ענף
ענף % שינוי יומי % שינוי שנתי
ענף
+ אג"ח בארץ כללי 0 4.92 109|000|000
^ כללי בארץ - ללא מניות -0.01 4.27 109|133|000
^ עד 10% מניות -0.01 4.42 109|134|000
^ עד 20% מניות 0.02 5.36 109|135|000
^ עד 30% מניות 0.01 5.96 109|136|000
^ מעל 30% מניות -0.02 6.03 109|137|000
+ אג"ח בארץ - חברות והמרה 0 4.85 104|000|000
^ אג בארץ חברות והמרה סיכון גבוה 0 5.2 104|105|000
^ אג"ח תל בונד צמוד מדד -0.05 5.47 104|106|000
^ אג"ח תל בונד שקלי 0.09 7.11 104|107|000
^ אג"ח בארץ חברות והמרה אחר -0.01 4.22 104|108|000
^ אג"ח בארץ תל בונד אחד -0.01 5.84 104|123|000
+ אג"ח בארץ - מדינה 0.01 2.99 009|000|000
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 0-2 -0.02 1.63 009|031|074
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 2-4 -0.02 1.58 009|031|075
^ אג"ח מדינה צמודי מדד +4 0.04 3.7 009|031|076
^ אג"ח מדינה צמודי מדד אחר -0.01 2 009|031|077
^ אג"ח מדינה כללי ללא מניות 0.01 3.03 009|144|000
^ אג"ח מדינה כללי עד 10% מניות 0.02 3.15 009|145|000
^ אג"ח מדינה כללי חשיפה מרבית מעל 10% מניות 0.02 3.79 009|146|000
+ אג"ח בארץ- שקליות 0.04 2.94 008|000|000
^ שקליות לטווח קצר 0-1 0.01 0.23 008|029|087
^ שקליות לטווח בינוני 1-2 0.03 1.27 008|029|091
^ שקליות לטווח ארוך +2 0.06 5.15 008|029|092
^ שקליות בלבד אחר 0.04 3.41 008|029|093
^ אג"ח שקליות כללי ללא מניות 0.03 2.97 008|141|000
^ אג"ח שקליות כללי עד 10% 0.04 2.12 008|142|000
^ אג"ח בארץ מרבית מעל 10% מניות 0.03 3.05 008|143|000
+ מניות בארץ 0.06 9.93 002|000|000
^ ת"א 35 0.4 1.43 002|017|046
^ ת"א 125 0.24 6.96 002|017|047
^ ת"א 90 0.28 16.96 002|017|048
^ יתר -0.4 2.97 002|017|049
^ מדד מניות בארץ אחר 0.25 10.07 002|017|084
^ מניות נדל"ן בארץ -0.37 14.67 002|018|050
^ מניות ענפים אחרים בארץ 0.14 8.76 002|018|052
^ מניות אנרגיה וקומודיטיס -0.48 -11.24 002|018|103
^ מניות כללי בארץ 0.06 11.59 002|019|000
+ קרן כספית 0.01 -0.76 007|000|000
^ כספית שקלית 0 0.09 007|026|000
^ כספית דולר 0.09 -7.01 007|027|070
^ כספית - נקובת מט"ח 0.09 -6.67 007|027|132
+ מניות בחו"ל 0.4 14.95 003|000|000
^ מניות שווקים מתעוררים 0.42 17.16 003|021|060
^ מניות חו"ל גאוגרפי אחר -0.42 003|021|061
^ מניות אסיה 0.76 24 003|021|100
^ מניות סין 1.07 16.23 003|021|101
^ ארה"ב חשופת מט"ח 0.49 11.44 003|021|124
^ ארה"ב מוגנת מט"ח 0.46 20 003|021|125
^ ארה"ב נקובת מט"ח 0.45 10.43 003|021|126
^ אירופה חשופת מט"ח -0.09 19.9 003|021|127
^ אירופה מוגנת מט"ח 0.02 16.57 003|021|128
^ מניות בחו"ל אנרגיה וקומודיטיס -1.06 -4.48 003|022|064
^ מניות ענפים אחרים בחו"ל 0.73 13.98 003|022|090
^ כללי בחו"ל - חשופת מט"ח 0.47 11.43 003|023|129
^ כללי בחו"ל - מוגנת מט"ח 0.38 13.79 003|023|130
