ענף
ענף % שינוי יומי % שינוי שנתי
ענף
+ אג"ח בארץ כללי 0 4.92 109|000|000
^ כללי בארץ - ללא מניות -0.01 4.27 109|133|000
^ עד 10% מניות -0.01 4.42 109|134|000
^ עד 20% מניות 0.02 5.36 109|135|000
^ עד 30% מניות 0.01 5.96 109|136|000
^ מעל 30% מניות -0.02 6.03 109|137|000
+ אג"ח בארץ - חברות והמרה 0 4.85 104|000|000
^ אג בארץ חברות והמרה סיכון גבוה 0 5.2 104|105|000
^ אג"ח תל בונד צמוד מדד -0.05 5.47 104|106|000
^ אג"ח תל בונד שקלי 0.09 7.11 104|107|000
^ אג"ח בארץ חברות והמרה אחר -0.01 4.22 104|108|000
^ אג"ח בארץ תל בונד אחד -0.01 5.84 104|123|000
+ אג"ח בארץ - מדינה 0.01 2.99 009|000|000
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 0-2 -0.02 1.63 009|031|074
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 2-4 -0.02 1.58 009|031|075
^ אג"ח מדינה צמודי מדד +4 0.04 3.7 009|031|076
^ אג"ח מדינה צמודי מדד אחר -0.01 2 009|031|077
^ אג"ח מדינה כללי ללא מניות 0.01 3.03 009|144|000
^ אג"ח מדינה כללי עד 10% מניות 0.02 3.15 009|145|000
^ אג"ח מדינה כללי חשיפה מרבית מעל 10% מניות 0.02 3.79 009|146|000
+ אג"ח בארץ- שקליות 0.04 2.94 008|000|000
^ שקליות לטווח קצר 0-1 0.01 0.23 008|029|087
^ שקליות לטווח בינוני 1-2 0.03 1.27 008|029|091
^ שקליות לטווח ארוך +2 0.06 5.15 008|029|092
^ שקליות בלבד אחר 0.04 3.41 008|029|093
^ אג"ח שקליות כללי ללא מניות 0.03 2.97 008|141|000
^ אג"ח שקליות כללי עד 10% 0.04 2.12 008|142|000
^ אג"ח בארץ מרבית מעל 10% מניות 0.03 3.05 008|143|000
+ מניות בארץ 0.06 9.93 002|000|000
^ ת"א 35 0.4 1.43 002|017|046
^ ת"א 125 0.24 6.96 002|017|047
^ ת"א 90 0.28 16.96 002|017|048
^ יתר -0.4 2.97 002|017|049
^ מדד מניות בארץ אחר 0.25 10.07 002|017|084
^ מניות נדל"ן בארץ -0.37 14.67 002|018|050
^ מניות ענפים אחרים בארץ 0.14 8.76 002|018|052
^ מניות אנרגיה וקומודיטיס -0.48 -11.24 002|018|103
^ מניות כללי בארץ 0.06 11.59 002|019|000
+ קרן כספית 0.01 -0.76 007|000|000
^ כספית שקלית 0 0.09 007|026|000
^ כספית דולר 0.09 -7.01 007|027|070
^ כספית - נקובת מט"ח 0.09 -6.67 007|027|132
+ מניות בחו"ל 0.4 14.95 003|000|000
^ מניות שווקים מתעוררים 0.42 17.16 003|021|060
^ מניות חו"ל גאוגרפי אחר -0.42 003|021|061
^ מניות אסיה 0.76 24 003|021|100
^ מניות סין 1.07 16.23 003|021|101
^ ארה"ב חשופת מט"ח 0.49 11.44 003|021|124
^ ארה"ב מוגנת מט"ח 0.46 20 003|021|125
^ ארה"ב נקובת מט"ח 0.45 10.43 003|021|126
^ אירופה חשופת מט"ח -0.09 19.9 003|021|127
^ אירופה מוגנת מט"ח 0.02 16.57 003|021|128
^ מניות בחו"ל אנרגיה וקומודיטיס -1.06 -4.48 003|022|064
^ מניות ענפים אחרים בחו"ל 0.73 13.98 003|022|090
^ כללי בחו"ל - חשופת מט"ח 0.47 11.43 003|023|129
^ כללי בחו"ל - מוגנת מט"ח 0.38 13.79 003|023|130
^ כללי בחו"ל - נקובת מט"ח 0.25 11.06 003|023|131
+ אג"ח בחו"ל -0.01 -0.86 011|000|000
^ אג"ח דולר בחו"ל 0.05 -4.2 011|040|000
