ענף
ענף % שינוי יומי % שינוי שנתי
ענף
+ אג"ח בארץ כללי 0.1 3.36 109|000|000
^ כללי בארץ - ללא מניות 0.12 2.48 109|133|000
^ עד 10% מניות 0.09 3 109|134|000
^ עד 20% מניות 0.09 3.86 109|135|000
^ עד 30% מניות 0.11 3.91 109|136|000
^ מעל 30% מניות 0.24 5.29 109|137|000
+ אג"ח בארץ - חברות והמרה 0.13 3.32 104|000|000
^ אג בארץ חברות והמרה סיכון גבוה 0.06 5.1 104|105|000
^ אג"ח תל בונד צמוד מדד 0.19 3.41 104|106|000
^ אג"ח תל בונד שקלי 0.18 5.01 104|107|000
^ אג"ח בארץ חברות והמרה אחר 0.11 2.81 104|108|000
^ אג"ח בארץ תל בונד אחד 0.17 3.84 104|123|000
+ אג"ח בארץ - מדינה 0.09 1.08 009|000|000
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 0-2 0.03 0.76 009|031|074
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 2-4 0.09 0.07 009|031|075
^ אג"ח מדינה צמודי מדד +4 0.22 0.82 009|031|076
^ אג"ח מדינה צמודי מדד אחר 0.11 0.12 009|031|077
^ אג"ח מדינה כללי ללא מניות 0.1 0.95 009|144|000
^ אג"ח מדינה כללי עד 10% מניות 0.07 1.41 009|145|000
^ אג"ח מדינה כללי חשיפה מרבית מעל 10% מניות 0.08 2.07 009|146|000
+ אג"ח בארץ- שקליות 0.07 1.58 008|000|000
^ שקליות לטווח קצר 0-1 0 0.15 008|029|087
^ שקליות לטווח בינוני 1-2 0.03 0.77 008|029|091
^ שקליות לטווח ארוך +2 0.11 2.15 008|029|092
^ שקליות בלבד אחר 0.09 1.85 008|029|093
^ אג"ח שקליות כללי ללא מניות 0.08 1.5 008|141|000
^ אג"ח שקליות כללי עד 10% 0.03 1.39 008|142|000
^ אג"ח בארץ מרבית מעל 10% מניות 0.04 2.62 008|143|000
+ מניות בארץ -0.1 9.28 002|000|000
^ ת"א 35 -0.34 -3.43 002|017|046
^ ת"א 125 -0.33 4.27 002|017|047
^ ת"א 90 -0.36 14.42 002|017|048
^ יתר 0.11 8.76 002|017|049
^ מדד מניות בארץ אחר -0.45 10.7 002|017|084
^ מניות נדל"ן בארץ -0.65 14.23 002|018|050
^ מניות ענפים אחרים בארץ 0.1 10.64 002|018|052
^ מניות אנרגיה וקומודיטיס -0.47 0.66 002|018|103
^ מניות כללי בארץ 0.01 11.24 002|019|000
+ קרן כספית 0.09 -0.2 007|000|000
^ כספית שקלית 0 0.09 007|026|000
^ כספית דולר 1.09 -3.54 007|027|070
^ כספית - נקובת מט"ח 1.09 -3.2 007|027|132
+ מניות בחו"ל 0.84 11.63 003|000|000
^ מניות שווקים מתעוררים 1.81 10.61 003|021|060
^ מניות חו"ל גאוגרפי אחר 1.29 003|021|061
^ מניות אסיה 0.71 21.89 003|021|100
^ מניות סין 1.04 17.59 003|021|101
^ ארה"ב חשופת מט"ח 1.21 10.94 003|021|124
^ ארה"ב מוגנת מט"ח 0.2 15.22 003|021|125
^ ארה"ב נקובת מט"ח 1.29 9.14 003|021|126
^ אירופה חשופת מט"ח 1.29 11.81 003|021|127
^ אירופה מוגנת מט"ח 0.67 14.29 003|021|128
^ מניות בחו"ל אנרגיה וקומודיטיס 1.62 -15.85 003|022|064
^ מניות ענפים אחרים בחו"ל 1.09 8.78 003|022|090
^ כללי בחו"ל - חשופת מט"ח 1.17 7.73 003|023|129
