ענף
ענף % שינוי יומי % שינוי שנתי
ענף
+ אג"ח בארץ כללי 0 4.92 109|000|000
^ כללי בארץ - ללא מניות -0.01 4.27 109|133|000
^ עד 10% מניות -0.01 4.42 109|134|000
^ עד 20% מניות 0.02 5.36 109|135|000
^ עד 30% מניות 0.01 5.96 109|136|000
^ מעל 30% מניות -0.02 6.03 109|137|000
+ אג"ח בארץ - חברות והמרה 0 4.85 104|000|000
^ אג בארץ חברות והמרה סיכון גבוה 0 5.2 104|105|000
^ אג"ח תל בונד צמוד מדד -0.05 5.47 104|106|000
^ אג"ח תל בונד שקלי 0.09 7.11 104|107|000
^ אג"ח בארץ חברות והמרה אחר -0.01 4.22 104|108|000
^ אג"ח בארץ תל בונד אחד -0.01 5.84 104|123|000
+ אג"ח בארץ - מדינה 0.01 2.99 009|000|000
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 0-2 -0.02 1.63 009|031|074
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 2-4 -0.02 1.58 009|031|075
^ אג"ח מדינה צמודי מדד +4 0.04 3.7 009|031|076
^ אג"ח מדינה צמודי מדד אחר -0.01 2 009|031|077
^ אג"ח מדינה כללי ללא מניות 0.01 3.03 009|144|000
^ אג"ח מדינה כללי עד 10% מניות 0.02 3.15 009|145|000
^ אג"ח מדינה כללי חשיפה מרבית מעל 10% מניות 0.02 3.79 009|146|000
+ אג"ח בארץ- שקליות 0.04 2.94 008|000|000
^ שקליות לטווח קצר 0-1 0.01 0.23 008|029|087
^ שקליות לטווח בינוני 1-2 0.03 1.27 008|029|091
^ שקליות לטווח ארוך +2 0.06 5.15 008|029|092
^ שקליות בלבד אחר 0.04 3.41 008|029|093
^ אג"ח שקליות כללי ללא מניות 0.03 2.97 008|141|000
^ אג"ח שקליות כללי עד 10% 0.04 2.12 008|142|000
^ אג"ח בארץ מרבית מעל 10% מניות 0.03 3.05 008|143|000
+ מניות בארץ 0.06 9.93 002|000|000
^ ת"א 35 0.4 1.43 002|017|046
^ ת"א 125 0.24 6.96 002|017|047
^ ת"א 90 0.28 16.96 002|017|048
^ יתר -0.4 2.97 002|017|049
^ מדד מניות בארץ אחר 0.25 10.07 002|017|084
^ מניות נדל"ן בארץ -0.37 14.67 002|018|050
^ מניות ענפים אחרים בארץ 0.14 8.76 002|018|052
^ מניות אנרגיה וקומודיטיס -0.48 -11.24 002|018|103
^ מניות כללי בארץ 0.06 11.59 002|019|000
+ קרן כספית 0.01 -0.76 007|000|000
^ כספית שקלית 0 0.09 007|026|000
^ כספית דולר 0.09 -7.01 007|027|070
^ כספית - נקובת מט"ח 0.09 -6.67 007|027|132
+ מניות בחו"ל 0.4 14.95 003|000|000
^ מניות שווקים מתעוררים 0.42 17.16 003|021|060
^ מניות חו"ל גאוגרפי אחר -0.42 003|021|061
^ מניות אסיה 0.76 24 003|021|100
^ מניות סין 1.07 16.23 003|021|101
^ ארה"ב חשופת מט"ח 0.49 11.44 003|021|124
^ ארה"ב מוגנת מט"ח 0.46 20 003|021|125
^ ארה"ב נקובת מט"ח 0.45 10.43 003|021|126
^ אירופה חשופת מט"ח -0.09 19.9 003|021|127
^ אירופה מוגנת מט"ח 0.02 16.57 003|021|128
^ מניות בחו"ל אנרגיה וקומודיטיס -1.06 -4.48 003|022|064
^ מניות ענפים אחרים בחו"ל 0.73 13.98 003|022|090
^ כללי בחו"ל - חשופת מט"ח 0.47 11.43 003|023|129
^ כללי בחו"ל - מוגנת מט"ח 0.38 13.79 003|023|130
^ כללי בחו"ל - נקובת מט"ח 0.25 11.06 003|023|131
+ אג"ח בחו"ל -0.01 -0.86 011|000|000
^ אג"ח דולר בחו"ל 0.05 -4.2 011|040|000
^ אג"ח אירו בחו"ל -0.2 5.18 011|041|000
^ אג"ח חשופת מט"ח 0 -3.46 011|138|000
^ אג"ח מוגנת מט"ח -0.07 3.1 011|139|000
^ אג"ח נקובת מט"ח 0.06 -3.81 011|140|000
גמישות 0.08 8.3 001|000|000
+ ממונפות ואסטרטגיות 0.47 16.77 006|000|000
^ ממונפות בסיכון גבוה 0.66 20.24 006|025|000
^ ממונפות אחר -0.07 5.84 006|096|000
+ אגד קרנות -0.01 -0.87 121|000|000
^ אגד ישראלי אג"ח 0 3.33 121|110|112
^ אגד חוץ אג"ח -0.02 -3.74 121|114|116
^ אגד חוץ כללי 0 121|114|117
חו"ל כללי -0.07 -1.23 102|000|000
+ אג"ח בארץ - מט"ח 0.09 -9.71 118|000|000
^ אג"ח בארץ מט"ח דולר מקומי 0.09 -9.71 118|119|000
+ לתושבי חוץ בלבד 0.43 11.94 013|000|000
^ תושבי חוץ מניות 0.43 11.94 013|043|000
קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
הראל פיא כספית נקובה ב-$ 105.96 105.96 0.09 5110341
מגדל כספית נקובה בדולר $ 102.77 102.77 0.09 5115001
פסגות פקדון נזיל נקוב $ 103.66 103.66 0.09 5110382
קסם אקסלנס תחליף לפקדון נקוב דולר 120.34 120.34 0.09 5102751