ענף
ענף % שינוי יומי % שינוי שנתי
ענף
+ אג"ח בארץ כללי -0.05 5.28 109|000|000
^ כללי בארץ - ללא מניות -0.09 4.31 109|133|000
^ עד 10% מניות -0.07 4.8 109|134|000
^ עד 20% מניות -0.05 5.78 109|135|000
^ עד 30% מניות 0.01 6.59 109|136|000
^ מעל 30% מניות 0.04 6.4 109|137|000
+ אג"ח בארץ - חברות והמרה -0.08 5.17 104|000|000
^ אג בארץ חברות והמרה סיכון גבוה -0.02 5.31 104|105|000
^ אג"ח תל בונד צמוד מדד -0.08 6.31 104|106|000
^ אג"ח תל בונד שקלי -0.17 7.16 104|107|000
^ אג"ח בארץ חברות והמרה אחר -0.07 4.49 104|108|000
^ אג"ח בארץ תל בונד אחד -0.12 6.29 104|123|000
+ אג"ח בארץ - מדינה -0.03 3.41 009|000|000
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 0-2 0 1.74 009|031|074
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 2-4 -0.03 2.27 009|031|075
^ אג"ח מדינה צמודי מדד +4 0 4.89 009|031|076
^ אג"ח מדינה צמודי מדד אחר -0.03 2.82 009|031|077
^ אג"ח מדינה כללי ללא מניות -0.02 3.3 009|144|000
^ אג"ח מדינה כללי עד 10% מניות -0.04 3.5 009|145|000
^ אג"ח מדינה כללי חשיפה מרבית מעל 10% מניות -0.05 4.31 009|146|000
+ אג"ח בארץ- שקליות -0.02 2.95 008|000|000
^ שקליות לטווח קצר 0-1 -0.01 0.2 008|029|087
^ שקליות לטווח בינוני 1-2 -0.02 1.24 008|029|091
^ שקליות לטווח ארוך +2 0.03 5.27 008|029|092
^ שקליות בלבד אחר -0.01 3.33 008|029|093
^ אג"ח שקליות כללי ללא מניות -0.05 2.87 008|141|000
^ אג"ח שקליות כללי עד 10% -0.05 2.34 008|142|000
^ אג"ח בארץ מרבית מעל 10% מניות -0.03 3.46 008|143|000
+ מניות בארץ -0.16 12.85 002|000|000
^ ת"א 35 -0.07 7.46 002|017|046
^ ת"א 125 -0.19 12.76 002|017|047
^ ת"א 90 -0.37 20.72 002|017|048
^ יתר -0.23 3.08 002|017|049
^ מדד מניות בארץ אחר -0.32 15.1 002|017|084
^ מניות נדל"ן בארץ -0.41 17.29 002|018|050
^ מניות ענפים אחרים בארץ -0.02 11.62 002|018|052
^ מניות אנרגיה וקומודיטיס -0.48 -7.17 002|018|103
^ מניות כללי בארץ -0.11 13.76 002|019|000
+ קרן כספית 0.15 -1.01 007|000|000
^ כספית שקלית 0 0.08 007|026|000
^ כספית דולר 1.23 -9.01 007|027|070
^ כספית - נקובת מט"ח 1.23 -8.7 007|027|132
+ מניות בחו"ל 1.22 18.35 003|000|000
^ מניות שווקים מתעוררים 2.21 24.6 003|021|060
^ מניות חו"ל גאוגרפי אחר 1.42 003|021|061
^ מניות אסיה 0.34 25.37 003|021|100
^ מניות סין 2.33 29.58 003|021|101
^ ארה"ב חשופת מט"ח 1.98 14.06 003|021|124
^ ארה"ב מוגנת מט"ח 0.98 26.81 003|021|125
^ ארה"ב נקובת מט"ח 2.06 13.21 003|021|126
^ אירופה חשופת מט"ח 1 20.91 003|021|127
^ אירופה מוגנת מט"ח -0.18 15.97 003|021|128
^ מניות בחו"ל אנרגיה וקומודיטיס 0.56 -2.99 003|022|064