^ אג"ח אירו בחו"ל -0.2 5.18 011|041|000
^ אג"ח חשופת מט"ח 0 -3.46 011|138|000
^ אג"ח מוגנת מט"ח -0.07 3.1 011|139|000
^ אג"ח נקובת מט"ח 0.06 -3.81 011|140|000
גמישות 0.08 8.3 001|000|000
+ ממונפות ואסטרטגיות 0.47 16.77 006|000|000
^ ממונפות בסיכון גבוה 0.66 20.24 006|025|000
^ ממונפות אחר -0.07 5.84 006|096|000
+ אגד קרנות -0.01 -0.87 121|000|000
^ אגד ישראלי אג"ח 0 3.33 121|110|112
^ אגד חוץ אג"ח -0.02 -3.74 121|114|116
^ אגד חוץ כללי 0 121|114|117
חו"ל כללי -0.07 -1.23 102|000|000
+ אג"ח בארץ - מט"ח 0.09 -9.71 118|000|000
^ אג"ח בארץ מט"ח דולר מקומי 0.09 -9.71 118|119|000
+ לתושבי חוץ בלבד 0.43 11.94 013|000|000
^ תושבי חוץ מניות 0.43 11.94 013|043|000
קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
20/80 דיאמונד 109.34 109.34 0.08 5118435
FOREST 10/90 100.53 100.53 -0.02 5125265
FOREST 20/80 111.21 111.21 -0.05 5118674
FOREST אגח ! 181.1 181.1 -0.04 5108519
Forest עיטם ! 214.52 214.52 -0.06 5108501
MFT 10/90 S&P500- מגודרת מטח 113.66 113.66 -0.04 5118450
MTF 10/90 124.59 124.59 0.02 5115134
MTF 10/90 תיק עד 3 שנים 103.8 103.8 -0.01 5121967
MTF 15/85 - מגודרת מטח 109.55 109.55 -0.05 5119615
MTF 20/80 126.55 126.55 0.1 5115274
MTF 20/80 500 S&P - תא 125 מגודרת מטח 113.08 113.08 -0.04 5118971
MTF 25/75 106.1 106.1 -0.06 5121504
MTF 30/70 105.7 105.7 0.11 5122155
MTF אגח מאוזנת 108.95 108.95 0.02 5118989
PROFOUND אגח 101.3 101.3 0.01 5124888
PTF 10/90 השקעות ישראל 108.59 108.59 0.05 5119920
PTF 20/80 104.96 104.96 0.1 5123427
א.ש SMARTBETA 10/90 109.53 109.53 -0.04 5119227
א.ש SmartBeta 30/70 102.92 102.92 -0.21 5125141
אדמונד - דה - רוטשילד ! אגח ללא מניות 110.3 110.3 0.01 5120381
אדמונד דה רוטשילד 20/80 102.02 102.02 0.04 5124763
אדמונד דה רוטשילד Select עד 20% מניות 140.39 140.39 -0.01 5115258
אדמונד דה רוטשילד SELECT עד 30% מניות 107.97 107.97 -0.02 5123542
אדמונד דה רוטשילד אגח + 10% 116.19 116.19 0.03 5106745
אדמונד דה רוטשילד מדד 184.5 184.5 -0.03 5104971
אדמונד דה רוטשילד עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי 106.35 106.35 0.04 5122791
אדמונד דה רוטשילד תיק אגח + 30% 208.63 208.63 0.05 5102157
אושן ! תיק אגח פלוס 111.77 111.77 0 5120001
אושן 10/90 110.49 110.49 0 5119979
אושן 20/80 105.95 105.95 -0.01 5123666
אזימוט 10/90 דיבידנד 148.23 148.23 0 5114160
אזימוט 18/82 חי דיבידנד 117.82 117.82 0.02 5122593
אזימוט אגח ללא מניות 132.53 132.53 -0.02 5116082
אי.בי.אי 20/80 113.3 113.3 0.04 5122494
אי.בי.אי עד 3 שנים 20/80 91.76 91.76 0.03 5107420
אי.בי.אי. תיק השקעות מנוהל 50/50 102.63 102.63 0.1 5125190
איביאי ! אגח ללא מניות 170.64 170.64 0 5110580
איביאי ! אגח פלוס 10/90 1215.46 1215.46 0 5126495
איביאי ! נוגה 25/75 2972.08 2972.08 0 5126479
איביאי 10/90 116.15 116.15 -0.01 5118310