^ כללי בחו"ל - מוגנת מט"ח 0.29 12.66 003|023|130
^ כללי בחו"ל - נקובת מט"ח 1.47 9.61 003|023|131
+ אג"ח בחו"ל 0.86 -1.04 011|000|000
^ אג"ח דולר בחו"ל 1.18 -2.47 011|040|000
^ אג"ח אירו בחו"ל 0.77 0.34 011|041|000
^ אג"ח חשופת מט"ח 1.17 -1.96 011|138|000
^ אג"ח מוגנת מט"ח 0.37 0.85 011|139|000
^ אג"ח נקובת מט"ח 1.16 -2.34 011|140|000
גמישות 0.15 7.85 001|000|000
+ ממונפות ואסטרטגיות 0.43 9.85 006|000|000
^ ממונפות בסיכון גבוה 0.57 12.01 006|025|000
^ ממונפות אחר 0.08 3.77 006|096|000
+ אגד קרנות 0.81 -0.16 121|000|000
^ אגד ישראלי אג"ח 0.21 1.72 121|110|112
^ אגד חוץ מניות 0 11.25 121|114|115
^ אגד חוץ אג"ח 1.22 -1.55 121|114|116
^ אגד חוץ כללי 0.76 121|114|117
חו"ל כללי 0.63 -0.91 102|000|000
+ אג"ח בארץ - מט"ח 0.23 -5.9 118|000|000
^ אג"ח בארץ מט"ח דולר מקומי 0.23 -5.9 118|119|000
+ לתושבי חוץ בלבד 0.99 11.32 013|000|000
^ תושבי חוץ מניות 0.99 11.32 013|043|000
קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF 4A תא SME 119.78 119.78 0.54 5118997
MTF טכנולוגיות ישראל 115.82 115.82 -0.16 5119250
MTF מדד תא 125 - ממוקדת בנקים 112.41 112.41 -0.43 5122288
MTF מניות דיבידנד ישראל 111.93 111.93 -0.52 5115423
MTF תא - SME 150 91.97 91.97 0 5124714
MTF תא 125 סד - 1 139.23 139.23 -0.39 5109889
MTF תא 125 סד - 2 97.97 97.97 -0.39 5123385
MTF תא 35 סד - 1 139.76 139.76 -0.34 5109897
MTF תא 35 סד - 2 94.63 94.63 -0.34 5123377
MTF תא 90 143.02 143.02 -0.52 5109905
MTF תא צמיחה 105.73 105.73 0.39 5123641
Profound מנייתית 149.92 149.92 -0.15 5119854
PTF מניות תא 110% 117.41 117.41 -0.25 5119573
PTF תא 125 132.78 132.78 -0.4 5112628
א.ש Smart beta Large Cap TA 97.9 97.9 -0.23 5121306
א.ש Smart beta Low Volatility תא 125 123.78 123.78 -0.29 5119201
א.ש SmartBeta מולטי פקטור תא 125 117.35 117.35 -0.5 5119219
אושן תיק מניות 142.14 142.14 -0.02 5119987
אי.בי.אי סל תא 125 131.04 131.04 -0.39 5113063
אי.בי.אי. סל תא Low Volatility High Dividend 125 96.9 96.9 -0.28 5124755
איביאי יתר 802.49 802.49 0.24 5100144
איביאי מניות 157.48 157.48 -0.12 5102132
איביאי מניות אקטיב 96.12 96.12 -0.21 5103494
איביאי סל נדלן מניב ישראל 160.57 160.57 -0.89 5120282
איביאי סל תא 35 313.23 313.23 -0.33 5101506
איביאי סל תא 90 126.23 126.23 -0.53 5115126
איביאי תא 125 3350.29 3350.29 -0.43 5126354
איילון מניות 149.37 149.37 -0.24 5101381
איילון מניות בנקים 136.57 136.57 -0.36 5104922
איילון משקל שווה תא 35 135.59 135.59 -0.51 5117742
אילים מנייתית 155.41 155.42 -0.05 5106810
אימפקט מניות 98.25 98.25 -0.51 5120225
