ענף
ענף % שינוי יומי % שינוי שנתי
ענף
+ אג"ח בארץ כללי -0.03 4.45 109|000|000
^ כללי בארץ - ללא מניות -0.05 3.46 109|133|000
^ עד 10% מניות -0.03 3.95 109|134|000
^ עד 20% מניות -0.01 5.06 109|135|000
^ עד 30% מניות -0.03 5.39 109|136|000
^ מעל 30% מניות -0.21 6.14 109|137|000
+ אג"ח בארץ - חברות והמרה -0.04 4.46 104|000|000
^ אג בארץ חברות והמרה סיכון גבוה -0.04 5.68 104|105|000
^ אג"ח תל בונד צמוד מדד -0.07 4.73 104|106|000
^ אג"ח תל בונד שקלי -0.05 6.68 104|107|000
^ אג"ח בארץ חברות והמרה אחר -0.02 3.85 104|108|000
^ אג"ח בארץ תל בונד אחד -0.06 5.28 104|123|000
+ אג"ח בארץ - מדינה -0.07 1.82 009|000|000
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 0-2 -0.01 1.39 009|031|074
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 2-4 -0.05 0.69 009|031|075
^ אג"ח מדינה צמודי מדד +4 -0.21 1.27 009|031|076
^ אג"ח מדינה צמודי מדד אחר -0.08 0.76 009|031|077
^ אג"ח מדינה כללי ללא מניות -0.1 1.64 009|144|000
^ אג"ח מדינה כללי עד 10% מניות -0.05 2.22 009|145|000
^ אג"ח מדינה כללי חשיפה מרבית מעל 10% מניות 0.01 3.04 009|146|000
+ אג"ח בארץ- שקליות -0.06 2.12 008|000|000
^ שקליות לטווח קצר 0-1 0 0.18 008|029|087
^ שקליות לטווח בינוני 1-2 -0.02 1.06 008|029|091
^ שקליות לטווח ארוך +2 -0.18 2.9 008|029|092
^ שקליות בלבד אחר -0.08 2.42 008|029|093
^ אג"ח שקליות כללי ללא מניות -0.07 2.11 008|141|000
^ אג"ח שקליות כללי עד 10% -0.01 1.88 008|142|000
^ אג"ח בארץ מרבית מעל 10% מניות 0.03 3.05 008|143|000
+ מניות בארץ 0.26 12.9 002|000|000
^ ת"א 35 0.67 2.71 002|017|046
^ ת"א 125 0.62 10.05 002|017|047
^ ת"א 90 0.54 22.84 002|017|048
^ יתר 0.21 7.67 002|017|049
^ מדד מניות בארץ אחר 0.7 14.26 002|017|084
^ מניות נדל"ן בארץ 0.35 18.34 002|018|050
^ מניות ענפים אחרים בארץ 0.68 16.92 002|018|052
^ מניות אנרגיה וקומודיטיס -0.02 -6.15 002|018|103
^ מניות כללי בארץ 0.09 14.25 002|019|000
+ קרן כספית -0.03 -0.62 007|000|000
^ כספית שקלית 0 0.09 007|026|000
^ כספית דולר -0.36 -7.9 007|027|070
^ כספית - נקובת מט"ח -0.36 -7.57 007|027|132
+ מניות בחו"ל -0.27 14.8 003|000|000
^ מניות שווקים מתעוררים -0.82 10.25 003|021|060
^ מניות חו"ל גאוגרפי אחר 0.38 003|021|061
^ מניות אסיה -0.09 20.38 003|021|100
^ מניות סין 0.16 16.31 003|021|101
^ ארה"ב חשופת מט"ח -0.4 11.84 003|021|124
^ ארה"ב מוגנת מט"ח 0.03 21.43 003|021|125
^ ארה"ב נקובת מט"ח -0.3 10.14 003|021|126
^ אירופה חשופת מט"ח -0.46 15.26 003|021|127
^ אירופה מוגנת מט"ח -0.58 18.75 003|021|128
^ מניות בחו"ל אנרגיה וקומודיטיס 0.3 -10.14 003|022|064
^ מניות ענפים אחרים בחו"ל -0.31 15.4 003|022|090
^ כללי בחו"ל - חשופת מט"ח -0.31 9.57 003|023|129
^ כללי בחו"ל - מוגנת מט"ח -0.06 16.72 003|023|130
^ כללי בחו"ל - נקובת מט"ח -0.61 10.29 003|023|131
+ אג"ח בחו"ל -0.09 -2.94 011|000|000
^ אג"ח דולר בחו"ל -0.29 -6.59 011|040|000
^ אג"ח אירו בחו"ל 0.25 -0.03 011|041|000
^ אג"ח חשופת מט"ח -0.29 -5.68 011|138|000
^ אג"ח מוגנת מט"ח 0.19 1.59 011|139|000
^ אג"ח נקובת מט"ח -0.26 -5.98 011|140|000
גמישות 0 9.45 001|000|000
+ ממונפות ואסטרטגיות -0.11 12.73 006|000|000
^ ממונפות בסיכון גבוה -0.16 15.25 006|025|000
^ ממונפות אחר 0.01 5.54 006|096|000
+ אגד קרנות -0.22 -2.47 121|000|000
^ אגד ישראלי אג"ח -0.08 2.47 121|110|112
^ אגד חוץ אג"ח -0.32 -5.8 121|114|116
^ אגד חוץ כללי -0.16 121|114|117
חו"ל כללי 0.01 -2.35 102|000|000
+ אג"ח בארץ - מט"ח 0.08 -10.87 118|000|000
^ אג"ח בארץ מט"ח דולר מקומי 0.08 -10.87 118|119|000
+ לתושבי חוץ בלבד -0.37 12.27 013|000|000
^ תושבי חוץ מניות -0.37 12.27 013|043|000
קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי