ענף
שם הענף % שינוי יומי % שינוי שנתי
ענף
+ אג"ח בארץ כללי -0.02 4.25 109|000|000
^ כללי בארץ - ללא מניות 0.01 2.6 109|133|000
^ עד 10% מניות -0.02 3.58 109|134|000
^ עד 20% מניות -0.05 5.24 109|135|000
^ עד 30% מניות -0.02 5.16 109|136|000
^ מעל 30% מניות -0.01 8.21 109|137|000
+ אג"ח בארץ - חברות והמרה -0.02 4.04 104|000|000
^ אג בארץ חברות והמרה סיכון גבוה -0.07 8.13 104|105|000
^ אג"ח תל בונד צמוד מדד 0.02 3.54 104|106|000
^ אג"ח תל בונד שקלי -0.02 4.74 104|107|000
^ אג"ח בארץ חברות והמרה אחר -0.02 3.59 104|108|000
^ אג"ח בארץ תל בונד אחד -0.01 4.12 104|123|000
+ אג"ח בארץ - מדינה 0.04 1.08 009|000|000
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 0-2 -0.02 1.6 009|031|074
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 2-4 0.04 0.38 009|031|075
^ אג"ח מדינה צמודי מדד +4 0.26 -0.15 009|031|076
^ אג"ח מדינה צמודי מדד אחר 0.07 0.03 009|031|077
^ אג"ח מדינה כללי ללא מניות 0.07 0.48 009|144|000
^ אג"ח מדינה כללי עד 10% מניות -0.01 1.75 009|145|000
^ אג"ח מדינה כללי חשיפה מרבית מעל 10% מניות -0.07 3.2 009|146|000
+ אג"ח בארץ- שקליות 0.02 1.35 008|000|000
^ שקליות לטווח קצר 0-1 -0.01 0.12 008|029|087
^ שקליות לטווח בינוני 1-2 -0.01 0.62 008|029|091
^ שקליות לטווח ארוך +2 0.08 1.29 008|029|092
^ שקליות בלבד אחר 0.03 1.4 008|029|093
^ אג"ח שקליות כללי ללא מניות 0.03 1.06 008|141|000
^ אג"ח שקליות כללי עד 10% -0.04 1.88 008|142|000
^ אג"ח בארץ מרבית מעל 10% מניות -0.02 2.97 008|143|000
+ מניות בארץ -0.43 18.62 002|000|000
^ ת"א 35 -0.1 1.23 002|017|046
^ ת"א 125 -0.59 12.55 002|017|047
^ ת"א 90 -0.92 25.74 002|017|048
^ יתר -0.54 25.85 002|017|049
^ מדד מניות בארץ אחר -0.89 21.34 002|017|084
^ מניות נדל"ן בארץ -0.55 22.63 002|018|050
^ מניות ענפים אחרים בארץ -0.52 15.42 002|018|052
^ מניות אנרגיה וקומודיטיס -0.33 14.16 002|018|103
^ מניות כללי בארץ -0.32 19.76 002|019|000
+ קרן כספית 0.02 -0.57 007|000|000
^ כספית שקלית 0 0.08 007|026|000
^ כספית דולר 0.28 -7.89 007|027|070
^ כספית - נקובת מט"ח 0.29 -7.6 007|027|132
+ מניות בחו"ל 0.16 12.69 003|000|000
^ מניות שווקים מתעוררים 0.62 10.25 003|021|060
^ מניות חו"ל גאוגרפי אחר 0.42 003|021|061
^ מניות אסיה 0.38 20.6 003|021|100
^ מניות סין 0.97 17.77 003|021|101
^ ארה"ב חשופת מט"ח 0.32 10.4 003|021|124
^ ארה"ב מוגנת מט"ח 0.03 19.72 003|021|125
^ ארה"ב נקובת מט"ח 0.26 7.38 003|021|126
^ אירופה חשופת מט"ח -0.02 4.54 003|021|127
