ענף
ענף % שינוי יומי % שינוי שנתי
ענף
+ אג"ח בארץ כללי -0.05 4.56 109|000|000
^ כללי בארץ - ללא מניות -0.04 3.58 109|133|000
^ עד 10% מניות -0.07 4.05 109|134|000
^ עד 20% מניות -0.08 5.16 109|135|000
^ עד 30% מניות -0.01 5.53 109|136|000
^ מעל 30% מניות 0.09 6.39 109|137|000
+ אג"ח בארץ - חברות והמרה -0.05 4.57 104|000|000
^ אג בארץ חברות והמרה סיכון גבוה 0.03 5.82 104|105|000
^ אג"ח תל בונד צמוד מדד -0.12 4.91 104|106|000
^ אג"ח תל בונד שקלי -0.04 6.81 104|107|000
^ אג"ח בארץ חברות והמרה אחר -0.04 3.94 104|108|000
^ אג"ח בארץ תל בונד אחד -0.09 5.44 104|123|000
+ אג"ח בארץ - מדינה -0.01 1.93 009|000|000
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 0-2 0.01 1.46 009|031|074
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 2-4 0 0.77 009|031|075
^ אג"ח מדינה צמודי מדד +4 -0.05 1.5 009|031|076
^ אג"ח מדינה צמודי מדד אחר -0.02 0.87 009|031|077
^ אג"ח מדינה כללי ללא מניות 0.02 1.77 009|144|000
^ אג"ח מדינה כללי עד 10% מניות -0.02 2.32 009|145|000
^ אג"ח מדינה כללי חשיפה מרבית מעל 10% מניות -0.06 3.1 009|146|000
+ אג"ח בארץ- שקליות 0.01 2.2 008|000|000
^ שקליות לטווח קצר 0-1 0 0.19 008|029|087
^ שקליות לטווח בינוני 1-2 0 1.08 008|029|091
^ שקליות לטווח ארוך +2 0.08 3.1 008|029|092
^ שקליות בלבד אחר 0.03 2.52 008|029|093
^ אג"ח שקליות כללי ללא מניות 0.01 2.19 008|141|000
^ אג"ח שקליות כללי עד 10% -0.03 1.91 008|142|000
^ אג"ח בארץ מרבית מעל 10% מניות -0.1 3.07 008|143|000
+ מניות בארץ -0.4 12.66 002|000|000
^ ת"א 35 -0.89 1.98 002|017|046
^ ת"א 125 -0.86 9.37 002|017|047
^ ת"א 90 -0.91 22.12 002|017|048
^ יתר -0.63 7.46 002|017|049
^ מדד מניות בארץ אחר -0.8 13.25 002|017|084
^ מניות נדל"ן בארץ -0.34 17.97 002|018|050
^ מניות ענפים אחרים בארץ -0.9 16.23 002|018|052
^ מניות אנרגיה וקומודיטיס -2.26 -6.7 002|018|103
^ מניות כללי בארץ -0.14 14.23 002|019|000
+ קרן כספית 0.01 -0.58 007|000|000
^ כספית שקלית 0 0.09 007|026|000
^ כספית דולר 0.14 -7.51 007|027|070
^ כספית - נקובת מט"ח 0.14 -7.18 007|027|132
+ מניות בחו"ל 0.16 15.42 003|000|000
^ מניות שווקים מתעוררים -0.03 11.73 003|021|060
^ מניות חו"ל גאוגרפי אחר 0.01 003|021|061
^ מניות אסיה -0.15 21.87 003|021|100
^ מניות סין -0.98 16.8 003|021|101
^ ארה"ב חשופת מט"ח 0.26 12.64 003|021|124
^ ארה"ב מוגנת מט"ח 0.18 21.6 003|021|125
^ ארה"ב נקובת מט"ח 0.28 10.81 003|021|126
^ אירופה חשופת מט"ח 0.24 16.15 003|021|127
^ אירופה מוגנת מט"ח 0.2 19.78 003|021|128
^ מניות בחו"ל אנרגיה וקומודיטיס -0.48 -9.15 003|022|064
^ מניות ענפים אחרים בחו"ל -0.09 15.43 003|022|090
^ כללי בחו"ל - חשופת מט"ח 0.19 10.28 003|023|129
