ענף
ענף % שינוי יומי % שינוי שנתי
ענף
+ אג"ח בארץ כללי 0.06 3.35 109|000|000
^ כללי בארץ - ללא מניות 0.12 2.52 109|133|000
^ עד 10% מניות 0.08 3.01 109|134|000
^ עד 20% מניות 0.04 3.82 109|135|000
^ עד 30% מניות 0.03 3.88 109|136|000
^ מעל 30% מניות -0.05 5.29 109|137|000
+ אג"ח בארץ - חברות והמרה 0.12 3.3 104|000|000
^ אג בארץ חברות והמרה סיכון גבוה 0.09 5.15 104|105|000
^ אג"ח תל בונד צמוד מדד 0.15 3.39 104|106|000
^ אג"ח תל בונד שקלי 0.19 4.93 104|107|000
^ אג"ח בארץ חברות והמרה אחר 0.09 2.79 104|108|000
^ אג"ח בארץ תל בונד אחד 0.18 3.82 104|123|000
+ אג"ח בארץ - מדינה 0.11 1.17 009|000|000
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 0-2 -0.01 0.77 009|031|074
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 2-4 0.07 0.12 009|031|075
^ אג"ח מדינה צמודי מדד +4 0.24 1.17 009|031|076
^ אג"ח מדינה צמודי מדד אחר 0.12 0.2 009|031|077
^ אג"ח מדינה כללי ללא מניות 0.14 1.08 009|144|000
^ אג"ח מדינה כללי עד 10% מניות 0.08 1.48 009|145|000
^ אג"ח מדינה כללי חשיפה מרבית מעל 10% מניות 0.06 2.11 009|146|000
+ אג"ח בארץ- שקליות 0.09 1.66 008|000|000
^ שקליות לטווח קצר 0-1 0 0.16 008|029|087
^ שקליות לטווח בינוני 1-2 0.03 0.79 008|029|091
^ שקליות לטווח ארוך +2 0.22 2.37 008|029|092
^ שקליות בלבד אחר 0.12 1.95 008|029|093
^ אג"ח שקליות כללי ללא מניות 0.1 1.58 008|141|000
^ אג"ח שקליות כללי עד 10% 0.03 1.41 008|142|000
^ אג"ח בארץ מרבית מעל 10% מניות 0.06 2.61 008|143|000
+ מניות בארץ -0.13 9.08 002|000|000
^ ת"א 35 -0.41 -4.06 002|017|046
^ ת"א 125 -0.14 3.85 002|017|047
^ ת"א 90 0 14.35 002|017|048
^ יתר -0.24 8.58 002|017|049
^ מדד מניות בארץ אחר -0.01 10.63 002|017|084
^ מניות נדל"ן בארץ 0.02 14.31 002|018|050
^ מניות ענפים אחרים בארץ 0.08 10.64 002|018|052
^ מניות אנרגיה וקומודיטיס 1.41 2.11 002|018|103
^ מניות כללי בארץ -0.12 11.1 002|019|000
+ קרן כספית 0 -0.24 007|000|000
^ כספית שקלית 0 0.09 007|026|000
^ כספית דולר -0.02 -3.96 007|027|070
^ כספית - נקובת מט"ח -0.02 -3.62 007|027|132
+ מניות בחו"ל -1.21 10.28 003|000|000
^ מניות שווקים מתעוררים -1.13 9.28 003|021|060
^ מניות חו"ל גאוגרפי אחר 0.27 003|021|061
^ מניות אסיה -0.63 22.69 003|021|100
^ מניות סין -1.2 15.14 003|021|101
^ ארה"ב חשופת מט"ח -1.55 8.66 003|021|124
^ ארה"ב מוגנת מט"ח -1.59 13.2 003|021|125
^ ארה"ב נקובת מט"ח -1.54 6.9 003|021|126
^ אירופה חשופת מט"ח -0.56 11.73 003|021|127
^ אירופה מוגנת מט"ח -0.48 15.05 003|021|128
^ מניות בחו"ל אנרגיה וקומודיטיס 0.94 -14.72 003|022|064
^ מניות ענפים אחרים בחו"ל -1.42 7.04 003|022|090
^ כללי בחו"ל - חשופת מט"ח -0.92 6.78 003|023|129
^ כללי בחו"ל - מוגנת מט"ח -1.02 11.87 003|023|130
^ כללי בחו"ל - נקובת מט"ח -1.26 7.95 003|023|131
+ אג"ח בחו"ל 0.02 -1.35 011|000|000
^ אג"ח דולר בחו"ל 0.06 -2.91 011|040|000
^ אג"ח אירו בחו"ל -0.14 -0.27 011|041|000