^ מניות ענפים אחרים בחו"ל 2.03 16.69 003|022|090
^ כללי בחו"ל - חשופת מט"ח 1.52 13.68 003|023|129
^ כללי בחו"ל - מוגנת מט"ח 0.48 17.02 003|023|130
^ כללי בחו"ל - נקובת מט"ח 1.73 13.8 003|023|131
+ אג"ח בחו"ל 0.72 -2.63 011|000|000
^ אג"ח דולר בחו"ל 1.09 -6.94 011|040|000
^ אג"ח אירו בחו"ל 1.02 6.16 011|041|000
^ אג"ח חשופת מט"ח 1.06 -6.06 011|138|000
^ אג"ח מוגנת מט"ח 0.2 2.38 011|139|000
^ אג"ח נקובת מט"ח 1.12 -6.14 011|140|000
גמישות 0.04 10.02 001|000|000
+ ממונפות ואסטרטגיות 0.68 22.74 006|000|000
^ ממונפות בסיכון גבוה 0.92 28.72 006|025|000
^ ממונפות אחר -0.03 4.59 006|096|000
+ אגד קרנות 0.83 -3.29 121|000|000
^ אגד ישראלי אג"ח 0.01 3.2 121|110|112
^ אגד חוץ אג"ח 1.2 -6.43 121|114|116
^ אגד חוץ כללי 0.13 4.74 121|114|117
חו"ל כללי 0.46 -1.49 102|000|000
+ אג"ח בארץ - מט"ח -0.84 -12.16 118|000|000
^ אג"ח בארץ מט"ח דולר מקומי -0.84 -12.16 118|119|000
+ לתושבי חוץ בלבד 1.5 15.55 013|000|000
^ תושבי חוץ מניות 1.5 15.55 013|043|000
קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF משולבת שקלית 121.05 121.05 -0.04 5117080
MTF ר. קבועה ממשלתית 2-5 שנים שקלית סד-1 134.4 134.4 0 5112446
MTF ר.קבועה ממשלתית 2-5 שנים שקלית סד- 2 102.77 102.77 0.01 5122973
MTF שקלי 1-2 שנים 103.55 103.55 -0.05 5121421
MTF שקלי 1-4 שנים 106.72 106.72 -0.07 5121561
MTF שקליות ריבית קבועה ממשלתיות סד - 2 103.35 103.35 0.03 5123393
MTF שקליות ריבית קבועה ממשלתיות סד-1 123.74 123.74 0.03 5117874
MTF שקליות ריבית קבועה ממשלתית 5+ 155.65 155.65 0.04 5116801
PTF ממשלתי שקלי ר.קבועה 5 + שנים 159.82 159.82 0.04 5111489
PTF מקם 113.18 113.18 0 5111265
PTF ר. קבועה 2-5 שנים ממשלתיות 145.35 145.35 0 5111422
אי בי אי ! ריבית משתנה 129.46 129.46 -0.09 5113048
אי.בי.אי סל ריבית משתנה מאוזן + 10% מגודר מטח 102.06 102.06 -0.01 5121900
איביאי מקמ 120.57 120.57 0 5107305
איביאי מקמ פלוס 128.85 128.85 -0.03 5107313
איביאי סל מקמ 109.49 109.49 -0.01 5112982
איביאי סל שקלי ר. קבועה ממשלתי 2-5 שנים 133.43 133.43 0.01 5113022
איביאי סל שקלי ריבית משתנה ממשלתי 110.73 110.73 -0.01 5112990
איביאי סל שקלי ריבית קבועה ממשלתי 5+ שנים 153.07 153.07 0.04 5116967
איביאי שקל קצר 116.54 116.54 -0.03 5111620
איביאי שקלים ללא מניות 383.2 383.2 -0.06 5126586
איילון בונד ריבית משתנה 109.74 109.74 -0.08 5117775
איילון שקל ואגח מדורגות 120.7 120.7 -0.06 5112933
איילון שקלית 2 + שנים 149.5 149.5 -0.05 5113642
איילון שקלית פלוס 214.62 214.62 -0.04 5101811
אילים שקל עד שנתיים 110.06 110.06 -0.01 5106802
