ענף
ענף % שינוי יומי % שינוי שנתי
ענף
+ אג"ח בארץ כללי -0.01 5.1 109|000|000
^ כללי בארץ - ללא מניות -0.01 4.21 109|133|000
^ עד 10% מניות 0 4.59 109|134|000
^ עד 20% מניות -0.01 5.64 109|135|000
^ עד 30% מניות -0.02 6.14 109|136|000
^ מעל 30% מניות -0.14 6.99 109|137|000
+ אג"ח בארץ - חברות והמרה -0.01 5.07 104|000|000
^ אג בארץ חברות והמרה סיכון גבוה -0.05 5.94 104|105|000
^ אג"ח תל בונד צמוד מדד 0.11 5.53 104|106|000
^ אג"ח תל בונד שקלי -0.18 7.35 104|107|000
^ אג"ח בארץ חברות והמרה אחר 0 4.42 104|108|000
^ אג"ח בארץ תל בונד אחד -0.02 5.96 104|123|000
+ אג"ח בארץ - מדינה 0.03 2.68 009|000|000
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 0-2 0.15 1.82 009|031|074
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 2-4 0.16 1.34 009|031|075
^ אג"ח מדינה צמודי מדד +4 0.17 2.69 009|031|076
^ אג"ח מדינה צמודי מדד אחר 0.16 1.59 009|031|077
^ אג"ח מדינה כללי ללא מניות 0.01 2.63 009|144|000
^ אג"ח מדינה כללי עד 10% מניות 0.01 2.96 009|145|000
^ אג"ח מדינה כללי חשיפה מרבית מעל 10% מניות 0 3.69 009|146|000
+ אג"ח בארץ- שקליות -0.08 2.78 008|000|000
^ שקליות לטווח קצר 0-1 0 0.23 008|029|087
^ שקליות לטווח בינוני 1-2 -0.04 1.24 008|029|091
^ שקליות לטווח ארוך +2 -0.15 4.56 008|029|092
^ שקליות בלבד אחר -0.1 3.23 008|029|093
^ אג"ח שקליות כללי ללא מניות -0.08 2.81 008|141|000
^ אג"ח שקליות כללי עד 10% -0.05 2.08 008|142|000
^ אג"ח בארץ מרבית מעל 10% מניות -0.05 3.32 008|143|000
+ מניות בארץ 0.06 13.19 002|000|000
^ ת"א 35 0.43 -0.02 002|017|046
^ ת"א 125 0.37 9.5 002|017|047
^ ת"א 90 0.46 22.59 002|017|048
^ יתר 0.16 8.86 002|017|049
^ מדד מניות בארץ אחר 0.14 14.14 002|017|084
^ מניות נדל"ן בארץ 0.26 21.69 002|018|050
^ מניות ענפים אחרים בארץ 0.29 12.7 002|018|052
^ מניות אנרגיה וקומודיטיס -0.32 -2.26 002|018|103
^ מניות כללי בארץ -0.11 14.61 002|019|000
+ קרן כספית -0.03 -0.64 007|000|000
^ כספית שקלית 0 0.09 007|026|000
^ כספית דולר -0.34 -7.67 007|027|070
^ כספית - נקובת מט"ח -0.34 -7.32 007|027|132
+ מניות בחו"ל -0.5 14.17 003|000|000
^ מניות שווקים מתעוררים -0.6 18.74 003|021|060
^ מניות חו"ל גאוגרפי אחר -0.73 003|021|061
^ מניות אסיה 1.2 22.51 003|021|100
^ מניות סין 0.16 22.73 003|021|101
^ ארה"ב חשופת מט"ח -0.76 10.74 003|021|124
^ ארה"ב מוגנת מט"ח -0.54 19.08 003|021|125
^ ארה"ב נקובת מט"ח -0.86 9.12 003|021|126
^ אירופה חשופת מט"ח -0.18 19.49 003|021|127
^ אירופה מוגנת מט"ח -0.42 18.41 003|021|128
^ מניות בחו"ל אנרגיה וקומודיטיס -0.66 -6.04 003|022|064
^ מניות ענפים אחרים בחו"ל -0.27 9.95 003|022|090