^ אירופה מוגנת מט"ח -0.28 21.2 003|021|128
^ מניות בחו"ל אנרגיה וקומודיטיס 0.71 -15.24 003|022|064
^ מניות ענפים אחרים בחו"ל 1.63 12.67 003|022|090
^ כללי בחו"ל - חשופת מט"ח 0.21 5.58 003|023|129
^ כללי בחו"ל - מוגנת מט"ח -0.16 16.5 003|023|130
^ כללי בחו"ל - נקובת מט"ח 0.34 6.98 003|023|131
+ אג"ח בחו"ל 0.21 -3.08 011|000|000
^ אג"ח דולר בחו"ל 0.26 -5.65 011|040|000
^ אג"ח אירו בחו"ל 0.19 -8.03 011|041|000
^ אג"ח חשופת מט"ח 0.29 -5.15 011|138|000
^ אג"ח מוגנת מט"ח 0.09 1.1 011|139|000
^ אג"ח נקובת מט"ח 0.27 -5.79 011|140|000
גמישות -0.11 13 001|000|000
+ ממונפות ואסטרטגיות 0.37 14.59 006|000|000
^ ממונפות בסיכון גבוה 0.51 17.68 006|025|000
^ ממונפות אחר -0.01 5.65 006|096|000
+ אגד קרנות 0.15 -2.25 121|000|000
^ אגד ישראלי אג"ח 0.06 1.43 121|110|112
^ אגד חוץ מניות 0.01 8.1 121|114|115
^ אגד חוץ אג"ח 0.24 -4.47 121|114|116
^ אגד חוץ כללי -0.11 121|114|117
חו"ל כללי 0.15 -4.51 102|000|000
+ אג"ח בארץ - מט"ח 0.13 -10.11 118|000|000
^ אג"ח בארץ מט"ח דולר מקומי 0.13 -10.11 118|119|000
+ לתושבי חוץ בלבד 0.12 9.93 013|000|000
^ תושבי חוץ מניות 0.12 9.93 013|043|000
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
20/80 דיאמונד 107.78 107.78 -0.02 5118435
FOREST 20/80 110.13 110.13 -0.03 5118674
FOREST אגח ! 179.37 179.37 -0.02 5108519
Forest עיטם ! 211.56 211.56 -0.07 5108501
MFT 10/90 S&P500- מגודרת מטח 111.05 111.05 -0.03 5118450
MTF 10/90 122.84 122.84 -0.02 5115134
MTF 10/90 תיק עד 3 שנים 102.51 102.51 -0.01 5121967
MTF 15/85 - מגודרת מטח 107.19 107.19 -0.03 5119615
MTF 20/80 123.84 123.84 -0.01 5115274
MTF 20/80 500 S&P - תא 125 מגודרת מטח 110.31 110.31 -0.03 5118971
MTF 25/75 103.6 103.6 -0.03 5121504
MTF 30/70 103 103 -0.05 5122155
MTF אגח מאוזנת 106.74 106.74 0.02 5118989
PTF 10/90 השקעות ישראל 106.45 106.45 0.03 5119920
PTF 20/80 103.03 103.03 0.01 5123427
א.ש SMARTBETA 10/90 106.49 106.49 -0.06 5119227
אדמונד - דה - רוטשילד ! אגח ללא מניות 108.09 108.09 -0.02 5120381
אדמונד דה - רוטשילד אגח + 15% 104.63 104.63 0.03 5122791
אדמונד דה רוטשילד 20/80 99.96 99.96 -0.06 5124763
אדמונד דה רוטשילד Select עד 20% מניות 138.47 138.47 -0.06 5115258
אדמונד דה רוטשילד SELECT עד 30% מניות 105.82 105.82 -0.09 5123542
אדמונד דה רוטשילד אגח + 10% 114.3 114.3 -0.05 5106745
אדמונד דה רוטשילד מדד 180.97 180.97 -0.02 5104971
אדמונד דה רוטשילד תיק אגח + 30% 204.78 204.78 -0.1 5102157
