ענף
ענף % שינוי יומי % שינוי שנתי
ענף
+ אג"ח בארץ כללי -0.05 5.28 109|000|000
^ כללי בארץ - ללא מניות -0.09 4.31 109|133|000
^ עד 10% מניות -0.07 4.8 109|134|000
^ עד 20% מניות -0.05 5.78 109|135|000
^ עד 30% מניות 0.01 6.59 109|136|000
^ מעל 30% מניות 0.04 6.4 109|137|000
+ אג"ח בארץ - חברות והמרה -0.08 5.17 104|000|000
^ אג בארץ חברות והמרה סיכון גבוה -0.02 5.31 104|105|000
^ אג"ח תל בונד צמוד מדד -0.08 6.31 104|106|000
^ אג"ח תל בונד שקלי -0.17 7.16 104|107|000
^ אג"ח בארץ חברות והמרה אחר -0.07 4.49 104|108|000
^ אג"ח בארץ תל בונד אחד -0.12 6.29 104|123|000
+ אג"ח בארץ - מדינה -0.03 3.41 009|000|000
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 0-2 0 1.74 009|031|074
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 2-4 -0.03 2.27 009|031|075
^ אג"ח מדינה צמודי מדד +4 0 4.89 009|031|076
^ אג"ח מדינה צמודי מדד אחר -0.03 2.82 009|031|077
^ אג"ח מדינה כללי ללא מניות -0.02 3.3 009|144|000
^ אג"ח מדינה כללי עד 10% מניות -0.04 3.5 009|145|000
^ אג"ח מדינה כללי חשיפה מרבית מעל 10% מניות -0.05 4.31 009|146|000
+ אג"ח בארץ- שקליות -0.02 2.95 008|000|000
^ שקליות לטווח קצר 0-1 -0.01 0.2 008|029|087
^ שקליות לטווח בינוני 1-2 -0.02 1.24 008|029|091
^ שקליות לטווח ארוך +2 0.03 5.27 008|029|092
^ שקליות בלבד אחר -0.01 3.33 008|029|093
^ אג"ח שקליות כללי ללא מניות -0.05 2.87 008|141|000
^ אג"ח שקליות כללי עד 10% -0.05 2.34 008|142|000
^ אג"ח בארץ מרבית מעל 10% מניות -0.03 3.46 008|143|000
+ מניות בארץ -0.16 12.85 002|000|000
^ ת"א 35 -0.07 7.46 002|017|046
^ ת"א 125 -0.19 12.76 002|017|047
^ ת"א 90 -0.37 20.72 002|017|048
^ יתר -0.23 3.08 002|017|049
^ מדד מניות בארץ אחר -0.32 15.1 002|017|084
^ מניות נדל"ן בארץ -0.41 17.29 002|018|050
^ מניות ענפים אחרים בארץ -0.02 11.62 002|018|052
^ מניות אנרגיה וקומודיטיס -0.48 -7.17 002|018|103
^ מניות כללי בארץ -0.11 13.76 002|019|000
+ קרן כספית 0.15 -1.01 007|000|000
^ כספית שקלית 0 0.08 007|026|000
^ כספית דולר 1.23 -9.01 007|027|070
^ כספית - נקובת מט"ח 1.23 -8.7 007|027|132
+ מניות בחו"ל 1.22 18.35 003|000|000
^ מניות שווקים מתעוררים 2.21 24.6 003|021|060
^ מניות חו"ל גאוגרפי אחר 1.42 003|021|061
^ מניות אסיה 0.34 25.37 003|021|100
^ מניות סין 2.33 29.58 003|021|101
^ ארה"ב חשופת מט"ח 1.98 14.06 003|021|124
^ ארה"ב מוגנת מט"ח 0.98 26.81 003|021|125
^ ארה"ב נקובת מט"ח 2.06 13.21 003|021|126
^ אירופה חשופת מט"ח 1 20.91 003|021|127
^ אירופה מוגנת מט"ח -0.18 15.97 003|021|128
^ מניות בחו"ל אנרגיה וקומודיטיס 0.56 -2.99 003|022|064
^ מניות ענפים אחרים בחו"ל 2.03 16.69 003|022|090
^ כללי בחו"ל - חשופת מט"ח 1.52 13.68 003|023|129
^ כללי בחו"ל - מוגנת מט"ח 0.48 17.02 003|023|130
