ענף
ענף % שינוי יומי % שינוי שנתי
ענף
+ אג"ח בארץ כללי 0.13 3.23 109|000|000
^ כללי בארץ - ללא מניות 0.14 2.37 109|133|000
^ עד 10% מניות 0.14 2.91 109|134|000
^ עד 20% מניות 0.14 3.75 109|135|000
^ עד 30% מניות 0.13 3.71 109|136|000
^ מעל 30% מניות 0.07 4.97 109|137|000
+ אג"ח בארץ - חברות והמרה 0.1 3.15 104|000|000
^ אג בארץ חברות והמרה סיכון גבוה 0.11 5.03 104|105|000
^ אג"ח תל בונד צמוד מדד 0.08 3.22 104|106|000
^ אג"ח תל בונד שקלי 0.22 4.7 104|107|000
^ אג"ח בארץ חברות והמרה אחר 0.09 2.66 104|108|000
^ אג"ח בארץ תל בונד אחד 0.13 3.63 104|123|000
+ אג"ח בארץ - מדינה 0.09 1.06 009|000|000
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 0-2 -0.11 0.77 009|031|074
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 2-4 -0.04 0.06 009|031|075
^ אג"ח מדינה צמודי מדד +4 0.11 0.81 009|031|076
^ אג"ח מדינה צמודי מדד אחר 0.02 0.09 009|031|077
^ אג"ח מדינה כללי ללא מניות 0.13 0.94 009|144|000
^ אג"ח מדינה כללי עד 10% מניות 0.11 1.41 009|145|000
^ אג"ח מדינה כללי חשיפה מרבית מעל 10% מניות 0.06 2.06 009|146|000
+ אג"ח בארץ- שקליות 0.15 1.55 008|000|000
^ שקליות לטווח קצר 0-1 0.01 0.16 008|029|087
^ שקליות לטווח בינוני 1-2 0.06 0.75 008|029|091
^ שקליות לטווח ארוך +2 0.32 2.14 008|029|092
^ שקליות בלבד אחר 0.18 1.81 008|029|093
^ אג"ח שקליות כללי ללא מניות 0.15 1.46 008|141|000
^ אג"ח שקליות כללי עד 10% 0.09 1.38 008|142|000
^ אג"ח בארץ מרבית מעל 10% מניות 0.13 2.55 008|143|000
+ מניות בארץ 0.12 9 002|000|000
^ ת"א 35 0.72 -3.28 002|017|046
^ ת"א 125 0.3 4.26 002|017|047
^ ת"א 90 -0.13 14.37 002|017|048
^ יתר -0.36 8.51 002|017|049
^ מדד מניות בארץ אחר -0.07 10.95 002|017|084
^ מניות נדל"ן בארץ 0.16 14.07 002|018|050
^ מניות ענפים אחרים בארץ 0 10.14 002|018|052
^ מניות אנרגיה וקומודיטיס -0.3 0.87 002|018|103
^ מניות כללי בארץ 0.12 10.81 002|019|000
+ קרן כספית 0.02 -0.36 007|000|000
^ כספית שקלית 0 0.09 007|026|000
^ כספית דולר 0.16 -5.4 007|027|070
^ כספית - נקובת מט"ח 0.17 -5.08 007|027|132
+ מניות בחו"ל 0.06 9.66 003|000|000
^ מניות שווקים מתעוררים 0.35 7.3 003|021|060
^ מניות חו"ל גאוגרפי אחר 0.51 003|021|061
^ מניות אסיה -0.17 21.54 003|021|100
^ מניות סין 0.74 14.93 003|021|101
^ ארה"ב חשופת מט"ח 0.12 8.19 003|021|124
^ ארה"ב מוגנת מט"ח -0.1 14.33 003|021|125
^ ארה"ב נקובת מט"ח 0.1 6.3 003|021|126
^ אירופה חשופת מט"ח -0.02 9.4 003|021|127
^ אירופה מוגנת מט"ח 0.07 12.73 003|021|128
^ מניות בחו"ל אנרגיה וקומודיטיס -0.81 -17.34 003|022|064
^ מניות ענפים אחרים בחו"ל 0.1 5.89 003|022|090
^ כללי בחו"ל - חשופת מט"ח 0.11 5.3 003|023|129
^ כללי בחו"ל - מוגנת מט"ח 0.11 11.72 003|023|130
^ כללי בחו"ל - נקובת מט"ח 0.1 6.64 003|023|131
+ אג"ח בחו"ל -0.01 -2.46 011|000|000
^ אג"ח דולר בחו"ל 0.08 -4.47 011|040|000
^ אג"ח אירו בחו"ל -0.29 -0.49 011|041|000
^ אג"ח חשופת מט"ח 0.02 -3.91 011|138|000
^ אג"ח מוגנת מט"ח -0.11 0.31 011|139|000
^ אג"ח נקובת מט"ח 0.09 -4.26 011|140|000
גמישות 0.15 7.43 001|000|000
+ ממונפות ואסטרטגיות 0.38 8.59 006|000|000
^ ממונפות בסיכון גבוה 0.5 10.37 006|025|000
^ ממונפות אחר 0.08 3.59 006|096|000