אושן ! תיק אגח פלוס 109.18 109.18 -0.02 5120001
אושן 10/90 108.04 108.04 -0.01 5119979
אושן 20/80 103.04 103.04 0 5123666
אזימוט 10/90 דיבידנד 146.48 146.48 0.02 5114160
אזימוט 18/82 חי דיבידנד 116.24 116.24 0.03 5122593
אזימוט אגח ללא מניות 129.2 129.2 0.02 5116082
אי.בי.אי 20/80 110.31 110.31 -0.05 5122494
אי.בי.אי עד 3 שנים 20/80 89.78 89.78 -0.17 5107420
איביאי ! אגח ללא מניות 166.46 166.46 0.01 5110580
איביאי ! אגח פלוס 10/90 1186.25 1186.25 -0.14 5126495
איביאי ! נוגה 25/75 2887.15 2887.15 -0.14 5126479
איביאי 10/90 113.57 113.57 -0.08 5118310
איביאי 15/85 107.01 107.01 -0.15 5119417
איביאי 30/70 108.64 108.64 0.1 5122502
איביאי אגח פלוס חול 10/90 105.13 105.13 0.12 5120662
איביאי גיא 20/80 2315.59 2315.59 -0.19 5126230
איביאי סל 10/30/60 מגודרת מטח 105.58 105.58 0.05 5119706
איביאי סל 25/75 104.48 104.48 0 5120233
איביאי סל אגח מאוזן + 10% 103.25 103.25 -0.01 5122403
איביאי תיק אגח כללי 114.74 114.74 0 5117619
איילון ! תיק אגח ללא מניות 135.79 135.79 0 5109673
איילון ! תיק אגח ללא מניות 183.41 183.41 0.03 5106604
איילון 10/90 פרימיום 205.68 205.68 -0.02 5101795
איילון 20/80 מניות חול - ישראל 90.95 90.95 -0.09 5112925
איילון 25/75 תיק עד 3 שנים 112.5 112.5 0.12 5117650
איילון 30/70 תיק CORE SATELLITE 120.04 120.04 -0.22 5108022
איילון מודל עד 30% 112.84 112.84 -0.04 5118625
איילון מנוהל עד 15% 150.49 150.49 0.09 5104385
איילון מנוהל עד 30% 169.79 169.79 -0.02 5103544
איילון תיק השקעות ללא מניות 117.59 117.59 0.03 5117668
אילים ! תיק אגח ללא מניות 127.68 127.68 -0.03 5109384
אילים 10/90 102.24 102.24 -0.2 5123286
אילים תיק אגח + 20% 2982.57 2982.69 -0.15 5126271
אימפקט 20/80 111.11 111.11 -0.06 5117734
אימפקט מלכות מהדרין תיק 10/90 103.69 103.69 0 5120183
אלומות 10/90 166.84 166.84 0.01 5101514
אלומות 10/90 תיק סולידי 251.71 251.71 0.02 5100284
אלומות 30/70 144.81 144.81 -0.06 5109319
אלומות מסלול 15 137.41 137.41 -0.04 5107446
אלומות מסלול ללא מניות 130.66 130.66 0.04 5108956
אלומות קבין 20/80 109.83 109.83 0.05 5121439
אלומות תיק השקעות ללא מניות 156.09 156.09 0.06 5110044
אלומות תיק מנוהל 15% 153.94 153.94 0.04 5109517
אלומות תיק מנוהל 20% 108.4 108.4 0.06 5120951
אלומות תיק מנוהל 25% 119.06 119.06 -0.03 5115308
אלטושלר שחם 15-85 143.57 143.57 0 5108402
אלטשולר ! תיק אגח ללא מניות 566.47 566.47 0.07 5126727
אלטשולר 10-90 138.81 138.81 0.01 5115167
אלטשולר 25-75 190.14 190.14 0.04 5105705