^ כללי בחו"ל - נקובת מט"ח 1.73 13.8 003|023|131
+ אג"ח בחו"ל 0.72 -2.63 011|000|000
^ אג"ח דולר בחו"ל 1.09 -6.94 011|040|000
^ אג"ח אירו בחו"ל 1.02 6.16 011|041|000
^ אג"ח חשופת מט"ח 1.06 -6.06 011|138|000
^ אג"ח מוגנת מט"ח 0.2 2.38 011|139|000
^ אג"ח נקובת מט"ח 1.12 -6.14 011|140|000
גמישות 0.04 10.02 001|000|000
+ ממונפות ואסטרטגיות 0.68 22.74 006|000|000
^ ממונפות בסיכון גבוה 0.92 28.72 006|025|000
^ ממונפות אחר -0.03 4.59 006|096|000
+ אגד קרנות 0.83 -3.29 121|000|000
^ אגד ישראלי אג"ח 0.01 3.2 121|110|112
^ אגד חוץ אג"ח 1.2 -6.43 121|114|116
^ אגד חוץ כללי 0.13 4.74 121|114|117
חו"ל כללי 0.46 -1.49 102|000|000
+ אג"ח בארץ - מט"ח -0.84 -12.16 118|000|000
^ אג"ח בארץ מט"ח דולר מקומי -0.84 -12.16 118|119|000
+ לתושבי חוץ בלבד 1.5 15.55 013|000|000
^ תושבי חוץ מניות 1.5 15.55 013|043|000
קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
FOREST אגם ! 155.1 155.1 -0.04 5106562
MTF אגח מדינה+10% 106.75 106.75 0.08 5119623
MTF אגח ממשלתי 125.28 125.28 0.02 5116181
MTF אגח ממשלתי מאוזנת 103.63 103.63 0.01 5122841
MTF אינדקס השקעה לרשויות מקומיות 101.67 101.67 -0.01 5124870
MTF מדדיות ממשלתיות 115.35 115.35 0.01 5117866
MTF מדדיות ממשלתיות 2-5 שנים סד -2 98.73 98.73 0 5121686
MTF מדדיות ממשלתיות 5-10 124.16 124.16 0 5116819
MTF משולבת צמודים 106.2 106.2 -0.03 5117106
MTF סולידית 5/95 99.19 99.19 -0.01 5119789
MTF צמוד בינוני 100.03 100.03 -0.03 5121405
MTF תיק אגח ללא מניות 104.45 104.45 -0.03 5121413
PTF אגח ממשלתי 140.31 140.31 0.02 5112271
PTF מדדיות 5-10 שנים ממשלתיות 114.66 114.66 0 5117833
PTF מדדית 2-5 שנים ממשלתיות 128.77 128.77 0 5111240
PTF ממשלתי מחמ סינתטי 2-5 שנים 103.91 103.91 0.01 5120084
PTF תיק אגח ישראל 107.31 107.31 -0.05 5119904
אדמונד דה רוטשילד אגח מדינה ללא מניות 143.17 143.17 -0.02 5106125
אדמונד דה רוטשילד מדינה + 10% 145.51 145.51 -0.05 5104955
אושן אגח ממשלתי + 10% מניות 106.57 106.57 -0.08 5120043
איביאי ! מדדית ללא מניות 139.81 139.81 -0.06 5111638
איביאי מדינה + 10% 130.28 130.28 -0.04 5114632
איביאי מדינה פלוס A ומעלה 106.98 106.98 -0.05 5120647
איביאי נטע מדינה ללא מניות 1276.94 1276.94 -0.04 5126453
איביאי סל ממשלתי מאוזן 117.16 117.16 0.01 5117627
איביאי סל ממשלתי מאוזן + 10% מגודרת מטח 107.5 107.5 0.02 5119714
איביאי סל צמוד ממשלתי 2-5 שנים 112.77 112.77 -0.01 5113006
איביאי סל צמוד ממשלתי 5-10 137.81 137.81 0 5115118
איילון אגח מדינה ועולמי + 10% חול 142.75 142.75 0.25 5106778
איילון אגח מדינה ללא חברות 119.75 119.75 -0.02 5115084
איילון מדדית ללא מניות 142.78 142.78 -0.04 5111448
איילון מדינה + 20% 132.28 132.28 0 5112941
איילון מדינה פרימיום 126.33 126.33 -0.04 5114624
איילון מדינה פרימיום פלוס 136.13 136.13 -0.04 5103809
איילון עוקבת תיק 1 - בנק דיסקונט 153.28 153.28 -0.04 5101829
אילים חסכון מדינה עד שנתיים + 5% 199.32 199.32 -0.02 5126651
אילים מדדית מנוהלת 940.53 940.53 -0.01 5126834
אילים מדינה מנוהלת 122.28 122.28 -0.07 5109335
אילים מודל + 15% 233.2 233.21 -0.16 5101027
אילים תיק אגח + 10% 176.03 176.03 -0.13 5105382
אלומות אגח פלוס 106.24 106.24 -0.1 5123195
אלומות חסכון מדינה + 10% 175.46 175.46 -0.03 5106240
אלומות חסכון מדינה ללא מניות 164.29 164.29 -0.04 5100318
אלומות מדדית מדינה מנוהלת 244.91 244.91 -0.08 5100409
אלומות מודל כמותי אגח ממשלתי 100.61 100.61 0.01 5125554
אלטשולר אגח מדינה צמודי מדד ללא מניות 159.21 159.21 -0.04 5108667
אלטשולר אגח ממשלתי ללא מניות 118.94 118.94 0.06 5116983
אלטשולר שחם Smart beta ממשלתי 103.58 103.58 0.04 5122122
אלטשולר שחם אגח מדינה +% 10 171.04 171.04 0.04 5107800
אלטשולר שחם מדינה + 15% 110.81 110.81 0.04 5118476
אלטשולר שחם עוקבת תיק מספר 2 – בנק דיסקונט 104.76 104.76 -0.04 5122528
אלטשולר שחם צמוד בינוני 134.58 134.58 -0.04 5111000
אניגמה 5-95 104.3 104.3 -0.09 5121876
אנליסט 00 מדדית ללא מניות 116.07 116.07 -0.02 5116363
אנליסט אגח מדינה + 10% 996.9 996.9 -0.07 5120910
אנליסט אגח מדינה עד 5 שנים ללא מניות 106.64 106.64 -0.04 5119607
אפסילון אגח מדינה + 10% 112.91 112.91 0.04 5116553
אפסילון אגח מדינה ללא מניות 103.4 103.4 -0.04 5123476
אפסילון אגח מדינה צמוד מדד 161.57 161.57 0 5105978
אפסילון עוקבת תיק 1 בנק דיסקונט 126.09 126.09 -0.02 5108345
אפסילון תיק סולידי 126.05 126.05 0.02 5112735
ברק אגח מדינה + 10% 103.14 103.14 -0.04 5123856
הלמן אלדובי מדדית מנוהלת פלוס 108.98 108.98 -0.09 5106760
הראל ! מסלול אגח 126.91 126.91 -0.08 5111836
הראל אגח ישראל 121.57 121.57 -0.02 5115977
הראל אגח ישראל + 10% 122.1 122.1 -0.02 5115910
הראל אגח ישראל פלוס 100.94 100.94 -0.13 5125950
הראל אגח מדינה - מדורגות 102.15 102.15 -0.08 5124698
הראל אגח ממשלתיות 102.63 103.14 -0.01 5122932
הראל מדדית מנוהלת 81.07 81.07 -0.05 5117098
הראל מדינה 120.44 120.44 0.01 5111885
הראל מחקה מדדי מדינה 141.52 141.52 0.01 5113121
הראל מחקה מדדי מדינה + 10% 106.45 106.45 0 5119763
הראל מחקה מדדי צמודים 117.77 117.77 -0.03 5116793
הראל מחקה מדדיות 2-5 שנים ממשלתיות 102.18 102.18 0 5117247
הראל מחקה מדדיות 5- 10 שנים ממשלתיות 121.01 121.01 0 5116785
הראל מחקה ממשלתי מחמ סינתטי 2-5 שנים 103.8 103.8 0.01 5121819
הראל ממשלתי ללא מניות 126.59 126.59 0 5111802
הראל ניהול שמרני + 10% 110.35 110.35 0.03 5113105
הראל סל מדדיות ממשלתיות 2-5 שנים 114.12 114.12 -0.01 5111877
הראל סל מדדיות ממשלתיות 5-10 שנים 171.95 171.95 -0.01 5103288
הראל פיא אגח מדינה ללא מניות 160.09 160.09 -0.02 5104377