איביאי 15/85 110.44 110.44 -0.01 5119417
איביאי 30/70 112.46 112.46 0.04 5122502
איביאי אגח פלוס חול 10/90 107.04 107.04 0.01 5120662
איביאי גיא 20/80 2405.55 2405.55 0.07 5126230
איביאי סל 10/30/60 מגודרת מטח 108.04 108.04 0.04 5119706
איביאי סל 25/75 107.55 107.55 0.06 5120233
איביאי סל אגח מאוזן + 10% 104.81 104.81 0.03 5122403
איביאי תיק אגח כללי 117.08 117.08 0 5117619
איילון ' 20/80 94.14 94.14 0.03 5112925
איילון ! אגח והנפקות ללא מניות 139.76 139.76 -0.01 5109673
איילון ! תיק אגח ללא מניות 186.77 186.77 0 5106604
איילון 10/90 פרימיום 210.34 210.34 0 5101795
איילון 25/75 116.05 116.05 0.09 5117650
איילון מודל עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי 116.39 116.39 0.03 5118625
איילון עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי 152.82 152.82 0.03 5104385
איילון עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט 122.96 122.96 0.05 5108022
איילון תיק השקעות ללא מניות 119.85 119.85 -0.03 5117668
אילים ! תיק אגח ללא מניות 128.7 128.7 0.05 5109384
אילים 10/90 102.09 102.09 0.07 5123286
אילים 20/80 MA 99.88 99.88 0.1 5125794
אילים 30/70 MA 99.53 99.53 0.04 5125786
אילים 50/50 MA 99.64 99.64 -0.04 5125778
אילים עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט 99.96 99.96 0.03 5125711
אילים עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי 100.1 100.1 0.02 5125737
אילים עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט 99.95 99.95 0 5125729
אילים עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי 100.21 100.21 0.07 5125745
אילים תיק אגח + 20% 2977.57 2977.73 0.08 5126271
אילים תיק אגח + 25% 100.86 100.87 0.06 5124953
אימפקט 20/80 113.36 113.36 0.12 5117734
אימפקט מלכות מהדרין תיק 10/90 105.7 105.7 0.08 5120183
אלומות 10/90 169.77 169.77 0.02 5101514
אלומות 10/90 תיק סולידי 254.09 254.09 0.01 5100284
אלומות 30/70 148.69 148.69 0.08 5109319
אלומות קבין 20/80 112.93 112.93 -0.02 5121439
אלומות תיק השקעות 50/50 100.75 100.75 -0.11 5125273
אלומות תיק השקעות ללא מניות 159.77 159.77 0.02 5110044
אלומות תיק מנוהל 15% 158.48 158.48 0.05 5109517
אלומות תיק מנוהל 20% 112.33 112.33 -0.09 5120951
אלומות תיק מנוהל 25% 122.62 122.62 0.07 5115308
אלטושלר שחם עוקבת תיק מספר 2 – הבנק הבינלאומי 145.28 145.28 0 5108402
אלטשולר ! תיק אגח ללא מניות 576.86 576.86 0.02 5126727
אלטשולר 10-90 141.33 141.33 -0.01 5115167
אלטשולר 25-75 195.41 195.41 0.06 5105705
אלטשולר עוקבת תיק מספר 1 – הבנק הבינלאומי 106.5 106.5 -0.03 5118005
אלטשולר שחם 15-85 5126164
אלטשולר שחם 20/80 153.82 153.82 0 5114236
אלטשולר שחם 35-65 5126180
אלטשולר שחם 50-50 103.7 103.7 0.13 5124615
אלטשולר שחם אגח דינמית 108.27 108.27 -0.04 5119102
אלטשולר שחם אופקים 109.83 109.83 0.02 5119771
אלטשולר שחם עוקבת תיק מספר 3 – בנק דיסקונט 105.37 105.37 0.02 5122825