אלטשולר שחם 20/80 תא MID CAP 150.72 150.72 -0.03 5114236
אלטשולר שחם 50-50 100.28 100.28 -0.01 5124615
אלטשולר שחם אופקים 107.2 107.2 0.09 5119771
אלטשולר שחם סילבר אגח דינמית 111.89 111.89 -0.08 5119102
אלטשולר שחם תיק מספר 3 102.92 102.92 -0.13 5122825
אלטשולר תיק השקעות + 15% 113.58 113.58 0 5118302
אלטשולר תיק השקעות ללא מניות 171.65 171.65 0.02 5110564
אלטשולר תיק מספר 1 ללא מניות 106.18 106.18 -0.01 5118005
אלפא ביתא 20/80 102.65 102.65 -0.03 5124185
אלפי בנדק 20/80 115.68 115.68 0 5121363
אלפי בנדק עוקבת תיק 2 101.22 101.22 -0.06 5123914
אניגמה ! תיק אגח ללא מניות 106.09 106.09 -0.06 5119359
אניגמה אגח ללא מניות 134.92 134.92 -0.01 5116637
אניגמה תיק מנוהל 10/90 112.4 112.4 -0.06 5118765
אניגמה תיק מנוהל 15/85 106.18 106.18 -0.23 5120324
אניגמה תיק מנוהל 20/80 122.68 122.68 -0.12 5118260
אנליסט ! אגח 173.99 173.99 -0.04 5110523
אנליסט (!) פיזור רחב ללא מניות 105.01 105.01 0.01 5119672
אנליסט 10/90 132.41 132.41 -0.02 5114350
אנליסט 15/85 101.29 101.29 -0.04 5123450
אנליסט 20/80 138.12 138.12 0.01 5116033
אנליסט אגח ללא מניות 127.91 127.91 0.02 5114335
אנליסט אגח סולידי + 5% מניות 121.47 121.47 0.02 5113725
אנליסט פיזור רחב 10/90 111.85 111.85 -0.02 5118963
אנליסט תיק אגח + 15% 130.29 130.29 -0.02 5113709
אפסילון ! 10/90 104.08 104.08 -0.12 5123468
אפסילון ! אגח פרימיום 132.22 132.22 -0.1 5104930
אפסילון 10/90 מניות דיבידנד 134.24 134.24 -0.11 5112719
אפסילון 25/75 205.88 205.88 -0.12 5101480
אפסילון 30/70 589.31 589.31 -0.15 5126776
אפסילון 5/95 123.89 123.89 -0.02 5108345
אפסילון ללא מניות 131.24 131.24 -0.02 5112701
אפסילון תיק 15% 135.14 135.14 0.01 5112727
אפסילון תיק מנוהל 79.8 79.8 0.03 5100953
אקסיומה אגח + 30% 128.4 128.4 -0.17 5107883
אקסיומה אגח ללא מניות 158.09 158.09 -0.06 5108774
אקסלנס ! אגח כללי ללא מניות 116.19 116.19 0.01 5115613
אקסלנס ! נקסוס 104.87 105.92 0.02 5105846
אקסלנס ! שכבות מנוהלות + 10% 108.26 108.26 -0.08 5118831
אקסלנס 10/90 ! 108.02 108.02 -0.01 5120761
אקסלנס 10-90 108.23 108.23 -0.08 5116751
אקסלנס 10-90 תיק עד 3 שנים 104.45 104.45 -0.04 5120969
אקסלנס 15-85 147.2 147.2 -0.01 5105192
אקסלנס 2025 XLC 112.72 112.72 -0.06 5109558
אקסלנס 20-80 831.2 831.2 -0.05 5112016
אקסלנס 25-75 עד 3 שנים 126.48 126.48 -0.11 5112792
אקסלנס 5-95 תיק לונג /שורט 108.15 108.15 -0.02 5120787
אקסלנס אגח 930.93 930.93 0.01 5113352
אקסלנס אגח + 15 106.15 106.15 -0.05 5121082