^ כללי בחו"ל - נקובת מט"ח 0.25 11.06 003|023|131
+ אג"ח בחו"ל -0.01 -0.86 011|000|000
^ אג"ח דולר בחו"ל 0.05 -4.2 011|040|000
^ אג"ח אירו בחו"ל -0.2 5.18 011|041|000
^ אג"ח חשופת מט"ח 0 -3.46 011|138|000
^ אג"ח מוגנת מט"ח -0.07 3.1 011|139|000
^ אג"ח נקובת מט"ח 0.06 -3.81 011|140|000
גמישות 0.08 8.3 001|000|000
+ ממונפות ואסטרטגיות 0.47 16.77 006|000|000
^ ממונפות בסיכון גבוה 0.66 20.24 006|025|000
^ ממונפות אחר -0.07 5.84 006|096|000
+ אגד קרנות -0.01 -0.87 121|000|000
^ אגד ישראלי אג"ח 0 3.33 121|110|112
^ אגד חוץ אג"ח -0.02 -3.74 121|114|116
^ אגד חוץ כללי 0 121|114|117
חו"ל כללי -0.07 -1.23 102|000|000
+ אג"ח בארץ - מט"ח 0.09 -9.71 118|000|000
^ אג"ח בארץ מט"ח דולר מקומי 0.09 -9.71 118|119|000
+ לתושבי חוץ בלבד 0.43 11.94 013|000|000
^ תושבי חוץ מניות 0.43 11.94 013|043|000
קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF מדד תא 125 - ממוקדת בנקים 117.58 117.58 0.09 5122288
MTF תא 125 סד - 1 146.44 146.44 0.43 5109889
MTF תא 125 סד - 2 103.04 103.04 0.43 5123385
PTF תא 125 139.7 139.7 0.43 5112628
א.ש Smart beta Low Volatility תא 125 131.93 131.93 0.12 5119201
א.ש SmartBeta מולטי פקטור תא 125 125.8 125.8 0.14 5119219
אי.בי.אי סל תא 125 137.72 137.72 0.42 5113063
אי.בי.אי. סל תא Low Volatility High Dividend 125 101.48 101.48 -0.22 5124755
איביאי תא 125 3510.25 3510.25 0.2 5126354
אלומות מניות תא 125 147.56 147.56 0.22 5101068
אלטשולר שחם תא 125 114.44 114.44 -0.07 5122080
אנליסט מניות ממוקדת 111.51 111.51 0.02 5115027
אנליסט תא 125 279.08 279.08 0.18 5101258
אקסיומה תא 125 159.8 159.8 0.64 5108865
דיביאם אחזקות בעלי עניין- תא 125 168.74 168.74 0.23 5104799
הראל אינדקס מניות ישראל EW - 100 100.68 100.68 0.29 5125315
הראל מחקה תא 125 102.05 102.05 0.42 5122510
הראל מסלול מניות 271.93 271.93 0.07 5101662
הראל תא 125 3145.85 3145.85 0.16 5110051
מגדל M.Q.MODEL מניות ישראל 240.11 240.11 0.22 5131453
מור מנייתית 228.64 228.64 0.04 5107701
מיטב מניות ישראל 328.76 328.76 0.36 5100474
מיטב תא 125 106.95 106.95 0.33 5124946
מיטב תא 125 פלוס 94.26 94.27 0.34 5104567
סיגמא תא 125 ו - LARGE CAP 105.96 105.96 -0.23 5106968
פסגות תא 125 מנוהלת 1465.06 1465.06 0.13 5110788
פסגות תיק מניות מחקר פנימי 99.65 99.65 0.21 5115860
פסגות תיק מניות ממוקד 1803.82 1803.82 0.5 5110754
קסם KTF תא 125 131.87 131.87 0.43 5113345
קסם אקסלנס מניות ישראל 315.95 315.95 0.15 5124219
קסם אקסלנס מניות תא 125 167.67 167.67 0.26 5105283
קסם אקסלנס משקל שווה תא 125 119.42 119.42 0.26 5115662
קסם אקסלנס תא 125 148.17 148.17 0.41 5100755
תכלית TTF תא 125 117.59 117.59 0.43 5114657