^ כללי בחו"ל - מוגנת מט"ח -0.01 17.06 003|023|130
^ כללי בחו"ל - נקובת מט"ח 0.23 11.38 003|023|131
+ אג"ח בחו"ל 0.08 -2.79 011|000|000
^ אג"ח דולר בחו"ל 0.07 -6.21 011|040|000
^ אג"ח אירו בחו"ל -0.03 -0.35 011|041|000
^ אג"ח חשופת מט"ח 0.05 -5.25 011|138|000
^ אג"ח מוגנת מט"ח 0.09 1.39 011|139|000
^ אג"ח נקובת מט"ח 0.09 -5.64 011|140|000
גמישות -0.07 9.47 001|000|000
+ ממונפות ואסטרטגיות -0.27 13.15 006|000|000
^ ממונפות בסיכון גבוה -0.35 15.87 006|025|000
^ ממונפות אחר -0.04 5.4 006|096|000
+ אגד קרנות 0.06 -2.16 121|000|000
^ אגד ישראלי אג"ח 0.03 2.61 121|110|112
^ אגד חוץ אג"ח 0.08 -5.37 121|114|116
^ אגד חוץ כללי 0.09 121|114|117
חו"ל כללי -0.07 -2.3 102|000|000
+ אג"ח בארץ - מט"ח -0.68 -10.5 118|000|000
^ אג"ח בארץ מט"ח דולר מקומי -0.68 -10.5 118|119|000
+ לתושבי חוץ בלבד 0.06 13.08 013|000|000
^ תושבי חוץ מניות 0.06 13.08 013|043|000
קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
20/80 דיאמונד 108.8 108.8 -0.06 5118435
FOREST 10/90 100.23 100.23 -0.04 5125265
FOREST 20/80 110.84 110.84 -0.1 5118674
FOREST אגח ! 180.51 180.51 -0.08 5108519
Forest עיטם ! 213.54 213.54 -0.14 5108501
MFT 10/90 S&P500- מגודרת מטח 112.65 112.65 0.06 5118450
MTF 10/90 123.79 123.79 -0.09 5115134
MTF 10/90 תיק עד 3 שנים 103.42 103.42 -0.07 5121967
MTF 15/85 - מגודרת מטח 109.15 109.15 0.09 5119615
MTF 20/80 125.81 125.81 -0.18 5115274
MTF 20/80 500 S&P - תא 125 מגודרת מטח 112.36 112.36 0.12 5118971
MTF 25/75 105.69 105.69 0.08 5121504
MTF 30/70 104.69 104.69 -0.28 5122155
MTF אגח מאוזנת 108.38 108.38 -0.02 5118989
PROFOUND אגח 101.02 101.02 -0.08 5124888
PTF 10/90 השקעות ישראל 108.17 108.17 -0.14 5119920
PTF 20/80 104.55 104.55 -0.22 5123427
א.ש SMARTBETA 10/90 108.99 108.99 -0.12 5119227
א.ש SmartBeta 30/70 101.86 101.86 0.18 5125141
אדמונד - דה - רוטשילד ! אגח ללא מניות 109.63 109.63 -0.05 5120381
אדמונד דה רוטשילד 20/80 101.34 101.34 -0.15 5124763
אדמונד דה רוטשילד Select עד 20% מניות 139.74 139.74 -0.08 5115258
אדמונד דה רוטשילד SELECT עד 30% מניות 107.15 107.15 -0.1 5123542
אדמונד דה רוטשילד אגח + 10% 115.68 115.68 -0.1 5106745
אדמונד דה רוטשילד מדד 183.2 183.2 -0.08 5104971
אדמונד דה רוטשילד עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי 105.61 105.61 -0.15 5122791
אדמונד דה רוטשילד תיק אגח + 30% 207.75 207.75 -0.16 5102157
אושן ! תיק אגח פלוס 111.09 111.09 -0.13 5120001
אושן 10/90 109.74 109.74 -0.12 5119979
אושן 20/80 105.43 105.43 -0.14 5123666
אזימוט 10/90 דיבידנד 147.75 147.75 -0.09 5114160
אזימוט 18/82 חי דיבידנד 117.22 117.22 -0.17 5122593
