ענף
ענף % שינוי יומי % שינוי שנתי
ענף
+ אג"ח בארץ כללי -0.05 5.28 109|000|000
^ כללי בארץ - ללא מניות -0.09 4.31 109|133|000
^ עד 10% מניות -0.07 4.8 109|134|000
^ עד 20% מניות -0.05 5.78 109|135|000
^ עד 30% מניות 0.01 6.59 109|136|000
^ מעל 30% מניות 0.04 6.4 109|137|000
+ אג"ח בארץ - חברות והמרה -0.08 5.17 104|000|000
^ אג בארץ חברות והמרה סיכון גבוה -0.02 5.31 104|105|000
^ אג"ח תל בונד צמוד מדד -0.08 6.31 104|106|000
^ אג"ח תל בונד שקלי -0.17 7.16 104|107|000
^ אג"ח בארץ חברות והמרה אחר -0.07 4.49 104|108|000
^ אג"ח בארץ תל בונד אחד -0.12 6.29 104|123|000
+ אג"ח בארץ - מדינה -0.03 3.41 009|000|000
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 0-2 0 1.74 009|031|074
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 2-4 -0.03 2.27 009|031|075
^ אג"ח מדינה צמודי מדד +4 0 4.89 009|031|076
^ אג"ח מדינה צמודי מדד אחר -0.03 2.82 009|031|077
^ אג"ח מדינה כללי ללא מניות -0.02 3.3 009|144|000
^ אג"ח מדינה כללי עד 10% מניות -0.04 3.5 009|145|000
^ אג"ח מדינה כללי חשיפה מרבית מעל 10% מניות -0.05 4.31 009|146|000
+ אג"ח בארץ- שקליות -0.02 2.95 008|000|000
^ שקליות לטווח קצר 0-1 -0.01 0.2 008|029|087
^ שקליות לטווח בינוני 1-2 -0.02 1.24 008|029|091
^ שקליות לטווח ארוך +2 0.03 5.27 008|029|092
^ שקליות בלבד אחר -0.01 3.33 008|029|093
^ אג"ח שקליות כללי ללא מניות -0.05 2.87 008|141|000
^ אג"ח שקליות כללי עד 10% -0.05 2.34 008|142|000
^ אג"ח בארץ מרבית מעל 10% מניות -0.03 3.46 008|143|000
+ מניות בארץ -0.16 12.85 002|000|000
^ ת"א 35 -0.07 7.46 002|017|046
^ ת"א 125 -0.19 12.76 002|017|047
^ ת"א 90 -0.37 20.72 002|017|048
^ יתר -0.23 3.08 002|017|049
^ מדד מניות בארץ אחר -0.32 15.1 002|017|084
^ מניות נדל"ן בארץ -0.41 17.29 002|018|050
^ מניות ענפים אחרים בארץ -0.02 11.62 002|018|052
^ מניות אנרגיה וקומודיטיס -0.48 -7.17 002|018|103
^ מניות כללי בארץ -0.11 13.76 002|019|000
+ קרן כספית 0.15 -1.01 007|000|000
^ כספית שקלית 0 0.08 007|026|000
^ כספית דולר 1.23 -9.01 007|027|070
^ כספית - נקובת מט"ח 1.23 -8.7 007|027|132
+ מניות בחו"ל 1.22 18.35 003|000|000
^ מניות שווקים מתעוררים 2.21 24.6 003|021|060
^ מניות חו"ל גאוגרפי אחר 1.42 003|021|061
^ מניות אסיה 0.34 25.37 003|021|100
^ מניות סין 2.33 29.58 003|021|101
^ ארה"ב חשופת מט"ח 1.98 14.06 003|021|124
^ ארה"ב מוגנת מט"ח 0.98 26.81 003|021|125
^ ארה"ב נקובת מט"ח 2.06 13.21 003|021|126
^ אירופה חשופת מט"ח 1 20.91 003|021|127
^ אירופה מוגנת מט"ח -0.18 15.97 003|021|128
^ מניות בחו"ל אנרגיה וקומודיטיס 0.56 -2.99 003|022|064
^ מניות ענפים אחרים בחו"ל 2.03 16.69 003|022|090
^ כללי בחו"ל - חשופת מט"ח 1.52 13.68 003|023|129
