ענף
ענף % שינוי יומי % שינוי שנתי
ענף
+ אג"ח בארץ כללי -0.01 5.1 109|000|000
^ כללי בארץ - ללא מניות -0.01 4.21 109|133|000
^ עד 10% מניות 0 4.59 109|134|000
^ עד 20% מניות -0.01 5.64 109|135|000
^ עד 30% מניות -0.02 6.14 109|136|000
^ מעל 30% מניות -0.14 6.99 109|137|000
+ אג"ח בארץ - חברות והמרה -0.01 5.07 104|000|000
^ אג בארץ חברות והמרה סיכון גבוה -0.05 5.94 104|105|000
^ אג"ח תל בונד צמוד מדד 0.11 5.53 104|106|000
^ אג"ח תל בונד שקלי -0.18 7.35 104|107|000
^ אג"ח בארץ חברות והמרה אחר 0 4.42 104|108|000
^ אג"ח בארץ תל בונד אחד -0.02 5.96 104|123|000
+ אג"ח בארץ - מדינה 0.03 2.68 009|000|000
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 0-2 0.15 1.82 009|031|074
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 2-4 0.16 1.34 009|031|075
^ אג"ח מדינה צמודי מדד +4 0.17 2.69 009|031|076
^ אג"ח מדינה צמודי מדד אחר 0.16 1.59 009|031|077
^ אג"ח מדינה כללי ללא מניות 0.01 2.63 009|144|000
^ אג"ח מדינה כללי עד 10% מניות 0.01 2.96 009|145|000
^ אג"ח מדינה כללי חשיפה מרבית מעל 10% מניות 0 3.69 009|146|000
+ אג"ח בארץ- שקליות -0.08 2.78 008|000|000
^ שקליות לטווח קצר 0-1 0 0.23 008|029|087
^ שקליות לטווח בינוני 1-2 -0.04 1.24 008|029|091
^ שקליות לטווח ארוך +2 -0.15 4.56 008|029|092
^ שקליות בלבד אחר -0.1 3.23 008|029|093
^ אג"ח שקליות כללי ללא מניות -0.08 2.81 008|141|000
^ אג"ח שקליות כללי עד 10% -0.05 2.08 008|142|000
^ אג"ח בארץ מרבית מעל 10% מניות -0.05 3.32 008|143|000
+ מניות בארץ 0.06 13.19 002|000|000
^ ת"א 35 0.43 -0.02 002|017|046
^ ת"א 125 0.37 9.5 002|017|047
^ ת"א 90 0.46 22.59 002|017|048
^ יתר 0.16 8.86 002|017|049
^ מדד מניות בארץ אחר 0.14 14.14 002|017|084
^ מניות נדל"ן בארץ 0.26 21.69 002|018|050
^ מניות ענפים אחרים בארץ 0.29 12.7 002|018|052
^ מניות אנרגיה וקומודיטיס -0.32 -2.26 002|018|103
^ מניות כללי בארץ -0.11 14.61 002|019|000
+ קרן כספית -0.03 -0.64 007|000|000
^ כספית שקלית 0 0.09 007|026|000
^ כספית דולר -0.34 -7.67 007|027|070
^ כספית - נקובת מט"ח -0.34 -7.32 007|027|132
+ מניות בחו"ל -0.5 14.17 003|000|000
^ מניות שווקים מתעוררים -0.6 18.74 003|021|060
^ מניות חו"ל גאוגרפי אחר -0.73 003|021|061
^ מניות אסיה 1.2 22.51 003|021|100
^ מניות סין 0.16 22.73 003|021|101
^ ארה"ב חשופת מט"ח -0.76 10.74 003|021|124
^ ארה"ב מוגנת מט"ח -0.54 19.08 003|021|125
^ ארה"ב נקובת מט"ח -0.86 9.12 003|021|126
^ אירופה חשופת מט"ח -0.18 19.49 003|021|127
^ אירופה מוגנת מט"ח -0.42 18.41 003|021|128
^ מניות בחו"ל אנרגיה וקומודיטיס -0.66 -6.04 003|022|064
^ מניות ענפים אחרים בחו"ל -0.27 9.95 003|022|090
