5106406
הראל 20/80 פלוס 92.5 92.5 -0.01 5102884
הראל 30/70 פלוס 93.8 93.8 0.05 5115555
הראל אגח ללא מניות 3993.13 3993.13 -0.06 5111059
הראל מחקה 10/90 139.56 139.56 -0.02 5112586
הראל מחקה 15/85 105.39 105.39 -0.01 5120365
הראל מחקה 20/80 124.25 124.25 -0.02 5115738
הראל מחקה עד 3 שנים 25/75 102.58 102.58 0.03 5121801
הראל מנוהלת 20% 2516 2516 0.09 5111216
הראל נבחרת 10/90 117.61 117.61 -0.01 5104823
הראל נבחרת 20/80 134.53 134.53 -0.09 5106422
הראל נבחרת 30/70 126.34 126.34 0.02 5112768
הראל עד שנתיים 10/90 110.4 110.4 -0.05 5117239
הראל עד שנתיים 20/80 45.64 45.64 0 5102488
הראל פיא ! תיק השקעות ללא מניות 148 148 -0.04 5110929
הראל פיא 10/90 167.95 167.95 -0.04 5104476
הראל פיא 10/90 ! פלטינום 120.26 120.26 -0.05 5115365
הראל פיא 10/90 מחלקת 72.56 72.56 -0.06 5115290
הראל פיא 30/70 203.36 203.36 -0.02 5102645
הראל פיא אגח סולידית מחלקת 64.89 64.89 -0.05 5102850
הראל פיא מנוהלת 15% 112.12 114.36 0.08 5117460
הראל פיא מעורבת 12081.16 12081.16 0.27 5110176
הראל תיק השקעות + 15% 109.44 109.44 -0.01 5117841
הראל תיק מנוהל 100.48 100.48 0.13 5124672
טופ אלפא ! אגח ללא מניות 119.26 119.26 0 5115449
טנדם מסלול 10/90 102.57 102.57 0.17 5119896
ילין לפידות ! 10/90 צמיחה 111.09 111.09 -0.05 5119243
ילין לפידות ! Total Return 111.69 111.69 -0.04 5118088
ילין לפידות ! אגח כללי ללא מניות 151.24 151.24 -0.07 5108915
ילין לפידות 10/90 128.21 128.21 -0.07 5115704
ילין לפידות 20/80 139.74 139.74 -0.09 5116488
ילין לפידות 20/80 צמיחה 111.71 111.71 0.07 5122239
ילין לפידות 25/75 115.72 115.72 0.12 5118617
ילין לפידות 30/70 114.52 114.52 0.12 5121728
ילין לפידות אגח כללי 172.06 172.06 -0.08 5106257
ילין לפידות מודל + 15% 141.72 141.72 -0.08 5115092
ילין לפידות עד 3 שנים 10/90 126.16 126.16 -0.07 5115886
ילין לפידות תיק LV 100.44 100.44 -0.01 5123005
ילין לפידות תיק LV + 15% 103.73 103.73 -0.02 5122999
ילין לפידות תיק אגח +30% 169.6 169.6 -0.12 5107495
ילין לפידות תיק השקעות + 15% 115.55 115.55 0 5117312
ילין לפידות תיק השקעות ללא מניות 113.71 113.71 -0.03 5117304
ילין לפידות תיק השקעות מנוהל 104.21 104.21 0.14 5123963
ילין לפידות תיק מספר 1 ללא מניות 117.08 117.08 -0.07 5114392
יצירה 20/80 102.5 102.5 0 5124243
יצירה 30/70 102.47 102.47 0.25 5124227
כוון אגח 15/85 89 89 -0.07 5107958
כוון אגח דינמית 226.33 226.33 -0.09 5103569
כוון אגח מנוהלת ללא מניות 142.76 142.76 -0.05 5109624
כרמים אגח כללי 110.52 110.52 0.07 5108147
להבה ! אגח + 10% 156.86 156.86 -0.01 5109608
מגדל ! 10/90 פלוס 118.32 118.32 -0.04 5118195
מגדל ! אפיקים אגח אקטיבית 727.68 727.69 -0.06 5108055
מגדל ! תיק TOTAL RETURN+ 10% 153.82 153.82 0.05 5106208
מגדל 10/90 187.49 187.49 -0.02 5102710
מגדל 10/90 M.Q.MODEL 163.32 163.32 -0.04 5105572
מגדל 10/90 פרימיום 132.06 132.06 -0.03 5115282
