ענף
ענף % שינוי יומי % שינוי שנתי
ענף
+ אג"ח בארץ כללי 0.25 3.49 109|000|000
^ כללי בארץ - ללא מניות 0.19 2.88 109|133|000
^ עד 10% מניות 0.22 3.19 109|134|000
^ עד 20% מניות 0.29 3.77 109|135|000
^ עד 30% מניות 0.31 4.33 109|136|000
^ מעל 30% מניות 0.39 4.08 109|137|000
+ אג"ח בארץ - חברות והמרה 0.22 3.39 104|000|000
^ אג בארץ חברות והמרה סיכון גבוה 0.18 3.15 104|105|000
^ אג"ח תל בונד צמוד מדד 0.34 4.32 104|106|000
^ אג"ח תל בונד שקלי 0.26 4.68 104|107|000
^ אג"ח בארץ חברות והמרה אחר 0.19 2.93 104|108|000
^ אג"ח בארץ תל בונד אחד 0.29 4.26 104|123|000
+ אג"ח בארץ - מדינה 0.2 2.38 009|000|000
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 0-2 0.14 1.24 009|031|074
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 2-4 0.2 1.62 009|031|075
^ אג"ח מדינה צמודי מדד +4 0.35 3.53 009|031|076
^ אג"ח מדינה צמודי מדד אחר 0.26 2.04 009|031|077
^ אג"ח מדינה כללי ללא מניות 0.16 2.39 009|144|000
^ אג"ח מדינה כללי עד 10% מניות 0.19 2.35 009|145|000
^ אג"ח מדינה כללי חשיפה מרבית מעל 10% מניות 0.27 2.83 009|146|000
+ אג"ח בארץ- שקליות 0.1 1.91 008|000|000
^ שקליות לטווח קצר 0-1 0.01 0.12 008|029|087
^ שקליות לטווח בינוני 1-2 0.04 0.77 008|029|091
^ שקליות לטווח ארוך +2 0.11 3.77 008|029|092
^ שקליות בלבד אחר 0.09 2.21 008|029|093
^ אג"ח שקליות כללי ללא מניות 0.1 1.82 008|141|000
^ אג"ח שקליות כללי עד 10% 0.13 1.28 008|142|000
^ אג"ח בארץ מרבית מעל 10% מניות 0.15 2.19 008|143|000
+ מניות בארץ 0.83 7.85 002|000|000
^ ת"א 35 1.08 3.72 002|017|046
^ ת"א 125 1 7.41 002|017|047
^ ת"א 90 1.16 14.23 002|017|048
^ יתר 1.08 0.82 002|017|049
^ מדד מניות בארץ אחר 1.1 7.6 002|017|084
^ מניות נדל"ן בארץ 0 10.72 002|018|050
^ מניות ענפים אחרים בארץ 0.59 8.9 002|018|052
^ מניות אנרגיה וקומודיטיס 1.18 -15.59 002|018|103
^ מניות כללי בארץ 0.75 8.63 002|019|000
+ קרן כספית 0.02 -0.53 007|000|000
^ כספית שקלית 0 0.08 007|026|000
^ כספית דולר 0.17 -5.09 007|027|070
^ כספית - נקובת מט"ח 0.17 -4.75 007|027|132
+ מניות בחו"ל 1.49 12.57 003|000|000
^ מניות שווקים מתעוררים 2.19 19.34 003|021|060
^ מניות חו"ל גאוגרפי אחר 1.51 003|021|061
^ מניות אסיה 1.23 16.47 003|021|100
^ מניות סין 3 22.78 003|021|101
^ ארה"ב חשופת מט"ח 1.6 10.7 003|021|124
^ ארה"ב מוגנת מט"ח 1.52 17.97 003|021|125
^ ארה"ב נקובת מט"ח 1.53 9.79 003|021|126
^ אירופה חשופת מט"ח 1.46 17.87 003|021|127
^ אירופה מוגנת מט"ח 1.26 6.93 003|021|128
^ מניות בחו"ל אנרגיה וקומודיטיס 2.18 -1.47 003|022|064
^ מניות ענפים אחרים בחו"ל 1.55 13.98 003|022|090
^ כללי בחו"ל - חשופת מט"ח 1.41 10.61 003|023|129
^ כללי בחו"ל - מוגנת מט"ח 1.33 9.09 003|023|130
^ כללי בחו"ל - נקובת מט"ח 1.41 11.02 003|023|131
+ אג"ח בחו"ל -0.07 -1.66 011|000|000
^ אג"ח דולר בחו"ל 0 -4.11 011|040|000
^ אג"ח אירו בחו"ל 0.24 11.61 011|041|000
^ אג"ח חשופת מט"ח 0.08 -3.46 011|138|000
^ אג"ח מוגנת מט"ח -0.24 0.92 011|139|000
^ אג"ח נקובת מט"ח 0.08 -3.45 011|140|000
גמישות 0.69 6.37 001|000|000
+ ממונפות ואסטרטגיות 1.64 16.64 006|000|000
^ ממונפות בסיכון גבוה 2.14 21.21 006|025|000
^ ממונפות אחר 0.15 2.79 006|096|000
+ אגד קרנות 0.09 -2.1 121|000|000
^ אגד ישראלי אג"ח 0.17 2.13 121|110|112
^ אגד חוץ אג"ח 0.02 -4.02 121|114|116
^ אגד חוץ כללי 0.42 1.89 121|114|117
חו"ל כללי 0.08 0.41 102|000|000
+ אג"ח בארץ - מט"ח -0.18 -7.71 118|000|000
^ אג"ח בארץ מט"ח דולר מקומי -0.18 -7.71 118|119|000
+ לתושבי חוץ בלבד 1.32 11.83 013|000|000
^ תושבי חוץ מניות 1.32 11.83 013|043|000
קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
אפסילון ETF ארהב SMART BETA נקוב $ 56.37 56.37 1.61 5109848
הראל מחקה S&P 500-נקובה ב-$ 171.01 171.01 1.46 5118419