אקסלנס אגח + 30% תיק לונג/שורט 110.07 110.07 -0.03 5119300
אקסלנס אגח עד 2021 100.84 100.84 0 5121231
אקסלנס יופיטר - 43.74 44.18 0.11 5100995
אקסלנס מודל ללא מניות 151.83 151.83 -0.03 5103056
אקסלנס תיק 15-85 167.83 167.83 -0.01 5102421
אקסלנס תיק 20-80 108.79 108.79 0.12 5122577
אקסלנס תיק השקעות ללא מניות 121.11 121.11 -0.03 5116470
אקסלנס תיק ללא מניות 348.15 348.15 0.11 5112438
אקסלנס תכנית צמודי מדד עד 18 חודשים 94.22 94.22 0 5114533
ברומטר אגח 15/85 190.24 190.24 -0.09 5105267
ברק 10/90 100.53 100.53 -0.08 5121074
ברק 20/80 103.35 103.35 -0.14 5123849
דולפין 10/90 104.25 104.25 -0.05 5123328
דיאמונד אגח יהלום 122.17 122.17 -0.18 5116744
דיאמונד אגח ללא מניות 103.24 103.24 0.04 5119862
דיביאם אגח 184.67 184.67 -0.03 5109525
דיביאם אגח ללא מניות 107.25 107.25 -0.01 5119805
הורייזן 30/70 115.71 115.71 0.13 5118948
הורייזן אגח דינמית 120.41 120.41 0.06 5118955
הלמן אלדובי 20/80 תיק TOTAL RETURN 372.9 372.9 0.05 5115852
הראל ! Total Return 101.63 101.63 -0.01 5115936
הראל ! אגח מנוהלת 420.74 420.74 -0.04 5120936
הראל ! אגח פלוס 120.79 120.79 0.03 5112966
הראל ! דינמית 10/90 127.77 127.77 -0.05 5117221
הראל ! נבחרת אגח 1266.96 1266.96 -0.01 5231055
הראל ! תיק אגח כללי 102.86 102.86 -0.01 5119458
הראל 10/90 פלוס 114.42 114.42 0.01 5115548
הראל 15/85 125.66 125.66 -0.02 5106406
הראל 20/80 פלוס 92.32 92.32 -0.05 5102884
הראל 30/70 פלוס 93.52 93.52 -0.05 5115555
הראל אגח ללא מניות 4000.52 4000.52 0.04 5111059
הראל מחקה 10/90 139.14 139.14 0.04 5112586
הראל מחקה 15/85 104.75 104.75 0.06 5120365
הראל מחקה 20/80 123.58 123.58 0.03 5115738
הראל מחקה עד 3 שנים 25/75 102.34 102.34 -0.02 5121801
הראל מנוהלת 20% 2520.17 2520.17 -0.05 5111216
הראל נבחרת 10/90 117.36 117.36 -0.06 5104823
הראל נבחרת 20/80 134.89 134.89 -0.11 5106422
הראל נבחרת 30/70 125.77 125.77 -0.12 5112768
הראל עד שנתיים 10/90 110.43 110.43 -0.03 5117239
הראל עד שנתיים 20/80 45.59 45.59 -0.07 5102488
הראל פיא ! תיק השקעות ללא מניות 147.67 147.67 -0.01 5110929
הראל פיא 10/90 167.71 167.71 -0.05 5104476
הראל פיא 10/90 ! פלטינום 119.99 119.99 0 5115365
הראל פיא 10/90 מחלקת 73.03 73.03 -0.01 5115290
הראל פיא 30/70 202.34 202.34 0.01 5102645
הראל פיא אגח סולידית מחלקת 65.34 65.34 0.05 5102850
הראל פיא מנוהלת 15% 111.56 113.79 0.08 5117460
הראל פיא מעורבת 12019.27 12019.27 -0.26 5110176
הראל פיא תיק השקעות סולידי 173.2 173.2 0.03 5103411