מגדל 10/90 תיק עד 3 שנים 119.29 119.29 -0.03 5115332
מגדל 15/85 98.58 98.58 -0.05 5104245
מגדל 20/80 164.32 164.32 -0.01 5104807
מגדל 20/80 M.Q.Model 119.76 119.76 -0.06 5118245
מגדל 20/80 פרימיום 134.38 134.39 -0.04 5113485
מגדל 25/75 פלוס 96.58 96.58 -0.01 5101191
מגדל 30/70 110.8 110.81 -0.02 5118799
מגדל M.Q.MODEL30/70 188.47 188.47 0 5102678
מגדל אגח + 10% 156.69 157.48 0.03 5102637
מגדל אגח + 20% 6462.53 6495.36 0.02 5131099
מגדל אגח +15% 184.43 184.43 -0.01 5102926
מגדל אגח דינמית 99.94 99.94 -0.03 5124789
מגדל אגח ללא מניות 112.94 112.94 -0.04 5104831
מגדל אגח לפדיון עד 5/2021 112.81 112.81 0 5116280
מגדל אפיקים אגח ! 1403.9 1403.93 -0.05 5108030
מגדל אפיקים אגח פלוס 126.66 126.66 -0.04 5114681
מגדל אפיקים אגח תשואה כוללת 188.28 188.29 -0.06 5105259
מגדל הכנסה חודשית 228.41 228.42 -0.02 5131115
מגדל תיק Total Return פלוס 107.9 107.9 0.01 5118385
מגדל תיק אגח אקטיבי 100.92 100.92 -0.05 5122379
מגדל תיק השקעות 112.11 112.11 0.06 5120423
מגדל תיק השקעות ללא מניות 107.66 108.2 -0.05 5120407
מגדל תיק השקעות מנוהל 100 100 0 5124862
מגדל תיק השקעות עד 15% 146.11 146.11 -0.05 5112826
מגדל תיק השקעות פלוס 111.93 111.93 -0.04 5122304
מודלים ! פוטנציאל 10/90 122 122 0.02 5114517
מודלים 20/80 LARGE CAP 105.6 105.6 0.33 5119797
מודלים 30/70 LARGE CAP 99.82 99.82 0.31 5123708
מודלים אגח דינמית 10/90 120.33 120.33 0.2 5118401
מודלים אגח דינמית ללא מניות 107.73 107.73 0.3 5119540
מור 10/90 109.39 109.39 -0.02 5121587
מור 15/85 107.84 107.84 -0.01 5119821
מור 20/80 110.65 110.65 -0.02 5122726
מור אגח ישראל 102.07 102.07 -0.01 5123294
מור אגח פלוס 193.84 193.84 -0.02 5107693
מור מעשר אגח 153.67 153.67 -0.02 5109749
מור תיק אגח מנוהל + 30% 117.02 117.02 -0.01 5119086
מור תיק השקעות 100.36 100.36 0.06 5124805
מיטב ! 10/90 - בניהול ממוקד 108.93 108.93 -0.05 5121280
מיטב ! אקטיבית 10/90 132.89 132.9 -0.08 5114798
מיטב ! אקטיבית ללא מניות 140.65 140.65 -0.06 5116397
מיטב 10/90 108.16 108.16 -0.01 5122015
מיטב 10/90 פלוס 84.39 84.39 0.12 5115480
מיטב 15/85 104.35 104.35 -0.04 5123864
מיטב 20/80 109.05 109.05 0 5122601
מיטב 20/80 פלוס 153.26 153.26 0 5106109
מיטב 30/70 179.87 179.87 0.12 5114079
מיטב 30/70 - בניהול ממוקד 94.52 94.52 -0.01 5118716
מיטב אגח 105.34 105.34 -0.01 5123138
מיטב אגח + 10% 105.53 105.53 -0.01 5123872
מיטב אגח + 20% 117.48 117.48 -0.01 5118237
מיטב אגח +15% 96.15 96.15 -0.02 5105580
מיטב אגח בניהול ממוקד 113.89 113.89 -0.06 5120886
מיטב אגח בניהול שמרני 146.74 146.74 -0.05 5103767
מיטב אקטיבית 25/75 181.8 181.8 0.01 5104211
מיטב מודל + 15% 103.26 103.26 -0.03 5107727
מיטב תיק אגח +30% 137.51 137.51 0.07 5112917
מיטב תיק אגח ללא מניות 153.55 153.55 -0.05 5105069
מיטב תיק השקעות עד 30% מניות 54.91 55.46 0.02 5102330
מיטב תיק מנוהל + 15% 106.98 106.98 -0.06 5102603
