ענף
ענף % שינוי יומי % שינוי שנתי
ענף
+ אג"ח בארץ כללי 0 5.14 109|000|000
^ כללי בארץ - ללא מניות -0.04 4.3 109|133|000
^ עד 10% מניות -0.02 4.62 109|134|000
^ עד 20% מניות 0.01 5.67 109|135|000
^ עד 30% מניות 0.05 6.13 109|136|000
^ מעל 30% מניות 0.14 6.98 109|137|000
+ אג"ח בארץ - חברות והמרה -0.03 5.12 104|000|000
^ אג בארץ חברות והמרה סיכון גבוה 0.03 5.95 104|105|000
^ אג"ח תל בונד צמוד מדד -0.02 5.56 104|106|000
^ אג"ח תל בונד שקלי -0.12 7.4 104|107|000
^ אג"ח בארץ חברות והמרה אחר -0.02 4.47 104|108|000
^ אג"ח בארץ תל בונד אחד -0.06 6.02 104|123|000
+ אג"ח בארץ - מדינה -0.03 2.82 009|000|000
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 0-2 0.03 1.93 009|031|074
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 2-4 -0.01 1.53 009|031|075
^ אג"ח מדינה צמודי מדד +4 0 3.09 009|031|076
^ אג"ח מדינה צמודי מדד אחר -0.02 1.79 009|031|077
^ אג"ח מדינה כללי ללא מניות -0.05 2.79 009|144|000
^ אג"ח מדינה כללי עד 10% מניות -0.03 3.04 009|145|000
^ אג"ח מדינה כללי חשיפה מרבית מעל 10% מניות -0.02 3.8 009|146|000
+ אג"ח בארץ- שקליות -0.06 2.83 008|000|000
^ שקליות לטווח קצר 0-1 0 0.25 008|029|087
^ שקליות לטווח בינוני 1-2 -0.02 1.28 008|029|091
^ שקליות לטווח ארוך +2 -0.11 4.69 008|029|092
^ שקליות בלבד אחר -0.07 3.29 008|029|093
^ אג"ח שקליות כללי ללא מניות -0.06 2.87 008|141|000
^ אג"ח שקליות כללי עד 10% -0.04 2.09 008|142|000
^ אג"ח בארץ מרבית מעל 10% מניות -0.06 3.2 008|143|000
+ מניות בארץ 0.2 12.56 002|000|000
^ ת"א 35 0.01 -0.47 002|017|046
^ ת"א 125 0.04 8.81 002|017|047
^ ת"א 90 0.15 21.89 002|017|048
^ יתר 0.31 7.77 002|017|049
^ מדד מניות בארץ אחר -0.01 13.99 002|017|084
^ מניות נדל"ן בארץ 0.42 23.23 002|018|050
^ מניות ענפים אחרים בארץ 0.44 11.95 002|018|052
^ מניות אנרגיה וקומודיטיס -0.4 -6.28 002|018|103
^ מניות כללי בארץ 0.23 13.92 002|019|000
+ קרן כספית 0.04 -0.7 007|000|000
^ כספית שקלית 0 0.09 007|026|000
^ כספית דולר 0.37 -8.29 007|027|070
^ כספית - נקובת מט"ח 0.37 -7.94 007|027|132
+ מניות בחו"ל 0.81 15.47 003|000|000
^ מניות שווקים מתעוררים 1.35 23.17 003|021|060
^ מניות חו"ל גאוגרפי אחר 0.93 003|021|061
^ מניות אסיה 0.51 23.2 003|021|100
^ מניות סין 1.11 23.31 003|021|101
^ ארה"ב חשופת מט"ח 1.01 10.65 003|021|124
^ ארה"ב מוגנת מט"ח 0.77 21.06 003|021|125
^ ארה"ב נקובת מט"ח 0.91 9.26 003|021|126
^ אירופה חשופת מט"ח 0.62 20.93 003|021|127
^ אירופה מוגנת מט"ח 0.62 20.45 003|021|128
^ מניות בחו"ל אנרגיה וקומודיטיס 0.69 -4.82 003|022|064
