ענף
ענף % שינוי יומי % שינוי שנתי
ענף
+ אג"ח בארץ כללי -0.07 4.08 109|000|000
^ כללי בארץ - ללא מניות -0.08 3.19 109|133|000
^ עד 10% מניות -0.08 3.67 109|134|000
^ עד 20% מניות -0.08 4.57 109|135|000
^ עד 30% מניות -0.03 4.9 109|136|000
^ מעל 30% מניות 0.03 5.99 109|137|000
+ אג"ח בארץ - חברות והמרה -0.08 4.12 104|000|000
^ אג בארץ חברות והמרה סיכון גבוה -0.08 5.49 104|105|000
^ אג"ח תל בונד צמוד מדד -0.13 4.45 104|106|000
^ אג"ח תל בונד שקלי -0.09 6.16 104|107|000
^ אג"ח בארץ חברות והמרה אחר -0.06 3.52 104|108|000
^ אג"ח בארץ תל בונד אחד -0.1 4.96 104|123|000
+ אג"ח בארץ - מדינה -0.08 1.53 009|000|000
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 0-2 -0.07 1.08 009|031|074
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 2-4 -0.08 0.46 009|031|075
^ אג"ח מדינה צמודי מדד +4 -0.12 1.25 009|031|076
^ אג"ח מדינה צמודי מדד אחר -0.1 0.55 009|031|077
^ אג"ח מדינה כללי ללא מניות -0.09 1.42 009|144|000
^ אג"ח מדינה כללי עד 10% מניות -0.08 1.89 009|145|000
^ אג"ח מדינה כללי חשיפה מרבית מעל 10% מניות -0.06 2.51 009|146|000
+ אג"ח בארץ- שקליות -0.06 1.94 008|000|000
^ שקליות לטווח קצר 0-1 -0.01 0.17 008|029|087
^ שקליות לטווח בינוני 1-2 -0.02 0.94 008|029|091
^ שקליות לטווח ארוך +2 -0.1 2.67 008|029|092
^ שקליות בלבד אחר -0.06 2.31 008|029|093
^ אג"ח שקליות כללי ללא מניות -0.06 1.88 008|141|000
^ אג"ח שקליות כללי עד 10% -0.04 1.64 008|142|000
^ אג"ח בארץ מרבית מעל 10% מניות -0.07 2.86 008|143|000
+ מניות בארץ -0.03 11.25 002|000|000
^ ת"א 35 -0.27 -1.17 002|017|046
^ ת"א 125 -0.27 6.72 002|017|047
^ ת"א 90 -0.21 19.59 002|017|048
^ יתר 0.41 7.36 002|017|049
^ מדד מניות בארץ אחר -0.32 14.04 002|017|084
^ מניות נדל"ן בארץ -0.79 15.27 002|018|050
^ מניות ענפים אחרים בארץ 0.49 14.67 002|018|052
^ מניות אנרגיה וקומודיטיס -0.52 0.92 002|018|103
^ מניות כללי בארץ 0.05 13.25 002|019|000
+ קרן כספית -0.02 -0.48 007|000|000
^ כספית שקלית 0 0.08 007|026|000
^ כספית דולר -0.21 -6.48 007|027|070
^ כספית - נקובת מט"ח -0.19 -6.15 007|027|132
+ מניות בחו"ל 0.01 13.62 003|000|000
^ מניות שווקים מתעוררים -0.15 14.15 003|021|060
^ מניות חו"ל גאוגרפי אחר -0.16 003|021|061
^ מניות אסיה -0.61 23.85 003|021|100
^ מניות סין 0.01 15.25 003|021|101
^ ארה"ב חשופת מט"ח -0.1 11.07 003|021|124
^ ארה"ב מוגנת מט"ח 0.18 18.9 003|021|125
^ ארה"ב נקובת מט"ח -0.15 9.43 003|021|126
^ אירופה חשופת מט"ח 0.23 14.62 003|021|127
^ אירופה מוגנת מט"ח 0.1 18.01 003|021|128
^ מניות בחו"ל אנרגיה וקומודיטיס -0.14 -10.23 003|022|064