^ כללי בחו"ל - חשופת מט"ח -0.46 9.87 003|023|129
^ כללי בחו"ל - מוגנת מט"ח -0.29 14.51 003|023|130
^ כללי בחו"ל - נקובת מט"ח -0.59 11.21 003|023|131
+ אג"ח בחו"ל -0.15 -1.73 011|000|000
^ אג"ח דולר בחו"ל -0.31 -5.24 011|040|000
^ אג"ח אירו בחו"ל 0.4 3.66 011|041|000
^ אג"ח חשופת מט"ח -0.27 -4.32 011|138|000
^ אג"ח מוגנת מט"ח 0.03 2.43 011|139|000
^ אג"ח נקובת מט"ח -0.3 -4.78 011|140|000
גמישות -0.07 9.71 001|000|000
+ ממונפות ואסטרטגיות -0.39 14.58 006|000|000
^ ממונפות בסיכון גבוה -0.52 17.29 006|025|000
^ ממונפות אחר 0.02 6.25 006|096|000
+ אגד קרנות -0.22 -1.31 121|000|000
^ אגד ישראלי אג"ח -0.04 3.2 121|110|112
^ אגד חוץ אג"ח -0.33 -4.4 121|114|116
^ אגד חוץ כללי -0.34 121|114|117
חו"ל כללי -0.06 -1.5 102|000|000
+ אג"ח בארץ - מט"ח -0.37 -10.33 118|000|000
^ אג"ח בארץ מט"ח דולר מקומי -0.37 -10.33 118|119|000
+ לתושבי חוץ בלבד -0.29 11.59 013|000|000
^ תושבי חוץ מניות -0.29 11.59 013|043|000
קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
FOREST אגם ! 154.95 154.95 0.06 5106562
MTF אגח מדינה+10% 105.39 105.39 0.03 5119623
MTF אגח ממשלתי 124.02 124.02 -0.02 5116181
MTF אגח ממשלתי מאוזנת 102.71 102.71 0.03 5122841
MTF אינדקס השקעה לרשויות מקומיות 101.09 101.09 0.04 5124870
MTF מדדיות ממשלתיות 113.74 113.74 0.13 5117866
MTF מדדיות ממשלתיות 2-5 שנים סד -2 98.33 98.33 0.21 5121686
MTF מדדיות ממשלתיות 5-10 122.54 122.54 0.17 5116819
MTF משולבת צמודים 105.46 105.46 0.21 5117106
MTF סולידית 5/95 98.74 98.74 0.09 5119789
MTF צמוד בינוני 99.35 99.35 0.18 5121405
MTF תיק אגח ללא מניות 103.6 103.6 0.02 5121413
PTF אגח ממשלתי 138.92 138.92 -0.01 5112271
PTF מדדיות 5-10 שנים ממשלתיות 113.17 113.17 0.17 5117833
PTF מדדית 2-5 שנים ממשלתיות 128.25 128.25 0.21 5111240
PTF ממשלתי מחמ סינתטי 2-5 שנים 103.19 103.19 0.04 5120084
PTF תיק אגח ישראל 106.1 106.1 -0.02 5119904
TFMM תל בונד צמודות 114.29 114.29 -0.01 5118393
אדמונד דה רוטשילד אגח מדינה ללא מניות 141.84 141.84 0 5106125
אדמונד דה רוטשילד מדינה + 10% 143.94 143.94 0.04 5104955
אושן אגח ממשלתי + 10% מניות 105.58 105.58 0.09 5120043
איביאי ! מדדית ללא מניות 138.91 138.91 0.15 5111638
איביאי מדינה + 10% 128.19 128.19 0.04 5114632
איביאי מדינה פלוס A ומעלה 106.19 106.19 0.04 5120647
איביאי נטע מדינה ללא מניות 1269.14 1269.14 0.06 5126453
איביאי סל ממשלתי מאוזן 116.18 116.18 0.03 5117627
איביאי סל ממשלתי מאוזן + 10% מגודרת מטח 106.03 106.03 0.02 5119714
איביאי סל צמוד ממשלתי 2-5 שנים 112.35 112.35 0.22 5113006
איביאי סל צמוד ממשלתי 5-10 136.04 136.04 0.18 5115118