^ מניות ענפים אחרים בחו"ל 1.03 11.11 003|022|090
^ כללי בחו"ל - חשופת מט"ח 0.75 10.37 003|023|129
^ כללי בחו"ל - מוגנת מט"ח 0.64 15.6 003|023|130
^ כללי בחו"ל - נקובת מט"ח 0.92 12.26 003|023|131
+ אג"ח בחו"ל 0.27 -1.64 011|000|000
^ אג"ח דולר בחו"ל 0.42 -5.43 011|040|000
^ אג"ח אירו בחו"ל 0.01 3.79 011|041|000
^ אג"ח חשופת מט"ח 0.38 -4.63 011|138|000
^ אג"ח מוגנת מט"ח 0.09 3.01 011|139|000
^ אג"ח נקובת מט"ח 0.39 -5.04 011|140|000
גמישות 0.18 9.32 001|000|000
+ ממונפות ואסטרטגיות 0.74 14.71 006|000|000
^ ממונפות בסיכון גבוה 1.01 17.45 006|025|000
^ ממונפות אחר -0.01 6.33 006|096|000
+ אגד קרנות 0.28 -1.43 121|000|000
^ אגד ישראלי אג"ח 0.04 3.3 121|110|112
^ אגד חוץ אג"ח 0.45 -4.67 121|114|116
^ אגד חוץ כללי 0.14 121|114|117
חו"ל כללי 0.14 -1.84 102|000|000
+ אג"ח בארץ - מט"ח -0.25 -11.02 118|000|000
^ אג"ח בארץ מט"ח דולר מקומי -0.25 -11.02 118|119|000
+ לתושבי חוץ בלבד 0.82 11.46 013|000|000
^ תושבי חוץ מניות 0.82 11.46 013|043|000
קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF משולבת שקלית 120.4 120.4 -0.07 5117080
MTF ר. קבועה ממשלתית 2-5 שנים שקלית סד-1 134.06 134.06 -0.04 5112446
MTF ר.קבועה ממשלתית 2-5 שנים שקלית סד- 2 102.49 102.49 -0.05 5122973
MTF שקלי 1-2 שנים 103.17 103.17 -0.04 5121421
MTF שקלי 1-4 שנים 106.03 106.03 -0.08 5121561
MTF שקליות ריבית קבועה ממשלתיות סד - 2 102.43 102.43 -0.09 5123393
MTF שקליות ריבית קבועה ממשלתיות סד-1 122.65 122.65 -0.09 5117874
MTF שקליות ריבית קבועה ממשלתית 5+ 153.08 153.08 -0.16 5116801
PTF ממשלתי שקלי ר.קבועה 5 + שנים 157.24 157.24 -0.16 5111489
PTF מקם 113.17 113.17 0 5111265
PTF ר. קבועה 2-5 שנים ממשלתיות 145 145 -0.04 5111422
אי בי אי ! ריבית משתנה 129.11 129.11 -0.01 5113048
אי.בי.אי סל ריבית משתנה מאוזן + 10% מגודר מטח 101.49 101.49 0.02 5121900
איביאי מקמ 120.65 120.65 0 5107305
איביאי מקמ פלוס 128.52 128.52 -0.01 5107313
איביאי סל מקמ 109.51 109.51 0 5112982
איביאי סל שקלי ר. קבועה ממשלתי 2-5 שנים 133.1 133.1 -0.05 5113022
איביאי סל שקלי ריבית משתנה ממשלתי 110.7 110.7 0 5112990
איביאי סל שקלי ריבית קבועה ממשלתי 5+ שנים 150.57 150.57 -0.15 5116967
איביאי שקל קצר 116.3 116.3 0.01 5111620
איביאי שקלים ללא מניות 380.62 380.62 -0.03 5126586
איילון בונד ריבית משתנה 109.82 109.82 -0.02 5117775
איילון שקל ואגח מדורגות 119.58 119.58 -0.06 5112933
איילון שקלית 1-2 שנים 152.72 152.72 -0.02 5101829
איילון שקלית 2 + שנים 148.61 148.61 -0.08 5113642
איילון שקלית פלוס 212.66 212.66 0.01 5101811
