ענף
ענף % שינוי יומי % שינוי שנתי
ענף
+ אג"ח בארץ כללי 0.13 3.23 109|000|000
^ כללי בארץ - ללא מניות 0.14 2.37 109|133|000
^ עד 10% מניות 0.14 2.91 109|134|000
^ עד 20% מניות 0.14 3.75 109|135|000
^ עד 30% מניות 0.13 3.71 109|136|000
^ מעל 30% מניות 0.07 4.97 109|137|000
+ אג"ח בארץ - חברות והמרה 0.1 3.15 104|000|000
^ אג בארץ חברות והמרה סיכון גבוה 0.11 5.03 104|105|000
^ אג"ח תל בונד צמוד מדד 0.08 3.22 104|106|000
^ אג"ח תל בונד שקלי 0.22 4.7 104|107|000
^ אג"ח בארץ חברות והמרה אחר 0.09 2.66 104|108|000
^ אג"ח בארץ תל בונד אחד 0.13 3.63 104|123|000
+ אג"ח בארץ - מדינה 0.09 1.06 009|000|000
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 0-2 -0.11 0.77 009|031|074
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 2-4 -0.04 0.06 009|031|075
^ אג"ח מדינה צמודי מדד +4 0.11 0.81 009|031|076
^ אג"ח מדינה צמודי מדד אחר 0.02 0.09 009|031|077
^ אג"ח מדינה כללי ללא מניות 0.13 0.94 009|144|000
^ אג"ח מדינה כללי עד 10% מניות 0.11 1.41 009|145|000
^ אג"ח מדינה כללי חשיפה מרבית מעל 10% מניות 0.06 2.06 009|146|000
+ אג"ח בארץ- שקליות 0.15 1.55 008|000|000
^ שקליות לטווח קצר 0-1 0.01 0.16 008|029|087
^ שקליות לטווח בינוני 1-2 0.06 0.75 008|029|091
^ שקליות לטווח ארוך +2 0.32 2.14 008|029|092
^ שקליות בלבד אחר 0.18 1.81 008|029|093
^ אג"ח שקליות כללי ללא מניות 0.15 1.46 008|141|000
^ אג"ח שקליות כללי עד 10% 0.09 1.38 008|142|000
^ אג"ח בארץ מרבית מעל 10% מניות 0.13 2.55 008|143|000
+ מניות בארץ 0.12 9 002|000|000
^ ת"א 35 0.72 -3.28 002|017|046
^ ת"א 125 0.3 4.26 002|017|047
^ ת"א 90 -0.13 14.37 002|017|048
^ יתר -0.36 8.51 002|017|049
^ מדד מניות בארץ אחר -0.07 10.95 002|017|084
^ מניות נדל"ן בארץ 0.16 14.07 002|018|050
^ מניות ענפים אחרים בארץ 0 10.14 002|018|052
^ מניות אנרגיה וקומודיטיס -0.3 0.87 002|018|103
^ מניות כללי בארץ 0.12 10.81 002|019|000
+ קרן כספית 0.02 -0.36 007|000|000
^ כספית שקלית 0 0.09 007|026|000
^ כספית דולר 0.16 -5.4 007|027|070
^ כספית - נקובת מט"ח 0.17 -5.08 007|027|132
+ מניות בחו"ל 0.06 9.66 003|000|000
^ מניות שווקים מתעוררים 0.35 7.3 003|021|060
^ מניות חו"ל גאוגרפי אחר 0.51 003|021|061
^ מניות אסיה -0.17 21.54 003|021|100
^ מניות סין 0.74 14.93 003|021|101
^ ארה"ב חשופת מט"ח 0.12 8.19 003|021|124
^ ארה"ב מוגנת מט"ח -0.1 14.33 003|021|125
^ ארה"ב נקובת מט"ח 0.1 6.3 003|021|126
^ אירופה חשופת מט"ח -0.02 9.4 003|021|127
^ אירופה מוגנת מט"ח 0.07 12.73 003|021|128
^ מניות בחו"ל אנרגיה וקומודיטיס -0.81 -17.34 003|022|064
^ מניות ענפים אחרים בחו"ל 0.1 5.89 003|022|090
^ כללי בחו"ל - חשופת מט"ח 0.11 5.3 003|023|129
^ כללי בחו"ל - מוגנת מט"ח 0.11 11.72 003|023|130
^ כללי בחו"ל - נקובת מט"ח 0.1 6.64 003|023|131
+ אג"ח בחו"ל -0.01 -2.46 011|000|000
^ אג"ח דולר בחו"ל 0.08 -4.47 011|040|000
^ אג"ח אירו בחו"ל -0.29 -0.49 011|041|000
^ אג"ח חשופת מט"ח 0.02 -3.91 011|138|000
^ אג"ח מוגנת מט"ח -0.11 0.31 011|139|000
^ אג"ח נקובת מט"ח 0.09 -4.26 011|140|000
גמישות 0.15 7.43 001|000|000
+ ממונפות ואסטרטגיות 0.38 8.59 006|000|000
^ ממונפות בסיכון גבוה 0.5 10.37 006|025|000
^ ממונפות אחר 0.08 3.59 006|096|000
+ אגד קרנות 0.05 -1.53 121|000|000
^ אגד ישראלי אג"ח 0.09 1.48 121|110|112
^ אגד חוץ מניות 0.09 8.57 121|114|115
^ אגד חוץ אג"ח 0.06 -3.65 121|114|116
^ אגד חוץ כללי -0.24 121|114|117
חו"ל כללי -0.08 -1.8 102|000|000
+ אג"ח בארץ - מט"ח 0.93 -5.83 118|000|000
^ אג"ח בארץ מט"ח דולר מקומי 0.93 -5.83 118|119|000
+ לתושבי חוץ בלבד 0.16 9.21 013|000|000
^ תושבי חוץ מניות 0.16 9.21 013|043|000
קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
איביאי סין 190.62 190.62 1.03 5103593
מגדל דיקלה סין 330.38 330.7 0.52 5131438