אלטשולר שחם עוקבת תיק עד 15 – בנק מזרחי 115.7 115.7 0 5118302
אלטשולר שחם תיק השקעות ללא מניות 173.75 173.75 -0.02 5110564
אלפא ביתא 20/80 103.94 103.94 -0.04 5124185
אלפי בנדק 10/90 100.02 100.02 0.02 5125216
אלפי בנדק 20/80 117.65 117.65 -0.05 5121363
אלפי בנדק 30/70 99.9 99.9 0.01 5125208
אלפי בנדק עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי 103.39 103.39 0 5123914
אניגמה ! תיק אגח ללא מניות 108.53 108.53 0.02 5119359
אניגמה אגח ללא מניות 138.1 138.1 0.03 5116637
אניגמה תיק מנוהל 10/90 114.15 114.15 -0.01 5118765
אניגמה תיק מנוהל 15/85 108.17 108.17 0.08 5120324
אניגמה תיק מנוהל 20/80 124.14 124.14 0 5118260
אנליסט ! אגח 177.47 177.47 -0.02 5110523
אנליסט (!) פיזור רחב ללא מניות 107.49 107.49 0 5119672
אנליסט 10/90 135.34 135.34 -0.01 5114350
אנליסט 20/80 141.26 141.26 -0.03 5116033
אנליסט אגח ללא מניות 130.91 130.91 0.01 5114335
אנליסט אגח סולידי + 5% מניות 123.34 123.34 0 5113725
אנליסט עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט 102.69 102.69 -0.01 5123450
אנליסט עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי 132.52 132.52 -0.04 5113709
אנליסט פיזור רחב 10/90 114.41 114.41 0.01 5118963
אנליסט פיזור רחב 20/80 101.12 101.12 0.05 5125109
אפסילון ! 10/90 105.6 105.6 0.01 5123468
אפסילון ! אגח פרימיום 135.26 135.26 -0.04 5104930
אפסילון 10/90 מניות דיבידנד 136.74 136.74 -0.03 5112719
אפסילון 20/80 590.47 590.47 0.02 5126776
אפסילון 25/75 209.6 209.6 0.07 5101480
אפסילון אגח ללא מניות 133.52 133.52 -0.01 5112701
אפסילון עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט 136.98 136.98 0.03 5112727
אפסילון תיק מנוהל 81.09 81.09 -0.01 5100953
אקסיומה אגח + 10% 99.94 99.94 -0.02 5125497
אקסיומה אגח + 30% 132.51 132.51 0.17 5107883
אקסיומה אגח ללא מניות 160.78 160.78 0.01 5108774
ברומטר אגח 15/85 193.63 193.63 -0.02 5105267
ברק 10/90 103.13 103.13 0.06 5121074
ברק 20/80 105.92 105.92 0.09 5123849
דולפין 10/90 105.86 105.86 0.04 5123328
דיאמונד אגח יהלום 120.33 120.33 0.12 5116744
דיאמונד אגח ללא מניות 104.73 104.73 0.03 5119862
דיביאם ! 10/90 140.46 140.46 0.03 5107743
דיביאם 25/75 186.73 186.73 0.11 5109525
דיביאם אגח ללא מניות 109.4 109.4 -0.01 5119805
הורייזן 30/70 120.12 120.12 0 5118948
הורייזן אגח דינמית 125.17 125.17 0.02 5118955
הראל ! Total Return 103.4 103.4 -0.01 5115936
הראל ! אגח מנוהלת 426.67 426.67 -0.06 5120936
הראל ! אגח פלוס 122.63 122.63 -0.08 5112966
הראל ! דינמית 10/90 128.63 128.63 -0.05 5117221
הראל ! נבחרת אגח 1285.06 1285.06 -0.01 5231055
הראל ! תיק אגח כללי 104.7 104.7 -0.04 5119458
הראל 10/90 פלוס 118.09 118.09 0.03 5115548
הראל 15/85 127.63 127.63 0.03 5106406
הראל 20/80 - מוגנת מטח 46.07 46.07 0 5102488
