ענף
ענף % שינוי יומי % שינוי שנתי
ענף
+ אג"ח בארץ כללי 0.08 4.27 109|000|000
^ כללי בארץ - ללא מניות 0.04 3.28 109|133|000
^ עד 10% מניות 0.05 3.82 109|134|000
^ עד 20% מניות 0.07 4.83 109|135|000
^ עד 30% מניות 0.15 5.12 109|136|000
^ מעל 30% מניות 0.38 6.19 109|137|000
+ אג"ח בארץ - חברות והמרה 0.05 4.21 104|000|000
^ אג בארץ חברות והמרה סיכון גבוה 0.06 5.7 104|105|000
^ אג"ח תל בונד צמוד מדד 0.07 4.58 104|106|000
^ אג"ח תל בונד שקלי 0.03 6.35 104|107|000
^ אג"ח בארץ חברות והמרה אחר 0.04 3.58 104|108|000
^ אג"ח בארץ תל בונד אחד 0.05 5.04 104|123|000
+ אג"ח בארץ - מדינה 0.05 1.66 009|000|000
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 0-2 0.05 1.16 009|031|074
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 2-4 0.07 0.54 009|031|075
^ אג"ח מדינה צמודי מדד +4 0.12 1.34 009|031|076
^ אג"ח מדינה צמודי מדד אחר 0.09 0.64 009|031|077
^ אג"ח מדינה כללי ללא מניות 0.03 1.54 009|144|000
^ אג"ח מדינה כללי עד 10% מניות 0.05 2.05 009|145|000
^ אג"ח מדינה כללי חשיפה מרבית מעל 10% מניות 0.05 2.67 009|146|000
+ אג"ח בארץ- שקליות -0.01 2.08 008|000|000
^ שקליות לטווח קצר 0-1 0 0.17 008|029|087
^ שקליות לטווח בינוני 1-2 0 0.98 008|029|091
^ שקליות לטווח ארוך +2 -0.05 2.93 008|029|092
^ שקליות בלבד אחר -0.01 2.46 008|029|093
^ אג"ח שקליות כללי ללא מניות 0 2 008|141|000
^ אג"ח שקליות כללי עד 10% 0.01 1.75 008|142|000
^ אג"ח בארץ מרבית מעל 10% מניות 0.03 3.08 008|143|000
+ מניות בארץ 0.52 12.27 002|000|000
^ ת"א 35 -0.31 -0.02 002|017|046
^ ת"א 125 0.1 7.83 002|017|047
^ ת"א 90 0.31 21.05 002|017|048
^ יתר 0.58 7.92 002|017|049
^ מדד מניות בארץ אחר 0.23 15.57 002|017|084
^ מניות נדל"ן בארץ 0.18 17.33 002|018|050
^ מניות ענפים אחרים בארץ 0.42 15.6 002|018|052
^ מניות אנרגיה וקומודיטיס 0.4 1.89 002|018|103
^ מניות כללי בארץ 0.75 14.19 002|019|000
+ קרן כספית -0.04 -0.47 007|000|000
^ כספית שקלית 0 0.08 007|026|000
^ כספית דולר -0.45 -6.38 007|027|070
^ כספית - נקובת מט"ח -0.44 -6.06 007|027|132
+ מניות בחו"ל 0.14 13.34 003|000|000
^ מניות שווקים מתעוררים 0.35 14.61 003|021|060
^ מניות חו"ל גאוגרפי אחר -0.16 003|021|061
^ מניות אסיה 0.85 24.97 003|021|100
^ מניות סין 0.2 16.23 003|021|101
^ ארה"ב חשופת מט"ח -0.1 10.83 003|021|124
^ ארה"ב מוגנת מט"ח 0.65 18.46 003|021|125
^ ארה"ב נקובת מט"ח -0.06 9.2 003|021|126
^ אירופה חשופת מט"ח 0.29 13.7 003|021|127
^ אירופה מוגנת מט"ח -0.03 17.66 003|021|128
^ מניות בחו"ל אנרגיה וקומודיטיס -2.01 -10.51 003|022|064