אלומות מניות ישראל 100.59 100.59 -0.44 5124649
אלומות מניות תא 125 133.25 133.25 -0.15 5101068
אלטשולר סופה מניות 1263.55 1263.55 -0.21 5126701
אלטשולר שחם יתר 368.46 368.46 -0.03 5105903
אלטשולר שחם נדלן 476.05 476.05 -0.44 5103700
אלטשולר שחם תא 125 111.48 111.48 -0.38 5122080
אלטשולר שחם תא MID CAP STOCK PICKING 113.02 113.02 -0.57 5102298
אלפא ביתא מניות כללי 114.97 114.97 -0.42 5124144
אנליסט מניות 6143.24 6143.24 -0.19 5120811
אנליסט מניות MID CAP קטנות 1065.18 1065.18 0.31 5126685
אנליסט מניות ואסטרטגיות 220.53 220.53 -0.24 5104328
אנליסט מניות ממוקדת 112.29 112.29 -0.21 5115027
אנליסט נדלן 388.05 388.05 -0.64 5101266
אנליסט תא 125 268.29 268.29 -0.33 5101258
אנליסט תעשיות 2009.67 2009.67 0.14 5120837
אפסילון יתר 201.82 201.82 0.58 5100946
אפסילון נבחרת מניות 112.89 112.89 -0.41 5118708
אקסיומה תא 125 151.08 151.08 -0.37 5108865
אקסיומה תא 35 בינארית 106.75 106.75 -0.35 5107370
אקסלנס גז ונפט 165.3 165.3 -0.6 5124292
אקסלנס יתר 236.63 236.63 -1.23 5112115
אקסלנס מניות 121.52 121.52 -0.43 5112834
אקסלנס מניות ישראל 302.07 302.07 -0.12 5124219
אקסלנס מניות פרימיום 103.11 103.11 -0.14 5106018
אקסלנס מניות תא 125 162.15 162.15 -0.41 5105283
אקסלנס מנייתית 126.78 126.78 -0.24 5121256
אקסלנס משקל שווה תא 125 113.53 113.53 -0.36 5115662
אקסלנס תא 125 142.02 142.02 -0.46 5100755
ברומטר מניות 99.57 99.57 -0.06 5124979
ברק מניות 108.13 108.13 -0.3 5123591
דולפין מניות 114.93 114.93 -0.2 5123336
דיאמונד מניות 100.1 100.1 -0.24 5116736
דיביאם אחזקות בעלי עניין- תא 125 164.81 164.81 -0.42 5104799
דיביאם גז ונפט 77.98 77.98 -0.14 5107909
הורייזן מניות ישראל 121.62 121.62 -0.07 5118930
הראל אופטימום מניות 3278.48 3278.48 0.49 5110374
הראל יתר 349.42 349.42 0.11 5111455
הראל מחקה תא 125 97.12 97.12 -0.39 5122510
הראל מניות 139.5 139.5 -0.31 5107842
הראל מניות ישראל 134.46 134.46 -0.11 5118849
הראל מניות ישראל Mid Cap 2966.93 2966.93 0.06 5111299
הראל מניות ממוקדת 619.51 619.51 -0.23 5111695
הראל מניות ערך- דיבידנדים 11260.86 11260.86 -0.31 5111133
הראל מסלול מניות 263.18 263.18 -0.31 5101662
הראל מעוף בריבוע 164.68 164.68 -0.56 5111570
הראל משאבי גז ואנרגיה 197.94 197.94 -0.42 5102876
הראל נבחרת ביומד 1969.22 1969.22 0.04 5111190
הראל נבחרת מניות 1053.46 1053.46 -0.07 5111273
הראל תא 125 3038.95 3038.95 -0.31 5110051
הראל תא 35 628.12 628.12 -0.36 5110598
טופ אלפא מניות 161.69 161.69 -0.16 5114152
ילין לפידות יתר 383.4 383.4 0.16 5108873
ילין לפידות מניות ישראל 198.24 198.24 -0.04 5114897
ילין לפידות מניות צמיחה 149.46 149.46 0.33 5119508