איילון ATF 7/93 160.09 160.09 -0.03 5103155
איילון אגח מדינה ועולמי + 10% חול 141.23 141.23 -0.01 5106778
איילון אגח מדינה ללא חברות 119.34 119.34 0 5115084
איילון מדדית ללא מניות 141.49 141.49 0.17 5111448
איילון מדינה + 20% 130.07 130.07 0.08 5112941
איילון מדינה פרימיום 125.42 125.42 0.01 5114624
איילון מדינה פרימיום פלוס 134.86 134.86 0.08 5103809
אילים חסכון מדינה עד שנתיים + 5% 197.84 197.85 0.01 5126651
אילים מדדית מנוהלת 936.42 936.42 0.2 5126834
אילים מדינה מנוהלת 121.05 121.05 -0.09 5109335
אילים מודל + 15% 228.86 228.87 -0.11 5101027
אילים תיק אגח + 10% 173.9 173.91 -0.1 5105382
אלומות אגח פלוס 104.98 104.98 -0.06 5123195
אלומות חסכון מדינה + 10% 173.79 173.79 -0.02 5106240
אלומות חסכון מדינה ללא מניות 163.43 163.43 -0.04 5100318
אלומות מדדית מדינה מנוהלת 240.88 240.88 0.07 5100409
אלטשולר אגח מדינה צמודי מדד ללא מניות 158.34 158.34 0.18 5108667
אלטשולר אגח ממשלתי ללא מניות 117.88 117.88 -0.01 5116983
אלטשולר שחם Smart beta ממשלתי 103.06 103.06 0.2 5122122
אלטשולר שחם אגח מדינה +% 10 169.12 169.12 -0.01 5107800
אלטשולר שחם מדינה + 15% 109.71 109.71 0.1 5118476
אלטשולר שחם עוקבת תיק מספר 2 – בנק דיסקונט 103.72 103.72 -0.05 5122528
אלטשולר שחם צמוד בינוני 134 134 0.19 5111000
אניגמה 5-95 102.92 102.92 -0.06 5121876
אנליסט 00 מדדית ללא מניות 115.08 115.08 0.17 5116363
אנליסט אגח מדינה + 10% 986.6 986.6 0.04 5120910
אנליסט אגח מדינה עד 5 שנים ללא מניות 105.87 105.87 0.02 5119607
אפסילון אגח מדינה + 10% 112.16 112.16 0.02 5116553
אפסילון אגח מדינה ללא מניות 102.95 102.95 0.01 5123476
אפסילון אגח מדינה צמוד מדד 160.81 160.81 0.19 5105978
אפסילון עוקבת תיק 1 בנק דיסקונט 125.45 125.45 0.06 5108345
אפסילון תיק סולידי 125.44 125.44 -0.01 5112735
אקסלנס 5-95 103.17 103.17 -0.01 5114558
אקסלנס אגח כללי 142.55 143.98 0.03 5110309
אקסלנס אגח מדינה 132.4 132.4 0 5103361
אקסלנס מדדית ממשלתית ללא חברות 160.59 160.59 0.16 5104062
אקסלנס מדינה פרימיום 178.93 178.93 -0.01 5101787
אקסלנס ממשלתי + 15% 164.35 164.35 0.01 5109863
אקסלנס ממשלתי טהור 108.82 108.82 0.01 5117916
אקסלנס ממשלתית ללא מניות 116.96 116.96 -0.02 5115753
אקסלנס פלטינום 125.79 125.79 -0.01 5113469
אקסלנס צמוד בינוני 100.53 100.53 0.12 5119664
אקסלנס צמודה ממשלתית טהורה 106.26 106.26 0.18 5117189
אקסלנס שכבות צמודה 109.9 109.9 0.15 5115563
ברק אגח מדינה + 10% 102.21 102.21 -0.01 5123856
הלמן אלדובי מדדית מנוהלת פלוס 107.77 107.77 0.13 5106760
הראל ! מסלול אגח 125.93 125.93 0.1 5111836
הראל 5/95 120.74 120.74 0.03 5115977