^ מניות ענפים אחרים בחו"ל -0.05 11.88 003|022|090
^ כללי בחו"ל - חשופת מט"ח -0.04 8.69 003|023|129
^ כללי בחו"ל - מוגנת מט"ח 0.16 15.22 003|023|130
^ כללי בחו"ל - נקובת מט"ח 0.1 9.19 003|023|131
+ אג"ח בחו"ל -0.32 -2.29 011|000|000
^ אג"ח דולר בחו"ל -0.48 -4.84 011|040|000
^ אג"ח אירו בחו"ל 0.07 -0.3 011|041|000
^ אג"ח חשופת מט"ח -0.42 -4 011|138|000
^ אג"ח מוגנת מט"ח -0.1 1.08 011|139|000
^ אג"ח נקובת מט"ח -0.47 -4.63 011|140|000
גמישות 0.39 9.5 001|000|000
+ ממונפות ואסטרטגיות 0.07 11.33 006|000|000
^ ממונפות בסיכון גבוה 0.1 13.59 006|025|000
^ ממונפות אחר 0.01 4.77 006|096|000
+ אגד קרנות -0.28 -1.38 121|000|000
^ אגד ישראלי אג"ח 0.04 2.35 121|110|112
^ אגד חוץ אג"ח -0.49 -3.84 121|114|116
^ אגד חוץ כללי -0.25 121|114|117
חו"ל כללי -0.12 -1.69 102|000|000
+ אג"ח בארץ - מט"ח -0.32 -8.29 118|000|000
^ אג"ח בארץ מט"ח דולר מקומי -0.32 -8.29 118|119|000
+ לתושבי חוץ בלבד 0.44 11.87 013|000|000
^ תושבי חוץ מניות 0.44 11.87 013|043|000
קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF משולבת שקלית 120.43 120.43 -0.01 5117080
MTF ר. קבועה ממשלתית 2-5 שנים שקלית סד-1 134.15 134.15 -0.01 5112446
MTF ר.קבועה ממשלתית 2-5 שנים שקלית סד- 2 102.53 102.53 -0.02 5122973
MTF שקלי 1-2 שנים 103.08 103.08 0.01 5121421
MTF שקלי 1-4 שנים 105.96 105.96 0 5121561
MTF שקליות ריבית קבועה ממשלתיות סד - 2 102.42 102.42 -0.05 5123393
MTF שקליות ריבית קבועה ממשלתיות סד-1 122.66 122.66 -0.04 5117874
MTF שקליות ריבית קבועה ממשלתית 5+ 153.09 153.09 -0.08 5116801
PTF ממשלתי שקלי ר.קבועה 5 + שנים 157.29 157.29 -0.08 5111489
PTF מקם 113.16 113.16 -0.01 5111265
PTF ר. קבועה 2-5 שנים ממשלתיות 145.1 145.1 -0.01 5111422
אי בי אי ! ריבית משתנה 128.58 128.58 0.04 5113048
אי.בי.אי סל ריבית משתנה מאוזן + 10% מגודר מטח 101.18 101.18 0.02 5121900
איביאי מקמ 120.74 120.74 0 5107305
איביאי מקמ פלוס 128.32 128.32 0 5107313
איביאי סל מקמ 109.53 109.53 -0.01 5112982
איביאי סל שקלי ר. קבועה ממשלתי 2-5 שנים 133.19 133.19 -0.02 5113022
איביאי סל שקלי ריבית משתנה ממשלתי 110.7 110.7 0.03 5112990
איביאי סל שקלי ריבית קבועה ממשלתי 5+ שנים 150.59 150.59 -0.08 5116967
איביאי שקל קצר 116.14 116.14 0.01 5111620
איביאי שקלים ללא מניות 380.37 380.37 -0.03 5126586
איילון בונד ריבית משתנה 109.51 109.51 0.03 5117775
איילון שקל ואגח מדורגות 118.94 118.94 0.04 5112933
איילון שקלית 1-2 שנים 152.76 152.76 -0.01 5101829
איילון שקלית 2 + שנים 148.7 148.7 -0.03 5113642
