ענף
ענף % שינוי יומי % שינוי שנתי
ענף
+ אג"ח בארץ כללי -0.05 3.56 109|000|000
^ כללי בארץ - ללא מניות -0.04 2.9 109|133|000
^ עד 10% מניות -0.05 3.21 109|134|000
^ עד 20% מניות -0.06 3.85 109|135|000
^ עד 30% מניות -0.08 4.49 109|136|000
^ מעל 30% מניות 0.04 4.67 109|137|000
+ אג"ח בארץ - חברות והמרה -0.05 3.44 104|000|000
^ אג בארץ חברות והמרה סיכון גבוה 0.02 3.35 104|105|000
^ אג"ח תל בונד צמוד מדד -0.06 4.28 104|106|000
^ אג"ח תל בונד שקלי -0.1 4.66 104|107|000
^ אג"ח בארץ חברות והמרה אחר -0.05 3 104|108|000
^ אג"ח בארץ תל בונד אחד -0.08 4.26 104|123|000
+ אג"ח בארץ - מדינה 0 2.3 009|000|000
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 0-2 0 1.22 009|031|074
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 2-4 -0.03 1.51 009|031|075
^ אג"ח מדינה צמודי מדד +4 -0.02 3.29 009|031|076
^ אג"ח מדינה צמודי מדד אחר -0.03 1.89 009|031|077
^ אג"ח מדינה כללי ללא מניות 0 2.32 009|144|000
^ אג"ח מדינה כללי עד 10% מניות 0 2.29 009|145|000
^ אג"ח מדינה כללי חשיפה מרבית מעל 10% מניות -0.01 2.81 009|146|000
+ אג"ח בארץ- שקליות 0.02 1.92 008|000|000
^ שקליות לטווח קצר 0-1 0 0.12 008|029|087
^ שקליות לטווח בינוני 1-2 -0.02 0.75 008|029|091
^ שקליות לטווח ארוך +2 0.07 3.81 008|029|092
^ שקליות בלבד אחר 0.02 2.23 008|029|093
^ אג"ח שקליות כללי ללא מניות 0.01 1.82 008|141|000
^ אג"ח שקליות כללי עד 10% 0.01 1.29 008|142|000
^ אג"ח בארץ מרבית מעל 10% מניות 0 2.2 008|143|000
+ מניות בארץ 0.01 7.87 002|000|000
^ ת"א 35 0.27 4.23 002|017|046
^ ת"א 125 -0.01 6.93 002|017|047
^ ת"א 90 -0.12 12.77 002|017|048
^ יתר -0.19 2.06 002|017|049
^ מדד מניות בארץ אחר -0.06 6.38 002|017|084
^ מניות נדל"ן בארץ 0.75 10.26 002|018|050
^ מניות ענפים אחרים בארץ 0.07 8.36 002|018|052
^ מניות אנרגיה וקומודיטיס -0.19 -6.08 002|018|103
^ מניות כללי בארץ -0.01 8.72 002|019|000
+ קרן כספית -0.09 -0.55 007|000|000
^ כספית שקלית 0 0.08 007|026|000
^ כספית דולר -0.76 -5.27 007|027|070
^ כספית - נקובת מט"ח -0.76 -4.93 007|027|132
+ מניות בחו"ל -0.6 13.08 003|000|000
^ מניות שווקים מתעוררים -1.73 18.93 003|021|060
^ מניות חו"ל גאוגרפי אחר -0.78 3.51 003|021|061
^ מניות אסיה 0.45 19.03 003|021|100
^ מניות סין 0.3 24.3 003|021|101
^ ארה"ב חשופת מט"ח -1.35 10.83 003|021|124
^ ארה"ב מוגנת מט"ח -0.44 18.61 003|021|125
^ ארה"ב נקובת מט"ח -1.41 9.78 003|021|126
^ אירופה חשופת מט"ח -0.49 19.54 003|021|127
^ אירופה מוגנת מט"ח 0.6 8.14 003|021|128
^ מניות בחו"ל אנרגיה וקומודיטיס -2.61 -5.2 003|022|064
^ מניות ענפים אחרים בחו"ל -0.93 14.21 003|022|090
^ כללי בחו"ל - חשופת מט"ח -0.88 11.04 003|023|129
^ כללי בחו"ל - מוגנת מט"ח 0.4 9.64 003|023|130
^ כללי בחו"ל - נקובת מט"ח -1.05 11.15 003|023|131
+ אג"ח בחו"ל -0.48 -1.73 011|000|000
^ אג"ח דולר בחו"ל -0.74 -4.31 011|040|000
^ אג"ח אירו בחו"ל -1.18 11.75 011|041|000
^ אג"ח חשופת מט"ח -0.6 -3.5 011|138|000
^ אג"ח מוגנת מט"ח -0.19 0.94 011|139|000
^ אג"ח נקובת מט"ח -0.74 -3.63 011|140|000
גמישות 0.03 6.81 001|000|000
+ ממונפות ואסטרטגיות -0.58 17.27 006|000|000
^ ממונפות בסיכון גבוה -0.76 22.03 006|025|000
^ ממונפות אחר -0.05 2.86 006|096|000
+ אגד קרנות -0.44 -2.02 121|000|000
^ אגד ישראלי אג"ח -0.07 2.11 121|110|112
^ אגד חוץ אג"ח -0.65 -3.92 121|114|116
^ אגד חוץ כללי 0.34 2.08 121|114|117
חו"ל כללי -0.44 0.45 102|000|000
+ אג"ח בארץ - מט"ח -0.29 -7.11 118|000|000
^ אג"ח בארץ מט"ח דולר מקומי -0.29 -7.11 118|119|000
+ לתושבי חוץ בלבד -0.66 12.82 013|000|000
^ תושבי חוץ מניות -0.66 12.82 013|043|000
קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
דיביאם גז ונפט 73.65 73.65 -0.51 5107909
הראל משאבי גז ואנרגיה 192.32 192.32 0.08 5102876
מיטב גז ונפט עד 120% 216.91 216.91 -0.13 5101951
קסם אקסלנס גז ונפט 160.76 160.76 -0.43 5124292