הראל פיא מדד בינוני 10533.93 10533.93 -0.06 5110192
הראל פיא מדד מחלקת 69.98 69.98 -0.03 5110259
הראל פיא נכסים סולידיים 124.92 124.92 -0.02 5111992
הראל פיא צמודים ללא מניות 108.53 108.53 -0.05 5115068
הראל צמודה 112.15 112.15 -0.07 5115076
הראל צמודים ממשלתיים 108.23 108.77 0 5115985
הראל צמודים פלוס 1355.3 1355.3 -0.04 5111331
הראל תיק אגח מדינה 102.11 102.11 -0.01 5119433
הראל תיק סולידי ללא מניות 118.57 118.57 -0.04 5115894
ילין לפידות מדינה + 10% 124.92 124.92 -0.05 5115787
ילין לפידות מדינה ללא מניות 107.35 107.35 -0.02 5118369
ילין לפידות עוקבת תיק 1 בנק דיסקונט 106.73 106.73 -0.04 5119060
ילין לפידות עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט 108.21 108.21 -0.06 5119599
ילין לפידות צמוד קצר 102.08 102.08 0.01 5118377
ילין לפידות תיק אגח + 10% 101.85 101.85 -0.08 5125448
ילין לפידות תיק אגח ללא מניות 101.27 101.27 -0.13 5125455
כרמים צמוד ממשלתי בינוני 94.12 94.12 -0.05 5115381
מגדל ! סולידית ללא מניות 191.09 191.09 -0.03 5103239
מגדל אגח ומניות עד 10% 4693.15 4693.26 -0.05 5131057
מגדל אגח מדינה + 10% 118.04 118.04 -0.02 5113683
מגדל אגח מדינה ללא חברות 110.73 110.73 -0.06 5116140
מגדל ‎אגח מדינה ללא מניות 2466.12 2466.12 -0.07 5131131
מגדל אגח מדינה פלוס 114.32 114.32 -0.04 5131479
מגדל אינפלציה 118.81 118.81 -0.02 5112842
מגדל אפיקים צמודה 368 368.01 -0.04 5126719
מגדל מדד 3953.64 3953.69 -0.03 5131172
מגדל מדדית 210.24 210.24 -0.02 5103254
מגדל מדינה בניהול שמרני 116.14 116.14 -0.03 5115324
מגדל עוקבת תיק 1 בנק דיסקונט 143.39 143.39 -0.04 5103957
מגדל צמוד בינוני 2-4 שנים 231.91 231.91 -0.06 5131396
מדדיות ממשלתיות 2-5 שנים MTF סד-1 114.15 114.15 -0.01 5112362
מודלים אגח מדינה 99.89 99.89 -0.06 5123674
מודלים אגח מדינה ישראלי ו /או עולמי 100 100 0.6 5121157
מודלים אגח מדינה צמוד + 10% 99.76 99.76 -0.06 5123682
מור מדדית מדינה ללא מניות 106.74 106.74 -0.02 5117510
מור מדדית פלוס 106.39 106.39 -0.04 5121090
מור מדינה מנוהלת 107.53 107.53 -0.03 5118641
מור מדינה מנוהלת + 10% 110.73 110.73 -0.05 5119078
מור סולידית 102.77 102.77 -0.04 5122718
מור עוקבת תיק 1 בנק דיסקונט 100.76 100.76 -0.05 5125885
מור עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט 108.11 108.11 -0.06 5122817
מיטב ! מדינה מנוהלת 127.52 127.52 -0.06 5114780
מיטב אגח ישראל 103.45 103.45 -0.06 5123955
מיטב אגח ישראל פלוס 100.67 100.67 -0.05 5121496
מיטב דש תיק השקעות סולידי 112.63 112.63 -0.04 5116405
מיטב חושן 150.51 150.51 -0.03 5107651
מיטב חסכון עד שנתיים + 5% 175.65 175.65 -0.03 5100052
מיטב מדדית 522.28 522.28 -0.03 5108626
מיטב מדינה בניהול ממוקד 103.91 103.91 -0.02 5121272
מיטב מדינה בניהול שמרני 125.78 125.78 -0.02 5115142