איילון שקלית פלוס 211.49 211.49 0 5101811
אילים שקל עד שנתיים 109.89 109.89 0.01 5106802
אילים שקלית מנוהלת 463.94 463.95 0 5126941
אלומות שקלית מדינה מנוהלת 427.97 427.97 -0.01 5108279
אלטשולר מקמ פלוס 113.23 113.23 0.04 5115431
אלטשולר שחם ריבית משתנה 121.13 121.13 0.03 5111026
אלטשולר שקלית בינונית 113.73 113.73 -0.02 5115035
אלטשולר שקלית ללא מניות 317.73 317.73 -0.02 5100813
אנליסט שקל קצר + 10% 439.99 439.99 0.02 5115803
אנליסט שקלית מנוהלת ללא מניות 128.29 128.29 0.02 5115225
אפסילון שקלים + 10% ETF 125.91 125.91 -0.02 5105994
אפסילון שקלים ללא מניות 266.92 266.92 -0.03 5126602
אקסלנס ! בונד משתנה 105.84 105.84 0.01 5118914
אקסלנס ! שקל עד שנתיים ללא מניות 103.29 103.29 0 5118922
אקסלנס מחלקת 139.79 139.79 0.03 5108238
אקסלנס מקמ טהור מתגלגל 103.78 103.78 -0.01 5117163
אקסלנס ריבית משתנה + 10% 94.63 94.63 0 5108220
אקסלנס שכבות שקלית 117.66 117.66 -0.02 5115571
אקסלנס שקל עד שנתיים + 10% חול 147.65 147.65 -0.02 5104070
אקסלנס שקלים וחברות מדורגות 255.2 255.2 -0.05 5100342
אקסלנס שקלית 140.21 140.21 -0.01 5105176
אקסלנס שקלית ממשלתית טהורה 119 119 -0.04 5117122
אקסלנס שקלית עד 4 שנים ללא מניות 218.64 218.64 -0.02 5100581
ברק שקלית ללא מניות 103.64 103.64 0.04 5121520
הראל ! במסלול שקלי 1-4 שנים 149.81 149.81 -0.03 5109087
הראל אגח ריבית משתנה 118.05 118.05 0.01 5111869
הראל מחקה מדדי שקלים 130.35 130.35 -0.02 5117007
הראל מחקה שקלי ר.קבועה 2-5 שנים ממשלתיות 118.01 118.01 -0.02 5117262
הראל סל שקלי ר. קבועה 2-5 שנים ממשלתיות 97.62 97.62 -0.02 5104286
הראל פיא שקלי עד שנתיים 116.02 116.02 -0.02 5112263
הראל פיא שקלית ארוכה 342.28 342.28 -0.07 5100565
הראל פיא שקלית ללא מניות 251.52 251.52 -0.01 5100110
הראל שקלי 0-3 שנים + 10% 163.16 163.16 0.01 5102470
הראל שקלים ומדורגות ללא מניות 1254.14 1254.14 0.02 5111356
הראל שקלים פלטינום 418.56 418.56 0.02 5111596
הראל שקלית ממוקדת 100.03 100.03 -0.02 5124680
הראל שקלית ממשלתית 128.38 129.02 -0.03 5116009
הראל שקלית סולידית 61.08 61.08 0 5106596
הראל שקלית פלוס 6433.66 6433.66 0.03 5231030
ילין לפידות ! מדפ שקלי 127.11 127.11 0.03 5116777
ילין לפידות ריבית משתנה פלוס 124.07 124.07 0.04 5114905
ילין לפידות שקלית 1-4 שנים 113.27 113.27 0 5117296
ילין לפידות שקלית ממוקדת ללא מניות 125.11 125.11 0.02 5115712
ילין לפידות שקלית פלוס 133.83 133.83 0.04 5114913
כרמים שקלית 111.47 111.47 0.03 5109079
מגדל ! מקמ פלוס ללא מניות 578.06 578.06 0 5131073
מגדל אגח שקלי ממשלתי ללא חברות 164.62 164.62 -0.03 5104419
