ענף
ענף % שינוי יומי % שינוי שנתי
ענף
+ אג"ח בארץ כללי 0.04 3.37 109|000|000
^ כללי בארץ - ללא מניות 0.06 2.59 109|133|000
^ עד 10% מניות 0.05 3.04 109|134|000
^ עד 20% מניות 0.03 3.81 109|135|000
^ עד 30% מניות 0.03 3.87 109|136|000
^ מעל 30% מניות -0.06 5.24 109|137|000
+ אג"ח בארץ - חברות והמרה 0.07 3.35 104|000|000
^ אג בארץ חברות והמרה סיכון גבוה 0 5.09 104|105|000
^ אג"ח תל בונד צמוד מדד 0.1 3.47 104|106|000
^ אג"ח תל בונד שקלי 0.13 5.08 104|107|000
^ אג"ח בארץ חברות והמרה אחר 0.05 2.83 104|108|000
^ אג"ח בארץ תל בונד אחד 0.11 3.94 104|123|000
+ אג"ח בארץ - מדינה 0.04 1.19 009|000|000
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 0-2 -0.01 0.71 009|031|074
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 2-4 0.03 0.12 009|031|075
^ אג"ח מדינה צמודי מדד +4 0.12 1.2 009|031|076
^ אג"ח מדינה צמודי מדד אחר 0.05 0.22 009|031|077
^ אג"ח מדינה כללי ללא מניות 0.06 1.13 009|144|000
^ אג"ח מדינה כללי עד 10% מניות 0.03 1.49 009|145|000
^ אג"ח מדינה כללי חשיפה מרבית מעל 10% מניות 0.01 2.1 009|146|000
+ אג"ח בארץ- שקליות 0.03 1.71 008|000|000
^ שקליות לטווח קצר 0-1 0 0.16 008|029|087
^ שקליות לטווח בינוני 1-2 0.02 0.82 008|029|091
^ שקליות לטווח ארוך +2 0.07 2.46 008|029|092
^ שקליות בלבד אחר 0.05 2.02 008|029|093
^ אג"ח שקליות כללי ללא מניות 0.04 1.64 008|141|000
^ אג"ח שקליות כללי עד 10% 0 1.43 008|142|000
^ אג"ח בארץ מרבית מעל 10% מניות 0.04 2.61 008|143|000
+ מניות בארץ -0.09 8.76 002|000|000
^ ת"א 35 0.42 -3.79 002|017|046
^ ת"א 125 0.08 3.47 002|017|047
^ ת"א 90 -0.16 13.52 002|017|048
^ יתר -0.41 7.56 002|017|049
^ מדד מניות בארץ אחר -0.03 10.32 002|017|084
^ מניות נדל"ן בארץ 0.77 14.84 002|018|050
^ מניות ענפים אחרים בארץ 0.02 10.56 002|018|052
^ מניות אנרגיה וקומודיטיס -1.02 0.29 002|018|103
^ מניות כללי בארץ -0.18 10.84 002|019|000
+ קרן כספית 0 -0.24 007|000|000
^ כספית שקלית 0 0.09 007|026|000
^ כספית דולר -0.02 -3.96 007|027|070
^ כספית - נקובת מט"ח -0.02 -3.62 007|027|132
+ מניות בחו"ל -1.21 10.28 003|000|000
^ מניות שווקים מתעוררים -1.13 9.28 003|021|060
^ מניות חו"ל גאוגרפי אחר 0.27 003|021|061
^ מניות אסיה -0.63 22.69 003|021|100
^ מניות סין -1.2 15.14 003|021|101
^ ארה"ב חשופת מט"ח -1.55 8.66 003|021|124
^ ארה"ב מוגנת מט"ח -1.59 13.2 003|021|125
^ ארה"ב נקובת מט"ח -1.54 6.9 003|021|126
^ אירופה חשופת מט"ח -0.56 11.73 003|021|127
^ אירופה מוגנת מט"ח -0.48 15.05 003|021|128
^ מניות בחו"ל אנרגיה וקומודיטיס 0.94 -14.72 003|022|064
^ מניות ענפים אחרים בחו"ל -1.42 7.04 003|022|090
^ כללי בחו"ל - חשופת מט"ח -0.92 6.78 003|023|129
^ כללי בחו"ל - מוגנת מט"ח -1.02 11.87 003|023|130
^ כללי בחו"ל - נקובת מט"ח -1.26 7.95 003|023|131
+ אג"ח בחו"ל 0.02 -1.35 011|000|000
^ אג"ח דולר בחו"ל 0.06 -2.91 011|040|000
^ אג"ח אירו בחו"ל -0.14 -0.27 011|041|000
^ אג"ח חשופת מט"ח 0.07 -2.33 011|138|000
^ אג"ח מוגנת מט"ח -0.02 0.71 011|139|000
^ אג"ח נקובת מט"ח 0.01 -2.75 011|140|000
גמישות -0.09 7.57 001|000|000
+ ממונפות ואסטרטגיות -0.91 8.24 006|000|000
^ ממונפות בסיכון גבוה -1.29 9.82 006|025|000
^ ממונפות אחר 0.05 3.81 006|096|000
+ אגד קרנות -0.04 -0.45 121|000|000
^ אגד ישראלי אג"ח 0.02 1.77 121|110|112
^ אגד חוץ מניות -0.57 10.64 121|114|115
^ אגד חוץ אג"ח -0.04 -2.06 121|114|116
^ אגד חוץ כללי -0.42 121|114|117
חו"ל כללי 0.07 -1.08 102|000|000
+ אג"ח בארץ - מט"ח -0.07 -5.41 118|000|000
^ אג"ח בארץ מט"ח דולר מקומי -0.07 -5.41 118|119|000
+ לתושבי חוץ בלבד -1.12 9.89 013|000|000
^ תושבי חוץ מניות -1.12 9.89 013|043|000
קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF מדד תא 125 - ממוקדת בנקים 112.58 112.58 0.17 5122288
MTF תא 125 סד - 1 139.18 139.18 0.26 5109889
MTF תא 125 סד - 2 97.93 97.93 0.26 5123385
PTF תא 125 132.73 132.73 0.26 5112628
א.ש Smart beta Low Volatility תא 125 123.54 123.54 0.01 5119201
א.ש SmartBeta מולטי פקטור תא 125 117.62 117.62 -0.08 5119219
אי.בי.אי סל תא 125 130.98 130.98 0.25 5113063
אי.בי.אי. סל תא Low Volatility High Dividend 125 96.83 96.83 0.09 5124755
איביאי תא 125 3351.79 3351.79 0.19 5126354
אלומות מניות תא 125 132.64 132.64 0.01 5101068
אלטשולר שחם תא 125 111.89 111.89 0.16 5122080
אנליסט מניות ממוקדת 112.43 112.43 0.04 5115027
אנליסט תא 125 268.77 268.77 0.1 5101258
אקסיומה תא 125 150.88 150.88 0.21 5108865
אקסלנס מניות ישראל 302.86 302.86 0.08 5124219
אקסלנס מניות תא 125 162.4 162.4 0.19 5105283
אקסלנס משקל שווה תא 125 113.35 113.35 -0.03 5115662
אקסלנס תא 125 142.17 142.17 0.22 5100755
דיביאם אחזקות בעלי עניין- תא 125 165.03 165.03 -0.01 5104799
הראל מחקה תא 125 97.08 97.08 0.25 5122510
הראל מסלול מניות 262.59 262.59 -0.02 5101662
הראל תא 125 3034.97 3034.97 0.09 5110051
מגדל M.Q.MODEL מניות ישראל 227.67 227.67 0.02 5131453
מור מנייתית 219.81 219.81 -0.13 5107701
מיטב מניות ישראל 311.26 311.26 0.22 5100474
מיטב מניות תא 125 פלוס 207.3 207.31 0.31 5103692
מיטב תא 125 100.43 100.43 0.3 5124946
מיטב תא 125+ אסטרטגיה חכמה 89.69 89.69 0.27 5104567
סיגמא תא 125 ו - LARGE CAP 100.29 100.29 -0.41 5106968
פסגות תא 125 מנוהלת 1403.14 1403.14 -0.08 5110788
פסגות תיק מניות מחקר פנימי 96.98 96.98 -0.16 5115860
פסגות תיק מניות ממוקד 1712.49 1712.49 -0.01 5110754
קסם KTF תא 125 125.38 125.38 0.26 5113345
תכלית TTF תא 125 111.74 111.74 0.25 5114657