ענף
ענף % שינוי יומי % שינוי שנתי
ענף
+ אג"ח בארץ כללי -0.05 3.56 109|000|000
^ כללי בארץ - ללא מניות -0.04 2.9 109|133|000
^ עד 10% מניות -0.05 3.21 109|134|000
^ עד 20% מניות -0.06 3.85 109|135|000
^ עד 30% מניות -0.08 4.49 109|136|000
^ מעל 30% מניות 0.04 4.67 109|137|000
+ אג"ח בארץ - חברות והמרה -0.05 3.44 104|000|000
^ אג בארץ חברות והמרה סיכון גבוה 0.02 3.35 104|105|000
^ אג"ח תל בונד צמוד מדד -0.06 4.28 104|106|000
^ אג"ח תל בונד שקלי -0.1 4.66 104|107|000
^ אג"ח בארץ חברות והמרה אחר -0.05 3 104|108|000
^ אג"ח בארץ תל בונד אחד -0.08 4.26 104|123|000
+ אג"ח בארץ - מדינה 0 2.3 009|000|000
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 0-2 0 1.22 009|031|074
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 2-4 -0.03 1.51 009|031|075
^ אג"ח מדינה צמודי מדד +4 -0.02 3.29 009|031|076
^ אג"ח מדינה צמודי מדד אחר -0.03 1.89 009|031|077
^ אג"ח מדינה כללי ללא מניות 0 2.32 009|144|000
^ אג"ח מדינה כללי עד 10% מניות 0 2.29 009|145|000
^ אג"ח מדינה כללי חשיפה מרבית מעל 10% מניות -0.01 2.81 009|146|000
+ אג"ח בארץ- שקליות 0.02 1.92 008|000|000
^ שקליות לטווח קצר 0-1 0 0.12 008|029|087
^ שקליות לטווח בינוני 1-2 -0.02 0.75 008|029|091
^ שקליות לטווח ארוך +2 0.07 3.81 008|029|092
^ שקליות בלבד אחר 0.02 2.23 008|029|093
^ אג"ח שקליות כללי ללא מניות 0.01 1.82 008|141|000
^ אג"ח שקליות כללי עד 10% 0.01 1.29 008|142|000
^ אג"ח בארץ מרבית מעל 10% מניות 0 2.2 008|143|000
+ מניות בארץ 0.01 7.87 002|000|000
^ ת"א 35 0.27 4.23 002|017|046
^ ת"א 125 -0.01 6.93 002|017|047
^ ת"א 90 -0.12 12.77 002|017|048
^ יתר -0.19 2.06 002|017|049
^ מדד מניות בארץ אחר -0.06 6.38 002|017|084
^ מניות נדל"ן בארץ 0.75 10.26 002|018|050
^ מניות ענפים אחרים בארץ 0.07 8.36 002|018|052
^ מניות אנרגיה וקומודיטיס -0.19 -6.08 002|018|103
^ מניות כללי בארץ -0.01 8.72 002|019|000
+ קרן כספית -0.09 -0.55 007|000|000
^ כספית שקלית 0 0.08 007|026|000
^ כספית דולר -0.76 -5.27 007|027|070
^ כספית - נקובת מט"ח -0.76 -4.93 007|027|132
+ מניות בחו"ל -0.6 13.08 003|000|000
^ מניות שווקים מתעוררים -1.73 18.93 003|021|060
^ מניות חו"ל גאוגרפי אחר -0.78 3.51 003|021|061
^ מניות אסיה 0.45 19.03 003|021|100
^ מניות סין 0.3 24.3 003|021|101
^ ארה"ב חשופת מט"ח -1.35 10.83 003|021|124
^ ארה"ב מוגנת מט"ח -0.44 18.61 003|021|125
^ ארה"ב נקובת מט"ח -1.41 9.78 003|021|126
^ אירופה חשופת מט"ח -0.49 19.54 003|021|127
^ אירופה מוגנת מט"ח 0.6 8.14 003|021|128
^ מניות בחו"ל אנרגיה וקומודיטיס -2.61 -5.2 003|022|064