סיגמא ! אגח דינמית ללא מניות 113.62 113.62 -0.02 5120704
סיגמא 10/90 144.93 144.93 -0.01 5109004
סיגמא 10/90 ! דינמית 115.46 115.46 0.01 5120720
סיגמא 15/85 104.54 104.54 0.01 5123229
סיגמא 20/80 112.91 112.91 0.01 5120688
סיגמא 30/70 106.21 106.21 0.03 5123096
סיגמא אגח כללי ללא מניות 152.77 152.77 -0.03 5109871
סיגמא אגח משולבת + 20% 120.32 120.32 -0.04 5113527
סיגמא תיק השקעות 118.67 118.67 -0.02 5115514
סלע ! אגח כללי ללא מניות 101.81 101.81 -0.03 5123831
סלע 10/90 102.27 102.27 -0.04 5123823
פיטנגו אגח כללי 164.65 164.65 -0.02 5109137
פסגות ! אגח ישראל ללא מניות 121.11 121.11 -0.02 5113097
פסגות ! תיק אגח 141.41 141.41 -0.03 5110408
פסגות 10/90 155.83 155.83 -0.06 5109012
פסגות 10/90 פלוס 130.4 130.4 0.08 5111968
פסגות 25/75 פלוס 148.62 148.62 0.11 5110945
פסגות 30/70 167.53 167.53 0.04 5108725
פסגות 5/95 תיק לונג שורט 110.23 110.23 -0.06 5118567
פסגות אגח 108.18 108.18 0.1 5122049
פסגות אגח אקטיבי 101.71 101.71 0.08 5120589
פסגות אגח מאוזן 120.66 120.66 -0.04 5112529
פסגות אגח משולבת + 15% 143.92 143.92 0.19 5110424
פסגות אגח תשואה כוללת 110.41 110.41 0.1 5122072
פסגות אופקים 75.71 75.71 0.26 5108121
פסגות אקטיבית 10/90 129.77 129.77 -0.02 5111604
פסגות דינמית ! אגח + 10% 130.74 130.74 -0.06 5114889
פסגות ממוקדת 20/80 116.95 116.95 -0.03 5118906
פסגות ניהול השקעות 106.77 106.77 0.14 5123658
פסגות ספיר תיק השקעות 113.14 115.4 0.12 5122056
פסגות פוטנציאל אגח 121.72 121.72 0.15 5108675
פסגות פלטינום ! אגח ללא מניות 161.78 161.78 -0.06 5104401
פסגות פלטיניום 20/80 156.38 156.38 -0.04 5103429
פסגות פרימיום 203.91 203.91 0.13 5108105
פסגות שכבות אגח ללא מניות 126.35 126.35 -0.05 5113287
פסגות תיק השקעות ! עד 10% 107.99 107.99 0.09 5119946
פסגות תיק השקעות אגח ללא מניות 105.68 105.68 -0.05 5118062
פסגות תיק השקעות עד 15% 170.19 170.19 -0.02 5105788
פסגות תיק השקעות עד 20% 108.62 108.62 0.09 5121355
קסם KTF 10-90 130.53 130.53 0 5114384
קסם KTF 15-85 104.77 104.77 0.02 5122643
קסם KTF אגח כללי משולבת 112.81 112.81 -0.04 5118229
תטא אגח כללי לכל עת 165.4 165.41 0.17 5111679
תכלית TTF ! אינדקס אגח ישראל ר.קבועה 102.21 102.21 -0.03 5124458
תכלית TTF 10/90 88.72 88.72 -0.02 5115837
תכלית TTF 15/85 126.47 126.47 0.02 5117346
תכלית TTF 20/80 111.67 111.67 0.04 5114483
תכלית TTF אגח כללי משולבת 105.27 105.27 -0.03 5120829
תכלית 20/90 TTF 117.33 117.33 0.15 5118724
תלתן 10/90 84.68 84.68 0 5108287
תלתן אגח ללא מניות 103.18 103.18 -0.02 5123187
תמיר פישמן 10/90 132.39 132.39 -0.04 5114426
תמיר פישמן 10/90 פלוס 104.91 104.91 0 5115811
תמיר פישמן 15/85 178.16 178.16 -0.02 5104518
תמיר פישמן 20/80 100.66 100.66 -0.02 5102439
תמיר פישמן תיק מנוהל ללא מניות 113.49 113.49 -0.04 5116272
תמיר פישמן תיק מנוהל עד 15% 121.8 121.8 -0.02 5116298