הראל תיק השקעות + 15% 109.23 109.23 0.01 5117841
הראל תיק מנוהל 100.32 100.32 -0.02 5124672
טופ אלפא ! אגח ללא מניות 119.21 119.21 0.01 5115449
טנדם מסלול 10/90 102.1 102.1 0 5119896
ילין לפידות ! 10/90 צמיחה 110.95 110.95 -0.06 5119243
ילין לפידות ! Total Return 111.57 111.57 0.01 5118088
ילין לפידות ! אגח כללי ללא מניות 151.22 151.22 0.01 5108915
ילין לפידות 10/90 127.87 127.87 -0.06 5115704
ילין לפידות 20/80 139.14 139.14 -0.1 5116488
ילין לפידות 20/80 צמיחה 111.52 111.52 0.02 5122239
ילין לפידות 25/75 115.3 115.3 0.01 5118617
ילין לפידות 30/70 114.16 114.16 0.02 5121728
ילין לפידות אגח כללי 171.89 171.89 -0.05 5106257
ילין לפידות מודל + 15% 141.1 141.1 -0.05 5115092
ילין לפידות עד 3 שנים 10/90 126.11 126.11 -0.1 5115886
ילין לפידות תיק LV 100.57 100.57 0 5123005
ילין לפידות תיק LV + 15% 103.68 103.68 -0.05 5122999
ילין לפידות תיק אגח +30% 169 169 -0.05 5107495
ילין לפידות תיק השקעות + 15% 115.29 115.29 -0.01 5117312
ילין לפידות תיק השקעות ללא מניות 113.53 113.53 0.03 5117304
ילין לפידות תיק השקעות מנוהל 103.61 103.61 0.06 5123963
ילין לפידות תיק מספר 1 ללא מניות 117.08 117.08 0.02 5114392
יצירה 20/80 102.05 102.05 0.01 5124243
יצירה 30/70 101.96 101.96 0.16 5124227
כוון אגח 15/85 88.62 88.62 -0.02 5107958
כוון אגח דינמית 224.93 224.93 -0.13 5103569
כוון אגח מנוהלת ללא מניות 142.82 142.82 0.05 5109624
כרמים אגח כללי 110.93 110.93 -0.07 5108147
להבה ! אגח + 10% 156.77 156.77 -0.08 5109608
מגדל ! 10/90 פלוס 117.89 117.89 0.03 5118195
מגדל ! אפיקים אגח אקטיבית 727.38 727.39 -0.01 5108055
מגדל ! תיק TOTAL RETURN+ 10% 153.75 153.76 0.01 5106208
מגדל 10/90 187.21 187.21 0.03 5102710
מגדל 10/90 M.Q.MODEL 163.03 163.03 -0.02 5105572
מגדל 10/90 פרימיום 131.46 131.46 -0.08 5115282
מגדל 10/90 תיק עד 3 שנים 119.19 119.19 -0.01 5115332
מגדל 15/85 98.2 98.21 -0.09 5104245
מגדל 20/80 164 164 -0.02 5104807
מגדל 20/80 M.Q.Model 119.41 119.41 -0.04 5118245
מגדל 20/80 פרימיום 133.77 133.77 -0.09 5113485
מגדל 25/75 פלוס 96.08 96.09 -0.06 5101191
מגדל 30/70 109.99 110 0.01 5118799
מגדל M.Q.MODEL30/70 189.04 189.04 -0.04 5102678
מגדל אגח + 10% 156.06 156.84 0.01 5102637
מגדל אגח + 20% 6426.94 6459.54 0.02 5131099
מגדל אגח +15% 183.81 183.81 0.04 5102926
מגדל אגח ללא מניות 112.86 112.86 0.02 5104831
מגדל אגח לפדיון עד 5/2021 112.91 112.91 0.03 5116280
מגדל אפיקים אגח ! 1404.39 1404.42 0 5108030