^ מניות ענפים אחרים בחו"ל -0.93 14.21 003|022|090
^ כללי בחו"ל - חשופת מט"ח -0.88 11.04 003|023|129
^ כללי בחו"ל - מוגנת מט"ח 0.4 9.64 003|023|130
^ כללי בחו"ל - נקובת מט"ח -1.05 11.15 003|023|131
+ אג"ח בחו"ל -0.48 -1.73 011|000|000
^ אג"ח דולר בחו"ל -0.74 -4.31 011|040|000
^ אג"ח אירו בחו"ל -1.18 11.75 011|041|000
^ אג"ח חשופת מט"ח -0.6 -3.5 011|138|000
^ אג"ח מוגנת מט"ח -0.19 0.94 011|139|000
^ אג"ח נקובת מט"ח -0.74 -3.63 011|140|000
גמישות 0.03 6.81 001|000|000
+ ממונפות ואסטרטגיות -0.58 17.27 006|000|000
^ ממונפות בסיכון גבוה -0.76 22.03 006|025|000
^ ממונפות אחר -0.05 2.86 006|096|000
+ אגד קרנות -0.44 -2.02 121|000|000
^ אגד ישראלי אג"ח -0.07 2.11 121|110|112
^ אגד חוץ אג"ח -0.65 -3.92 121|114|116
^ אגד חוץ כללי 0.34 2.08 121|114|117
חו"ל כללי -0.44 0.45 102|000|000
+ אג"ח בארץ - מט"ח -0.29 -7.11 118|000|000
^ אג"ח בארץ מט"ח דולר מקומי -0.29 -7.11 118|119|000
+ לתושבי חוץ בלבד -0.66 12.82 013|000|000
^ תושבי חוץ מניות -0.66 12.82 013|043|000
קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
Mid Cap MDax MTF מגודרת מטח 106.92 106.92 0.86 5124839
MTF DAX 30 - מגודרת מטח 106.22 106.22 0.93 5121546
MTF Stoxx Europe 600 - מגודרת מטח - סד 1 119.06 119.06 0.69 5119136
MTF Stoxx Europe 600 -מגודרת מטח סד- 2 107.67 107.67 0.67 5122163
MTF STOXX EUROPE MID 200 מגודרת מטח 103.49 103.49 0.99 5124854
MTF אירופה בנקים - מגודרת מטח 90.29 90.29 -0.18 5121264
MTF דיבידנד אירופה - מגודרת מטח 124.46 124.46 0.44 5122916
MTF מדדי אירופה - מגודרת מטח 115.78 115.78 0.81 5121983
א.ש SmartBeta אירופה מגודרת מטח 108.37 108.37 0.52 5124003
איביאי סל DAX מגודרת מטח 106.08 106.08 0.92 5121470
איביאי סל אירופה מגודרת מטח 128.26 128.26 0.75 5118690
אלטשולר שחם Smart beta גרמניה Low Volatility מגודרת מטח 101.78 101.78 0.4 5120266
אפסילון ETF אירופה SMART BETA מגודרת מטח 111.19 111.19 0.49 5122734
הראל אופטימום גרמניה MID CAP -מגודרת מטח 128.78 128.78 -0.12 5122536
הראל אירופה - מגודרת מטח 97.22 97.22 0.23 5102652
מגדל MID CAP גרמניה - מגודרת מטח 222.57 222.72 0.66 5104666
מגדל גרמניה מגודרת מטח 152.28 152.41 0.63 5116173
פסגות אירופה Index Plus - מוגנת מטח 135.62 135.62 0.61 5117973
קסם Dax 30 KTF מנוטרלת מטח 99.65 99.65 0.9 5125158
קסם KTF Index 600 stoxx Europe מנוטרלת מטח 121.76 121.76 0.69 5122940
קסם KTF משולבת אירופה מנוטרלת מטח 119.46 119.46 0.8 5123088
תכלית TTF 600 STOXX EUROPE מגודרת מטח 116.99 116.99 0.71 5123153
תכלית TTF סל גרמניה מגודר מטח 123.74 123.74 0.95 5122007