^ כללי בחו"ל - חשופת מט"ח -0.46 9.87 003|023|129
^ כללי בחו"ל - מוגנת מט"ח -0.29 14.51 003|023|130
^ כללי בחו"ל - נקובת מט"ח -0.59 11.21 003|023|131
+ אג"ח בחו"ל -0.15 -1.73 011|000|000
^ אג"ח דולר בחו"ל -0.31 -5.24 011|040|000
^ אג"ח אירו בחו"ל 0.4 3.66 011|041|000
^ אג"ח חשופת מט"ח -0.27 -4.32 011|138|000
^ אג"ח מוגנת מט"ח 0.03 2.43 011|139|000
^ אג"ח נקובת מט"ח -0.3 -4.78 011|140|000
גמישות -0.07 9.71 001|000|000
+ ממונפות ואסטרטגיות -0.39 14.58 006|000|000
^ ממונפות בסיכון גבוה -0.52 17.29 006|025|000
^ ממונפות אחר 0.02 6.25 006|096|000
+ אגד קרנות -0.22 -1.31 121|000|000
^ אגד ישראלי אג"ח -0.04 3.2 121|110|112
^ אגד חוץ אג"ח -0.33 -4.4 121|114|116
^ אגד חוץ כללי -0.34 121|114|117
חו"ל כללי -0.06 -1.5 102|000|000
+ אג"ח בארץ - מט"ח -0.37 -10.33 118|000|000
^ אג"ח בארץ מט"ח דולר מקומי -0.37 -10.33 118|119|000
+ לתושבי חוץ בלבד -0.29 11.59 013|000|000
^ תושבי חוץ מניות -0.29 11.59 013|043|000
קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF 4A תא SME 116.84 116.84 0.07 5118997
MTF טכנולוגיות ישראל 120.98 120.98 0.77 5119250
MTF מדד תא 125 - ממוקדת בנקים 114.03 114.03 0.25 5122288
MTF מניות דיבידנד ישראל 114.77 114.77 0.11 5115423
MTF תא - SME 150 94.55 94.55 0.33 5124714
MTF תא 125 סד - 1 142.44 142.44 0.44 5109889
MTF תא 125 סד - 2 100.22 100.22 0.44 5123385
MTF תא 35 סד - 1 140.83 140.83 0.39 5109897
MTF תא 35 סד - 2 95.37 95.37 0.4 5123377
MTF תא 90 152.66 152.66 0.59 5109905
MTF תא צמיחה 104.49 104.49 0.41 5123641
Profound מנייתית 153.09 153.09 0.29 5119854
PTF מניות תא 110% 120.41 120.41 0.41 5119573
PTF תא 125 135.77 135.77 0.43 5112628
א.ש Smart beta Large Cap TA 103.38 103.38 0.47 5121306
א.ש Smart beta Low Volatility תא 125 131.53 131.53 0.48 5119201
א.ש SmartBeta מולטי פקטור תא 125 124.86 124.86 0.64 5119219
אושן תיק מניות 145.49 145.49 0.03 5119987
אי.בי.אי סל תא 125 133.97 133.97 0.43 5113063
אי.בי.אי. סל תא Low Volatility High Dividend 125 100.16 100.16 0.55 5124755
איביאי יתר 814.01 814.01 0.34 5100144
איביאי מניות 160.14 160.14 0.14 5102132
איביאי מניות אקטיב 97.96 97.96 0.15 5103494
איביאי סל נדלן מניב ישראל 161.64 161.64 0.19 5120282
איביאי סל תא 35 315.46 315.46 0.39 5101506
איביאי סל תא 90 134.66 134.66 0.58 5115126
איביאי תא 125 3462.26 3462.26 0.27 5126354
איילון מניות 154.94 154.94 0.25 5101381
איילון מניות בנקים 135.76 135.76 -0.09 5104922
איילון משקל שווה תא 35 136.33 136.33 0.21 5117742
אילים מנייתית 157.16 157.17 0.44 5106810
אימפקט מניות 100.87 100.87 0.59 5120225