ילין לפידות מנייתית 264.34 264.34 0.21 5106273
כוון ישראל 136.42 136.42 -0.26 5126560
מגדל M.Q.MODEL מניות ישראל 228.08 228.08 -0.13 5131453
מגדל אפיקים מניות 1299.99 1299.99 -0.33 5108014
מגדל ביומד 51.9 51.9 0.08 5116165
מגדל דיבידנד ישראל חייבת 3001.13 3001.26 -0.32 5131214
מגדל יתר 696.58 696.59 -0.12 5126487
מגדל מניות ישראל BUY SIDE 2119.45 2119.46 -0.3 5131271
מגדל נדלן 1322.23 1322.3 -0.74 5131297
מגדל תא 35 697.88 697.88 -0.31 5131354
מודלים מניות תא 35 270.53 270.53 -0.2 5126461
מור יתר 117.28 117.28 0.7 5124326
מור מניות ישראל 154.16 154.16 0.03 5119466
מור מנייתית 220.16 220.16 0.03 5107701
מור נדלן 114.22 114.22 0.09 5124300
מיטב גז ונפט עד 120% 214.07 214.07 -0.51 5101951
מיטב מניות 1047.71 1047.77 -0.52 5113618
מיטב מניות Buy Side 197.15 197.15 0.49 5104153
מיטב מניות MID CAP 357.45 357.45 -0.48 5103296
מיטב מניות בניהול ממוקד 1178.91 1178.95 -0.13 5113758
מיטב מניות ישראל 310.12 310.13 -0.28 5100474
מיטב מניות ממוקדת יתר 605.48 605.5 0.08 5113964
מיטב מניות תא 125 פלוס 208.04 208.04 -0.56 5103692
מיטב תא 125 100.03 100.03 -0.51 5124946
מיטב תא 125+ אסטרטגיה חכמה 89.55 89.55 -0.36 5104567
מיטב תא All-Share 100.15 100.15 -0.63 5124938
סיגמא מניות כללי 137.75 137.75 -0.28 5120613
סיגמא תא 125 ו - LARGE CAP 100.7 100.7 0.13 5106968
סלע מניות 103.26 103.26 -0.19 5123815
פורטה מניות 100.4 100.4 -0.04 5125018
פיטנגו מניות כללי 72.89 72.89 0.32 5109129
פסגות יתר 1225.19 1225.19 0.21 5110820
פסגות מניות והזדמנויות אגח 111.13 111.13 -0.12 5123716
פסגות מניות ישראליות 131.46 131.46 0.33 5118898
פסגות מניות צמיחה ישראל 119.46 119.46 -0.04 5122338
פסגות מנייתית מנגנון LV 245.74 245.74 -0.07 5105762
פסגות פוקוס מניות לונג שורט 410.55 410.55 0.57 5110853
פסגות תא 125 מנוהלת 1405.1 1405.1 -0.33 5110788
פסגות תא 35 INDEX PLUS 103.9 103.9 -0.04 5119755
פסגות תא 90 ויתר 2517.54 2517.54 -0.17 5110713
פסגות תא MID CAP 206.49 206.49 0.27 5116892
פסגות תא Stock Picking 363.04 363.04 -0.03 5100722
פסגות תיק מניות מחקר פנימי 97.56 97.56 -0.37 5115860
פסגות תיק מניות ממוקד 1720.27 1720.27 -0.68 5110754
קסם KTF תא 125 125.43 125.43 -0.39 5113345
קסם KTF תא 35 98.09 98.09 -0.33 5124490
קסם KTF תל אביב 90 101.4 101.4 -0.49 5124508
רוטשילד ישראל 73.5 73.5 -0.23 5101167
תכלית TTF תא 125 111.79 111.79 -0.39 5114657
תכלית TTF תא 35 86.14 86.14 -0.34 5109418
תכלית TTF תא 90 115.16 115.16 -0.53 5118740
תכלית TTF תל אביב SME 60 93.21 93.21 0.54 5124540
תמיר פישמן יתר ו - SMALL -CAP 381.95 381.95 -0.54 5104500
תמיר פישמן מניות 115.82 115.82 0.54 5120522