הראל 20/80 פלוס 94.03 94.03 0.02 5102884
הראל 30/70 פלוס 96.38 96.38 -0.05 5115555
הראל אגח כללי ממוקדת 99.72 99.72 0.03 5124680
הראל אגח ללא מניות 4063.94 4063.94 0.02 5111059
הראל אינדקס לפדיון 2022 (מתגלגל כל 6 שנים) 99.99 99.99 -0.05 5124912
הראל חושן 99.98 100.98 0 5125281
הראל מחקה 10/90 142.65 142.65 0.03 5112586
הראל מחקה 15/85 107.4 107.4 0.08 5120365
הראל מחקה 20/80 126.95 126.95 0.09 5115738
הראל מחקה עד 3 שנים 25/75 104.04 104.04 0.07 5121801
הראל מנוהלת 20% 2544.33 2544.33 -0.05 5111216
הראל נבחרת 10/90 119.68 119.68 0.03 5104823
הראל נבחרת 20/80 138.18 138.18 -0.01 5106422
הראל נבחרת 30/70 127.64 127.64 0.02 5112768
הראל עד שנתיים 10/90 111.37 111.37 -0.05 5117239
הראל עוקבת תיק מספר 2 - הבנק הבינלאומי 110.88 110.88 -0.01 5117841
הראל פיא ! תיק השקעות ללא מניות 152.09 152.09 0.03 5110929
הראל פיא 10/90 169.3 169.3 -0.04 5104476
הראל פיא 10/90 ! פלטינום 121.37 121.37 -0.03 5115365
הראל פיא 10/90 מחלקת 70.93 70.93 -0.03 5115290
הראל פיא 30/70 205.69 205.69 0 5102645
הראל פיא אגח סולידית מחלקת 62.77 62.77 -0.02 5102850
הראל פיא מנוהלת 15% 113.57 115.84 -0.07 5117460
הראל פיא מעורבת 12016.89 12016.89 -0.02 5110176
הראל תיק מנוהל 101.87 101.87 -0.03 5124672
טופ אלפא ! אגח ללא מניות 120.99 120.99 -0.01 5115449
טנדם 10/90 103.81 103.81 -0.05 5119896
טנדם 20/80 101.48 101.48 -0.02 5122247
ילין לפידות ! 10/90 צמיחה 112.47 112.47 -0.03 5119243
ילין לפידות ! Total Return 113 113 -0.02 5118088
ילין לפידות ! אגח כללי ללא מניות 152.46 152.46 -0.01 5108915
ילין לפידות 10/90 129.63 129.63 0 5115704
ילין לפידות 20/80 141.69 141.69 0.04 5116488
ילין לפידות 20/80 צמיחה 113.12 113.12 0.01 5122239
ילין לפידות 25/75 117.47 117.47 -0.04 5118617
ילין לפידות 30/70 116.14 116.14 0.01 5121728
ילין לפידות אגח כללי 173.31 173.31 -0.01 5106257
ילין לפידות עד 3 שנים 10/90 127.18 127.18 -0.02 5115886
ילין לפידות עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי 117.69 117.69 0 5114392
ילין לפידות עוקבת תיק 15 בנק מזרחי 143.97 143.97 0.03 5115092
ילין לפידות עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי 116.55 116.55 0.03 5117312
ילין לפידות עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי 101.65 101.65 0.05 5125042
ילין לפידות עוקבת תיק ללא מניות בנק מזרחי 114.89 114.89 -0.02 5117304
ילין לפידות תיק LV 100.89 100.89 -0.01 5123005
ילין לפידות תיק LV + 15% 104.24 104.24 -0.06 5122999
ילין לפידות תיק אגח +30% 170.91 170.91 0.01 5107495
ילין לפידות תיק השקעות מנוהל 105.72 105.72 0.04 5123963
ילין לפידות תיק השקעות מנוהל + 10% 101.36 101.36 -0.02 5125026
יצירה 20/80 105.18 105.18 0.01 5124243
יצירה 30/70 105.43 105.43 0.06 5124227
כוון אגח 15/85 90.99 90.99 0.05 5107958
כוון אגח דינמית 233.63 233.63 0.08 5103569