אלומות מניות ישראל 106.86 106.86 0.15 5124649
אלומות מניות תא 125 145.49 145.49 0.5 5101068
אלטשולר סופה מניות 1285.35 1285.35 -0.72 5126701
אלטשולר שחם יתר 366.12 366.12 0.08 5105903
אלטשולר שחם נדלן 499.78 499.78 0.29 5103700
אלטשולר שחם תא 125 111.9 111.9 -0.21 5122080
אלטשולר שחם תא MID CAP STOCK PICKING 118.69 118.69 0.34 5102298
אלפא ביתא מניות כללי 117.51 117.51 0.48 5124144
אנליסט מניות 6317.61 6317.61 0.44 5120811
אנליסט מניות MID CAP קטנות 1069.79 1069.79 0.17 5126685
אנליסט מניות ואסטרטגיות 227.53 227.53 0.65 5104328
אנליסט מניות ממוקדת 110.46 110.46 0.14 5115027
אנליסט נדלן 405.19 405.19 0.62 5101266
אנליסט תא 125 276.77 276.77 0.44 5101258
אנליסט תעשיות 2131.84 2131.84 0.38 5120837
אפסילון יתר 196.82 196.82 -0.18 5100946
אפסילון נבחרת מניות 114 114 -0.19 5118708
אקסיומה תא 125 156.11 156.11 0.59 5108865
אקסיומה תא 35 בינארית 106.69 106.69 0.54 5107370
אקסלנס גז ונפט 151.69 151.69 -0.39 5124292
אקסלנס יתר 235.79 235.79 -0.56 5112115
אקסלנס מניות 125.96 125.96 -0.66 5112834
אקסלנס מניות ישראל 314.2 314.2 0.1 5124219
אקסלנס מניות פרימיום 104.94 104.94 0.28 5106018
אקסלנס מניות תא 125 166.7 166.7 0.28 5105283
אקסלנס מנייתית 131.32 131.32 -0.64 5121256
אקסלנס משקל שווה תא 125 118.45 118.45 0.42 5115662
אקסלנס תא 125 146.69 146.69 0.24 5100755
ברומטר מניות 101.41 101.41 0.13 5124979
ברק מניות 113.08 113.08 0.54 5123591
דולפין מניות 118.17 118.17 -0.36 5123336
דיאמונד מניות 93.84 93.84 0.43 5116736
דיביאם אחזקות בעלי עניין- תא 125 167.46 167.46 0.24 5104799
דיביאם גז ונפט 71.33 71.33 -0.39 5107909
הורייזן מניות ישראל 127.3 127.3 0.27 5118930
הראל אופטימום מניות ישראל 3349.25 3349.25 0.61 5110374
הראל אינדקס מניות ישראל EW - 100 99.73 99.73 0.41 5125315
הראל יתר 353.5 353.5 -0.46 5111455
הראל מחקה תא 125 99.29 99.29 0.44 5122510
הראל מניות 144.47 144.47 0.17 5107842
הראל מניות ישראל 139.63 139.63 0.21 5118849
הראל מניות ישראל Mid Cap 3146.62 3146.62 -0.54 5111299
הראל מניות ממוקדת 616.13 616.13 -0.26 5111695
הראל מניות ערך- דיבידנדים 11340.85 11340.85 0.13 5111133
הראל מסלול מניות 268.29 268.29 -0.09 5101662
הראל מעוף בריבוע 162.99 162.99 0.55 5111570
הראל משאבי גז ואנרגיה 179.09 179.09 -0.46 5102876
הראל נבחרת ביומד 1934.71 1934.71 0.72 5111190
הראל נבחרת מניות 1095.01 1095.01 0.02 5111273
הראל תא 125 3078.79 3078.79 0.31 5110051
הראל תא 35 638.55 638.55 0.59 5110598
טופ אלפא מניות 161.75 161.75 0.38 5114152
ילין לפידות יתר 387.61 387.61 0.3 5108873
ילין לפידות מניות ישראל 204.47 204.47 0.12 5114897
ילין לפידות מניות צמיחה 154.44 154.44 -0.49 5119508