^ כללי בחו"ל - מוגנת מט"ח 0.48 17.02 003|023|130
^ כללי בחו"ל - נקובת מט"ח 1.73 13.8 003|023|131
+ אג"ח בחו"ל 0.72 -2.63 011|000|000
^ אג"ח דולר בחו"ל 1.09 -6.94 011|040|000
^ אג"ח אירו בחו"ל 1.02 6.16 011|041|000
^ אג"ח חשופת מט"ח 1.06 -6.06 011|138|000
^ אג"ח מוגנת מט"ח 0.2 2.38 011|139|000
^ אג"ח נקובת מט"ח 1.12 -6.14 011|140|000
גמישות 0.04 10.02 001|000|000
+ ממונפות ואסטרטגיות 0.68 22.74 006|000|000
^ ממונפות בסיכון גבוה 0.92 28.72 006|025|000
^ ממונפות אחר -0.03 4.59 006|096|000
+ אגד קרנות 0.83 -3.29 121|000|000
^ אגד ישראלי אג"ח 0.01 3.2 121|110|112
^ אגד חוץ אג"ח 1.2 -6.43 121|114|116
^ אגד חוץ כללי 0.13 4.74 121|114|117
חו"ל כללי 0.46 -1.49 102|000|000
+ אג"ח בארץ - מט"ח -0.84 -12.16 118|000|000
^ אג"ח בארץ מט"ח דולר מקומי -0.84 -12.16 118|119|000
+ לתושבי חוץ בלבד 1.5 15.55 013|000|000
^ תושבי חוץ מניות 1.5 15.55 013|043|000
קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF 4A תא SME 117.03 117.03 -0.53 5118997
MTF טכנולוגיות ישראל 122.4 122.4 -0.36 5119250
MTF מדד תא 125 - ממוקדת בנקים 124.07 124.07 0.05 5122288
MTF מניות דיבידנד ישראל 120.92 120.92 -0.31 5115423
MTF תא - SME 150 98.1 98.1 -0.39 5124714
MTF תא 125 סד - 1 153.59 153.59 -0.17 5109889
MTF תא 125 סד - 2 108.06 108.06 -0.17 5123385
MTF תא 35 סד - 1 153.63 153.63 -0.11 5109897
MTF תא 35 סד - 2 104.05 104.05 -0.11 5123377
MTF תא 90 160.66 160.66 -0.37 5109905
MTF תא צמיחה 107.7 107.7 -0.43 5123641
PTF אינדקס מניות Large Cap 105.53 105.53 -0.1 5125232
PTF אינדקס מניות Mid Cap 104.25 104.25 -0.3 5125224
PTF מניות תא 110% 129.02 129.02 -0.16 5119573
PTF תא 125 146.49 146.49 -0.16 5112628
א.ש Smart beta Large Cap TA 111.39 111.39 -0.03 5121306
א.ש Smart beta Low Volatility תא 125 136.98 136.98 -0.2 5119201
א.ש SmartBeta מולטי פקטור תא 125 132.09 132.09 -0.41 5119219
אושן תיק מניות 151.99 151.99 -0.27 5119987
אזימוט מניות דיבידנד 103.38 103.38 -0.28 5127006
אי.בי.אי סל תא 125 144.4 144.4 -0.17 5113063
אי.בי.אי. סל תא Low Volatility High Dividend 125 105.68 105.68 -0.25 5124755
איביאי יתר 832.81 832.81 -0.31 5100144
איביאי מניות 171.87 171.87 -0.33 5102132
איביאי מניות אקטיב 101.97 101.97 -0.13 5103494
איביאי סל נדלן מניב ישראל 158.96 158.96 -0.45 5120282
איביאי סל תא 35 344 344 -0.11 5101506
איביאי סל תא 90 141.72 141.72 -0.37 5115126
איביאי תא 125 3632.26 3632.26 -0.24 5126354
איילון מניות 159.02 159.02 -0.3 5101381
איילון מניות בנקים 148.69 148.69 0.66 5104922
איילון משקל שווה תא 35 144.36 144.36 -0.21 5117742
אילים מנייתית 170.96 170.97 -0.13 5106810
אימפקט מניות 106.87 106.87 0.16 5120225
אלומות מניות ישראל 111.56 111.56 -0.32 5124649