מיטב מדינה מנוהלת + 10% 107.43 107.43 -0.05 5120308
מיטב ממשלתית טהורה 103.53 103.53 -0.02 5108931
מיטב עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט 124.34 124.34 -0.06 5111307
מיטב עוקבת תיק מספר 1 בנק דיסקונט 100.85 100.85 -0.01 5126008
מיטב צמודה 105.27 105.27 -0.04 5122619
מיטב צמודה + 5% 325.76 325.76 -0.02 5114830
סיגמא אגח מדינה 49.48 49.48 0 5101399
סיגמא אגח מדינה + 10% 105.46 105.46 -0.03 5123237
סיגמא ממשלתי ללא מניות 93.64 93.64 -0.02 5116041
סיגמא עוקבת תיק 2 - בנק דיסקונט 100.69 100.69 -0.1 5125661
פסגות אגח ישראל פלוס 121.27 121.27 0.04 5109996
פסגות אגח מדינה + 10% 125.51 125.51 -0.02 5112081
פסגות אגח מדינה ללא מניות 198.03 198.03 -0.03 5100748
פסגות אגח מדינה ממוקדת 107.58 107.58 -0.01 5118526
פסגות אגח ניהול מבוקר ללא מניות 127.59 127.59 -0.05 5112636
פסגות אלפא 20/90 1401.8 1401.8 -0.15 5110762
פסגות מדדית ללא מניות 186.31 186.31 -0.04 5103098
פסגות מדינה ומדורג ללא מניות 135.76 135.76 -0.03 5111257
פסגות מדינה ומניות 111.08 111.08 -0.07 5112107
פסגות סולידית 92.94 92.94 0.04 5100839
פסגות ספיר אגח + 15% 105.93 108.05 0.07 5119581
פסגות עוקבת תיק 1 בנק דיסקונט 123.72 123.72 -0.05 5113261
פסגות פלטינום אגח מדינה ללא מניות 114.43 114.43 0.04 5113089
פסגות פלטיניום מדדית 137.71 137.71 -0.1 5109970
פסגות צמוד בינוני 104.41 104.41 -0.01 5118211
פסגות צמודה + 10% 141.06 141.06 -0.04 5103114
פסגות צמודות מדד ללא מניות 120.06 120.06 -0.01 5109020
פסגות תיק צמוד מדד 126.46 126.46 -0.01 5111208
קסם KTF מדד ממשלתי כללי ללא מניות 137.76 137.76 0.01 5113428
קסם KTF ממשלתי צמוד 136.09 136.09 0.01 5113386
קסם KTF ממשלתי צמוד 5-10 שנים 116.02 116.02 -0.01 5118054
קסם אקסלנס 5-95 103.82 103.82 -0.02 5114558
קסם אקסלנס אגח + 15% 166.49 166.49 -0.05 5109863
קסם אקסלנס אגח כללי 143.23 144.66 -0.03 5110309
קסם אקסלנס אגח מדינה 132.05 132.05 -0.04 5103361
קסם אקסלנס מדדית ממשלתית ללא חברות 161.62 161.62 0.01 5104062
קסם אקסלנס מדינה + 10% 100.42 100.42 -0.05 5126321
קסם אקסלנס מדינה פרימיום 179.7 179.7 -0.02 5101787
קסם אקסלנס ממשלתי טהור 109.39 109.39 0.03 5117916
קסם אקסלנס ממשלתית ללא מניות 117.71 117.71 -0.01 5115753
קסם אקסלנס פלטינום 126.66 126.66 -0.03 5113469
קסם אקסלנס צמוד בינוני 101.14 101.14 -0.04 5119664
קסם אקסלנס צמודה ממשלתית טהורה 107 107 -0.02 5117189
קסם אקסלנס שכבות צמודה 110.58 110.58 -0.05 5115563
קסםKTF ממשלתי צמוד 2-5 שנים 113.03 113.03 0 5113329
תכלית TTF אגח ממשלתי 115.44 115.44 0.02 5118393
תכלית TTF צמודות מדד ממשלתיות 2-5 שנים 102.2 102.2 0 5117379
תכלית TTF צמודות מדד ממשלתיות 5-10 שנים 106.14 106.14 0 5119383
תמיר פישמן אגח מדינה 106.81 106.81 -0.05 5118666
תמיר פישמן צמודה 107.06 107.06 -0.08 5116306