^ אג"ח חשופת מט"ח 0.07 -2.33 011|138|000
^ אג"ח מוגנת מט"ח -0.02 0.71 011|139|000
^ אג"ח נקובת מט"ח 0.01 -2.75 011|140|000
גמישות -0.07 7.74 001|000|000
+ ממונפות ואסטרטגיות -1.19 8.1 006|000|000
^ ממונפות בסיכון גבוה -1.7 9.64 006|025|000
^ ממונפות אחר 0.1 3.78 006|096|000
+ אגד קרנות -0.03 -0.47 121|000|000
^ אגד ישראלי אג"ח 0.06 1.73 121|110|112
^ אגד חוץ מניות -0.57 10.64 121|114|115
^ אגד חוץ אג"ח -0.04 -2.06 121|114|116
^ אגד חוץ כללי -0.42 121|114|117
חו"ל כללי 0.07 -1.08 102|000|000
+ אג"ח בארץ - מט"ח -0.26 -5.58 118|000|000
^ אג"ח בארץ מט"ח דולר מקומי -0.26 -5.58 118|119|000
+ לתושבי חוץ בלבד -1.12 9.89 013|000|000
^ תושבי חוץ מניות -1.12 9.89 013|043|000
קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF 4A תעשיה ארהב - מגודרת מטח 120.68 120.68 -1.74 5123062
MTF Aerospace & Defence ארהב - מגודרת מטח 114.65 114.65 -1.55 5123567
MTF Dividend Aristocrats S&P500 - מגודרת מטח 105.92 105.92 -1.27 5123443
MTF Real Estate ארהב - מגודרת מטח 98.89 98.89 -0.73 5123492
MTF RUSSELL 2000 מוגדרת מטח 134.29 134.29 -2 5118336
MTF אנרגיה ארהב- מגודרת מטח 116.65 116.65 -1.39 5122700
MTF בריאות ארהב - מגודרת מטח 113.27 113.27 -1.19 5121942
MTF טכנולוגיה ארהב - מגודרת מטח 145.01 145.01 -1.9 5121934
MTF פיננסים ארהב - מגודרת מטח 134.03 134.03 -1.7 5121926
MTF צריכה בסיסית ארהב - מגודרת מטח 116.67 116.67 -0.86 5122213
MTF צריכה מחזורית ארהב - מגודרת מטח 113.51 113.51 -1.52 5122205
MTF תשתיות ארהב - מגודרת מטח 109.4 109.4 -0.61 5123070
S&P 500 Low Volatility High Dividend MTF - מגודרת מטח 100.72 100.72 -1.11 5123575
S&P 500 MTF מגודרת מטח 168.76 168.76 -1.55 5117965
א.ש SmartBeta ארהב Low Volatility מגודרת מטח 99.4 99.4 -1.35 5125059
אי.בי.אי סל פיננסים ארהב מגודרת מטח 121.97 121.97 -1.69 5121892
איביאי סל 100 NASDAQ מגודרת מטח 132.6 132.6 -2.08 5122098
איביאי סל 500 S&P מגודרת מטח 119.21 119.21 -1.54 5123021
איביאי סל ארהב מגודרת מטח 138.78 138.78 -1.87 5119185
איביאי סל צריכה משולבת ארהב מגודרת מטח 109.12 109.12 -1.19 5122890
אלטשולר שחם Smart beta ארהב מגודרת מטח 117.38 117.38 -1.71 5122130
אפסילון ETF מניות ארהב מגודרת מטח 115.78 115.78 -1.67 5122668
הראל מניות ארהב מגודרת מטח 135.67 135.67 -1.63 5108006
הראל פיא מניות נאסדק מגודר מטח 169.31 169.31 -1.86 5110671
מגדל US מגודרת מטח 162 162.02 -1.87 5116108
מגדל ממוקדת סקטורים ארהב - מגודרת מטח 223.23 223.26 -1.18 5103148
פסגות מניות ארהב - מוגנת מטח 116.01 116.01 -1.3 5122445
קסם KTF 100 NASDAQ מנוטרלת מטח 108.75 108.75 -1.96 5124516
קסם KTF Index S&P 500 מנוטרלת מטח 119.24 119.24 -1.5 5122957
קסם KTF משולבת ארהב מנוטרלת מטח 120.63 120.63 -1.7 5122965
קסם MS Wide Moat KTF מגודרת מטח 139.8 139.8 -1.46 5118781
תכלית TTF 100 NASDAQ מגודרת מטח 131.37 131.37 -2.07 5123179
תכלית TTF 500 S&P מגודרת מטח 117.75 117.75 -1.51 5123161