אזימוט אגח ללא מניות 132.02 132.02 -0.05 5116082
אי.בי.אי 20/80 112.53 112.53 -0.04 5122494
אי.בי.אי עד 3 שנים 20/80 90.98 90.98 -0.09 5107420
אי.בי.אי. תיק השקעות מנוהל 50/50 101.83 101.83 0.28 5125190
איביאי ! אגח ללא מניות 169.55 169.55 0 5110580
איביאי ! אגח פלוס 10/90 1206.31 1206.31 -0.04 5126495
איביאי ! נוגה 25/75 2948.78 2948.78 -0.03 5126479
איביאי 10/90 115.44 115.44 -0.02 5118310
איביאי 15/85 109.45 109.45 -0.02 5119417
איביאי 30/70 111.25 111.25 0.07 5122502
איביאי אגח פלוס חול 10/90 106.61 106.61 0.09 5120662
איביאי גיא 20/80 2381.39 2381.39 -0.2 5126230
איביאי סל 10/30/60 מגודרת מטח 107.39 107.39 -0.02 5119706
איביאי סל 25/75 106.86 106.86 -0.07 5120233
איביאי סל אגח מאוזן + 10% 104.47 104.47 -0.08 5122403
איביאי תיק אגח כללי 116.39 116.39 -0.01 5117619
איילון ' 20/80 93.39 93.39 -0.22 5112925
איילון ! אגח והנפקות ללא מניות 138.79 138.79 -0.07 5109673
איילון ! תיק אגח ללא מניות 185.67 185.67 0.07 5106604
איילון 10/90 פרימיום 209.16 209.16 -0.16 5101795
איילון 25/75 תיק עד 3 שנים 115.66 115.66 0.22 5117650
איילון 30/70 תיק CORE SATELLITE 122.45 122.45 -0.24 5108022
איילון מודל עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי 115.13 115.13 -0.31 5118625
איילון עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי 152.15 152.15 -0.2 5104385
איילון תיק השקעות ללא מניות 119.28 119.28 -0.02 5117668
אילים ! תיק אגח ללא מניות 128.49 128.49 -0.02 5109384
אילים 10/90 102.6 102.6 -0.05 5123286
אילים תיק אגח + 20% 2989.63 2989.77 -0.07 5126271
אילים תיק אגח + 25% 100.58 100.58 -0.16 5124953
אימפקט 20/80 113.12 113.12 -0.19 5117734
אימפקט מלכות מהדרין תיק 10/90 105.62 105.62 -0.07 5120183
אלומות 10/90 169.5 169.5 -0.06 5101514
אלומות 10/90 תיק סולידי 253.71 253.71 -0.03 5100284
אלומות 30/70 147.89 147.89 -0.21 5109319
אלומות קבין 20/80 112.43 112.43 0.14 5121439
אלומות תיק השקעות 50/50 100.42 100.42 0.19 5125273
אלומות תיק השקעות ללא מניות 159.27 159.27 -0.03 5110044
אלומות תיק מנוהל 15% 157.52 157.52 -0.14 5109517
אלומות תיק מנוהל 20% 111.46 111.46 0.14 5120951
אלומות תיק מנוהל 25% 121.53 121.53 -0.16 5115308
אלטושלר שחם עוקבת תיק מספר 2 – הבנק הבינלאומי 144.44 144.44 -0.13 5108402
אלטשולר ! תיק אגח ללא מניות 575.18 575.18 0.1 5126727
אלטשולר 10-90 140.88 140.88 -0.06 5115167
אלטשולר 25-75 194.8 194.8 0.12 5105705
אלטשולר עוקבת תיק מספר 1 – הבנק הבינלאומי 106.24 106.24 -0.06 5118005
אלטשולר שחם 20/80 153.1 153.1 -0.1 5114236
אלטשולר שחם 50-50 103.25 103.25 0.15 5124615
אלטשולר שחם אופקים 109.46 109.46 0.09 5119771