אילים שקל עד שנתיים 109.94 109.94 -0.01 5106802
אילים שקלית מנוהלת 463.62 463.64 -0.06 5126941
אלומות שקלית מדינה מנוהלת 428.08 428.08 -0.09 5108279
אלטשולר מקמ פלוס 113.48 113.48 0.04 5115431
אלטשולר שחם ריבית משתנה 121.07 121.07 0.01 5111026
אלטשולר שקלית בינונית 113.68 113.68 0.01 5115035
אלטשולר שקלית ללא מניות 317.31 317.31 -0.06 5100813
אנליסט שקל קצר + 10% 440.39 440.39 0 5115803
אנליסט שקלית מנוהלת ללא מניות 129.03 129.03 -0.07 5115225
אפסילון שקלים + 10% ETF 126.51 126.51 -0.07 5105994
אפסילון שקלים ללא מניות 266.7 266.7 -0.08 5126602
אקסלנס ! בונד משתנה 106.11 106.11 -0.02 5118914
אקסלנס ! שקל עד שנתיים ללא מניות 103.27 103.27 -0.02 5118922
אקסלנס מחלקת 138.09 138.09 -0.04 5108238
אקסלנס מקמ טהור מתגלגל 103.75 103.75 0.01 5117163
אקסלנס ריבית משתנה + 10% 95.15 95.15 0 5108220
אקסלנס שכבות שקלית 117.69 117.69 -0.07 5115571
אקסלנס שקל עד שנתיים + 10% חול 148.34 148.34 0.06 5104070
אקסלנס שקלים וחברות מדורגות 254.92 254.92 -0.06 5100342
אקסלנס שקלית 139.94 139.94 -0.06 5105176
אקסלנס שקלית ממשלתית טהורה 118.92 118.92 -0.08 5117122
אקסלנס שקלית עד 4 שנים ללא מניות 218.53 218.53 -0.07 5100581
ברק שקלית ללא מניות 103.5 103.5 -0.13 5121520
הראל ! במסלול שקלי 1-4 שנים 149.6 149.6 -0.07 5109087
הראל אגח ריבית משתנה 118.1 118.1 -0.02 5111869
הראל מחקה מדדי שקלים 130.41 130.41 -0.11 5117007
הראל מחקה שקלי ר.קבועה 2-5 שנים ממשלתיות 117.94 117.94 -0.05 5117262
הראל סל שקלי ר. קבועה 2-5 שנים ממשלתיות 97.45 97.45 -0.05 5104286
הראל פיא שקלי עד שנתיים 115.94 115.94 0.01 5112263
הראל פיא שקלית ארוכה 341.92 341.92 -0.17 5100565
הראל פיא שקלית ללא מניות 251.24 251.24 -0.07 5100110
הראל שקלי 0-3 שנים + 10% 163.31 163.31 -0.06 5102470
הראל שקלים ומדורגות ללא מניות 1254.96 1254.96 -0.11 5111356
הראל שקלים פלטינום 419.07 419.07 -0.08 5111596
הראל שקלית ממוקדת 99.71 99.71 -0.05 5124680
הראל שקלית ממשלתית 128.29 128.93 -0.08 5116009
הראל שקלית סולידית 61.04 61.04 0 5106596
הראל שקלית פלוס 6454.42 6454.42 -0.06 5231030
ילין לפידות ! מדפ שקלי 127.38 127.38 -0.06 5116777
ילין לפידות ריבית משתנה פלוס 124.13 124.13 -0.02 5114905
ילין לפידות שקלית 1-4 שנים 113.13 113.13 -0.07 5117296
ילין לפידות שקלית ממוקדת ללא מניות 125.11 125.11 -0.07 5115712
ילין לפידות שקלית פלוס 134.08 134.08 -0.07 5114913
כרמים שקלית 111.54 111.54 -0.02 5109079
מגדל ! מקמ פלוס ללא מניות 578.05 578.05 0 5131073
מגדל אגח שקלי ממשלתי ללא חברות 164.49 164.49 -0.1 5104419
