ענף
ענף % שינוי יומי % שינוי שנתי
ענף
+ אג"ח בארץ כללי -0.05 4.56 109|000|000
^ כללי בארץ - ללא מניות -0.04 3.58 109|133|000
^ עד 10% מניות -0.07 4.05 109|134|000
^ עד 20% מניות -0.08 5.16 109|135|000
^ עד 30% מניות -0.01 5.53 109|136|000
^ מעל 30% מניות 0.09 6.39 109|137|000
+ אג"ח בארץ - חברות והמרה -0.05 4.57 104|000|000
^ אג בארץ חברות והמרה סיכון גבוה 0.03 5.82 104|105|000
^ אג"ח תל בונד צמוד מדד -0.12 4.91 104|106|000
^ אג"ח תל בונד שקלי -0.04 6.81 104|107|000
^ אג"ח בארץ חברות והמרה אחר -0.04 3.94 104|108|000
^ אג"ח בארץ תל בונד אחד -0.09 5.44 104|123|000
+ אג"ח בארץ - מדינה -0.01 1.93 009|000|000
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 0-2 0.01 1.46 009|031|074
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 2-4 0 0.77 009|031|075
^ אג"ח מדינה צמודי מדד +4 -0.05 1.5 009|031|076
^ אג"ח מדינה צמודי מדד אחר -0.02 0.87 009|031|077
^ אג"ח מדינה כללי ללא מניות 0.02 1.77 009|144|000
^ אג"ח מדינה כללי עד 10% מניות -0.02 2.32 009|145|000
^ אג"ח מדינה כללי חשיפה מרבית מעל 10% מניות -0.06 3.1 009|146|000
+ אג"ח בארץ- שקליות 0.01 2.2 008|000|000
^ שקליות לטווח קצר 0-1 0 0.19 008|029|087
^ שקליות לטווח בינוני 1-2 0 1.08 008|029|091
^ שקליות לטווח ארוך +2 0.08 3.1 008|029|092
^ שקליות בלבד אחר 0.03 2.52 008|029|093
^ אג"ח שקליות כללי ללא מניות 0.01 2.19 008|141|000
^ אג"ח שקליות כללי עד 10% -0.03 1.91 008|142|000
^ אג"ח בארץ מרבית מעל 10% מניות -0.1 3.07 008|143|000
+ מניות בארץ -0.4 12.66 002|000|000
^ ת"א 35 -0.89 1.98 002|017|046
^ ת"א 125 -0.86 9.37 002|017|047
^ ת"א 90 -0.91 22.12 002|017|048
^ יתר -0.63 7.46 002|017|049
^ מדד מניות בארץ אחר -0.8 13.25 002|017|084
^ מניות נדל"ן בארץ -0.34 17.97 002|018|050
^ מניות ענפים אחרים בארץ -0.9 16.23 002|018|052
^ מניות אנרגיה וקומודיטיס -2.26 -6.7 002|018|103
^ מניות כללי בארץ -0.14 14.23 002|019|000
+ קרן כספית 0.01 -0.58 007|000|000
^ כספית שקלית 0 0.09 007|026|000
^ כספית דולר 0.14 -7.51 007|027|070
^ כספית - נקובת מט"ח 0.14 -7.18 007|027|132
+ מניות בחו"ל 0.16 15.42 003|000|000
^ מניות שווקים מתעוררים -0.03 11.73 003|021|060
^ מניות חו"ל גאוגרפי אחר 0.01 003|021|061
^ מניות אסיה -0.15 21.87 003|021|100
^ מניות סין -0.98 16.8 003|021|101
^ ארה"ב חשופת מט"ח 0.26 12.64 003|021|124
^ ארה"ב מוגנת מט"ח 0.18 21.6 003|021|125
^ ארה"ב נקובת מט"ח 0.28 10.81 003|021|126
^ אירופה חשופת מט"ח 0.24 16.15 003|021|127
^ אירופה מוגנת מט"ח 0.2 19.78 003|021|128
^ מניות בחו"ל אנרגיה וקומודיטיס -0.48 -9.15 003|022|064
^ מניות ענפים אחרים בחו"ל -0.09 15.43 003|022|090
^ כללי בחו"ל - חשופת מט"ח 0.19 10.28 003|023|129
^ כללי בחו"ל - מוגנת מט"ח -0.01 17.06 003|023|130