אלטשולר שחם סילבר אגח דינמית 107.77 107.77 -0.19 5119102
אלטשולר שחם עוקבת תיק ללא מניות – בנק מזרחי 173.35 173.35 -0.03 5110564
אלטשולר שחם עוקבת תיק מספר 3 – בנק דיסקונט 104.92 104.92 0.11 5122825
אלטשולר שחם עוקבת תיק עד 15 – בנק מזרחי 115.07 115.07 -0.12 5118302
אלפא ביתא 20/80 104.01 104.01 0.14 5124185
אלפי בנדק 20/80 117.67 117.67 0.2 5121363
אלפי בנדק עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי 102.72 102.72 -0.19 5123914
אניגמה ! תיק אגח ללא מניות 108.02 108.02 -0.02 5119359
אניגמה אגח ללא מניות 137.4 137.4 -0.01 5116637
אניגמה תיק מנוהל 10/90 113.88 113.88 -0.16 5118765
אניגמה תיק מנוהל 15/85 107.9 107.9 -0.19 5120324
אניגמה תיק מנוהל 20/80 124.14 124.14 -0.22 5118260
אנליסט ! אגח 176.71 176.71 -0.03 5110523
אנליסט (!) פיזור רחב ללא מניות 106.98 106.98 -0.03 5119672
אנליסט 10/90 134.74 134.74 -0.06 5114350
אנליסט 15/85 102.27 102.27 -0.09 5123450
אנליסט 20/80 140.73 140.73 0.16 5116033
אנליסט אגח ללא מניות 130.18 130.18 -0.01 5114335
אנליסט אגח סולידי + 5% מניות 122.96 122.96 -0.04 5113725
אנליסט עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי 131.84 131.84 -0.11 5113709
אנליסט פיזור רחב 10/90 113.78 113.78 -0.09 5118963
אנליסט פיזור רחב 20/80 100.36 100.36 -0.12 5125109
אפסילון ! 10/90 105.14 105.14 -0.04 5123468
אפסילון ! אגח פרימיום 134.17 134.17 -0.05 5104930
אפסילון 10/90 מניות דיבידנד 135.64 135.64 0.01 5112719
אפסילון 25/75 208.48 208.48 -0.12 5101480
אפסילון 30/70 590.23 590.23 -0.05 5126776
אפסילון אגח ללא מניות 132.64 132.64 -0.01 5112701
אפסילון עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט 136.25 136.25 -0.06 5112727
אפסילון תיק מנוהל 80.66 80.66 0.04 5100953
אקסיומה אגח + 30% 131.28 131.28 -0.27 5107883
אקסיומה אגח ללא מניות 160.02 160.02 -0.06 5108774
אקסלנס ! אגח כללי ללא מניות 117.38 117.38 -0.07 5115613
אקסלנס ! נקסוס 106.42 107.48 -0.08 5105846
אקסלנס ! שכבות מנוהלות + 10% 109.02 109.02 -0.12 5118831
אקסלנס 10/90 ! 109.69 109.69 -0.12 5120761
אקסלנס 10-90 109.82 109.82 -0.1 5116751
אקסלנס 10-90 תיק עד 3 שנים 105.32 105.32 -0.13 5120969
אקסלנס 15-85 149.63 149.63 -0.11 5105192
אקסלנס 2025 XLC 114.3 114.3 -0.27 5109558
אקסלנס 20-80 839.35 839.35 -0.17 5112016
אקסלנס 25-75 עד 3 שנים 128.54 128.54 -0.22 5112792
אקסלנס 30-70 112.33 112.33 -0.19 5119300
אקסלנס 5-95 תיק לונג /שורט 109.91 109.91 -0.11 5120787
אקסלנס אגח 937.89 937.89 -0.04 5113352
אקסלנס אגח + 15 107.7 107.7 -0.19 5121082
אקסלנס אגח עד 2021 100.97 100.97 -0.04 5121231
אקסלנס יופיטר - 44.76 45.21 0.11 5100995
