ענף
ענף % שינוי יומי % שינוי שנתי
ענף
+ אג"ח בארץ כללי 0.06 3.35 109|000|000
^ כללי בארץ - ללא מניות 0.12 2.52 109|133|000
^ עד 10% מניות 0.08 3.01 109|134|000
^ עד 20% מניות 0.04 3.82 109|135|000
^ עד 30% מניות 0.03 3.88 109|136|000
^ מעל 30% מניות -0.05 5.29 109|137|000
+ אג"ח בארץ - חברות והמרה 0.12 3.3 104|000|000
^ אג בארץ חברות והמרה סיכון גבוה 0.09 5.15 104|105|000
^ אג"ח תל בונד צמוד מדד 0.15 3.39 104|106|000
^ אג"ח תל בונד שקלי 0.19 4.93 104|107|000
^ אג"ח בארץ חברות והמרה אחר 0.09 2.79 104|108|000
^ אג"ח בארץ תל בונד אחד 0.18 3.82 104|123|000
+ אג"ח בארץ - מדינה 0.11 1.17 009|000|000
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 0-2 -0.01 0.77 009|031|074
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 2-4 0.07 0.12 009|031|075
^ אג"ח מדינה צמודי מדד +4 0.24 1.17 009|031|076
^ אג"ח מדינה צמודי מדד אחר 0.12 0.2 009|031|077
^ אג"ח מדינה כללי ללא מניות 0.14 1.08 009|144|000
^ אג"ח מדינה כללי עד 10% מניות 0.08 1.48 009|145|000
^ אג"ח מדינה כללי חשיפה מרבית מעל 10% מניות 0.06 2.11 009|146|000
+ אג"ח בארץ- שקליות 0.09 1.66 008|000|000
^ שקליות לטווח קצר 0-1 0 0.16 008|029|087
^ שקליות לטווח בינוני 1-2 0.03 0.79 008|029|091
^ שקליות לטווח ארוך +2 0.22 2.37 008|029|092
^ שקליות בלבד אחר 0.12 1.95 008|029|093
^ אג"ח שקליות כללי ללא מניות 0.1 1.58 008|141|000
^ אג"ח שקליות כללי עד 10% 0.03 1.41 008|142|000
^ אג"ח בארץ מרבית מעל 10% מניות 0.06 2.61 008|143|000
+ מניות בארץ -0.13 9.08 002|000|000
^ ת"א 35 -0.41 -4.06 002|017|046
^ ת"א 125 -0.14 3.85 002|017|047
^ ת"א 90 0 14.35 002|017|048
^ יתר -0.24 8.58 002|017|049
^ מדד מניות בארץ אחר -0.01 10.63 002|017|084
^ מניות נדל"ן בארץ 0.02 14.31 002|018|050
^ מניות ענפים אחרים בארץ 0.08 10.64 002|018|052
^ מניות אנרגיה וקומודיטיס 1.41 2.11 002|018|103
^ מניות כללי בארץ -0.12 11.1 002|019|000
+ קרן כספית 0 -0.24 007|000|000
^ כספית שקלית 0 0.09 007|026|000
^ כספית דולר -0.02 -3.96 007|027|070
^ כספית - נקובת מט"ח -0.02 -3.62 007|027|132
+ מניות בחו"ל -1.21 10.28 003|000|000
^ מניות שווקים מתעוררים -1.13 9.28 003|021|060
^ מניות חו"ל גאוגרפי אחר 0.27 003|021|061
^ מניות אסיה -0.63 22.69 003|021|100
^ מניות סין -1.2 15.14 003|021|101
^ ארה"ב חשופת מט"ח -1.55 8.66 003|021|124
^ ארה"ב מוגנת מט"ח -1.59 13.2 003|021|125
^ ארה"ב נקובת מט"ח -1.54 6.9 003|021|126
^ אירופה חשופת מט"ח -0.56 11.73 003|021|127
^ אירופה מוגנת מט"ח -0.48 15.05 003|021|128
^ מניות בחו"ל אנרגיה וקומודיטיס 0.94 -14.72 003|022|064
