ענף
ענף % שינוי יומי % שינוי שנתי
ענף
+ אג"ח בארץ כללי 0.13 5.26 109|000|000
^ כללי בארץ - ללא מניות 0.15 4.34 109|133|000
^ עד 10% מניות 0.13 4.79 109|134|000
^ עד 20% מניות 0.13 5.76 109|135|000
^ עד 30% מניות 0.13 6.46 109|136|000
^ מעל 30% מניות 0.15 6.32 109|137|000
+ אג"ח בארץ - חברות והמרה 0.15 5.22 104|000|000
^ אג בארץ חברות והמרה סיכון גבוה 0.13 5.14 104|105|000
^ אג"ח תל בונד צמוד מדד 0.28 6.25 104|106|000
^ אג"ח תל בונד שקלי 0.06 7.66 104|107|000
^ אג"ח בארץ חברות והמרה אחר 0.13 4.5 104|108|000
^ אג"ח בארץ תל בונד אחד 0.2 6.41 104|123|000
+ אג"ח בארץ - מדינה 0.17 3.35 009|000|000
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 0-2 0.15 1.7 009|031|074
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 2-4 0.27 2.16 009|031|075
^ אג"ח מדינה צמודי מדד +4 0.4 4.58 009|031|076
^ אג"ח מדינה צמודי מדד אחר 0.32 2.64 009|031|077
^ אג"ח מדינה כללי ללא מניות 0.17 3.24 009|144|000
^ אג"ח מדינה כללי עד 10% מניות 0.12 3.48 009|145|000
^ אג"ח מדינה כללי חשיפה מרבית מעל 10% מניות 0.13 4.3 009|146|000
+ אג"ח בארץ- שקליות 0.03 3.02 008|000|000
^ שקליות לטווח קצר 0-1 0 0.22 008|029|087
^ שקליות לטווח בינוני 1-2 0.01 1.3 008|029|091
^ שקליות לטווח ארוך +2 0.05 5.27 008|029|092
^ שקליות בלבד אחר 0.03 3.4 008|029|093
^ אג"ח שקליות כללי ללא מניות 0.04 2.96 008|141|000
^ אג"ח שקליות כללי עד 10% 0.03 2.41 008|142|000
^ אג"ח בארץ מרבית מעל 10% מניות 0.03 3.55 008|143|000
+ מניות בארץ -0.06 13.32 002|000|000
^ ת"א 35 0.08 7.52 002|017|046
^ ת"א 125 -0.14 13.24 002|017|047
^ ת"א 90 -0.21 21.8 002|017|048
^ יתר 0.1 3.99 002|017|049
^ מדד מניות בארץ אחר -0.05 16.2 002|017|084
^ מניות נדל"ן בארץ -0.56 18.31 002|018|050
^ מניות ענפים אחרים בארץ -0.28 11.86 002|018|052
^ מניות אנרגיה וקומודיטיס -0.31 -4.43 002|018|103
^ מניות כללי בארץ -0.02 14.1 002|019|000
+ קרן כספית -0.02 -1.2 007|000|000
^ כספית שקלית 0 0.08 007|026|000
^ כספית דולר -0.17 -10.6 007|027|070
^ כספית - נקובת מט"ח -0.17 -10.28 007|027|132
+ מניות בחו"ל 0.51 16.03 003|000|000
^ מניות שווקים מתעוררים 0.49 21.02 003|021|060
^ מניות חו"ל גאוגרפי אחר 0.04 003|021|061
^ מניות אסיה 0.01 24.35 003|021|100
^ מניות סין 0.96 24.68 003|021|101
^ ארה"ב חשופת מט"ח 0.59 10.41 003|021|124
^ ארה"ב מוגנת מט"ח 0.72 24.74 003|021|125
^ ארה"ב נקובת מט"ח 0.64 9.42 003|021|126
^ אירופה חשופת מט"ח 1.36 20.24 003|021|127
^ אירופה מוגנת מט"ח 0.06 16.15 003|021|128
^ מניות בחו"ל אנרגיה וקומודיטיס 0.13 -3.75 003|022|064
^ מניות ענפים אחרים בחו"ל 0.51 13.27 003|022|090
^ כללי בחו"ל - חשופת מט"ח 0.24 10.83 003|023|129
^ כללי בחו"ל - מוגנת מט"ח 0.41 15.52 003|023|130
^ כללי בחו"ל - נקובת מט"ח 0.17 10.05 003|023|131
+ אג"ח בחו"ל -0.03 -3.29 011|000|000
^ אג"ח דולר בחו"ל -0.09 -8.3 011|040|000
^ אג"ח אירו בחו"ל 1.51 5.61 011|041|000
^ אג"ח חשופת מט"ח -0.1 -7.35 011|138|000
^ אג"ח מוגנת מט"ח 0.04 2.65 011|139|000
^ אג"ח נקובת מט"ח -0.11 -7.48 011|140|000
גמישות 0.15 9.93 001|000|000
+ ממונפות ואסטרטגיות 0.95 20.16 006|000|000
^ ממונפות בסיכון גבוה 1.24 25.27 006|025|000
^ ממונפות אחר 0.1 4.63 006|096|000
+ אגד קרנות -0.06 -4.39 121|000|000
^ אגד ישראלי אג"ח 0.14 3.11 121|110|112
^ אגד חוץ אג"ח -0.12 -7.98 121|114|116
^ אגד חוץ כללי -0.13 4.5 121|114|117
חו"ל כללי -0.06 -2.42 102|000|000
+ אג"ח בארץ - מט"ח 1.03 -12.31 118|000|000
^ אג"ח בארץ מט"ח דולר מקומי 1.03 -12.31 118|119|000
+ לתושבי חוץ בלבד 0.4 12.74 013|000|000
^ תושבי חוץ מניות 0.4 12.74 013|043|000
קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
איביאי כספית פטורה 134.45 134.45 0 5103510
איילון כספית 102.04 102.04 0 5117700
אלטשולר שחם כספים תרומה למען הקהילה 123.93 123.93 -0.01 5105820
אנליסט כספית 336.85 336.85 0 5120852
אנליסט כספית ללא נעמ 100.45 100.55 0 5121140
הראל כספית שקלית 100.38 100.38 0 5119409
הראל פיא פקמ כספית 109.35 109.35 0 5113741
מגדל כספית מגמת ריבית 100.25 100.25 0 5122353
מגדל כספית פרימיום 116.59 116.59 -0.01 5103619
מגדל כספית שקלית 142.26 142.26 -0.01 5102991
מור כספית 100.56 100.62 0 5119813
מיטב ישיר כספית 132.07 132.07 0 5106323
מיטב כספית 1004.06 1005.06 0 5123898
מיטב כספית לריבית עולה 1005.49 1005.49 0 5120944
מיטב כספית פרימיום 113.68 113.68 0 5110937
פסגות כספית ללא נעמ 101.2 101.2 0 5118294
פסגות כספית ממוקדת 100.82 100.82 0 5118518
קסם אקסלנס כספית 113.32 113.32 0 5110325
קסם אקסלנס כספית לריבית עולה 100.22 100.22 -0.01 5122585