אקסלנס מודל ללא מניות 153.99 153.99 -0.05 5103056
אקסלנס עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי 169.46 169.46 -0.17 5102421
אקסלנס תיק 20-80 110.72 110.72 0.17 5122577
אקסלנס תיק השקעות ללא מניות 123.32 123.32 -0.09 5116470
אקסלנס תכנית צמודי מדד עד 18 חודשים 94 94 -0.02 5114533
ברומטר אגח 15/85 192.25 192.25 -0.08 5105267
ברק 10/90 102.97 102.97 -0.19 5121074
ברק 20/80 105.84 105.84 -0.28 5123849
דולפין 10/90 105.29 105.29 -0.11 5123328
דיאמונד אגח יהלום 121.98 121.98 -0.05 5116744
דיאמונד אגח ללא מניות 104.49 104.49 -0.01 5119862
דיביאם 25/75 186.37 186.37 -0.2 5109525
דיביאם אגח ללא מניות 108.89 108.89 -0.06 5119805
הורייזן 30/70 119.22 119.22 -0.16 5118948
הורייזן אגח דינמית 124.19 124.19 -0.15 5118955
הראל ! Total Return 103.11 103.11 -0.08 5115936
הראל ! אגח מנוהלת 425.29 425.29 -0.09 5120936
הראל ! אגח פלוס 122.15 122.15 0.16 5112966
הראל ! דינמית 10/90 128.48 128.48 -0.01 5117221
הראל ! נבחרת אגח 1282.69 1282.69 -0.05 5231055
הראל ! תיק אגח כללי 104.18 104.18 -0.08 5119458
הראל 10/90 פלוס 117.45 117.45 -0.09 5115548
הראל 15/85 127.25 127.25 -0.06 5106406
הראל 20/80 פלוס 93.85 93.85 -0.03 5102884
הראל 30/70 פלוס 95.87 95.87 0.07 5115555
הראל אגח ללא מניות 4049.11 4049.11 -0.05 5111059
הראל מחקה 10/90 141.45 141.45 -0.14 5112586
הראל מחקה 15/85 106.53 106.53 -0.17 5120365
הראל מחקה 20/80 125.7 125.7 -0.19 5115738
הראל מחקה עד 3 שנים 25/75 103.38 103.38 -0.15 5121801
הראל מנוהלת 20% 2545.69 2545.69 0.07 5111216
הראל נבחרת 10/90 119.21 119.21 -0.12 5104823
הראל נבחרת 20/80 137.78 137.78 -0.2 5106422
הראל נבחרת 30/70 126.95 126.95 -0.28 5112768
הראל עד שנתיים 10/90 110.95 110.95 -0.12 5117239
הראל עד שנתיים 20/80 45.85 45.85 -0.15 5102488
הראל עוקבת תיק מספר 2 - הבנק הבינלאומי 110.22 110.22 -0.14 5117841
הראל פיא ! תיק השקעות ללא מניות 151.16 151.16 -0.08 5110929
הראל פיא 10/90 169.07 169.07 -0.11 5104476
הראל פיא 10/90 ! פלטינום 121.01 121.01 -0.12 5115365
הראל פיא 10/90 מחלקת 71.66 71.66 -0.1 5115290
הראל פיא 30/70 205.04 205.04 -0.25 5102645
הראל פיא אגח סולידית מחלקת 63.63 63.63 -0.02 5102850
הראל פיא מנוהלת 15% 112.83 115.09 0.04 5117460
הראל פיא מעורבת 12036.9 12036.9 -0.43 5110176
הראל תיק מנוהל 101.98 101.98 0.19 5124672
טופ אלפא ! אגח ללא מניות 120.36 120.36 -0.03 5115449
טנדם 10/90 103.34 103.34 0.09 5119896
ילין לפידות ! 10/90 צמיחה 112.25 112.25 -0.08 5119243
ילין לפידות ! Total Return 112.71 112.71 -0.04 5118088
ילין לפידות ! אגח כללי ללא מניות 152.18 152.18 -0.07 5108915
ילין לפידות 10/90 129.36 129.36 -0.09 5115704
ילין לפידות 20/80 141.35 141.35 -0.13 5116488
ילין לפידות 20/80 צמיחה 112.82 112.82 0.12 5122239
ילין לפידות 25/75 117.35 117.35 0.2 5118617
ילין לפידות 30/70 115.95 115.95 0.16 5121728
ילין לפידות אגח כללי 173.16 173.16 -0.11 5106257
ילין לפידות עד 3 שנים 10/90 127 127 -0.08 5115886
ילין לפידות עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי 117.34 117.34 -0.08 5114392
ילין לפידות עוקבת תיק 15 בנק מזרחי 143.47 143.47 -0.1 5115092
ילין לפידות עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי 116.07 116.07 -0.09 5117312
ילין לפידות עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי 101.22 101.22 0.1 5125042
ילין לפידות עוקבת תיק ללא מניות בנק מזרחי 114.74 114.74 -0.03 5117304
ילין לפידות תיק LV 100.67 100.67 -0.04 5123005
ילין לפידות תיק LV + 15% 104.21 104.21 -0.09 5122999
ילין לפידות תיק אגח +30% 171.04 171.04 -0.18 5107495
ילין לפידות תיק השקעות מנוהל 105.62 105.62 0.28 5123963
ילין לפידות תיק השקעות מנוהל + 10% 101.13 101.13 0.13 5125026
יצירה 20/80 104.68 104.68 -0.08 5124243
יצירה 30/70 105.01 105.01 0.24 5124227
כוון אגח 15/85 90.8 90.8 -0.18 5107958
כוון אגח דינמית 233.26 233.26 -0.3 5103569
כוון אגח מנוהלת ללא מניות 144.58 144.58 -0.03 5109624
כרמים אגח כללי 110.62 110.62 -0.03 5108147
להבה ! אגח + 10% 157.4 157.41 -0.15 5109608
מגדל ! 10/90 פלוס 118.89 118.9 -0.03 5118195
מגדל ! אפיקים אגח אקטיבית 728.61 728.62 0.01 5108055
מגדל ! תיק TOTAL RETURN+ 10% 154.14 154.14 0.01 5106208
מגדל 10/90 188.52 188.52 -0.08 5102710
מגדל 10/90 M.Q.MODEL 164.32 164.32 -0.07 5105572
מגדל 10/90 פרימיום 133.6 133.6 -0.1 5115282
מגדל 10/90 תיק עד 3 שנים 119.79 119.79 -0.08 5115332
מגדל 20/80 165.45 165.45 -0.11 5104807
מגדל 20/80 M.Q.Model 120.26 120.26 -0.09 5118245
מגדל 20/80 פרימיום 135.95 135.95 -0.12 5113485
מגדל 25/75 פלוס 97.74 97.75 -0.15 5101191
מגדל M.Q.MODEL30/70 187.89 187.89 0.17 5102678
מגדל אגח + 10% 156.91 157.7 0 5102637
מגדל אגח + 20% 6520.73 6553.87 0.08 5131099
מגדל אגח דינמית 101.33 101.33 -0.04 5124789
מגדל אגח לפדיון עד 5/2021 113.34 113.34 -0.04 5116280
מגדל אפיקים אגח ! 1408.57 1408.59 0.02 5108030
מגדל אפיקים אגח פלוס 126.76 126.76 -0.03 5114681
מגדל אפיקים אגח תשואה כוללת 188.67 188.67 0 5105259
מגדל הכנסה חודשית 222.12 222.13 0.01 5131115
מגדל עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי 113.56 113.56 -0.06 5104831
מגדל עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט 99.15 99.15 -0.1 5104245
מגדל עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי 185.59 185.6 -0.09 5102926