ילין לפידות מנייתית 274.75 274.75 -0.48 5106273
כוון מניות ישראל 143.85 143.85 0.15 5126560
מגדל M.Q.MODEL מניות ישראל 238.42 238.42 0.4 5131453
מגדל אפיקים מניות 1314.71 1314.71 0.46 5108014
מגדל ביומד 49.85 49.85 0.73 5116165
מגדל דיבידנד ישראל חייבת 3061.25 3061.68 0.26 5131214
מגדל יתר 676.51 676.52 -0.22 5126487
מגדל מניות ישראל BUY SIDE 2162.92 2162.96 0.22 5131271
מגדל נדלן 1377.17 1377.25 0.32 5131297
מגדל תא 35 698.53 698.53 0.55 5131354
מודלים מניות תא 35 267.37 267.37 0.59 5126461
מור יתר 121.68 121.68 0.55 5124326
מור מניות ישראל 160.11 160.11 0.11 5119466
מור מניות ערך 101.03 101.03 -0.31 5125257
מור מנייתית 225.51 225.51 0.07 5107701
מור נדלן 120.64 120.64 0.15 5124300
מיטב גז ונפט עד 120% 201.01 201.01 -0.23 5101951
מיטב מניות 1066.41 1066.48 -0.03 5113618
מיטב מניות Buy Side 203.59 203.59 -0.59 5104153
מיטב מניות MID CAP 385.85 385.85 0.6 5103296
מיטב מניות בניהול ממוקד 1227.63 1227.71 0.15 5113758
מיטב מניות ישראל 324.04 324.04 0.44 5100474
מיטב מניות ממוקדת יתר 625.68 625.7 0.32 5113964
מיטב סקיי מניות 217.71 217.71 0.29 5103692
מיטב תא 125 105.26 105.26 0.48 5124946
מיטב תא 125+ אסטרטגיה חכמה 92.55 92.55 0.36 5104567
מיטב תא All-Share 105.76 105.76 0.39 5124938
סיגמא מניות כללי 140.61 140.61 0.12 5120613
סיגמא תא 125 ו - LARGE CAP 104.03 104.03 -0.71 5106968
סלע מניות 104.96 104.96 -0.01 5123815
פורטה מניות 103.29 103.29 0.21 5125018
פיטנגו מניות כללי 76.08 76.08 -0.74 5109129
פסגות יתר 1246.85 1246.85 0.22 5110820
פסגות מניות והזדמנויות אגח 112.8 112.8 -0.36 5123716
פסגות מניות ישראליות 133.68 133.68 -0.45 5118898
פסגות מניות צמיחה ישראל 122.47 122.47 0 5122338
פסגות מנייתית מנגנון LV 247.87 247.87 -0.12 5105762
פסגות תא 125 מנוהלת 1434.57 1434.57 0.17 5110788
פסגות תא 35 INDEX PLUS 105.49 105.49 0.4 5119755
פסגות תא 90 ויתר 2681.43 2681.43 0.37 5110713
פסגות תא MID CAP 214.61 214.61 -0.28 5116892
פסגות תא Stock Picking 368.54 368.54 0.13 5100722
פסגות תיק מניות מחקר פנימי 97.36 97.36 0.36 5115860
פסגות תיק מניות ממוקד 1762.8 1762.8 0.24 5110754
קסם KTF תא 125 128.25 128.25 0.44 5113345
קסם KTF תא 35 98.85 98.85 0.4 5124490
קסם KTF תל אביב 90 108.27 108.27 0.58 5124508
רוטשילד ישראל 75.11 75.11 0.28 5101167
תכלית TTF תא 125 114.36 114.36 0.43 5114657
תכלית TTF תא 35 86.8 86.8 0.39 5109418
תכלית TTF תא 90 122.97 122.97 0.59 5118740
תכלית TTF תל אביב SME 60 90.89 90.89 0.07 5124540
תמיר פישמן יתר ו - SMALL -CAP 366.94 366.94 -0.5 5104500
תמיר פישמן מניות 119.47 119.47 -0.63 5120522