ענף
ענף % שינוי יומי % שינוי שנתי
ענף
+ אג"ח בארץ כללי 0.13 5.26 109|000|000
^ כללי בארץ - ללא מניות 0.15 4.34 109|133|000
^ עד 10% מניות 0.13 4.79 109|134|000
^ עד 20% מניות 0.13 5.76 109|135|000
^ עד 30% מניות 0.13 6.46 109|136|000
^ מעל 30% מניות 0.15 6.32 109|137|000
+ אג"ח בארץ - חברות והמרה 0.15 5.22 104|000|000
^ אג בארץ חברות והמרה סיכון גבוה 0.13 5.14 104|105|000
^ אג"ח תל בונד צמוד מדד 0.28 6.25 104|106|000
^ אג"ח תל בונד שקלי 0.06 7.66 104|107|000
^ אג"ח בארץ חברות והמרה אחר 0.13 4.5 104|108|000
^ אג"ח בארץ תל בונד אחד 0.2 6.41 104|123|000
+ אג"ח בארץ - מדינה 0.17 3.35 009|000|000
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 0-2 0.15 1.7 009|031|074
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 2-4 0.27 2.16 009|031|075
^ אג"ח מדינה צמודי מדד +4 0.4 4.58 009|031|076
^ אג"ח מדינה צמודי מדד אחר 0.32 2.64 009|031|077
^ אג"ח מדינה כללי ללא מניות 0.17 3.24 009|144|000
^ אג"ח מדינה כללי עד 10% מניות 0.12 3.48 009|145|000
^ אג"ח מדינה כללי חשיפה מרבית מעל 10% מניות 0.13 4.3 009|146|000
+ אג"ח בארץ- שקליות 0.03 3.02 008|000|000
^ שקליות לטווח קצר 0-1 0 0.22 008|029|087
^ שקליות לטווח בינוני 1-2 0.01 1.3 008|029|091
^ שקליות לטווח ארוך +2 0.05 5.27 008|029|092
^ שקליות בלבד אחר 0.03 3.4 008|029|093
^ אג"ח שקליות כללי ללא מניות 0.04 2.96 008|141|000
^ אג"ח שקליות כללי עד 10% 0.03 2.41 008|142|000
^ אג"ח בארץ מרבית מעל 10% מניות 0.03 3.55 008|143|000
+ מניות בארץ -0.06 13.32 002|000|000
^ ת"א 35 0.08 7.52 002|017|046
^ ת"א 125 -0.14 13.24 002|017|047
^ ת"א 90 -0.21 21.8 002|017|048
^ יתר 0.1 3.99 002|017|049
^ מדד מניות בארץ אחר -0.05 16.2 002|017|084
^ מניות נדל"ן בארץ -0.56 18.31 002|018|050
^ מניות ענפים אחרים בארץ -0.28 11.86 002|018|052
^ מניות אנרגיה וקומודיטיס -0.31 -4.43 002|018|103
^ מניות כללי בארץ -0.02 14.1 002|019|000
+ קרן כספית -0.02 -1.2 007|000|000
^ כספית שקלית 0 0.08 007|026|000
^ כספית דולר -0.17 -10.6 007|027|070
^ כספית - נקובת מט"ח -0.17 -10.28 007|027|132
+ מניות בחו"ל 0.51 16.03 003|000|000
^ מניות שווקים מתעוררים 0.49 21.02 003|021|060
^ מניות חו"ל גאוגרפי אחר 0.04 003|021|061
^ מניות אסיה 0.01 24.35 003|021|100
^ מניות סין 0.96 24.68 003|021|101
^ ארה"ב חשופת מט"ח 0.59 10.41 003|021|124
^ ארה"ב מוגנת מט"ח 0.72 24.74 003|021|125
^ ארה"ב נקובת מט"ח 0.64 9.42 003|021|126
^ אירופה חשופת מט"ח 1.36 20.24 003|021|127
^ אירופה מוגנת מט"ח 0.06 16.15 003|021|128
^ מניות בחו"ל אנרגיה וקומודיטיס 0.13 -3.75 003|022|064
^ מניות ענפים אחרים בחו"ל 0.51 13.27 003|022|090
^ כללי בחו"ל - חשופת מט"ח 0.24 10.83 003|023|129
^ כללי בחו"ל - מוגנת מט"ח 0.41 15.52 003|023|130
^ כללי בחו"ל - נקובת מט"ח 0.17 10.05 003|023|131
+ אג"ח בחו"ל -0.03 -3.29 011|000|000
^ אג"ח דולר בחו"ל -0.09 -8.3 011|040|000
^ אג"ח אירו בחו"ל 1.51 5.61 011|041|000
^ אג"ח חשופת מט"ח -0.1 -7.35 011|138|000
^ אג"ח מוגנת מט"ח 0.04 2.65 011|139|000
^ אג"ח נקובת מט"ח -0.11 -7.48 011|140|000
גמישות 0.15 9.93 001|000|000
+ ממונפות ואסטרטגיות 0.95 20.16 006|000|000
^ ממונפות בסיכון גבוה 1.24 25.27 006|025|000
^ ממונפות אחר 0.1 4.63 006|096|000
+ אגד קרנות -0.06 -4.39 121|000|000
^ אגד ישראלי אג"ח 0.14 3.11 121|110|112
^ אגד חוץ אג"ח -0.12 -7.98 121|114|116
^ אגד חוץ כללי -0.13 4.5 121|114|117
חו"ל כללי -0.06 -2.42 102|000|000
+ אג"ח בארץ - מט"ח 1.03 -12.31 118|000|000
^ אג"ח בארץ מט"ח דולר מקומי 1.03 -12.31 118|119|000
+ לתושבי חוץ בלבד 0.4 12.74 013|000|000
^ תושבי חוץ מניות 0.4 12.74 013|043|000
קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF MSCI שווקים מתעוררים 114.94 114.94 0.45 5119490
אדמונד דה - רוטשילד שווקים מתעוררים 130.28 130.28 0.59 5106679
איביאי סל MSCI שווקים מתעוררים 118.72 118.72 0.44 5119318
אפסילון ETF שווקים מתעוררים SMART BETA 110.3 110.3 0.51 5119722
הראל פיא מניות שווקים מתעוררים 146.71 146.71 0.71 5101209
מגדל ברזיל ואמריקה הלטינית 97.66 97.74 1.44 5100912
מגדל הודו 227.08 227.24 -0.15 5103759
מגדל שווקים מתעוררים 434.57 434.9 0.59 5131339
פסגות שווקים מתעוררים 133.6 133.6 0.66 5101431
פסגות שווקים מתעוררים Index Plus - מוגנת מטח 118.98 118.98 0.61 5119565
קסם אקסלנס מניות שווקים מתעוררים 134.13 134.13 0.7 5106372