הראל אגח ממשלתיות 101.84 102.35 0.05 5122932
הראל מדדית מנוהלת 80.65 80.65 0.15 5117098
הראל מדינה 119.56 119.56 0 5111885
הראל מדינה + 10% 120.88 120.88 0.01 5115910
הראל מדינה ומדורגות 101.47 101.47 -0.02 5124698
הראל מחקה מדדי מדינה 140.19 140.19 0.02 5113121
הראל מחקה מדדי מדינה + 10% 105.04 105.04 0.05 5119763
הראל מחקה מדדי צמודים 116.35 116.35 0.19 5116793
הראל מחקה מדדיות 2-5 שנים ממשלתיות 101.76 101.76 0.22 5117247
הראל מחקה מדדיות 5- 10 שנים ממשלתיות 119.44 119.44 0.18 5116785
הראל מחקה ממשלתי מחמ סינתטי 2-5 שנים 103.06 103.06 0.04 5121819
הראל ממשלתי ללא מניות 125.98 125.98 0.01 5111802
הראל ניהול שמרני + 10% 109.92 109.92 -0.03 5113105
הראל סל מדדיות ממשלתיות 2-5 שנים 113.82 113.82 0.22 5111877
הראל סל מדדיות ממשלתיות 5-10 שנים 169.91 169.91 0.17 5103288
הראל פיא אגח מדינה ללא מניות 159.51 159.51 0.02 5104377
הראל פיא מדד בינוני 10472.86 10472.86 0.15 5110192
הראל פיא מדד מחלקת 69.82 69.82 0.13 5110259
הראל פיא נכסים סולידיים 124.03 124.03 0.16 5111992
הראל פיא צמודים ללא מניות 107.54 107.54 0.13 5115068
הראל צמודה 111.52 111.52 0.09 5115076
הראל צמודים ממשלתיים 107.47 108.01 0.18 5115985
הראל צמודים פלוס 1340.64 1340.64 0.15 5111331
הראל תיק אגח מדינה 102.16 102.16 0.04 5119433
הראל תיק סולידי ללא מניות 118 118 -0.03 5115894
ילין לפידות 5/95 106.39 106.39 0 5119060
ילין לפידות מדינה + 10% 124.24 124.24 -0.01 5115787
ילין לפידות מדינה +15% 107.5 107.5 -0.05 5119599
ילין לפידות מדינה ללא מניות 106.76 106.76 0.01 5118369
ילין לפידות צמוד קצר 101.88 101.88 0.15 5118377
כרמים צמוד ממשלתי בינוני 93.69 93.69 0.15 5115381
מגדל ! סולידית ללא מניות 189.56 189.56 0.03 5103239
מגדל 5/95 142.49 142.5 0.01 5103957
מגדל אגח ומניות עד 10% 4618.58 4618.65 0.02 5131057
מגדל אגח מדינה + 10% 116.64 116.64 0.03 5113683
מגדל אגח מדינה ללא חברות 110.13 110.13 0.08 5116140
מגדל ‎אגח מדינה ללא מניות 2447.98 2447.98 0.03 5131131
מגדל אגח מדינה פלוס 113.84 113.84 0.08 5131479
מגדל אינפלציה 118.3 118.3 0.14 5112842
מגדל אפיקים צמודה 365.69 365.7 0.14 5126719
מגדל מדד 3904.46 3904.5 0.16 5131172
מגדל מדדית 206.6 206.61 0.12 5103254
מגדל מדינה בניהול שמרני 115.2 115.2 0.01 5115324
מגדל צמוד בינוני 2-4 שנים 229.97 229.97 0.18 5131396
מדדיות ממשלתיות 2-5 שנים MTF סד-1 113.71 113.71 0.22 5112362
מודלים אגח מדינה + 10% 98.95 98.95 0.14 5123682
מודלים אגח מדינה ומדורג 99.98 99.98 0.05 5123674
מודלים אגח מדינה ישראלי ו /או עולמי 100.2 100.2 -0.17 5121157
מור מדדית מדינה ללא מניות 106.22 106.22 0.18 5117510
מור מדדית מדינה פלוס 105.47 105.47 0.14 5121090