כוון אגח מנוהלת ללא מניות 145.01 145.01 0 5109624
כרמים אגח כללי 110.86 110.86 0.07 5108147
להבה ! אגח + 10% 158.06 158.06 -0.04 5109608
מגדל ! 10/90 פלוס 119.59 119.59 0.02 5118195
מגדל ! אפיקים אגח אקטיבית 731.04 731.05 -0.01 5108055
מגדל ! תיק TOTAL RETURN+ 10% 154.76 154.76 -0.05 5106208
מגדל 10/90 189.59 189.59 0.03 5102710
מגדל 10/90 Buy Side 99.89 99.89 0 5125406
מגדל 10/90 M.Q.MODEL 165.25 165.25 0.04 5105572
מגדל 10/90 פרימיום 134.22 134.22 0.05 5115282
מגדל 10/90 תיק עד 3 שנים 120.34 120.34 0.02 5115332
מגדל 20/80 166.71 166.72 0.05 5104807
מגדל 20/80 Buy Side 99.87 99.87 0.04 5125414
מגדל 20/80 M.Q.Model 121.15 121.16 0.08 5118245
מגדל 20/80 פרימיום 136.48 136.48 0.07 5113485
מגדל 25/75 פלוס 98.06 98.06 0.1 5101191
מגדל 30/70 Buy Side 99.88 99.88 0.09 5125422
מגדל M.Q.MODEL30/70 187.18 187.18 -0.18 5102678
מגדל אגח + 10% 157.36 158.16 0.02 5102637
מגדל אגח + 20% 6546.49 6579.77 0.03 5131099
מגדל אגח דינמית 102.34 102.34 0.02 5124789
מגדל אפיקים אגח ! 1413.12 1413.14 0 5108030
מגדל אפיקים אגח פלוס 127.25 127.25 -0.01 5114681
מגדל אפיקים אגח תשואה כוללת 189.24 189.24 -0.01 5105259
מגדל הכנסה חודשית 218.54 218.55 0.04 5131115
מגדל עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי 113.99 113.99 -0.03 5104831
מגדל עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט 99.51 99.51 0.06 5104245
מגדל עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי 186.47 186.48 0 5102926
מגדל עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי 112.55 112.56 0.06 5118799
מגדל תיק Total Return פלוס 107.89 107.89 -0.08 5118385
מגדל תיק אגח אקטיבי 103.22 103.22 -0.01 5122379
מגדל תיק השקעות 112.81 112.81 -0.07 5120423
מגדל תיק השקעות ללא מניות 109.95 109.95 0.02 5120407
מגדל תיק השקעות מנוהל 103.14 103.14 -0.09 5124862
מגדל תיק השקעות עד 15% 147.36 147.37 0.02 5112826
מגדל תיק השקעות פלוס 113.11 113.11 0.02 5122304
מודלים ! פוטנציאל 10/90 123.78 123.78 0.02 5114517
מודלים 20/80 LARGE CAP 106.93 106.93 0.17 5119797
מודלים 30/70 LARGE CAP 103.3 103.3 0.16 5123708
מודלים אגח דינמית 10/90 121.17 121.17 0.09 5118401
מודלים אגח דינמית ללא מניות 108.45 108.45 0.04 5119540
מור 10/90 110.87 110.87 -0.03 5121587
מור 15/85 109.39 109.39 0 5119821
מור 20/80 112.21 112.21 0 5122726
מור אגח ישראל 103.41 103.41 -0.02 5123294
מור אגח פלוס 196.63 196.63 0.01 5107693
מור מעשר אגח 155.56 155.56 -0.01 5109749
מור עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט 5125893
מור תיק אגח + 10% 5125877
מור תיק אגח מנוהל + 30% 118.89 118.89 -0.01 5119086
מור תיק השקעות 102.44 102.44 0.01 5124805
מיטב ! 10/90 - בניהול ממוקד 110.98 110.98 -0.05 5121280
מיטב ! אקטיבית 10/90 135 135 0 5114798
מיטב ! אקטיבית ללא מניות 142.97 142.97 -0.04 5116397