מגדל עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי 111.8 111.8 -0.1 5118799
מגדל תיק Total Return פלוס 107.84 107.84 0.05 5118385
מגדל תיק אגח אקטיבי 102.4 102.4 -0.1 5122379
מגדל תיק השקעות 112.55 112.55 0.1 5120423
מגדל תיק השקעות ללא מניות 109.13 109.13 -0.05 5120407
מגדל תיק השקעות מנוהל 102.12 102.12 0.21 5124862
מגדל תיק השקעות עד 15% 146.77 146.78 -0.09 5112826
מגדל תיק השקעות פלוס 112.62 112.62 -0.08 5122304
מודלים ! פוטנציאל 10/90 122.93 122.93 0.01 5114517
מודלים 20/80 LARGE CAP 106.33 106.33 0.4 5119797
מודלים 30/70 LARGE CAP 101.94 101.94 0.47 5123708
מודלים אגח דינמית 10/90 120.67 120.67 0.28 5118401
מודלים אגח דינמית ללא מניות 108.46 108.46 0.27 5119540
מור 10/90 110.38 110.38 -0.09 5121587
מור 15/85 108.87 108.87 -0.1 5119821
מור 20/80 111.59 111.59 -0.12 5122726
מור אגח ישראל 102.81 102.81 -0.02 5123294
מור אגח פלוס 195.6 195.6 -0.11 5107693
מור מעשר אגח 154.98 154.98 -0.08 5109749
מור תיק אגח מנוהל + 30% 118.15 118.15 -0.13 5119086
מור תיק השקעות 101.69 101.69 0.15 5124805
מיטב ! 10/90 - בניהול ממוקד 110.69 110.69 -0.09 5121280
מיטב ! אקטיבית 10/90 134.43 134.43 -0.1 5114798
מיטב ! אקטיבית ללא מניות 142.59 142.59 -0.08 5116397
מיטב 10/90 109.31 109.31 -0.09 5122015
מיטב 10/90 פלוס 85.83 85.83 0.1 5115480
מיטב 15/85 106.1 106.1 -0.12 5123864
מיטב 20/80 110.43 110.43 -0.15 5122601
מיטב 20/80 פלוס 155.11 155.11 -0.15 5106109
מיטב 25/75 פלוס 101.81 102.01 -0.11 5125117
מיטב 30/70 182.9 182.9 0.15 5114079
מיטב 30/70 - בניהול ממוקד 95.73 95.73 -0.24 5118716
מיטב אגח 106.74 106.74 -0.03 5123138
מיטב אגח + 10% 107.05 107.05 -0.04 5123872
מיטב אגח + 20% 119.09 119.09 -0.13 5118237
מיטב אגח בניהול ממוקד 115.08 115.08 -0.07 5120886
מיטב אקטיבית 25/75 183.75 183.75 -0.26 5104211
מיטב מודל + 15% 103.94 103.94 -0.13 5107727
מיטב עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי 147.1 147.1 -0.02 5103767
מיטב עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי 96.58 96.58 -0.16 5105580
מיטב עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי 139.72 139.72 -0.25 5112917
מיטב תיק אגח ללא מניות 155.25 155.25 -0.04 5105069
מיטב תיק השקעות עד 30% מניות 55.48 56.03 -0.2 5102330
מיטב תיק מנוהל + 15% 108.65 108.65 -0.14 5102603
סיגמא ! אגח דינמית ללא מניות 115.88 115.88 -0.03 5120704
סיגמא 10/90 147.23 147.23 -0.07 5109004
סיגמא 10/90 ! דינמית 117.78 117.78 -0.08 5120720
סיגמא 15/85 107.16 107.16 -0.16 5123229
סיגמא 20/80 115.02 115.02 -0.12 5120688
סיגמא 30/70 108.65 108.65 -0.2 5123096
סיגמא אגח כללי ללא מניות 154.98 154.98 -0.01 5109871
