ענף
ענף % שינוי יומי % שינוי שנתי
ענף
+ אג"ח בארץ כללי 0.28 3.7 109|000|000
^ כללי בארץ - ללא מניות 0.24 3.04 109|133|000
^ עד 10% מניות 0.25 3.36 109|134|000
^ עד 20% מניות 0.31 4 109|135|000
^ עד 30% מניות 0.34 4.61 109|136|000
^ מעל 30% מניות 0.42 4.59 109|137|000
+ אג"ח בארץ - חברות והמרה 0.24 3.56 104|000|000
^ אג בארץ חברות והמרה סיכון גבוה 0.27 3.43 104|105|000
^ אג"ח תל בונד צמוד מדד 0.25 4.46 104|106|000
^ אג"ח תל בונד שקלי 0.33 4.83 104|107|000
^ אג"ח בארץ חברות והמרה אחר 0.22 3.1 104|108|000
^ אג"ח בארץ תל בונד אחד 0.27 4.42 104|123|000
+ אג"ח בארץ - מדינה 0.2 2.42 009|000|000
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 0-2 0.05 1.24 009|031|074
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 2-4 0.09 1.59 009|031|075
^ אג"ח מדינה צמודי מדד +4 0.22 3.42 009|031|076
^ אג"ח מדינה צמודי מדד אחר 0.11 1.97 009|031|077
^ אג"ח מדינה כללי ללא מניות 0.19 2.4 009|144|000
^ אג"ח מדינה כללי עד 10% מניות 0.23 2.44 009|145|000
^ אג"ח מדינה כללי חשיפה מרבית מעל 10% מניות 0.26 3 009|146|000
+ אג"ח בארץ- שקליות 0.23 2.01 008|000|000
^ שקליות לטווח קצר 0-1 0.01 0.12 008|029|087
^ שקליות לטווח בינוני 1-2 0.07 0.8 008|029|091
^ שקליות לטווח ארוך +2 0.43 3.93 008|029|092
^ שקליות בלבד אחר 0.25 2.32 008|029|093
^ אג"ח שקליות כללי ללא מניות 0.24 1.92 008|141|000
^ אג"ח שקליות כללי עד 10% 0.17 1.39 008|142|000
^ אג"ח בארץ מרבית מעל 10% מניות 0.18 2.27 008|143|000
+ מניות בארץ 0.61 8.4 002|000|000
^ ת"א 35 0.61 4.07 002|017|046
^ ת"א 125 0.67 7.77 002|017|047
^ ת"א 90 0.74 14.44 002|017|048
^ יתר 0.67 2.53 002|017|049
^ מדד מניות בארץ אחר 0.43 7.37 002|017|084
^ מניות נדל"ן בארץ 0.14 10.44 002|018|050
^ מניות ענפים אחרים בארץ 0.34 9.15 002|018|052
^ מניות אנרגיה וקומודיטיס 0.65 -15.08 002|018|103
^ מניות כללי בארץ 0.61 9.18 002|019|000
+ קרן כספית -0.02 -0.55 007|000|000
^ כספית שקלית 0.01 0.08 007|026|000
^ כספית דולר -0.22 -5.33 007|027|070
^ כספית - נקובת מט"ח -0.22 -4.99 007|027|132
+ מניות בחו"ל 1.14 13.28 003|000|000
^ מניות שווקים מתעוררים 1.73 20.13 003|021|060
^ מניות חו"ל גאוגרפי אחר 0.45 2.02 003|021|061
^ מניות אסיה 1.31 18.93 003|021|100
^ מניות סין 3 22.78 003|021|101
^ ארה"ב חשופת מט"ח 1.18 11.33 003|021|124
^ ארה"ב מוגנת מט"ח 1.5 19.14 003|021|125
^ ארה"ב נקובת מט"ח 0.99 10.23 003|021|126
^ אירופה חשופת מט"ח 1.29 19.87 003|021|127
^ אירופה מוגנת מט"ח 0.37 7.09 003|021|128
^ מניות בחו"ל אנרגיה וקומודיטיס -0.14 -2.01 003|022|064
^ מניות ענפים אחרים בחו"ל 1.03 14.58 003|022|090
^ כללי בחו"ל - חשופת מט"ח 0.89 11.24 003|023|129
^ כללי בחו"ל - מוגנת מט"ח 1.22 9.35 003|023|130
^ כללי בחו"ל - נקובת מט"ח 0.9 11.45 003|023|131
+ אג"ח בחו"ל 0.06 -1.59 011|000|000
^ אג"ח דולר בחו"ל -0.13 -4.24 011|040|000
^ אג"ח אירו בחו"ל 0.93 13.38 011|041|000
^ אג"ח חשופת מט"ח -0.14 -3.6 011|138|000
^ אג"ח מוגנת מט"ח 0.29 1.24 011|139|000
^ אג"ח נקובת מט"ח -0.09 -3.54 011|140|000
גמישות 0.6 6.94 001|000|000
+ ממונפות ואסטרטגיות 1.25 17.82 006|000|000
^ ממונפות בסיכון גבוה 1.62 22.72 006|025|000
^ ממונפות אחר 0.17 2.96 006|096|000
+ אגד קרנות 0.06 -2.03 121|000|000
^ אגד ישראלי אג"ח 0.21 2.23 121|110|112
^ אגד חוץ אג"ח -0.02 -3.98 121|114|116
^ אגד חוץ כללי 0.34 2.08 121|114|117
חו"ל כללי 0.13 0.65 102|000|000
+ אג"ח בארץ - מט"ח 0.69 -6.1 118|000|000
^ אג"ח בארץ מט"ח דולר מקומי 0.69 -6.1 118|119|000
+ לתושבי חוץ בלבד 0.98 12.74 013|000|000
^ תושבי חוץ מניות 0.98 12.74 013|043|000
קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF אוסטרליה S&P/ASX 200 101.92 101.92 0.45 5124128