מיטב 10/90 109.64 109.64 -0.01 5122015
מיטב 10/90 פלוס 86.16 86.16 -0.05 5115480
מיטב 15/85 106.11 106.11 -0.04 5123864
מיטב 20/80 110.78 110.78 0.02 5122601
מיטב 20/80 פלוס 156.09 156.09 0.03 5106109
מיטב 25/75 פלוס 103.49 103.7 0.15 5125117
מיטב 30/70 183.7 183.7 0.02 5114079
מיטב אגח 107 107 -0.01 5123138
מיטב אגח + 10% 107.3 107.31 0.01 5123872
מיטב אגח + 20% 119.48 119.48 0.01 5118237
מיטב אגח בניהול ממוקד 115.44 115.44 -0.04 5120886
מיטב אקטיבית 25/75 184.63 184.63 0.06 5104211
מיטב מודל + 15% 104.53 104.53 0.05 5107727
מיטב ניהול השקעות 5126024
מיטב עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי 147.52 147.52 -0.01 5103767
מיטב עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי 97.11 97.11 0.01 5105580
מיטב עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט 96.37 96.37 0.07 5118716
מיטב עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי 140.92 140.93 0.06 5112917
מיטב פוקוס 10/90 5126107
מיטב פוקוס 20/80 5126123
מיטב תיק אגח ללא מניות 155.63 155.63 -0.03 5105069
מיטב תיק השקעות עד 30% מניות 55.75 56.31 0.09 5102330
מיטב תיק מנוהל + 15% 109.05 109.05 -0.05 5102603
סיגמא ! אגח דינמית ללא מניות 116.44 116.44 0.02 5120704
סיגמא 10/90 148.24 148.24 0.03 5109004
סיגמא 10/90 ! דינמית 118.6 118.6 0.03 5120720
סיגמא 15/85 108.16 108.16 0.06 5123229
סיגמא 20/80 115.97 115.97 0.07 5120688
סיגמא 30/70 109.9 109.9 0.1 5123096
סיגמא אגח כללי ללא מניות 155.29 155.29 0.01 5109871
סיגמא אגח משולבת + 20% 121.25 121.25 0.03 5113527
סיגמא תיק השקעות 123.38 123.38 -0.03 5115514
סלע ! אגח כללי ללא מניות 103.11 103.11 -0.05 5123831
סלע 10/90 103.56 103.56 -0.03 5123823
פורטה 20/80 102.74 102.74 -0.02 5125000
פורטה תיק השקעות עד 10% 5125562
פיטנגו אגח כללי 166.36 166.36 0.04 5109137
פסגות ! אגח ישראל ללא מניות 123.06 123.06 0.02 5113097
פסגות ! ישראל 10/90 100.08 100.08 0.02 5124466
פסגות ! תיק אגח 144.5 144.5 -0.01 5110408
פסגות 10/90 157 157 0 5109012
פסגות 10/90 פלוס 132.3 132.3 -0.06 5111968
פסגות 25/75 פלוס 150.98 150.98 0.03 5110945
פסגות 30/70 167.58 167.58 -0.1 5108725
פסגות 5/95 תיק לונג שורט 111.17 111.17 0.01 5118567
פסגות אגח 109.04 109.04 -0.04 5122049
פסגות אגח אקטיבי 103.79 103.79 -0.03 5120589
פסגות אגח מאוזן 123.36 123.36 0.02 5112529
פסגות אגח משולבת + 15% 146.86 146.86 -0.05 5110424
פסגות אגח תשואה כוללת 112.41 112.41 -0.06 5122072
פסגות אופקים 76.38 76.38 0.07 5108121
פסגות אקטיבית 10/90 131.42 131.42 0.02 5111604
פסגות דינמית ! אגח + 10% 132.76 132.76 0.02 5114889
פסגות ממוקדת 20/80 118.16 118.16 0.04 5118906
פסגות ניהול השקעות 108.42 108.42 0.02 5123658
פסגות ספיר 20/80 100.01 101.01 0 5125398
פסגות ספיר תיק השקעות 114.44 116.73 -0.07 5122056
פסגות עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי 106.6 106.6 -0.02 5118062
