ענף
ענף % שינוי יומי % שינוי שנתי
ענף
+ אג"ח בארץ כללי -0.13 3.4 109|000|000
^ כללי בארץ - ללא מניות -0.15 2.72 109|133|000
^ עד 10% מניות -0.13 3.07 109|134|000
^ עד 20% מניות -0.14 3.68 109|135|000
^ עד 30% מניות -0.1 4.36 109|136|000
^ מעל 30% מניות -0.04 4.47 109|137|000
+ אג"ח בארץ - חברות והמרה -0.16 3.25 104|000|000
^ אג בארץ חברות והמרה סיכון גבוה -0.1 3.3 104|105|000
^ אג"ח תל בונד צמוד מדד -0.19 4.03 104|106|000
^ אג"ח תל בונד שקלי -0.27 4.33 104|107|000
^ אג"ח בארץ חברות והמרה אחר -0.14 2.84 104|108|000
^ אג"ח בארץ תל בונד אחד -0.22 3.97 104|123|000
+ אג"ח בארץ - מדינה -0.07 2.24 009|000|000
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 0-2 -0.05 1.17 009|031|074
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 2-4 -0.07 1.47 009|031|075
^ אג"ח מדינה צמודי מדד +4 -0.07 3.39 009|031|076
^ אג"ח מדינה צמודי מדד אחר -0.07 1.89 009|031|077
^ אג"ח מדינה כללי ללא מניות -0.06 2.26 009|144|000
^ אג"ח מדינה כללי עד 10% מניות -0.08 2.2 009|145|000
^ אג"ח מדינה כללי חשיפה מרבית מעל 10% מניות -0.1 2.7 009|146|000
+ אג"ח בארץ- שקליות -0.07 1.82 008|000|000
^ שקליות לטווח קצר 0-1 -0.01 0.11 008|029|087
^ שקליות לטווח בינוני 1-2 -0.04 0.69 008|029|091
^ שקליות לטווח ארוך +2 -0.05 3.66 008|029|092
^ שקליות בלבד אחר -0.07 2.12 008|029|093
^ אג"ח שקליות כללי ללא מניות -0.07 1.7 008|141|000
^ אג"ח שקליות כללי עד 10% -0.08 1.19 008|142|000
^ אג"ח בארץ מרבית מעל 10% מניות -0.08 2.14 008|143|000
+ מניות בארץ -0.3 7.45 002|000|000
^ ת"א 35 -0.24 4.44 002|017|046
^ ת"א 125 -0.42 6.65 002|017|047
^ ת"א 90 -0.61 11.95 002|017|048
^ יתר -0.37 1.83 002|017|049
^ מדד מניות בארץ אחר -0.47 5.92 002|017|084
^ מניות נדל"ן בארץ -0.14 9.84 002|018|050
^ מניות ענפים אחרים בארץ -0.45 8.04 002|018|052
^ מניות אנרגיה וקומודיטיס 1.1 -4.22 002|018|103
^ מניות כללי בארץ -0.25 8.21 002|019|000
+ קרן כספית 0.01 -0.51 007|000|000
^ כספית שקלית 0 0.08 007|026|000
^ כספית דולר 0.09 -4.96 007|027|070
^ כספית - נקובת מט"ח 0.09 -4.62 007|027|132
+ מניות בחו"ל -0.28 12.22 003|000|000
^ מניות שווקים מתעוררים -0.23 17.91 003|021|060
^ מניות חו"ל גאוגרפי אחר -0.5 2.53 003|021|061
^ מניות אסיה -0.86 18.27 003|021|100
^ מניות סין -0.59 22.35 003|021|101
^ ארה"ב חשופת מט"ח -0.39 9.93 003|021|124
^ ארה"ב מוגנת מט"ח -0.36 17.21 003|021|125
^ ארה"ב נקובת מט"ח -0.31 8.97 003|021|126
^ אירופה חשופת מט"ח -0.13 19.54 003|021|127
^ אירופה מוגנת מט"ח -0.06 7.42 003|021|128
^ מניות בחו"ל אנרגיה וקומודיטיס -0.3 -4.45 003|022|064
^ מניות ענפים אחרים בחו"ל -0.06 13.56 003|022|090
^ כללי בחו"ל - חשופת מט"ח -0.21 10.65 003|023|129
^ כללי בחו"ל - מוגנת מט"ח -0.27 8.71 003|023|130
^ כללי בחו"ל - נקובת מט"ח -0.24 10.45 003|023|131
+ אג"ח בחו"ל -0.01 -1.73 011|000|000
^ אג"ח דולר בחו"ל -0.02 -4.18 011|040|000
^ אג"ח אירו בחו"ל -0.16 12.48 011|041|000
^ אג"ח חשופת מט"ח -0.05 -3.47 011|138|000
^ אג"ח מוגנת מט"ח 0.03 0.8 011|139|000
^ אג"ח נקובת מט"ח -0.02 -3.51 011|140|000
גמישות -0.1 6.56 001|000|000
+ ממונפות ואסטרטגיות -0.33 16.29 006|000|000
^ ממונפות בסיכון גבוה -0.41 20.75 006|025|000
^ ממונפות אחר -0.1 2.75 006|096|000
+ אגד קרנות -0.02 -2.02 121|000|000
^ אגד ישראלי אג"ח -0.12 1.98 121|110|112
^ אגד חוץ אג"ח 0 -3.86 121|114|116
^ אגד חוץ כללי 0.15 2.01 121|114|117
חו"ל כללי -0.04 0.69 102|000|000
+ אג"ח בארץ - מט"ח -0.07 -7.41 118|000|000
^ אג"ח בארץ מט"ח דולר מקומי -0.07 -7.41 118|119|000
+ לתושבי חוץ בלבד -0.3 11.93 013|000|000
^ תושבי חוץ מניות -0.3 11.93 013|043|000
קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
PTF מקם 113.19 113.19 0 5111265
איביאי מקמ 120.53 120.53 0 5107305
איביאי סל מקמ 109.49 109.49 -0.01 5112982
איביאי סל שקלי ריבית משתנה ממשלתי 110.69 110.69 0 5112990
איביאי שקל קצר 116.33 116.33 -0.04 5111620
מקמ MTF 110.72 110.72 0 5112685
קסם KTF מקמ 110.62 110.62 0 5113402
קסם אקסלנס מקמ טהור מתגלגל 103.71 103.71 0 5117163
ר.משתנה ממשלתית שקלית MTF 111.65 111.65 0 5112461