^ מניות ענפים אחרים בחו"ל -1.42 7.04 003|022|090
^ כללי בחו"ל - חשופת מט"ח -0.92 6.78 003|023|129
^ כללי בחו"ל - מוגנת מט"ח -1.02 11.87 003|023|130
^ כללי בחו"ל - נקובת מט"ח -1.26 7.95 003|023|131
+ אג"ח בחו"ל 0.02 -1.35 011|000|000
^ אג"ח דולר בחו"ל 0.06 -2.91 011|040|000
^ אג"ח אירו בחו"ל -0.14 -0.27 011|041|000
^ אג"ח חשופת מט"ח 0.07 -2.33 011|138|000
^ אג"ח מוגנת מט"ח -0.02 0.71 011|139|000
^ אג"ח נקובת מט"ח 0.01 -2.75 011|140|000
גמישות -0.07 7.74 001|000|000
+ ממונפות ואסטרטגיות -1.19 8.1 006|000|000
^ ממונפות בסיכון גבוה -1.7 9.64 006|025|000
^ ממונפות אחר 0.1 3.78 006|096|000
+ אגד קרנות -0.03 -0.47 121|000|000
^ אגד ישראלי אג"ח 0.06 1.73 121|110|112
^ אגד חוץ מניות -0.57 10.64 121|114|115
^ אגד חוץ אג"ח -0.04 -2.06 121|114|116
^ אגד חוץ כללי -0.42 121|114|117
חו"ל כללי 0.07 -1.08 102|000|000
+ אג"ח בארץ - מט"ח -0.26 -5.58 118|000|000
^ אג"ח בארץ מט"ח דולר מקומי -0.26 -5.58 118|119|000
+ לתושבי חוץ בלבד -1.12 9.89 013|000|000
^ תושבי חוץ מניות -1.12 9.89 013|043|000
קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
איביאי כספית פטורה 134.41 134.41 0 5103510
איילון כספית 102 102 0 5117700
אלטשולר שחם כספים תרומה למען הקהילה 123.96 123.96 0 5105820
אנליסט כספית 336.73 336.73 0 5120852
אנליסט כספית ללא נעמ 100.4 100.5 0 5121140
אקסלנס 0D תחליף לפקדון נקוב דולר 120.05 120.05 -0.02 5102751
אקסלנס כספית 113.31 113.31 -0.01 5110325
אקסלנס כספית דולר 95.08 95.08 -0.02 5103833
אקסלנס כספית לריבית עולה 100.21 100.21 0 5122585
הראל כספית דולרית 3090.7 3090.7 -0.02 5231097
הראל כספית שקלית 100.35 100.35 0 5119409
הראל פיא כספית נקובה ב-$ 105.64 105.64 -0.02 5110341
הראל פיא פצמ נזיל 90.76 90.76 -0.02 5103403
הראל פיא פקמ כספית 109.35 109.35 0 5113741
מגדל כספית דולר 97.87 97.87 -0.02 5126990
מגדל כספית מגמת ריבית 100.2 100.2 0.01 5122353
מגדל כספית נקובה בדולר $ 102.48 102.48 -0.02 5115001
מגדל כספית פרימיום 116.54 116.54 0 5103619
מגדל כספית שקלית 142.21 142.21 0 5102991
מור כספית 100.47 100.53 0 5119813
מיטב ישיר כספית 132.02 132.02 0 5106323
מיטב כספית 1002.66 1003.66 0.01 5123898
מיטב כספית דולרית לריבית עולה 65.81 65.81 -0.03 5100672
מיטב כספית לריבית עולה 1004.88 1004.88 0 5120944
מיטב כספית פרימיום 113.63 113.63 0 5110937
פסגות כספית דולר לריבית עולה 91.16 91.16 -0.02 5121058
פסגות כספית דולרית 96.67 96.67 -0.02 5109046
פסגות כספית ללא נעמ 101.17 101.17 0 5118294
פסגות כספית ממוקדת 100.81 100.81 0 5118518
פסגות פקדון נזיל נקוב $ 103.35 103.35 -0.03 5110382