ענף
ענף % שינוי יומי % שינוי שנתי
ענף
+ אג"ח בארץ כללי 0.03 5.42 109|000|000
^ כללי בארץ - ללא מניות 0.02 4.36 109|133|000
^ עד 10% מניות 0.05 4.94 109|134|000
^ עד 20% מניות 0.05 5.97 109|135|000
^ עד 30% מניות -0.01 6.71 109|136|000
^ מעל 30% מניות -0.14 6.37 109|137|000
+ אג"ח בארץ - חברות והמרה 0.02 5.2 104|000|000
^ אג בארץ חברות והמרה סיכון גבוה 0.05 5.31 104|105|000
^ אג"ח תל בונד צמוד מדד 0.06 6.44 104|106|000
^ אג"ח תל בונד שקלי -0.06 6.95 104|107|000
^ אג"ח בארץ חברות והמרה אחר 0.02 4.54 104|108|000
^ אג"ח בארץ תל בונד אחד 0.01 6.32 104|123|000
+ אג"ח בארץ - מדינה 0.06 3.6 009|000|000
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 0-2 0.06 1.94 009|031|074
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 2-4 0.03 2.42 009|031|075
^ אג"ח מדינה צמודי מדד +4 0.11 5.13 009|031|076
^ אג"ח מדינה צמודי מדד אחר 0.05 3.03 009|031|077
^ אג"ח מדינה כללי ללא מניות 0.05 3.46 009|144|000
^ אג"ח מדינה כללי עד 10% מניות 0.06 3.68 009|145|000
^ אג"ח מדינה כללי חשיפה מרבית מעל 10% מניות 0.07 4.61 009|146|000
+ אג"ח בארץ- שקליות 0.03 3.01 008|000|000
^ שקליות לטווח קצר 0-1 0 0.21 008|029|087
^ שקליות לטווח בינוני 1-2 -0.01 1.21 008|029|091
^ שקליות לטווח ארוך +2 0.08 5.44 008|029|092
^ שקליות בלבד אחר 0.02 3.36 008|029|093
^ אג"ח שקליות כללי ללא מניות 0.02 2.91 008|141|000
^ אג"ח שקליות כללי עד 10% 0.04 2.44 008|142|000
^ אג"ח בארץ מרבית מעל 10% מניות 0.04 3.6 008|143|000
+ מניות בארץ 0.32 14.25 002|000|000
^ ת"א 35 0.31 8.75 002|017|046
^ ת"א 125 0.55 14.87 002|017|047
^ ת"א 90 0.71 23.55 002|017|048
^ יתר 0.33 4.69 002|017|049
^ מדד מניות בארץ אחר 0.79 17.91 002|017|084
^ מניות נדל"ן בארץ 0.8 19.26 002|018|050
^ מניות ענפים אחרים בארץ 0.35 14.16 002|018|052
^ מניות אנרגיה וקומודיטיס 0.26 -4.87 002|018|103
^ מניות כללי בארץ 0.18 14.76 002|019|000
+ קרן כספית -0.09 -1.07 007|000|000
^ כספית שקלית 0 0.09 007|026|000
^ כספית דולר -0.73 -9.51 007|027|070
^ כספית - נקובת מט"ח -0.72 -9.19 007|027|132
+ מניות בחו"ל -0.39 17.77 003|000|000
^ מניות שווקים מתעוררים -0.67 24.49 003|021|060
^ מניות חו"ל גאוגרפי אחר -0.45 003|021|061
^ מניות אסיה -0.24 24.42 003|021|100
^ מניות סין -0.4 29.19 003|021|101
^ ארה"ב חשופת מט"ח -0.94 12.97 003|021|124
^ ארה"ב מוגנת מט"ח -0.27 26.07 003|021|125
^ ארה"ב נקובת מט"ח -0.92 12.11 003|021|126
^ אירופה חשופת מט"ח 0.14 21.21 003|021|127
^ אירופה מוגנת מט"ח 0.44 16.29 003|021|128
^ מניות בחו"ל אנרגיה וקומודיטיס -1.6 -3.93 003|022|064
^ מניות ענפים אחרים בחו"ל -0.49 15.9 003|022|090
^ כללי בחו"ל - חשופת מט"ח -0.61 12.99 003|023|129
^ כללי בחו"ל - מוגנת מט"ח 0.08 16.9 003|023|130
^ כללי בחו"ל - נקובת מט"ח -0.54 13.43 003|023|131
+ אג"ח בחו"ל -0.47 -2.76 011|000|000
^ אג"ח דולר בחו"ל -0.78 -7.28 011|040|000
^ אג"ח אירו בחו"ל -0.34 6.37 011|041|000
^ אג"ח חשופת מט"ח -0.71 -6.46 011|138|000
^ אג"ח מוגנת מט"ח -0.11 2.53 011|139|000
^ אג"ח נקובת מט"ח -0.72 -6.45 011|140|000
גמישות 0.06 10.57 001|000|000
+ ממונפות ואסטרטגיות -0.19 22.59 006|000|000
^ ממונפות בסיכון גבוה -0.25 28.56 006|025|000
^ ממונפות אחר -0.02 4.45 006|096|000
+ אגד קרנות -0.55 -3.55 121|000|000
^ אגד ישראלי אג"ח 0.01 3.26 121|110|112
^ אגד חוץ אג"ח -0.79 -6.84 121|114|116
^ אגד חוץ כללי -0.17 4.93 121|114|117
חו"ל כללי -0.22 -1.49 102|000|000
+ אג"ח בארץ - מט"ח 0.03 -11.96 118|000|000
^ אג"ח בארץ מט"ח דולר מקומי 0.03 -11.96 118|119|000
+ לתושבי חוץ בלבד -0.62 14.67 013|000|000
^ תושבי חוץ מניות -0.62 14.67 013|043|000
קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF מניות דיבידנד ישראל 122.02 122.02 0.79 5115423
MTF תא - SME 150 99.19 99.19 0.74 5124714