מגדל אפיקים 20/90 162.35 162.35 -0.03 5102959
מגדל אפיקים פרימיום 127.64 127.65 0.1 5111711
מגדל דיקלה שקלים ארוכים 311.55 311.55 -0.12 5101571
מגדל ריבית משתנה פרימיום 130.5 130.5 0.02 5101597
מגדל שקלית 1-2 שנים 306.71 306.71 0 5131370
מגדל שקלית 1-2 שנים פלוס 109.8 109.8 0.01 5117908
מגדל שקלית 2-4 שנים 212.12 212.12 -0.01 5103163
מגדל שקלית ללא מניות 136.04 136.04 -0.01 5103676
מודלים שקלית ממשלתית 223.75 223.75 -0.01 5101340
מור בונד שקלי 149.36 149.36 -0.01 5114020
מור מקמ פלוס 112.56 112.56 0.03 5115621
מור ריבית משתנה 103.51 103.51 0.03 5121579
מור שקלית מדינה ללא מניות 147.37 147.37 0 5109756
מיטב ! מודל שקלי עד 3 שנים 321.07 321.07 0.06 5120738
מיטב ! ריבית משתנה 110.95 110.95 0 5102090
מיטב ! ריבית משתנה פלוס 10% 137.29 137.29 0.04 5107735
מיטב שקלית 122.9 122.9 0.01 5115498
מיטב שקלית 2-6 שנים 167.6 167.6 -0.04 5101563
מיטב שקלית עד שנתיים 101.72 102.13 0 5123120
מיטב שקלית פלוס 107.88 107.88 0.02 5123146
מקמ MTF 110.72 110.72 0 5112685
סיגמא שקלית 1-2 שנים 101.12 101.12 -0.02 5124029
סיגמא שקלית מנוהלת 126.91 126.91 -0.02 5108048
פסגות ! שקלים 1-4 שנים 64.5 64.5 0.02 5109061
פסגות ! תיק שקלי 130.72 130.72 -0.01 5114731
פסגות אלפא שקלית ללא מניות 184.63 184.63 -0.01 5110804
פסגות בטא ! שקלי ללא מניות 289.51 289.51 -0.01 5102827
פסגות מגמת ריבית 20/80 121.56 121.56 0.01 5114582
פסגות מקמ פלוס ללא מניות 114.53 114.53 0.01 5109988
פסגות מקמ פלוס מודל קונצרני 112.67 112.67 0.01 5114749
פסגות סולידית לתרחיש עליית תשואות אגח 109.69 109.69 0.05 5112008
פסגות ריבית משתנה ללא מניות 105.12 105.12 0.03 5118153
פסגות שקלים 102.74 102.74 0 5122031
פסגות שקלית 10/90 1185.18 1185.18 0.01 5110770
פסגות שקלית 1-3 שנים 128.95 128.95 0.01 5116454
פסגות שקלית 20/90 198.68 198.68 0 5102579
פסגות שקלית ארוכה 2 + שנים 431.09 431.09 -0.06 5110887
פסגות שקלית מנוהלת פלוס ללא מניות 131.54 131.54 0.02 5112867
קסם KTF ממשלתי שקלי ר. קבוע 2-5 שנים 134.26 134.26 -0.01 5113444
קסם KTF ממשלתי שקלי ריבית קבועה 121.89 121.89 -0.04 5118047
קסם KTF ממשלתי שקלי ריבית קבועה 5+ 139.37 139.37 -0.07 5118039
קסם KTF מקמ 110.59 110.59 0 5113402
ר.משתנה ממשלתית שקלית MTF 111.62 111.62 0.04 5112461
רוטשילד שקל פלוס ללא מניות 95.6 95.6 0 5106737
תכלית TTF ממשלתי שקלי ר קבועה 2-5 שנים 66.13 66.13 -0.02 5108857
תכלית TTF שקליות ריבית קבועה ממשלתיות + 5 שנים 121.58 121.58 -0.08 5119375
תמהיל שקלית פלוס 153.4 153.4 -0.05 5109467
תמיר פישמן שקלים 220.43 220.43 -0.01 5101225