אלומות מניות תא 125 149.03 149.03 -0.51 5101068
אלטשולר סופה מניות 1342.83 1342.83 -0.24 5126701
אלטשולר שחם יתר 377.8 377.8 -0.08 5105903
אלטשולר שחם נדלן 510.61 510.61 -0.39 5103700
אלטשולר שחם תא 125 121.34 121.34 -0.21 5122080
אלטשולר שחם תא MID CAP STOCK PICKING 122.53 122.53 -0.51 5102298
אלפא ביתא מניות כללי 119.23 119.23 -0.18 5124144
אלפא טק מניות ישראל 102.03 102.03 -0.32 5125836
אניגמה מניות ישראל 100.72 100.73 0.01 5126222
אנליסט מניות 6621.7 6621.7 0.06 5120811
אנליסט מניות MID CAP קטנות 1072.54 1072.54 -0.6 5126685
אנליסט מניות ואסטרטגיות 239.1 239.1 -0.06 5104328
אנליסט מניות ממוקדת 116.46 116.46 -0.08 5115027
אנליסט נדלן 408.46 408.46 -0.28 5101266
אנליסט תא 125 290.47 290.47 0 5101258
אנליסט תעשיות 2134.1 2134.1 -0.15 5120837
אפסילון יתר 192.86 192.86 -0.59 5100946
אפסילון נבחרת מניות 114.92 114.92 -0.04 5118708
אקסיומה תא 125 167.56 167.56 -0.33 5108865
ברומטר מניות 105.12 105.12 -0.11 5124979
ברק מניות 115.28 115.28 -0.38 5123591
דולפין מניות 125.03 125.03 -0.09 5123336
דיאמונד מניות 94.18 94.18 -0.3 5116736
דיביאם אחזקות בעלי עניין- תא 125 173.41 173.41 -0.36 5104799
דיביאם גז ונפט 72.05 72.05 -0.62 5107909
הורייזן מניות ישראל 129.52 129.52 -0.22 5118930
הראל אופטימום מניות ישראל 3501.8 3501.8 0.17 5110374
הראל אינדקס מניות EW - Large Cap 104.25 104.25 -0.03 5125307
הראל אינדקס מניות EW - Mid Cap 104.57 104.57 -0.32 5125299
הראל אינדקס מניות ישראל EW - 100 105.13 105.13 -0.22 5125315
הראל יתר 368.29 368.29 -0.4 5111455
הראל מחקה תא 125 107.04 107.04 -0.16 5122510
הראל מניות 149.06 149.06 -0.26 5107842
הראל מניות ישראל 147.37 147.37 -0.17 5118849
הראל מניות ישראל Mid Cap 3260.96 3260.96 -0.43 5111299
הראל מניות ממוקדת 658.3 658.3 0.2 5111695
הראל מניות ערך 12075.11 12075.11 0.07 5111133
הראל מסלול מניות 284.2 284.2 0.17 5101662
הראל מעוף בריבוע 189.81 189.81 -0.04 5111570
הראל משאבי גז ואנרגיה 186.96 186.96 -0.58 5102876
הראל נבחרת ביומד 1987.67 1987.67 -1.1 5111190
הראל נבחרת מניות 1137.41 1137.41 -0.01 5111273
הראל תא 125 3285.83 3285.83 0.04 5110051
הראל תא 35 675.87 675.87 0.25 5110598
טופ אלפא מניות 171.72 171.72 -0.06 5114152
ילין לפידות יתר 395.45 395.45 -0.26 5108873
ילין לפידות מניות ישראל 209.56 209.56 -0.17 5114897
ילין לפידות מניות צמיחה 157.96 157.96 0.25 5119508
ילין לפידות מנייתית 281.25 281.25 0.17 5106273
כוון מניות ישראל 147.98 147.98 -0.26 5126560
מגדל M.Q.MODEL מניות ישראל 246.91 246.91 -0.23 5131453
מגדל אפיקים מניות 1405.57 1405.57 -0.28 5108014
מגדל ביומד 54.35 54.35 -1.09 5116165
מגדל דיבידנד ישראל חייבת 3201.53 3201.95 -0.15 5131214
