ענף
ענף % שינוי יומי % שינוי שנתי
ענף
+ אג"ח בארץ כללי -0.05 4.76 109|000|000
^ כללי בארץ - ללא מניות -0.06 4.04 109|133|000
^ עד 10% מניות -0.06 4.27 109|134|000
^ עד 20% מניות -0.05 5.22 109|135|000
^ עד 30% מניות -0.04 5.83 109|136|000
^ מעל 30% מניות -0.06 5.65 109|137|000
+ אג"ח בארץ - חברות והמרה -0.05 4.66 104|000|000
^ אג בארץ חברות והמרה סיכון גבוה -0.03 5.02 104|105|000
^ אג"ח תל בונד צמוד מדד -0.1 5.1 104|106|000
^ אג"ח תל בונד שקלי -0.05 7 104|107|000
^ אג"ח בארץ חברות והמרה אחר -0.05 4.06 104|108|000
^ אג"ח בארץ תל בונד אחד -0.08 5.59 104|123|000
+ אג"ח בארץ - מדינה -0.01 2.8 009|000|000
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 0-2 0 1.64 009|031|074
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 2-4 -0.05 1.34 009|031|075
^ אג"ח מדינה צמודי מדד +4 -0.07 3.14 009|031|076
^ אג"ח מדינה צמודי מדד אחר -0.06 1.69 009|031|077
^ אג"ח מדינה כללי ללא מניות 0.01 2.8 009|144|000
^ אג"ח מדינה כללי עד 10% מניות 0 3.04 009|145|000
^ אג"ח מדינה כללי חשיפה מרבית מעל 10% מניות -0.01 3.7 009|146|000
+ אג"ח בארץ- שקליות 0.04 2.86 008|000|000
^ שקליות לטווח קצר 0-1 0 0.22 008|029|087
^ שקליות לטווח בינוני 1-2 0 1.23 008|029|091
^ שקליות לטווח ארוך +2 0.12 4.96 008|029|092
^ שקליות בלבד אחר 0.05 3.3 008|029|093
^ אג"ח שקליות כללי ללא מניות 0.03 2.88 008|141|000
^ אג"ח שקליות כללי עד 10% 0.04 2.1 008|142|000
^ אג"ח בארץ מרבית מעל 10% מניות 0 3.19 008|143|000
+ מניות בארץ -0.18 9.97 002|000|000
^ ת"א 35 0.01 1.74 002|017|046
^ ת"א 125 -0.18 7.56 002|017|047
^ ת"א 90 -0.07 17.8 002|017|048
^ יתר -0.06 2.6 002|017|049
^ מדד מניות בארץ אחר -0.22 10.84 002|017|084
^ מניות נדל"ן בארץ -0.44 15.46 002|018|050
^ מניות ענפים אחרים בארץ -0.19 8.84 002|018|052
^ מניות אנרגיה וקומודיטיס -1.21 -12.5 002|018|103
^ מניות כללי בארץ -0.2 11.37 002|019|000
+ קרן כספית 0.04 -0.67 007|000|000
^ כספית שקלית 0 0.08 007|026|000
^ כספית דולר 0.31 -6.3 007|027|070
^ כספית - נקובת מט"ח 0.32 -5.96 007|027|132
+ מניות בחו"ל 0.23 15.04 003|000|000
^ מניות שווקים מתעוררים 0.87 19.4 003|021|060
^ מניות חו"ל גאוגרפי אחר -0.05 003|021|061
^ מניות אסיה 0.44 22.97 003|021|100
^ מניות סין 0.71 21.62 003|021|101
^ ארה"ב חשופת מט"ח 0.37 11.73 003|021|124
^ ארה"ב מוגנת מט"ח 0.25 20.37 003|021|125
^ ארה"ב נקובת מט"ח 0.36 10.7 003|021|126
^ אירופה חשופת מט"ח -0.03 19.65 003|021|127
^ אירופה מוגנת מט"ח -0.18 14.31 003|021|128
^ מניות בחו"ל אנרגיה וקומודיטיס 1.56 -1.98 003|022|064
^ מניות ענפים אחרים בחו"ל 0.49 15.16 003|022|090
^ כללי בחו"ל - חשופת מט"ח 0.22 11.94 003|023|129
^ כללי בחו"ל - מוגנת מט"ח 0.04 13.24 003|023|130
^ כללי בחו"ל - נקובת מט"ח 0.18 11.28 003|023|131
+ אג"ח בחו"ל 0.38 -0.16 011|000|000
^ אג"ח דולר בחו"ל 0.43 -3.26 011|040|000
^ אג"ח אירו בחו"ל 0.01 6.64 011|041|000
^ אג"ח חשופת מט"ח 0.32 -2.58 011|138|000
^ אג"ח מוגנת מט"ח 0.38 3.49 011|139|000
^ אג"ח נקובת מט"ח 0.4 -2.86 011|140|000
גמישות -0.13 8.46 001|000|000
+ ממונפות ואסטרטגיות 0.02 16.42 006|000|000
^ ממונפות בסיכון גבוה 0.06 19.89 006|025|000
^ ממונפות אחר -0.09 5.46 006|096|000
+ אגד קרנות 0.25 -0.68 121|000|000
^ אגד ישראלי אג"ח 0.01 3.28 121|110|112
^ אגד חוץ אג"ח 0.4 -2.85 121|114|116
^ אגד חוץ כללי 0.07 121|114|117
חו"ל כללי 0.15 -0.68 102|000|000
+ אג"ח בארץ - מט"ח -0.41 -8.93 118|000|000
^ אג"ח בארץ מט"ח דולר מקומי -0.41 -8.93 118|119|000
+ לתושבי חוץ בלבד 0.29 12.34 013|000|000
^ תושבי חוץ מניות 0.29 12.34 013|043|000
קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי