ענף
ענף % שינוי יומי % שינוי שנתי
ענף
+ אג"ח בארץ כללי 0.05 4.57 109|000|000
^ כללי בארץ - ללא מניות 0.09 3.6 109|133|000
^ עד 10% מניות 0.06 4.11 109|134|000
^ עד 20% מניות 0.05 5.19 109|135|000
^ עד 30% מניות 0.02 5.44 109|136|000
^ מעל 30% מניות -0.05 5.95 109|137|000
+ אג"ח בארץ - חברות והמרה 0.11 4.54 104|000|000
^ אג בארץ חברות והמרה סיכון גבוה 0.06 5.63 104|105|000
^ אג"ח תל בונד צמוד מדד 0.22 4.98 104|106|000
^ אג"ח תל בונד שקלי 0.06 6.78 104|107|000
^ אג"ח בארץ חברות והמרה אחר 0.1 3.9 104|108|000
^ אג"ח בארץ תל בונד אחד 0.16 5.47 104|123|000
+ אג"ח בארץ - מדינה 0.06 2.01 009|000|000
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 0-2 0.17 1.47 009|031|074
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 2-4 0.15 0.78 009|031|075
^ אג"ח מדינה צמודי מדד +4 0.04 1.7 009|031|076
^ אג"ח מדינה צמודי מדד אחר 0.12 0.92 009|031|077
^ אג"ח מדינה כללי ללא מניות 0.05 1.84 009|144|000
^ אג"ח מדינה כללי עד 10% מניות 0.04 2.41 009|145|000
^ אג"ח מדינה כללי חשיפה מרבית מעל 10% מניות 0.05 3.18 009|146|000
+ אג"ח בארץ- שקליות 0 2.25 008|000|000
^ שקליות לטווח קצר 0-1 -0.01 0.18 008|029|087
^ שקליות לטווח בינוני 1-2 0.01 1.1 008|029|091
^ שקליות לטווח ארוך +2 -0.01 3.27 008|029|092
^ שקליות בלבד אחר 0 2.59 008|029|093
^ אג"ח שקליות כללי ללא מניות 0.02 2.19 008|141|000
^ אג"ח שקליות כללי עד 10% 0 1.93 008|142|000
^ אג"ח בארץ מרבית מעל 10% מניות 0.01 3.3 008|143|000
+ מניות בארץ -0.24 12.87 002|000|000
^ ת"א 35 -0.35 3.7 002|017|046
^ ת"א 125 -0.38 10.34 002|017|047
^ ת"א 90 -0.47 22.25 002|017|048
^ יתר -0.16 8.84 002|017|049
^ מדד מניות בארץ אחר -0.21 14.34 002|017|084
^ מניות נדל"ן בארץ -0.21 18.53 002|018|050
^ מניות ענפים אחרים בארץ -0.18 17.9 002|018|052
^ מניות אנרגיה וקומודיטיס -1.14 -4.27 002|018|103
^ מניות כללי בארץ -0.18 13.86 002|019|000
+ קרן כספית -0.07 -0.52 007|000|000
^ כספית שקלית 0 0.09 007|026|000
^ כספית דולר -0.72 -6.81 007|027|070
^ כספית - נקובת מט"ח -0.72 -6.47 007|027|132
+ מניות בחו"ל 0.1 14.12 003|000|000
^ מניות שווקים מתעוררים 0.62 10.9 003|021|060
^ מניות חו"ל גאוגרפי אחר 0.56 003|021|061
^ מניות אסיה -0.05 22.08 003|021|100
^ מניות סין 0.25 14.8 003|021|101
^ ארה"ב חשופת מט"ח -0.04 11.52 003|021|124
^ ארה"ב מוגנת מט"ח 0.33 19.62 003|021|125
^ ארה"ב נקובת מט"ח -0.01 9.75 003|021|126
^ אירופה חשופת מט"ח 0.21 14.62 003|021|127
^ אירופה מוגנת מט"ח -0.07 19.14 003|021|128
^ מניות בחו"ל אנרגיה וקומודיטיס 0.7 -6.34 003|022|064
^ מניות ענפים אחרים בחו"ל 0.11 12.82 003|022|090
^ כללי בחו"ל - חשופת מט"ח -0.02 9.25 003|023|129
^ כללי בחו"ל - מוגנת מט"ח 0.1 15.72 003|023|130
^ כללי בחו"ל - נקובת מט"ח 0.18 9.55 003|023|131
+ אג"ח בחו"ל -0.42 -2.31 011|000|000
^ אג"ח דולר בחו"ל -0.73 -5.37 011|040|000
^ אג"ח אירו בחו"ל 0.22 -1.32 011|041|000
^ אג"ח חשופת מט"ח -0.64 -4.5 011|138|000
^ אג"ח מוגנת מט"ח -0.06 1.44 011|139|000
^ אג"ח נקובת מט"ח -0.65 -4.94 011|140|000
גמישות -0.09 9.37 001|000|000
+ ממונפות ואסטרטגיות 0.14 12.1 006|000|000
^ ממונפות בסיכון גבוה 0.17 14.67 006|025|000
^ ממונפות אחר 0.04 4.79 006|096|000
+ אגד קרנות -0.09 -1.94 121|000|000
^ אגד ישראלי אג"ח 0.02 2.53 121|110|112
^ אגד חוץ אג"ח -0.18 -4.94 121|114|116
^ אגד חוץ כללי 0.09 121|114|117
חו"ל כללי -0.37 -2.07 102|000|000
+ אג"ח בארץ - מט"ח -0.24 -9.77 118|000|000
^ אג"ח בארץ מט"ח דולר מקומי -0.24 -9.77 118|119|000
+ לתושבי חוץ בלבד 0.06 12.2 013|000|000
^ תושבי חוץ מניות 0.06 12.2 013|043|000
קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
איביאי ביוטכנולוגיה 167.43 167.43 -0.02 5101183
אלטשולר הקרן הירוקה 141.3 141.3 0.06 5105218
אלטשולר שחם 4D תיירות ופנאי 101.88 101.88 0.49 5125034
אנליסט טכנולוגיות 162.21 162.21 0.11 5101092
מגדל מניות REIT נדלן מניב צפון אמריקה 114.54 114.55 -0.02 5117551
מגדל מניות סייבר 626.74 626.93 -0.48 5131313
מיטב ביוטכנולוגיה 272.01 272.08 0.26 5101019
קסם KTF Bluestar Israel Technology 105.46 105.46 -0.23 5121132