מגדל אפיקים אגח פלוס 126.63 126.63 0.01 5114681
מגדל אפיקים אגח תשואה כוללת 188.25 188.26 -0.01 5105259
מגדל הכנסה חודשית 230 230.01 0.02 5131115
מגדל מודל + 15% 145.54 145.54 -0.02 5112826
מגדל תיק Total Return פלוס 107.89 107.89 0 5118385
מגדל תיק אגח אקטיבי 100.64 100.64 0.01 5122379
מגדל תיק השקעות 111.75 111.75 0 5120423
מגדל תיק השקעות ללא מניות 107.64 108.18 -0.02 5120407
מגדל תיק השקעות פלוס 111.56 111.56 -0.04 5122304
מודלים ! פוטנציאל 10/90 121.93 121.93 0 5114517
מודלים 20/80 LARGE CAP 104.7 104.7 0.14 5119797
מודלים 30/70 LARGE CAP 99.47 99.47 0.3 5123708
מודלים אגח דינמית 10/90 119.79 119.79 0.1 5118401
מודלים אגח דינמית ללא מניות 106.86 106.86 0.13 5119540
מור 10/90 109.04 109.04 -0.03 5121587
מור 15/85 107.46 107.46 -0.04 5119821
מור 20/80 110.23 110.23 -0.07 5122726
מור אגח ישראל 101.92 101.92 -0.01 5123294
מור אגח פלוס 193.12 193.12 -0.04 5107693
מור מעשר אגח 153.4 153.4 0.01 5109749
מור תיק אגח מנוהל + 30% 116.45 116.45 -0.07 5119086
מור תיק השקעות 100.01 100.01 0.05 5124805
מיטב ! 10/90 - בניהול ממוקד 108.83 108.83 -0.04 5121280
מיטב ! אקטיבית 10/90 132.65 132.65 -0.02 5114798
מיטב ! אקטיבית ללא מניות 140.76 140.76 0 5116397
מיטב 10/90 107.75 107.75 0 5122015
מיטב 10/90 פלוס 84.09 84.09 0.01 5115480
מיטב 15/85 104.04 104.04 -0.09 5123864
מיטב 20/80 108.48 108.48 -0.01 5122601
מיטב 20/80 פלוס 152.47 152.47 -0.03 5106109
מיטב 30/70 179.06 179.06 -0.04 5114079
מיטב 30/70 - בניהול ממוקד 94.19 94.19 -0.05 5118716
מיטב אגח 104.9 104.9 0 5123138
מיטב אגח + 10% 105.15 105.15 0.03 5123872
מיטב אגח + 20% 116.92 116.92 -0.03 5118237
מיטב אגח +15% 95.88 95.88 0 5105580
מיטב אגח בניהול ממוקד 113.91 113.91 0.01 5120886
מיטב אגח בניהול שמרני 146.64 146.64 0.02 5103767
מיטב אקטיבית 25/75 180.92 180.92 0.02 5104211
מיטב מודל + 15% 102.96 102.96 0.02 5107727
מיטב תיק אגח +30% 136.58 136.58 -0.04 5112917
מיטב תיק אגח ללא מניות 153.54 153.54 0.01 5105069
מיטב תיק השקעות עד 30% מניות 54.55 55.1 0.02 5102330
מיטב תיק מנוהל + 15% 106.78 106.78 -0.06 5102603
סיגמא ! אגח דינמית ללא מניות 113.55 113.55 -0.01 5120704
סיגמא 10/90 144.64 144.64 0 5109004
סיגמא 10/90 ! דינמית 115.29 115.29 -0.03 5120720
סיגמא 15/85 104.17 104.17 -0.01 5123229
סיגמא 20/80 112.73 112.73 -0.05 5120688
סיגמא 30/70 105.81 105.81 -0.09 5123096
סיגמא אגח כללי ללא מניות 152.65 152.65 0.03 5109871
