ענף
ענף % שינוי יומי % שינוי שנתי
ענף
+ אג"ח בארץ כללי 0.06 3.42 109|000|000
^ כללי בארץ - ללא מניות 0.03 2.62 109|133|000
^ עד 10% מניות 0.06 3.09 109|134|000
^ עד 20% מניות 0.09 3.89 109|135|000
^ עד 30% מניות 0.09 3.92 109|136|000
^ מעל 30% מניות -0.03 5.15 109|137|000
+ אג"ח בארץ - חברות והמרה 0.04 3.4 104|000|000
^ אג בארץ חברות והמרה סיכון גבוה 0.06 5.16 104|105|000
^ אג"ח תל בונד צמוד מדד 0.02 3.54 104|106|000
^ אג"ח תל בונד שקלי 0.06 5.15 104|107|000
^ אג"ח בארץ חברות והמרה אחר 0.04 2.87 104|108|000
^ אג"ח בארץ תל בונד אחד 0.03 3.99 104|123|000
+ אג"ח בארץ - מדינה 0.03 1.24 009|000|000
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 0-2 0 0.74 009|031|074
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 2-4 0.01 0.13 009|031|075
^ אג"ח מדינה צמודי מדד +4 0.02 1.26 009|031|076
^ אג"ח מדינה צמודי מדד אחר 0.02 0.27 009|031|077
^ אג"ח מדינה כללי ללא מניות 0.03 1.18 009|144|000
^ אג"ח מדינה כללי עד 10% מניות 0.04 1.53 009|145|000
^ אג"ח מדינה כללי חשיפה מרבית מעל 10% מניות 0.03 2.12 009|146|000
+ אג"ח בארץ- שקליות 0.03 1.75 008|000|000
^ שקליות לטווח קצר 0-1 0 0.16 008|029|087
^ שקליות לטווח בינוני 1-2 0.02 0.85 008|029|091
^ שקליות לטווח ארוך +2 0.04 2.53 008|029|092
^ שקליות בלבד אחר 0.03 2.07 008|029|093
^ אג"ח שקליות כללי ללא מניות 0.03 1.69 008|141|000
^ אג"ח שקליות כללי עד 10% 0.02 1.46 008|142|000
^ אג"ח בארץ מרבית מעל 10% מניות 0.04 2.66 008|143|000
+ מניות בארץ 0.26 8.83 002|000|000
^ ת"א 35 0.89 -2.95 002|017|046
^ ת"א 125 0.75 3.98 002|017|047
^ ת"א 90 0.58 13.69 002|017|048
^ יתר -0.39 7.06 002|017|049
^ מדד מניות בארץ אחר 0.67 10.63 002|017|084
^ מניות נדל"ן בארץ 0.69 15.09 002|018|050
^ מניות ענפים אחרים בארץ 0.08 10.57 002|018|052
^ מניות אנרגיה וקומודיטיס 0.68 0.84 002|018|103
^ מניות כללי בארץ 0.12 10.78 002|019|000
+ קרן כספית -0.01 -0.22 007|000|000
^ כספית שקלית 0 0.09 007|026|000
^ כספית דולר -0.13 -3.71 007|027|070
^ כספית - נקובת מט"ח -0.12 -3.35 007|027|132
+ מניות בחו"ל -0.27 9.82 003|000|000
^ מניות שווקים מתעוררים 0.6 9.62 003|021|060
^ מניות חו"ל גאוגרפי אחר -0.03 003|021|061
^ מניות אסיה 1.01 23.87 003|021|100
^ מניות סין 1.61 17.48 003|021|101
^ ארה"ב חשופת מט"ח -0.23 8.6 003|021|124
^ ארה"ב מוגנת מט"ח -0.06 12.96 003|021|125
^ ארה"ב נקובת מט"ח -0.22 6.85 003|021|126
^ אירופה חשופת מט"ח -0.54 10.2 003|021|127
^ אירופה מוגנת מט"ח -1.11 13.06 003|021|128
^ מניות בחו"ל אנרגיה וקומודיטיס 0.21 -14.95 003|022|064
^ מניות ענפים אחרים בחו"ל -0.01 6.84 003|022|090
^ כללי בחו"ל - חשופת מט"ח -0.28 6.44 003|023|129
^ כללי בחו"ל - מוגנת מט"ח -0.41 11.08 003|023|130
^ כללי בחו"ל - נקובת מט"ח -0.21 7.61 003|023|131
+ אג"ח בחו"ל -0.07 -1.29 011|000|000
^ אג"ח דולר בחו"ל -0.13 -2.75 011|040|000
^ אג"ח אירו בחו"ל 0.43 -0.17 011|041|000
^ אג"ח חשופת מט"ח -0.11 -2.19 011|138|000
^ אג"ח מוגנת מט"ח -0.01 0.63 011|139|000
^ אג"ח נקובת מט"ח -0.12 -2.61 011|140|000
גמישות 0.2 7.75 001|000|000
+ ממונפות ואסטרטגיות 0.17 8.32 006|000|000
^ ממונפות בסיכון גבוה 0.24 9.92 006|025|000
^ ממונפות אחר 0 3.83 006|096|000
+ אגד קרנות -0.04 -0.32 121|000|000
^ אגד ישראלי אג"ח 0.07 1.84 121|110|112
^ אגד חוץ מניות -1.05 9.23 121|114|115
^ אגד חוץ אג"ח -0.08 -1.87 121|114|116
^ אגד חוץ כללי -0.25 121|114|117
חו"ל כללי 0.12 -0.9 102|000|000
+ אג"ח בארץ - מט"ח 0.08 -5.55 118|000|000
^ אג"ח בארץ מט"ח דולר מקומי 0.08 -5.55 118|119|000
+ לתושבי חוץ בלבד -0.06 9.87 013|000|000
^ תושבי חוץ מניות -0.06 9.87 013|043|000
קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
ילין לפידות צמוד קצר 100.94 100.94 0 5118377
מגדל אינפלציה 117.85 117.85 0.01 5112842