+ אגד קרנות 0.05 -1.53 121|000|000
^ אגד ישראלי אג"ח 0.09 1.48 121|110|112
^ אגד חוץ מניות 0.09 8.57 121|114|115
^ אגד חוץ אג"ח 0.06 -3.65 121|114|116
^ אגד חוץ כללי -0.24 121|114|117
חו"ל כללי -0.08 -1.8 102|000|000
+ אג"ח בארץ - מט"ח 0.93 -5.83 118|000|000
^ אג"ח בארץ מט"ח דולר מקומי 0.93 -5.83 118|119|000
+ לתושבי חוץ בלבד 0.16 9.21 013|000|000
^ תושבי חוץ מניות 0.16 9.21 013|043|000
קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
Profound מנייתית 150.15 150.15 -0.03 5119854
PTF מניות תא 110% 117.71 117.71 0.17 5119573
אושן תיק מניות 142.17 142.17 0.1 5119987
איביאי מניות 157.67 157.67 0.39 5102132
איביאי מניות אקטיב 96.32 96.32 -0.34 5103494
איילון מניות 149.73 149.73 0.05 5101381
אילים מנייתית 155.48 155.49 0.19 5106810
אימפקט מניות 98.75 98.75 0.27 5120225
אלומות מניות ישראל 101.03 101.03 -0.44 5124649
אלטשולר סופה מניות 1266.21 1266.21 0.32 5126701
אלטשולר שחם תא MID CAP STOCK PICKING 113.67 113.67 -0.85 5102298
אלפא ביתא מניות כללי 115.46 115.46 -0.04 5124144
אנליסט מניות 6154.73 6154.73 -0.1 5120811
אנליסט מניות MID CAP קטנות 1061.86 1061.86 -0.11 5126685
אנליסט מניות ואסטרטגיות 221.07 221.07 -0.05 5104328
אפסילון נבחרת מניות 113.36 113.36 0.08 5118708
אקסלנס מניות 122.04 122.04 0.12 5112834
אקסלנס מניות פרימיום 103.25 103.25 -0.97 5106018
אקסלנס מנייתית 127.08 127.08 0.14 5121256
ברומטר מניות 99.63 99.63 0.05 5124979
ברק מניות 108.45 108.45 -0.27 5123591
דולפין מניות 115.16 115.16 0.08 5123336
דיאמונד מניות 100.34 100.34 -0.02 5116736
הורייזן מניות ישראל 121.71 121.71 0.4 5118930
הראל אופטימום מניות 3262.36 3262.36 -0.45 5110374
הראל מניות 139.94 139.94 0.04 5107842
הראל מניות ישראל 134.61 134.61 0.1 5118849
הראל מניות ממוקדת 620.91 620.91 0.04 5111695
הראל מניות ערך- דיבידנדים 11295.64 11295.64 0.25 5111133
הראל נבחרת מניות 1054.25 1054.25 0.06 5111273
טופ אלפא מניות 161.95 161.95 0.59 5114152
ילין לפידות מניות ישראל 198.31 198.31 0.09 5114897
ילין לפידות מניות צמיחה 148.97 148.97 0.21 5119508
ילין לפידות מנייתית 263.78 263.78 0.25 5106273
כוון ישראל 136.77 136.77 0.12 5126560
מגדל אפיקים מניות 1304.29 1304.29 0.44 5108014
מגדל דיבידנד ישראל חייבת 3010.72 3010.86 0.15 5131214
מגדל מניות ישראל BUY SIDE 2125.89 2125.9 0.13 5131271
מור מניות ישראל 154.11 154.11 0.14 5119466
מיטב מניות 1053.15 1053.22 0.61 5113618
מיטב מניות Buy Side 196.18 196.18 0.18 5104153
מיטב מניות בניהול ממוקד 1180.48 1180.52 0.38 5113758
מיטב מניות ממוקדת יתר 604.97 604.99 -0.04 5113964
מיטב תא All-Share 100.79 100.79 -0.14 5124938
סיגמא מניות כללי 138.13 138.13 0.12 5120613
סלע מניות 103.46 103.46 0.02 5123815
פורטה מניות 100.44 100.44 0.05 5125018
פיטנגו מניות כללי 72.66 72.66 0.3 5109129
פסגות מניות ישראליות 131.03 131.03 0.05 5118898
פסגות מניות צמיחה ישראל 119.51 119.51 0.5 5122338
פסגות מנייתית מנגנון LV 245.92 245.92 0.31 5105762
פסגות תא MID CAP 205.94 205.94 0.02 5116892
פסגות תא Stock Picking 363.14 363.14 0.26 5100722
רוטשילד ישראל 73.67 73.67 0.27 5101167
תמיר פישמן מניות 115.2 115.2 0.5 5120522