פסגות עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי 172.55 172.55 0.01 5105788
פסגות פוטנציאל אגח 122.44 122.44 -0.02 5108675
פסגות פלטינום ! אגח ללא מניות 164 164 0.03 5104401
פסגות פלטיניום 20/80 158.26 158.26 0.03 5103429
פסגות פרימיום 205.69 205.69 -0.08 5108105
פסגות שכבות אגח ללא מניות 128.18 128.18 0.02 5113287
פסגות תיק השקעות מנוהל 100.09 100.09 0.03 5124474
פסגות תיק השקעות עד 20% 109.42 109.42 -0.03 5121355
קסם KTF 10-90 132.83 132.83 0.07 5114384
קסם KTF 15-85 106.73 106.73 0.08 5122643
קסם KTF אגח כללי משולבת 114.72 114.72 0.02 5118229
קסם אקסלנס ! אגח כללי ללא מניות 117.7 117.7 -0.02 5115613
קסם אקסלנס ! שכבות מנוהלות + 10% 109.58 109.58 0.01 5118831
קסם אקסלנס 10/90! 110.25 110.25 0.01 5120761
קסם אקסלנס 10-90 110.35 110.35 -0.01 5116751
קסם אקסלנס 10-90 תיק עד 3 שנים 105.81 105.81 0.03 5120969
קסם אקסלנס 15-85 150.38 150.38 0.05 5105192
קסם אקסלנס 2025 XLC 115.23 115.23 0.04 5109558
קסם אקסלנס 20-80 844.73 844.73 0.02 5112016
קסם אקסלנס 25-75 עד 3 שנים 129.26 129.26 0.03 5112792
קסם אקסלנס 30-70 112.96 112.96 0.07 5119300
קסם אקסלנס 5-95 תיק לונג/שורט 110.45 110.45 0.04 5120787
קסם אקסלנס אגח 939.72 939.72 -0.01 5113352
קסם אקסלנס אגח עד 2021 101.23 101.23 0 5121231
קסם אקסלנס יופיטר 44.71 45.16 -0.22 5100995
קסם אקסלנס מודל ללא מניות 154.48 154.48 0.02 5103056
קסם אקסלנס עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט 108.09 108.09 0 5121082
קסם אקסלנס עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי 170.65 170.65 0.04 5102421
קסם אקסלנס תיק 20-80 111.17 111.17 -0.01 5122577
קסם אקסלנס תיק השקעות ללא מניות 123.98 123.98 0.01 5116470
קסם אקסלנס תכנית צמודי מדד עד 18 חודשים 94.27 94.27 -0.02 5114533
קסם אקסלנס! נקסוס 106.81 107.88 0 5105846
שקדי שוקי הון 30/70 100.1 100.1 -0.05 5125471
תטא אגח כללי לכל עת 163.29 163.3 -0.01 5111679
תכלית TTF ! אינדקס אגח ישראל ר.קבועה 104.18 104.18 0.02 5124458
תכלית TTF 10/90 89.9 89.9 0.03 5115837
תכלית TTF 15/85 128.93 128.93 0.05 5117346
תכלית TTF 20/80 114.52 114.52 0.03 5114483
תכלית TTF אגח כללי משולבת 107.15 107.15 0.02 5120829
תכלית 20/90 TTF 120.9 120.9 -0.03 5118724
תלתן 10/90 86.32 86.32 0.01 5108287
תלתן 20/80 100.31 100.31 0.01 5125489
תלתן אגח ללא מניות 105.33 105.33 0.01 5123187
תמיר פישמן 10/90 134.21 134.21 -0.07 5114426
תמיר פישמן 10/90' פלוס 106.74 106.74 0.04 5115811
תמיר פישמן 20/80 102.8 102.8 0.08 5102439
תמיר פישמן עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי 114.75 114.75 0 5116272
תמיר פישמן עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט 179.91 179.91 0.04 5104518
תמיר פישמן עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי 123.19 123.19 0.07 5116298