ענף
ענף % שינוי יומי % שינוי שנתי
ענף
+ אג"ח בארץ כללי -0.13 3.4 109|000|000
^ כללי בארץ - ללא מניות -0.15 2.72 109|133|000
^ עד 10% מניות -0.13 3.07 109|134|000
^ עד 20% מניות -0.14 3.68 109|135|000
^ עד 30% מניות -0.1 4.36 109|136|000
^ מעל 30% מניות -0.04 4.47 109|137|000
+ אג"ח בארץ - חברות והמרה -0.16 3.25 104|000|000
^ אג בארץ חברות והמרה סיכון גבוה -0.1 3.3 104|105|000
^ אג"ח תל בונד צמוד מדד -0.19 4.03 104|106|000
^ אג"ח תל בונד שקלי -0.27 4.33 104|107|000
^ אג"ח בארץ חברות והמרה אחר -0.14 2.84 104|108|000
^ אג"ח בארץ תל בונד אחד -0.22 3.97 104|123|000
+ אג"ח בארץ - מדינה -0.07 2.24 009|000|000
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 0-2 -0.05 1.17 009|031|074
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 2-4 -0.07 1.47 009|031|075
^ אג"ח מדינה צמודי מדד +4 -0.07 3.39 009|031|076
^ אג"ח מדינה צמודי מדד אחר -0.07 1.89 009|031|077
^ אג"ח מדינה כללי ללא מניות -0.06 2.26 009|144|000
^ אג"ח מדינה כללי עד 10% מניות -0.08 2.2 009|145|000
^ אג"ח מדינה כללי חשיפה מרבית מעל 10% מניות -0.1 2.7 009|146|000
+ אג"ח בארץ- שקליות -0.07 1.82 008|000|000
^ שקליות לטווח קצר 0-1 -0.01 0.11 008|029|087
^ שקליות לטווח בינוני 1-2 -0.04 0.69 008|029|091
^ שקליות לטווח ארוך +2 -0.05 3.66 008|029|092
^ שקליות בלבד אחר -0.07 2.12 008|029|093
^ אג"ח שקליות כללי ללא מניות -0.07 1.7 008|141|000
^ אג"ח שקליות כללי עד 10% -0.08 1.19 008|142|000
^ אג"ח בארץ מרבית מעל 10% מניות -0.08 2.14 008|143|000
+ מניות בארץ -0.3 7.45 002|000|000
^ ת"א 35 -0.24 4.44 002|017|046
^ ת"א 125 -0.42 6.65 002|017|047
^ ת"א 90 -0.61 11.95 002|017|048
^ יתר -0.37 1.83 002|017|049
^ מדד מניות בארץ אחר -0.47 5.92 002|017|084
^ מניות נדל"ן בארץ -0.14 9.84 002|018|050
^ מניות ענפים אחרים בארץ -0.45 8.04 002|018|052
^ מניות אנרגיה וקומודיטיס 1.1 -4.22 002|018|103
^ מניות כללי בארץ -0.25 8.21 002|019|000
+ קרן כספית 0.01 -0.51 007|000|000
^ כספית שקלית 0 0.08 007|026|000
^ כספית דולר 0.09 -4.96 007|027|070
^ כספית - נקובת מט"ח 0.09 -4.62 007|027|132
+ מניות בחו"ל -0.28 12.22 003|000|000
^ מניות שווקים מתעוררים -0.23 17.91 003|021|060
^ מניות חו"ל גאוגרפי אחר -0.5 2.53 003|021|061
^ מניות אסיה -0.86 18.27 003|021|100
^ מניות סין -0.59 22.35 003|021|101
^ ארה"ב חשופת מט"ח -0.39 9.93 003|021|124
^ ארה"ב מוגנת מט"ח -0.36 17.21 003|021|125
^ ארה"ב נקובת מט"ח -0.31 8.97 003|021|126
^ אירופה חשופת מט"ח -0.13 19.54 003|021|127
^ אירופה מוגנת מט"ח -0.06 7.42 003|021|128
^ מניות בחו"ל אנרגיה וקומודיטיס -0.3 -4.45 003|022|064
^ מניות ענפים אחרים בחו"ל -0.06 13.56 003|022|090
^ כללי בחו"ל - חשופת מט"ח -0.21 10.65 003|023|129