^ כללי בחו"ל - נקובת מט"ח 0.23 11.38 003|023|131
+ אג"ח בחו"ל 0.08 -2.79 011|000|000
^ אג"ח דולר בחו"ל 0.07 -6.21 011|040|000
^ אג"ח אירו בחו"ל -0.03 -0.35 011|041|000
^ אג"ח חשופת מט"ח 0.05 -5.25 011|138|000
^ אג"ח מוגנת מט"ח 0.09 1.39 011|139|000
^ אג"ח נקובת מט"ח 0.09 -5.64 011|140|000
גמישות -0.07 9.47 001|000|000
+ ממונפות ואסטרטגיות -0.27 13.15 006|000|000
^ ממונפות בסיכון גבוה -0.35 15.87 006|025|000
^ ממונפות אחר -0.04 5.4 006|096|000
+ אגד קרנות 0.06 -2.16 121|000|000
^ אגד ישראלי אג"ח 0.03 2.61 121|110|112
^ אגד חוץ אג"ח 0.08 -5.37 121|114|116
^ אגד חוץ כללי 0.09 121|114|117
חו"ל כללי -0.07 -2.3 102|000|000
+ אג"ח בארץ - מט"ח -0.68 -10.5 118|000|000
^ אג"ח בארץ מט"ח דולר מקומי -0.68 -10.5 118|119|000
+ לתושבי חוץ בלבד 0.06 13.08 013|000|000
^ תושבי חוץ מניות 0.06 13.08 013|043|000
קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF מדד תא 125 - ממוקדת בנקים 116.03 116.03 -0.6 5122288
MTF תא 125 סד - 1 144.71 144.71 -0.91 5109889
MTF תא 125 סד - 2 101.82 101.82 -0.91 5123385
PTF תא 125 137.95 137.95 -0.91 5112628
א.ש Smart beta Low Volatility תא 125 130.74 130.74 -1.16 5119201
א.ש SmartBeta מולטי פקטור תא 125 123.68 123.68 -1.23 5119219
אי.בי.אי סל תא 125 136.13 136.13 -0.91 5113063
אי.בי.אי. סל תא Low Volatility High Dividend 125 99.38 99.38 -0.92 5124755
איביאי תא 125 3482.42 3482.42 -0.76 5126354
אלומות מניות תא 125 143.84 143.84 -0.95 5101068
אלטשולר שחם תא 125 113.98 113.98 -0.77 5122080
אנליסט מניות ממוקדת 112.32 112.32 -0.71 5115027
אנליסט תא 125 275.67 275.67 -0.61 5101258
אקסיומה תא 125 157.44 157.44 -0.72 5108865
אקסלנס מניות ישראל 315.99 315.99 -0.98 5124219
אקסלנס מניות תא 125 168.36 168.36 -1.05 5105283
אקסלנס משקל שווה תא 125 119.4 119.4 -0.77 5115662
אקסלנס תא 125 148.03 148.03 -0.81 5100755
דיביאם אחזקות בעלי עניין- תא 125 169.02 169.02 -0.82 5104799
הראל אינדקס מניות ישראל EW - 100 100.04 100.04 -0.74 5125315
הראל מחקה תא 125 100.85 100.85 -0.9 5122510
הראל מסלול מניות 267.87 267.87 -0.5 5101662
הראל תא 125 3131.36 3131.36 -0.77 5110051
מגדל M.Q.MODEL מניות ישראל 237.16 237.16 -0.57 5131453
מור מנייתית 226.54 226.54 -0.35 5107701
מיטב מניות ישראל 324.17 324.17 -0.51 5100474
מיטב מניות תא 125 פלוס 219.9 219.91 -1.37 5103692
מיטב תא 125 104.99 104.99 -0.46 5124946
מיטב תא 125+ אסטרטגיה חכמה 93.02 93.02 -0.93 5104567
סיגמא תא 125 ו - LARGE CAP 105.89 105.89 0.45 5106968
פסגות תא 125 מנוהלת 1442.24 1442.24 -0.78 5110788
פסגות תיק מניות מחקר פנימי 98.73 98.73 -0.97 5115860
פסגות תיק מניות ממוקד 1778.64 1778.64 -0.99 5110754
קסם KTF תא 125 130.31 130.31 -0.9 5113345
תכלית TTF תא 125 116.19 116.19 -0.9 5114657