ענף
ענף % שינוי יומי % שינוי שנתי
ענף
+ אג"ח בארץ כללי 0.04 5.29 109|000|000
^ כללי בארץ - ללא מניות 0.04 4.35 109|133|000
^ עד 10% מניות 0.04 4.82 109|134|000
^ עד 20% מניות 0.03 5.77 109|135|000
^ עד 30% מניות 0.04 6.54 109|136|000
^ מעל 30% מניות 0.06 6.47 109|137|000
+ אג"ח בארץ - חברות והמרה 0.01 5.21 104|000|000
^ אג בארץ חברות והמרה סיכון גבוה 0.18 5.33 104|105|000
^ אג"ח תל בונד צמוד מדד 0.02 6.26 104|106|000
^ אג"ח תל בונד שקלי -0.17 7.39 104|107|000
^ אג"ח בארץ חברות והמרה אחר 0.02 4.51 104|108|000
^ אג"ח בארץ תל בונד אחד -0.03 6.35 104|123|000
+ אג"ח בארץ - מדינה 0.05 3.37 009|000|000
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 0-2 0 1.72 009|031|074
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 2-4 0.06 2.22 009|031|075
^ אג"ח מדינה צמודי מדד +4 0.19 4.7 009|031|076
^ אג"ח מדינה צמודי מדד אחר 0.1 2.74 009|031|077
^ אג"ח מדינה כללי ללא מניות 0.05 3.25 009|144|000
^ אג"ח מדינה כללי עד 10% מניות 0.03 3.48 009|145|000
^ אג"ח מדינה כללי חשיפה מרבית מעל 10% מניות 0.02 4.29 009|146|000
+ אג"ח בארץ- שקליות -0.02 2.95 008|000|000
^ שקליות לטווח קצר 0-1 0 0.22 008|029|087
^ שקליות לטווח בינוני 1-2 -0.02 1.26 008|029|091
^ שקליות לטווח ארוך +2 0.01 5.18 008|029|092
^ שקליות בלבד אחר -0.02 3.31 008|029|093
^ אג"ח שקליות כללי ללא מניות -0.02 2.89 008|141|000
^ אג"ח שקליות כללי עד 10% -0.01 2.37 008|142|000
^ אג"ח בארץ מרבית מעל 10% מניות -0.04 3.45 008|143|000
+ מניות בארץ -0.33 12.91 002|000|000
^ ת"א 35 -0.51 7.13 002|017|046
^ ת"א 125 -0.39 12.74 002|017|047
^ ת"א 90 -0.31 21.26 002|017|048
^ יתר -0.49 3.3 002|017|049
^ מדד מניות בארץ אחר -0.42 15.46 002|017|084
^ מניות נדל"ן בארץ -0.13 17.59 002|018|050
^ מניות ענפים אחרים בארץ -0.58 11.11 002|018|052
^ מניות אנרגיה וקומודיטיס -0.59 -5.73 002|018|103
^ מניות כללי בארץ -0.29 13.8 002|019|000
+ קרן כספית -0.04 -1.17 007|000|000
^ כספית שקלית 0 0.08 007|026|000
^ כספית דולר -0.37 -10.31 007|027|070
^ כספית - נקובת מט"ח -0.37 -9.99 007|027|132
+ מניות בחו"ל 0.15 16.69 003|000|000
^ מניות שווקים מתעוררים 0.4 21.65 003|021|060
^ מניות חו"ל גאוגרפי אחר -0.29 003|021|061
^ מניות אסיה -0.1 26 003|021|100
^ מניות סין 1.12 26.83 003|021|101
^ ארה"ב חשופת מט"ח 0.06 11.55 003|021|124
^ ארה"ב מוגנת מט"ח 0.09 25.11 003|021|125
^ ארה"ב נקובת מט"ח -0.02 10.49 003|021|126
^ אירופה חשופת מט"ח -0.04 20.3 003|021|127
^ אירופה מוגנת מט"ח 0.21 16.01 003|021|128
^ מניות בחו"ל אנרגיה וקומודיטיס 1.65 -2.1 003|022|064
^ מניות ענפים אחרים בחו"ל -0.04 13.68 003|022|090
^ כללי בחו"ל - חשופת מט"ח 0.29 11.69 003|023|129
^ כללי בחו"ל - מוגנת מט"ח 0.24 16.22 003|023|130
^ כללי בחו"ל - נקובת מט"ח 0.52 11.33 003|023|131
+ אג"ח בחו"ל -0.26 -3.32 011|000|000
^ אג"ח דולר בחו"ל -0.32 -8.05 011|040|000
^ אג"ח אירו בחו"ל -0.09 5.98 011|041|000
^ אג"ח חשופת מט"ח -0.3 -7.14 011|138|000
^ אג"ח מוגנת מט"ח -0.18 2.25 011|139|000
^ אג"ח נקובת מט"ח -0.32 -7.28 011|140|000
גמישות -0.08 9.85 001|000|000
+ ממונפות ואסטרטגיות 0.27 21.1 006|000|000
^ ממונפות בסיכון גבוה 0.33 26.52 006|025|000
^ ממונפות אחר 0.09 4.65 006|096|000
+ אגד קרנות -0.18 -4.15 121|000|000
^ אגד ישראלי אג"ח 0.04 3.12 121|110|112
^ אגד חוץ אג"ח -0.33 -7.66 121|114|116
^ אגד חוץ כללי 0.4 4.72 121|114|117
חו"ל כללי 0.33 -2 102|000|000
+ אג"ח בארץ - מט"ח 0.5 -11.55 118|000|000
^ אג"ח בארץ מט"ח דולר מקומי 0.5 -11.55 118|119|000
+ לתושבי חוץ בלבד 0.19 13.46 013|000|000
^ תושבי חוץ מניות 0.19 13.46 013|043|000
קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
איביאי סין 213.61 213.61 0.67 5103593
מגדל דיקלה סין 368.8 369.15 1.44 5131438