אילים שקלית מנוהלת 468.93 468.94 -0.07 5126941
אלומות שקלית מדינה מנוהלת 431.49 431.49 -0.06 5108279
אלטשולר מקמ פלוס 113.95 113.95 -0.02 5115431
אלטשולר שחם ריבית משתנה 121.12 121.12 0 5111026
אלטשולר שקלית בינונית 113.67 113.67 0.04 5115035
אלטשולר שקלית ללא מניות 318.94 318.94 0.04 5100813
אנליסט שקל קצר + 10% 442.58 442.58 -0.01 5115803
אנליסט שקלית מנוהלת ללא מניות 130.59 130.59 -0.15 5115225
אפסילון שקלים ללא מניות 268.86 268.86 0 5126602
אפסילון שקלית מנוהלת 128.35 128.35 -0.07 5105994
ברק שקלית ללא מניות 104.42 104.42 -0.12 5121520
הראל ! במסלול שקלי 1-4 שנים 150.02 150.02 -0.09 5109087
הראל מגמת ריבית 118.33 118.33 0.01 5111869
הראל מחקה מדדי שקלים 131.89 131.89 -0.03 5117007
הראל מחקה שקלי ר.קבועה 2-5 שנים ממשלתיות 118.25 118.25 0.01 5117262
הראל סל שקלי ר. קבועה 2-5 שנים ממשלתיות 97.6 97.6 0 5104286
הראל פיא שקלי עד שנתיים 116.08 116.08 0.01 5112263
הראל פיא שקלית ארוכה 350.26 350.26 0.08 5100565
הראל פיא שקלית ללא מניות 253.09 253.09 -0.03 5100110
הראל שקלי 0-3 שנים + 10% 164.16 164.16 -0.07 5102470
הראל שקלים ומדורגות ללא מניות 1262.64 1262.64 -0.07 5111356
הראל שקלים פלטינום 421.95 421.95 -0.07 5111596
הראל שקלית ממשלתית 129.09 129.74 0 5116009
הראל שקלית סולידית 61.03 61.03 0.03 5106596
הראל שקלית פלוס 6533.89 6533.89 -0.1 5231030
ילין לפידות ! מדפ שקלי 128.12 128.12 -0.03 5116777
ילין לפידות ריבית משתנה פלוס 124.51 124.51 -0.04 5114905
ילין לפידות שקלית 1-4 שנים 113.56 113.56 -0.02 5117296
ילין לפידות שקלית ממוקדת ללא מניות 125.62 125.62 -0.03 5115712
ילין לפידות שקלית פלוס 134.83 134.83 -0.03 5114913
כרמים שקלית 111.95 111.95 -0.03 5109079
מגדל ! מקמ פלוס ללא מניות 578.18 578.18 -0.02 5131073
מגדל M.Q.Model בונד שקלי ישראלי מדורג 183.1 183.1 -0.13 5131412
מגדל אגח שקלי ממשלתי ללא חברות 166.38 166.38 0.07 5104419
מגדל אפיקים 20/90 162.49 162.49 -0.01 5102959
מגדל אפיקים פרימיום 126.22 126.23 0.04 5111711
מגדל דיקלה שקלים ארוכים 317.36 317.36 0.08 5101571
מגדל ריבית משתנה פרימיום 130.93 130.93 -0.05 5101597
מגדל שקלית 1-2 שנים 308.12 308.12 -0.05 5131370
מגדל שקלית 1-2 שנים פלוס 110.67 110.67 -0.04 5117908
מגדל שקלית 2-4 שנים 213.25 213.25 -0.02 5103163
מגדל שקלית ללא מניות 136.86 136.86 -0.04 5103676
מודלים שקלית ממשלתית 223.52 223.52 0 5101340
מור בונד שקלי 150.56 150.56 -0.07 5114020
מור מקמ פלוס 112.88 112.88 -0.04 5115621
מור ריבית משתנה 103.85 103.85 -0.04 5121579
מור שקלית מדינה ללא מניות 148.21 148.21 -0.05 5109756