^ כללי בחו"ל - מוגנת מט"ח -0.27 8.71 003|023|130
^ כללי בחו"ל - נקובת מט"ח -0.24 10.45 003|023|131
+ אג"ח בחו"ל -0.01 -1.73 011|000|000
^ אג"ח דולר בחו"ל -0.02 -4.18 011|040|000
^ אג"ח אירו בחו"ל -0.16 12.48 011|041|000
^ אג"ח חשופת מט"ח -0.05 -3.47 011|138|000
^ אג"ח מוגנת מט"ח 0.03 0.8 011|139|000
^ אג"ח נקובת מט"ח -0.02 -3.51 011|140|000
גמישות -0.1 6.56 001|000|000
+ ממונפות ואסטרטגיות -0.33 16.29 006|000|000
^ ממונפות בסיכון גבוה -0.41 20.75 006|025|000
^ ממונפות אחר -0.1 2.75 006|096|000
+ אגד קרנות -0.02 -2.02 121|000|000
^ אגד ישראלי אג"ח -0.12 1.98 121|110|112
^ אגד חוץ אג"ח 0 -3.86 121|114|116
^ אגד חוץ כללי 0.15 2.01 121|114|117
חו"ל כללי -0.04 0.69 102|000|000
+ אג"ח בארץ - מט"ח -0.07 -7.41 118|000|000
^ אג"ח בארץ מט"ח דולר מקומי -0.07 -7.41 118|119|000
+ לתושבי חוץ בלבד -0.3 11.93 013|000|000
^ תושבי חוץ מניות -0.3 11.93 013|043|000
קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF מדד תא 125 - ממוקדת בנקים 120.55 120.55 -0.13 5122288
MTF תא 125 סד - 1 150.44 150.44 -0.34 5109889
MTF תא 125 סד - 2 105.84 105.84 -0.34 5123385
PTF תא 125 143.51 143.51 -0.34 5112628
א.ש Smart beta Low Volatility תא 125 131.87 131.87 -0.74 5119201
א.ש SmartBeta מולטי פקטור תא 125 127.47 127.47 -0.67 5119219
אי.בי.אי סל תא 125 141.4 141.4 -0.35 5113063
אי.בי.אי. סל תא Low Volatility High Dividend 125 101.64 101.64 -0.2 5124755
איביאי תא 125 3532.67 3532.67 -0.33 5126354
אלומות מניות תא 125 147.98 147.98 -0.79 5101068
אלטשולר שחם תא 125 118.2 118.2 -0.21 5122080
אנליסט מניות ישראל 287.1 287.1 -0.25 5101258
אנליסט מניות ממוקדת 114.53 114.53 0.02 5115027
אקסיומה תא 125 164.33 164.33 -0.56 5108865
דיביאם אחזקות בעלי עניין- תא 125 170.62 170.62 -0.22 5104799
הראל אינדקס מניות ישראל EW - 100 102.43 102.43 -0.45 5125315
הראל מחקה תא 125 104.88 104.88 -0.34 5122510
הראל מסלול מניות 278.29 278.29 -0.1 5101662
הראל תא 125 3191.92 3191.92 -0.4 5110051
מגדל M.Q.MODEL מניות ישראל 239.99 239.99 -0.83 5131453
מור מנייתית 231.14 231.14 -0.31 5107701
מיטב מניות ישראל 336.99 337 -0.14 5100474
מיטב תא 125 פלוס 96.95 96.95 -0.31 5104567
מיטב תיק מניות 109.85 109.85 -0.53 5124946
סיגמא תא 125 ו - LARGE CAP 110.1 110.1 0.03 5106968
פסגות תא 125 מנוהלת 1499.18 1499.18 -0.26 5110788
פסגות תיק מניות מחקר פנימי 101.67 101.67 -0.27 5115860
פסגות תיק מניות ממוקד 1819.71 1819.71 -0.28 5110754
קסם KTF תא 125 135.39 135.39 -0.34 5113345
קסם אקסלנס מניות ישראל 319.52 319.52 -0.4 5124219
קסם אקסלנס משקל שווה תא 125 121.86 121.86 -0.52 5115662
קסם אקסלנס תא 125 148.82 148.82 -0.41 5100755
תכלית TTF תא 125 120.78 120.78 -0.34 5114657