מגדל יתר 689.12 689.14 -0.3 5126487
מגדל מניות ישראל BUY SIDE 2243.06 2243.09 -0.21 5131271
מגדל נדלן 1396.22 1396.32 -0.37 5131297
מגדל תא 35 756.49 756.49 -0.33 5131354
מודלים מניות תא 35 295.66 295.66 -0.26 5126461
מור יתר 123.59 123.59 -0.44 5124326
מור מניות ישראל 165.3 165.3 -0.23 5119466
מור מניות ערך 105.49 105.49 0.09 5125257
מור מנייתית 236.35 236.35 -0.16 5107701
מור נדלן 123.05 123.05 -0.39 5124300
מיטב גז ונפט עד 120% 211.46 211.46 -0.45 5101951
מיטב מניות 1128.39 1128.48 -0.11 5113618
מיטב מניות Buy Side 220.66 220.67 0.36 5104153
מיטב מניות MID CAP 400.22 400.22 -0.56 5103296
מיטב מניות בניהול ממוקד 1289.41 1289.58 -0.38 5113758
מיטב מניות ישראל 344.05 344.05 -0.19 5100474
מיטב מניות ממוקדת יתר 663.16 663.2 -0.33 5113964
מיטב סקיי מניות 233.6 233.6 -0.12 5103692
מיטב תא 125 110.79 110.79 -0.05 5124946
מיטב תא 125 פלוס 99.32 99.33 -0.19 5104567
מיטב תא All-Share 110.82 110.82 -0.47 5124938
סיגמא מניות כללי 150.37 150.37 -0.45 5120613
סיגמא תא 125 ו - LARGE CAP 112.65 112.65 -0.34 5106968
סלע מניות 111.81 111.81 -0.1 5123815
פורטה מניות 107.35 107.35 -0.24 5125018
פיטנגו מניות כללי 81.32 81.32 -0.28 5109129
פסגות יתר 1281.2 1281.2 -0.27 5110820
פסגות מניות והזדמנויות אגח 116.45 116.45 -0.31 5123716
פסגות מניות ישראליות 140.06 140.06 0.19 5118898
פסגות מניות צמיחה ישראל 125.64 125.64 -0.72 5122338
פסגות מנייתית מנגנון LV 257.02 257.02 -0.47 5105762
פסגות תא 125 מנוהלת 1534.32 1534.32 -0.05 5110788
פסגות תא 35 INDEX PLUS 116.1 116.1 -0.18 5119755
פסגות תא 90 ויתר 2774.34 2774.34 -0.27 5110713
פסגות תא MID CAP 224.99 224.99 -0.35 5116892
פסגות תא Stock Picking 391.59 391.59 -0.39 5100722
פסגות תיק מניות מחקר פנימי 103.5 103.5 -0.32 5115860
פסגות תיק מניות ממוקד 1853.61 1853.61 -0.38 5110754
פרופאונד מנייתית 156.83 156.83 -0.31 5119854
קסם KTF תא 125 138.28 138.28 -0.17 5113345
קסם KTF תא 35 107.83 107.83 -0.11 5124490
קסם KTF תל אביב 90 114.05 114.05 -0.36 5124508
קסם אקסלנס גז ונפט 157.09 157.09 -0.38 5124292
קסם אקסלנס יתר 242.71 242.71 -0.34 5112115
קסם אקסלנס מניות 130.08 130.08 -0.2 5112834
קסם אקסלנס מניות ישראל 327.88 327.88 -0.17 5124219
קסם אקסלנס מניות פרימיום 108.13 108.13 -0.24 5106018
קסם אקסלנס מנייתית 136.27 136.27 0.16 5121256
קסם אקסלנס משקל שווה תא 125 124.7 124.7 -0.31 5115662
קסם אקסלנס תא 125 153.35 153.35 -0.22 5100755
רוטשילד ישראל 78.9 78.9 -0.16 5101167
תכלית TTF תא 125 123.33 123.33 -0.16 5114657
תכלית TTF תא 35 94.7 94.7 -0.11 5109418
תכלית TTF תא 90 129.46 129.46 -0.37 5118740
תכלית TTF תל אביב SME 60 90.99 90.99 -0.51 5124540
תמיר פישמן מניות 123.02 123.02 0.8 5120522