ענף
ענף % שינוי יומי % שינוי שנתי
ענף
+ אג"ח בארץ כללי 0.01 4.92 109|000|000
^ כללי בארץ - ללא מניות 0.02 4.2 109|133|000
^ עד 10% מניות 0.02 4.44 109|134|000
^ עד 20% מניות 0.02 5.39 109|135|000
^ עד 30% מניות -0.03 5.94 109|136|000
^ מעל 30% מניות -0.09 5.88 109|137|000
+ אג"ח בארץ - חברות והמרה 0.01 4.78 104|000|000
^ אג בארץ חברות והמרה סיכון גבוה -0.01 5.01 104|105|000
^ אג"ח תל בונד צמוד מדד -0.05 5.24 104|106|000
^ אג"ח תל בונד שקלי 0.16 7.32 104|107|000
^ אג"ח בארץ חברות והמרה אחר -0.01 4.14 104|108|000
^ אג"ח בארץ תל בונד אחד 0.03 5.78 104|123|000
+ אג"ח בארץ - מדינה 0.05 3.09 009|000|000
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 0-2 -0.02 1.71 009|031|074
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 2-4 -0.03 1.53 009|031|075
^ אג"ח מדינה צמודי מדד +4 0 3.71 009|031|076
^ אג"ח מדינה צמודי מדד אחר -0.02 1.95 009|031|077
^ אג"ח מדינה כללי ללא מניות 0.07 3.12 009|144|000
^ אג"ח מדינה כללי עד 10% מניות 0.07 3.32 009|145|000
^ אג"ח מדינה כללי חשיפה מרבית מעל 10% מניות 0.05 3.91 009|146|000
+ אג"ח בארץ- שקליות 0.12 3.14 008|000|000
^ שקליות לטווח קצר 0-1 0 0.22 008|029|087
^ שקליות לטווח בינוני 1-2 0.02 1.32 008|029|091
^ שקליות לטווח ארוך +2 0.25 5.56 008|029|092
^ שקליות בלבד אחר 0.13 3.63 008|029|093
^ אג"ח שקליות כללי ללא מניות 0.12 3.17 008|141|000
^ אג"ח שקליות כללי עד 10% 0.08 2.27 008|142|000
^ אג"ח בארץ מרבית מעל 10% מניות 0.06 3.35 008|143|000
+ מניות בארץ 0.04 10.68 002|000|000
^ ת"א 35 0.26 2.03 002|017|046
^ ת"א 125 0.17 8.3 002|017|047
^ ת"א 90 0.05 18.52 002|017|048
^ יתר 0.17 3.63 002|017|049
^ מדד מניות בארץ אחר 0.07 11.82 002|017|084
^ מניות נדל"ן בארץ 0.34 17.87 002|018|050
^ מניות ענפים אחרים בארץ 0.32 9.9 002|018|052
^ מניות אנרגיה וקומודיטיס -0.08 -11.95 002|018|103
^ מניות כללי בארץ -0.05 11.94 002|019|000
+ קרן כספית -0.08 -0.72 007|000|000
^ כספית שקלית 0 0.09 007|026|000
^ כספית דולר -0.62 -6.69 007|027|070
^ כספית - נקובת מט"ח -0.62 -6.34 007|027|132
+ מניות בחו"ל -0.63 15.17 003|000|000
^ מניות שווקים מתעוררים -0.93 21.41 003|021|060
^ מניות חו"ל גאוגרפי אחר 0.64 003|021|061
^ מניות אסיה -0.53 21.87 003|021|100
^ מניות סין -1.53 22.29 003|021|101
^ ארה"ב חשופת מט"ח -1.01 11.57 003|021|124
^ ארה"ב מוגנת מט"ח -0.42 20.73 003|021|125
^ ארה"ב נקובת מט"ח -1.11 10.55 003|021|126
^ אירופה חשופת מט"ח -0.03 20.13 003|021|127
^ אירופה מוגנת מט"ח -0.3 14.37 003|021|128
^ מניות בחו"ל אנרגיה וקומודיטיס -0.02 -0.48 003|022|064
^ מניות ענפים אחרים בחו"ל -0.81 14.79 003|022|090
^ כללי בחו"ל - חשופת מט"ח -0.78 11.93 003|023|129
^ כללי בחו"ל - מוגנת מט"ח -0.46 13.43 003|023|130
^ כללי בחו"ל - נקובת מט"ח -0.82 11.37 003|023|131
+ אג"ח בחו"ל -0.4 -0.21 011|000|000
^ אג"ח דולר בחו"ל -0.59 -3.47 011|040|000
^ אג"ח אירו בחו"ל 0.17 6.56 011|041|000
^ אג"ח חשופת מט"ח -0.52 -2.78 011|138|000
^ אג"ח מוגנת מט"ח -0.19 3.62 011|139|000
^ אג"ח נקובת מט"ח -0.6 -3.01 011|140|000
גמישות -0.07 8.76 001|000|000
+ ממונפות ואסטרטגיות -0.37 16.25 006|000|000
^ ממונפות בסיכון גבוה -0.47 19.67 006|025|000
^ ממונפות אחר -0.06 5.45 006|096|000
+ אגד קרנות -0.4 -0.85 121|000|000
^ אגד ישראלי אג"ח -0.03 3.43 121|110|112
^ אגד חוץ אג"ח -0.64 -3.19 121|114|116
^ אגד חוץ כללי -0.11 121|114|117
חו"ל כללי -0.18 -0.77 102|000|000
+ אג"ח בארץ - מט"ח -0.27 -10.49 118|000|000
^ אג"ח בארץ מט"ח דולר מקומי -0.27 -10.49 118|119|000
+ לתושבי חוץ בלבד -0.87 12.31 013|000|000
^ תושבי חוץ מניות -0.87 12.31 013|043|000
קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
PTF מקם 113.17 113.17 0 5111265
איביאי מקמ 120.61 120.61 0 5107305
איביאי סל מקמ 109.5 109.5 0 5112982
איביאי סל שקלי ריבית משתנה ממשלתי 110.72 110.72 -0.01 5112990
איביאי שקל קצר 116.3 116.3 -0.01 5111620
מקמ MTF 110.7 110.7 -0.01 5112685
קסם KTF מקמ 110.6 110.6 0 5113402
קסם אקסלנס מקמ טהור מתגלגל 103.73 103.73 0 5117163
ר.משתנה ממשלתית שקלית MTF 111.66 111.66 -0.01 5112461