מגדל אפיקים 20/90 161.7 161.7 0.01 5102959
מגדל אפיקים פרימיום 126.21 126.22 -0.06 5111711
מגדל דיקלה שקלים ארוכים 311.34 311.34 -0.18 5101571
מגדל ריבית משתנה פרימיום 130.64 130.64 -0.02 5101597
מגדל שקלית 1-2 שנים 307.05 307.05 -0.03 5131370
מגדל שקלית 1-2 שנים פלוס 110.07 110.07 -0.01 5117908
מגדל שקלית 2-4 שנים 211.94 211.94 -0.08 5103163
מגדל שקלית ללא מניות 135.99 135.99 -0.07 5103676
מודלים שקלית ממשלתית 223.56 223.56 -0.01 5101340
מור בונד שקלי 149.49 149.49 -0.07 5114020
מור מקמ פלוס 112.75 112.75 -0.01 5115621
מור ריבית משתנה 103.69 103.69 -0.01 5121579
מור שקלית מדינה ללא מניות 147.44 147.44 -0.06 5109756
מיטב ! מודל שקלי עד 3 שנים 322.22 322.22 -0.05 5120738
מיטב ! ריבית משתנה 111.17 111.17 -0.05 5102090
מיטב ! ריבית משתנה פלוס 10% 137.45 137.45 0.01 5107735
מיטב שקלית 123.02 123.02 -0.06 5115498
מיטב שקלית 2-6 שנים 167.7 167.7 -0.1 5101563
מיטב שקלית עד שנתיים 101.82 102.23 -0.01 5123120
מיטב שקלית פלוס 108.12 108.12 -0.08 5123146
מקמ MTF 110.71 110.71 0 5112685
סיגמא שקלית 1-2 שנים 101.16 101.16 -0.01 5124029
סיגמא שקלית מנוהלת 127.3 127.3 -0.05 5108048
פסגות ! שקלים 1-4 שנים 64.57 64.57 -0.06 5109061
פסגות ! תיק שקלי 130.57 130.57 -0.08 5114731
פסגות אלפא שקלית ללא מניות 184.4 184.4 -0.01 5110804
פסגות בטא ! שקלי ללא מניות 289.64 289.64 -0.08 5102827
פסגות מגמת ריבית 20/80 121.52 121.52 -0.06 5114582
פסגות מקמ פלוס ללא מניות 114.58 114.58 0 5109988
פסגות מקמ פלוס מודל קונצרני 112.72 112.72 -0.01 5114749
פסגות סולידית לתרחיש עליית תשואות אגח 109.61 109.61 0.01 5112008
פסגות ריבית משתנה ללא מניות 105.25 105.25 0 5118153
פסגות שקלים 102.71 102.71 -0.03 5122031
פסגות שקלית 10/90 1185.27 1185.27 -0.07 5110770
פסגות שקלית 1-3 שנים 128.83 128.83 -0.04 5116454
פסגות שקלית 20/90 198.72 198.72 -0.02 5102579
פסגות שקלית ארוכה 2 + שנים 430.87 430.87 -0.12 5110887
פסגות שקלית מנוהלת פלוס ללא מניות 131.6 131.6 -0.05 5112867
קסם KTF ממשלתי שקלי ר. קבוע 2-5 שנים 134.17 134.17 -0.04 5113444
קסם KTF ממשלתי שקלי ריבית קבועה 121.9 121.9 -0.1 5118047
קסם KTF ממשלתי שקלי ריבית קבועה 5+ 139.34 139.34 -0.17 5118039
קסם KTF מקמ 110.6 110.6 0 5113402
ר.משתנה ממשלתית שקלית MTF 111.64 111.64 0.01 5112461
רוטשילד שקל פלוס ללא מניות 95.76 95.76 -0.01 5106737
תכלית TTF ממשלתי שקלי ר קבועה 2-5 שנים 66.1 66.1 -0.05 5108857
תכלית TTF שקליות ריבית קבועה ממשלתיות + 5 שנים 121.6 121.6 -0.16 5119375
תמהיל שקלית פלוס 153.73 153.73 -0.02 5109467
תמיר פישמן שקלים 220.53 220.53 -0.1 5101225