סיגמא אגח משולבת + 20% 120.68 120.68 -0.18 5113527
סיגמא תיק השקעות 122.32 122.32 -0.12 5115514
סלע ! אגח כללי ללא מניות 102.71 102.71 -0.07 5123831
סלע 10/90 103.09 103.09 -0.13 5123823
פורטה 20/80 101.96 101.96 -0.12 5125000
פיטנגו אגח כללי 165.85 165.85 -0.17 5109137
פסגות ! אגח ישראל ללא מניות 122.54 122.54 -0.02 5113097
פסגות ! תיק אגח 143.63 143.63 -0.1 5110408
פסגות 10/90 156.54 156.54 -0.09 5109012
פסגות 10/90 פלוס 131.8 131.8 0.1 5111968
פסגות 25/75 פלוס 150.47 150.47 0.15 5110945
פסגות 30/70 167.52 167.52 0.11 5108725
פסגות 5/95 תיק לונג שורט 110.93 110.93 -0.04 5118567
פסגות אגח 108.69 108.69 0.11 5122049
פסגות אגח אקטיבי 103.43 103.43 0.07 5120589
פסגות אגח מאוזן 122.97 122.97 -0.06 5112529
פסגות אגח משולבת + 15% 146.73 146.73 0.08 5110424
פסגות אגח תשואה כוללת 112.15 112.15 0.13 5122072
פסגות אופקים 76.11 76.11 -0.03 5108121
פסגות אקטיבית 10/90 130.61 130.61 -0.09 5111604
פסגות דינמית ! אגח + 10% 132.01 132.01 -0.14 5114889
פסגות ממוקדת 20/80 117.62 117.62 -0.17 5118906
פסגות ניהול השקעות 108.13 108.13 0.16 5123658
פסגות ספיר תיק השקעות 113.73 116 0.13 5122056
פסגות עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי 106.28 106.28 -0.08 5118062
פסגות עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי 171.89 171.89 -0.17 5105788
פסגות פוטנציאל אגח 122.28 122.28 0.02 5108675
פסגות פלטינום ! אגח ללא מניות 163.39 163.39 -0.08 5104401
פסגות פלטיניום 20/80 157.82 157.82 -0.12 5103429
פסגות פרימיום 204.77 204.77 0.13 5108105
פסגות שכבות אגח ללא מניות 127.81 127.81 -0.02 5113287
פסגות תיק השקעות עד 20% 109.01 109.01 0.11 5121355
קסם KTF 10-90 132.15 132.15 -0.07 5114384
קסם KTF 15-85 106.1 106.1 -0.1 5122643
קסם KTF אגח כללי משולבת 114.24 114.24 -0.01 5118229
תטא אגח כללי לכל עת 163.61 163.61 -0.1 5111679
תכלית TTF ! אינדקס אגח ישראל ר.קבועה 103.69 103.69 -0.02 5124458
תכלית TTF 10/90 89.34 89.34 -0.09 5115837
תכלית TTF 15/85 128.22 128.22 -0.14 5117346
תכלית TTF 20/80 113.52 113.52 -0.18 5114483
תכלית TTF אגח כללי משולבת 106.66 106.66 -0.01 5120829
תכלית 20/90 TTF 119.81 119.81 0.07 5118724
תלתן 10/90 85.94 85.94 -0.1 5108287
תלתן אגח ללא מניות 104.89 104.89 -0.05 5123187
תמיר פישמן 10/90 133.49 133.49 -0.12 5114426
תמיר פישמן 10/90' פלוס 106.37 106.37 -0.1 5115811
תמיר פישמן 15/85 179.67 179.67 -0.11 5104518
תמיר פישמן 20/80 102.12 102.12 -0.21 5102439
תמיר פישמן עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי 114.3 114.3 -0.04 5116272
תמיר פישמן עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי 122.61 122.61 -0.16 5116298