^ מניות ענפים אחרים בחו"ל -0.06 11.74 003|022|090
^ כללי בחו"ל - חשופת מט"ח -0.11 8.85 003|023|129
^ כללי בחו"ל - מוגנת מט"ח 0.07 15.57 003|023|130
^ כללי בחו"ל - נקובת מט"ח 0.14 10.02 003|023|131
+ אג"ח בחו"ל -0.13 -2.26 011|000|000
^ אג"ח דולר בחו"ל -0.2 -4.91 011|040|000
^ אג"ח אירו בחו"ל 0.2 0.68 011|041|000
^ אג"ח חשופת מט"ח -0.21 -4.05 011|138|000
^ אג"ח מוגנת מט"ח -0.01 1.21 011|139|000
^ אג"ח נקובת מט"ח -0.18 -4.63 011|140|000
גמישות -0.03 8.79 001|000|000
+ ממונפות ואסטרטגיות -0.17 11.11 006|000|000
^ ממונפות בסיכון גבוה -0.22 13.31 006|025|000
^ ממונפות אחר -0.04 4.67 006|096|000
+ אגד קרנות -0.12 -1.42 121|000|000
^ אגד ישראלי אג"ח -0.05 2.33 121|110|112
^ אגד חוץ אג"ח -0.18 -3.88 121|114|116
^ אגד חוץ כללי 0.02 121|114|117
חו"ל כללי -0.11 -1.51 102|000|000
+ אג"ח בארץ - מט"ח -0.59 -8.36 118|000|000
^ אג"ח בארץ מט"ח דולר מקומי -0.59 -8.36 118|119|000
+ לתושבי חוץ בלבד 0.02 11.91 013|000|000
^ תושבי חוץ מניות 0.02 11.91 013|043|000
קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
אושן גמישה 98.17 98.17 0.18 5119995
אזימוט השקעות 133.13 133.13 -0.21 5114285
אילים גמישה 104.53 104.55 0 5123732
אלומות גמישה 107.57 107.57 0.07 5123989
אלטשולר שחם גמישה 105.07 105.07 0.04 5124201
אנליסט גמישה 4340.35 4340.35 -0.15 5120795
אנליסט השקעות 660.45 660.45 0.19 5101639
אפסילון גמישה 100.16 100.16 0.03 5124920
אקסלנס גמישה 1429.03 1429.03 0.07 5124052
אקסלנס השקעות 370.63 370.63 -0.1 5100250
אקסלנס תיק השקעות גמיש 42.37 42.37 -0.02 5103643
ברק גמישה 97.54 97.54 -0.35 5121066
גולד גמישה 96.32 96.32 -0.31 5122312
דיאמונד גמישה 98.85 98.85 0.24 5123609
הראל אודם 203.43 207.5 0.21 5100169
הראל השקעות גמישה 595.22 595.22 0.03 5120779
הראל לשם 105.88 108 -0.16 5122114
הראל ספיר 318.68 325.05 0.12 5103999
הראל פיא גמישה (היובל) 283.37 283.37 -0.19 5110556
ילין לפידות גמישה ממוקדת 195.93 195.93 -0.28 5114087
ילין לפידות השקעות 101.74 101.74 0.16 5124961
יצירה גמישה 104.56 104.56 0.18 5124268
כוון גמישה 220.89 220.89 0.32 5126420
מגדל גמישה 107.24 107.24 0.11 5123799
מודלים גמישה 112.89 114.58 0.14 5115829
מור גמישה 222.12 222.12 -0.08 5109731
מיטב LONG RUN 189.99 190.95 0.15 5102207
מיטב גמישה 304.09 304.09 0.14 5104765
סיגמא גמישה 99.37 99.37 0.16 5124060
פורטה השקעות 101.55 101.55 0.09 5124995
פסגות LONG RUN 98.4 98.4 -0.08 5119748
פסגות ספיר גמישה 105.69 107.8 0.05 5122064
פסגות תיק השקעות גמיש 142.26 142.26 0.11 5118146
שקדי שוקי הון גמישה 98.7 98.7 -2.34 5122833
תלתן גמישה 99.79 99.79 0.06 5124797