מור מדינה + 15% 107.12 107.12 0.07 5122817
מור מדינה מנוהלת 107.04 107.04 0.03 5118641
מור מדינה מנוהלת + 10% 109.88 109.88 0.04 5119078
מור סולידית 102.44 102.44 0.09 5122718
מיטב ! מדינה מנוהלת 127.39 127.39 -0.02 5114780
מיטב דש תיק השקעות סולידי 112.08 112.08 0 5116405
מיטב חושן 148.93 148.93 0.02 5107651
מיטב חסכון עד שנתיים + 5% 174.95 174.95 0.01 5100052
מיטב מדדית 517.85 517.85 0.09 5108626
מיטב מדינה בניהול ממוקד 103.51 103.51 0.03 5121272
מיטב מדינה בניהול שמרני 125.11 125.11 0 5115142
מיטב מדינה ומדורגות 103.07 103.48 0.02 5123955
מיטב מדינה מנוהלת + 10% 106.66 106.66 0.04 5120308
מיטב מדינה פלוס 99.88 99.88 0.02 5121496
מיטב ממשלתית טהורה 103.32 103.32 0.08 5108931
מיטב עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט 123.15 123.15 0.04 5111307
מיטב צמודה 104.68 104.68 0.1 5122619
מיטב צמודה + 5% 322.68 322.68 0.13 5114830
סיגמא אגח מדינה 49.33 49.33 0.08 5101399
סיגמא אגח מדינה + 10% 104.45 104.45 0.04 5123237
סיגמא ממשלתי ללא מניות 93.25 93.25 0.03 5116041
פסגות 5/95 123.25 123.25 0.02 5113261
פסגות אגח ישראל פלוס 120.37 120.37 0 5109996
פסגות אגח מדינה + 10% 124.21 124.21 -0.02 5112081
פסגות אגח מדינה ללא מניות 197.05 197.05 0 5100748
פסגות אגח מדינה ממוקדת 106.86 106.86 -0.04 5118526
פסגות אגח מדינות סולידי 115.74 115.74 0.02 5112503
פסגות אגח ניהול מבוקר ללא מניות 126.77 126.77 -0.02 5112636
פסגות אלפא 20/90 1385.9 1385.9 -0.08 5110762
פסגות מדדית ללא מניות 184.57 184.57 0.12 5103098
פסגות מדינה ומדורג ללא מניות 134.82 134.82 -0.01 5111257
פסגות מדינה ומניות 108.92 108.92 -0.05 5112107
פסגות סולידית 92.29 92.29 0.02 5100839
פסגות ספיר אגח + 15% 104.97 107.07 -0.08 5119581
פסגות פלטינום אגח מדינה ללא מניות 114.1 114.1 0.03 5113089
פסגות פלטיניום מדדית 136.87 136.87 0.1 5109970
פסגות צמוד בינוני 103.88 103.88 0.16 5118211
פסגות צמודה + 10% 139.53 139.53 0.14 5103114
פסגות צמודות מדד ללא מניות 119.09 119.09 0.14 5109020
פסגות תיק צמוד מדד 125.07 125.07 0.16 5111208
קסם KTF מדד ממשלתי כללי ללא מניות 136.4 136.4 -0.01 5113428
קסם KTF ממשלתי צמוד 134.21 134.21 0.13 5113386
קסם KTF ממשלתי צמוד 5-10 שנים 114.49 114.49 0.17 5118054
קסםKTF ממשלתי צמוד 2-5 שנים 112.57 112.57 0.22 5113329
תכלית TTF צמודות מדד ממשלתיות 2-5 שנים 101.78 101.78 0.22 5117379
תכלית TTF צמודות מדד ממשלתיות 5-10 שנים 104.74 104.74 0.17 5119383
תמיר פישמן אגח מדינה 106.17 106.17 0.01 5118666
תמיר פישמן מדינה צמוד מדד 156.79 156.79 0.15 5104484
תמיר פישמן צמוד בינוני 106.32 106.32 0.09 5116306