מיטב ! מודל שקלי עד 3 שנים 324.17 324.17 -0.07 5120738
מיטב ! ריבית משתנה 111.06 111.06 -0.08 5102090
מיטב ! ריבית משתנה פלוס 10% 137.76 137.76 -0.02 5107735
מיטב שקלית 123.98 123.98 0 5115498
מיטב שקלית 2-6 שנים 169.36 169.36 0.02 5101563
מיטב שקלית עד שנתיים 102.08 102.08 -0.01 5123120
מיטב שקלית פלוס 109.13 109.13 -0.02 5123146
מקמ MTF 110.71 110.71 -0.01 5112685
סיגמא שקלית 1-2 שנים 101.41 101.41 0.01 5124029
סיגמא שקלית מנוהלת 128.66 128.66 -0.04 5108048
פסגות ! שקלים 1-4 שנים 65.1 65.1 -0.08 5109061
פסגות ! תיק שקלי 131.26 131.26 -0.03 5114731
פסגות אלפא שקלית ללא מניות 184.31 184.31 0.01 5110804
פסגות בטא ! שקלי ללא מניות 291.52 291.52 -0.09 5102827
פסגות מגמת ריבית 20/80 123.29 123.29 -0.06 5114582
פסגות מקמ פלוס ללא מניות 114.62 114.62 -0.02 5109988
פסגות מקמ פלוס מודל קונצרני 112.6 112.6 -0.04 5114749
פסגות סולידית לתרחיש עליית תשואות אגח 110 110 -0.03 5112008
פסגות ריבית משתנה ללא מניות 105.34 105.34 -0.02 5118153
פסגות שקלים 103.06 103.06 -0.01 5122031
פסגות שקלית 10/90 1195.98 1195.98 -0.02 5110770
פסגות שקלית 1-3 שנים 129.43 129.43 -0.02 5116454
פסגות שקלית 20/90 201 201 0.03 5102579
פסגות שקלית ארוכה 2 + שנים 438.43 438.43 0.08 5110887
פסגות שקלית מנוהלת פלוס ללא מניות 132.29 132.29 -0.03 5112867
קסם KTF ממשלתי שקלי ר. קבוע 2-5 שנים 134.51 134.51 0.01 5113444
קסם KTF ממשלתי שקלי ריבית קבועה 123 123 0.02 5118047
קסם KTF ממשלתי שקלי ריבית קבועה 5+ 141.66 141.66 0.04 5118039
קסם KTF מקמ 110.61 110.61 0 5113402
קסם אקסלנס ! בונד משתנה 106.15 106.15 -0.07 5118914
קסם אקסלנס ! שקל עד שנתיים ללא מניות 103.41 103.41 -0.01 5118922
קסם אקסלנס מחלקת 138.22 138.22 -0.1 5108238
קסם אקסלנס מקמ טהור מתגלגל 103.71 103.71 -0.01 5117163
קסם אקסלנס ריבית משתנה + 10% 95.28 95.28 -0.04 5108220
קסם אקסלנס שכבות שקלית 118.73 118.73 -0.07 5115571
קסם אקסלנס שקל עד שנתיים + 10% חול 148.56 148.56 -0.01 5104070
קסם אקסלנס שקלים וחברות מדורגות 256.44 256.44 0 5100342
קסם אקסלנס שקלית 140.69 140.69 -0.02 5105176
קסם אקסלנס שקלית ממשלתית טהורה 119.52 119.52 0.02 5117122
קסם אקסלנס שקלית עד 4 שנים ללא מניות 219.72 219.72 -0.04 5100581
ר.משתנה ממשלתית שקלית MTF 111.68 111.68 -0.01 5112461
רוטשילד שקל פלוס ללא מניות 95.98 95.98 -0.03 5106737
תכלית TTF ממשלתי שקלי ר קבועה 2-5 שנים 66.28 66.28 0 5108857
תכלית TTF שקליות ריבית קבועה ממשלתיות + 5 שנים 123.65 123.65 0.04 5119375
תמהיל שקלית פלוס 156.54 156.54 -0.27 5109467
תמיר פישמן שקלים 222.93 222.93 -0.08 5101225