ענף
ענף % שינוי יומי % שינוי שנתי
ענף
+ אג"ח בארץ כללי -0.15 4.84 109|000|000
^ כללי בארץ - ללא מניות -0.23 4.04 109|133|000
^ עד 10% מניות -0.14 4.37 109|134|000
^ עד 20% מניות -0.13 5.3 109|135|000
^ עד 30% מניות -0.1 5.9 109|136|000
^ מעל 30% מניות -0.21 6.22 109|137|000
+ אג"ח בארץ - חברות והמרה -0.06 4.92 104|000|000
^ אג בארץ חברות והמרה סיכון גבוה 0 5.36 104|105|000
^ אג"ח תל בונד צמוד מדד -0.1 5.59 104|106|000
^ אג"ח תל בונד שקלי -0.11 7.15 104|107|000
^ אג"ח בארץ חברות והמרה אחר -0.05 4.27 104|108|000
^ אג"ח בארץ תל בונד אחד -0.09 5.95 104|123|000
+ אג"ח בארץ - מדינה -0.13 2.75 009|000|000
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 0-2 -0.05 1.74 009|031|074
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 2-4 -0.12 1.51 009|031|075
^ אג"ח מדינה צמודי מדד +4 -0.23 3.27 009|031|076
^ אג"ח מדינה צמודי מדד אחר -0.43 1.58 009|031|077
^ אג"ח מדינה כללי ללא מניות -0.08 2.79 009|144|000
^ אג"ח מדינה כללי עד 10% מניות -0.1 2.97 009|145|000
^ אג"ח מדינה כללי חשיפה מרבית מעל 10% מניות -0.06 3.62 009|146|000
+ אג"ח בארץ- שקליות -0.05 2.72 008|000|000
^ שקליות לטווח קצר 0-1 0.01 0.24 008|029|087
^ שקליות לטווח בינוני 1-2 -0.01 1.21 008|029|091
^ שקליות לטווח ארוך +2 -0.04 4.65 008|029|092
^ שקליות בלבד אחר -0.03 3.19 008|029|093
^ אג"ח שקליות כללי ללא מניות -0.02 2.78 008|141|000
^ אג"ח שקליות כללי עד 10% -0.13 1.87 008|142|000
^ אג"ח בארץ מרבית מעל 10% מניות -0.05 3.1 008|143|000
+ מניות בארץ -0.31 10.58 002|000|000
^ ת"א 35 -0.22 1.89 002|017|046
^ ת"א 125 -0.24 8.2 002|017|047
^ ת"א 90 -0.12 18.31 002|017|048
^ יתר -0.3 4.06 002|017|049
^ מדד מניות בארץ אחר -0.13 11.47 002|017|084
^ מניות נדל"ן בארץ -0.03 16.19 002|018|050
^ מניות ענפים אחרים בארץ 0.05 10.34 002|018|052
^ מניות אנרגיה וקומודיטיס -0.8 -7.9 002|018|103
^ מניות כללי בארץ -0.38 11.96 002|019|000
+ קרן כספית 0.06 -0.6 007|000|000
^ כספית שקלית 0 0.09 007|026|000
^ כספית דולר 0.61 -7.29 007|027|070
^ כספית - נקובת מט"ח 0.61 -6.94 007|027|132
+ מניות בחו"ל 0.21 15.31 003|000|000
^ מניות שווקים מתעוררים -0.35 17.34 003|021|060
^ מניות חו"ל גאוגרפי אחר 0.39 003|021|061
^ מניות אסיה 1.72 24.17 003|021|100
^ מניות סין 0.96 15.88 003|021|101
^ ארה"ב חשופת מט"ח 0.61 11.92 003|021|124
^ ארה"ב מוגנת מט"ח 0.23 20.7 003|021|125
^ ארה"ב נקובת מט"ח 0.59 11.05 003|021|126
^ אירופה חשופת מט"ח -0.02 20.34 003|021|127
^ אירופה מוגנת מט"ח -0.5 17.9 003|021|128
^ מניות בחו"ל אנרגיה וקומודיטיס 0.23 -2.82 003|022|064
^ מניות ענפים אחרים בחו"ל 0.3 12.41 003|022|090
^ כללי בחו"ל - חשופת מט"ח 0.28 11.25 003|023|129
^ כללי בחו"ל - מוגנת מט"ח -0.16 14.41 003|023|130
^ כללי בחו"ל - נקובת מט"ח 0.33 11.94 003|023|131
+ אג"ח בחו"ל 0.37 -0.88 011|000|000
^ אג"ח דולר בחו"ל 0.63 -4.23 011|040|000
^ אג"ח אירו בחו"ל 0.28 5.33 011|041|000
^ אג"ח חשופת מט"ח 0.6 -3.41 011|138|000
^ אג"ח מוגנת מט"ח 0.04 3.17 011|139|000
^ אג"ח נקובת מט"ח 0.58 -3.89 011|140|000
גמישות -0.2 8.63 001|000|000
+ ממונפות ואסטרטגיות -0.12 16.48 006|000|000
^ ממונפות בסיכון גבוה -0.14 19.91 006|025|000
^ ממונפות אחר -0.06 5.97 006|096|000
+ אגד קרנות 0.36 -0.79 121|000|000
^ אגד ישראלי אג"ח -0.02 3.35 121|110|112
^ אגד חוץ אג"ח 0.65 -3.63 121|114|116
^ אגד חוץ כללי 0.03 121|114|117
חו"ל כללי 0.28 -1.19 102|000|000
+ אג"ח בארץ - מט"ח 0.08 -9.02 118|000|000
^ אג"ח בארץ מט"ח דולר מקומי 0.08 -9.02 118|119|000
+ לתושבי חוץ בלבד 0.48 12.45 013|000|000
^ תושבי חוץ מניות 0.48 12.45 013|043|000
קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF אוסטרליה S&P/ASX 200 98.19 98.19 0.39 5124128