סיגמא אגח משולבת + 20% 119.88 119.88 -0.05 5113527
סיגמא תיק השקעות 117.88 117.88 -0.03 5115514
סלע ! אגח כללי ללא מניות 101.82 101.82 0.01 5123831
סלע 10/90 101.99 101.99 -0.07 5123823
פיטנגו אגח כללי 164.44 164.44 -0.07 5109137
פסגות ! אגח ישראל ללא מניות 121.08 121.08 0.03 5113097
פסגות ! תיק אגח 141.15 141.15 0.06 5110408
פסגות 10/90 155.6 155.6 0 5109012
פסגות 10/90 פלוס 130.01 130.01 0.02 5111968
פסגות 25/75 פלוס 148.24 148.24 0.01 5110945
פסגות 30/70 167.57 167.57 0.04 5108725
פסגות 5/95 תיק לונג שורט 110.13 110.13 0.05 5118567
פסגות אגח 107.98 107.98 0.02 5122049
פסגות אגח אקטיבי 101.54 101.54 0.02 5120589
פסגות אגח מאוזן 120.45 120.45 0.07 5112529
פסגות אגח משולבת + 15% 142.6 142.6 0.03 5110424
פסגות אגח תשואה כוללת 110.01 110.01 0.06 5122072
פסגות אופקים 74.96 74.96 0.08 5108121
פסגות אקטיבית 10/90 129.54 129.54 0 5111604
פסגות דינמית ! אגח + 10% 130.86 130.86 -0.01 5114889
פסגות ממוקדת 20/80 116.6 116.6 -0.03 5118906
פסגות ניהול השקעות 106.48 106.48 0.08 5123658
פסגות ספיר תיק השקעות 112.86 115.12 0.11 5122056
פסגות פוטנציאל אגח 121.14 121.14 0.04 5108675
פסגות פלטינום ! אגח ללא מניות 161.88 161.88 0.03 5104401
פסגות פלטיניום 20/80 156.45 156.45 -0.06 5103429
פסגות פרימיום 202.67 202.67 0 5108105
פסגות שכבות אגח ללא מניות 126.02 126.02 0.06 5113287
פסגות תיק השקעות ! עד 10% 107.48 107.48 0.07 5119946
פסגות תיק השקעות אגח ללא מניות 105.64 105.64 0.08 5118062
פסגות תיק השקעות עד 15% 169.7 169.7 0 5105788
פסגות תיק השקעות עד 20% 108.46 108.46 0.05 5121355
קסם KTF 10-90 129.81 129.81 0.05 5114384
קסם KTF 15-85 104.13 104.13 0.03 5122643
קסם KTF אגח כללי משולבת 112.33 112.33 0.07 5118229
תטא אגח כללי לכל עת 164.7 164.71 0.02 5111679
תכלית TTF ! אינדקס אגח ישראל ר.קבועה 101.78 101.78 0.05 5124458
תכלית TTF 10/90 88.58 88.58 -0.02 5115837
תכלית TTF 15/85 125.88 125.88 0.01 5117346
תכלית TTF 20/80 111.34 111.34 -0.11 5114483
תכלית TTF אגח כללי משולבת 104.79 104.79 0.07 5120829
תכלית 20/90 TTF 116.35 116.35 -0.04 5118724
תלתן 10/90 84.28 84.28 0.02 5108287
תלתן אגח ללא מניות 102.81 102.81 0.04 5123187
תמיר פישמן 10/90 132.2 132.2 0.01 5114426
תמיר פישמן 15/85 177.72 177.72 0.01 5104518
תמיר פישמן 20/80 100.41 100.41 -0.08 5102439
תמיר פישמן אגח פלוס 104.75 104.75 0 5115811
תמיר פישמן תיק מנוהל ללא מניות 113.41 113.41 0.01 5116272
תמיר פישמן תיק מנוהל עד 15% 121.6 121.6 0 5116298