ענף
ענף % שינוי יומי % שינוי שנתי
ענף
+ אג"ח בארץ כללי -0.01 4.82 109|000|000
^ כללי בארץ - ללא מניות -0.01 4.13 109|133|000
^ עד 10% מניות -0.02 4.33 109|134|000
^ עד 20% מניות -0.02 5.27 109|135|000
^ עד 30% מניות 0 5.86 109|136|000
^ מעל 30% מניות -0.01 5.81 109|137|000
+ אג"ח בארץ - חברות והמרה -0.01 4.71 104|000|000
^ אג בארץ חברות והמרה סיכון גבוה -0.01 5.06 104|105|000
^ אג"ח תל בונד צמוד מדד -0.09 5.18 104|106|000
^ אג"ח תל בונד שקלי 0.08 7.05 104|107|000
^ אג"ח בארץ חברות והמרה אחר -0.01 4.11 104|108|000
^ אג"ח בארץ תל בונד אחד -0.02 5.66 104|123|000
+ אג"ח בארץ - מדינה -0.04 2.86 009|000|000
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 0-2 -0.03 1.59 009|031|074
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 2-4 -0.07 1.4 009|031|075
^ אג"ח מדינה צמודי מדד +4 -0.18 3.37 009|031|076
^ אג"ח מדינה צמודי מדד אחר -0.1 1.8 009|031|077
^ אג"ח מדינה כללי ללא מניות -0.03 2.89 009|144|000
^ אג"ח מדינה כללי עד 10% מניות -0.02 3.06 009|145|000
^ אג"ח מדינה כללי חשיפה מרבית מעל 10% מניות -0.02 3.72 009|146|000
+ אג"ח בארץ- שקליות 0.02 2.89 008|000|000
^ שקליות לטווח קצר 0-1 0 0.22 008|029|087
^ שקליות לטווח בינוני 1-2 0.01 1.24 008|029|091
^ שקליות לטווח ארוך +2 0.05 5.05 008|029|092
^ שקליות בלבד אחר 0.03 3.34 008|029|093
^ אג"ח שקליות כללי ללא מניות 0.02 2.91 008|141|000
^ אג"ח שקליות כללי עד 10% -0.01 2.08 008|142|000
^ אג"ח בארץ מרבית מעל 10% מניות -0.02 3.03 008|143|000
+ מניות בארץ -0.23 9.75 002|000|000
^ ת"א 35 -0.26 1.2 002|017|046
^ ת"א 125 -0.34 6.98 002|017|047
^ ת"א 90 -0.44 17.06 002|017|048
^ יתר -0.37 2.24 002|017|049
^ מדד מניות בארץ אחר -0.51 10.17 002|017|084
^ מניות נדל"ן בארץ 0.35 15.66 002|018|050
^ מניות ענפים אחרים בארץ -0.55 8.23 002|018|052
^ מניות אנרגיה וקומודיטיס -0.13 -11.72 002|018|103
^ מניות כללי בארץ -0.19 11.33 002|019|000
+ קרן כספית 0.07 -0.75 007|000|000
^ כספית שקלית 0 0.08 007|026|000
^ כספית דולר 0.57 -6.89 007|027|070
^ כספית - נקובת מט"ח 0.57 -6.56 007|027|132
+ מניות בחו"ל 0.41 15.37 003|000|000
^ מניות שווקים מתעוררים 0.11 19.06 003|021|060
^ מניות חו"ל גאוגרפי אחר 1.36 003|021|061
^ מניות אסיה -0.17 22.26 003|021|100
^ מניות סין 1.6 20.82 003|021|101
^ ארה"ב חשופת מט"ח 0.64 11.83 003|021|124
^ ארה"ב מוגנת מט"ח 0.09 20.69 003|021|125
^ ארה"ב נקובת מט"ח 0.65 10.81 003|021|126
^ אירופה חשופת מט"ח 0.82 20.62 003|021|127
^ אירופה מוגנת מט"ח 0.54 15.77 003|021|128
^ מניות בחו"ל אנרגיה וקומודיטיס 0.14 -3.84 003|022|064
^ מניות ענפים אחרים בחו"ל 0.24 14.97 003|022|090
^ כללי בחו"ל - חשופת מט"ח 0.53 11.96 003|023|129
^ כללי בחו"ל - מוגנת מט"ח 0.26 13.92 003|023|130
^ כללי בחו"ל - נקובת מט"ח 0.69 11.73 003|023|131
+ אג"ח בחו"ל 0.3 -0.67 011|000|000
^ אג"ח דולר בחו"ל 0.52 -3.93 011|040|000
^ אג"ח אירו בחו"ל 0.41 6.35 011|041|000
^ אג"ח חשופת מט"ח 0.54 -3.16 011|138|000
^ אג"ח מוגנת מט"ח -0.01 3.12 011|139|000
^ אג"ח נקובת מט"ח 0.52 -3.51 011|140|000
גמישות -0.04 8.4 001|000|000
+ ממונפות ואסטרטגיות 0.01 17.22 006|000|000
^ ממונפות בסיכון גבוה 0.01 20.91 006|025|000
^ ממונפות אחר -0.01 5.61 006|096|000
+ אגד קרנות 0.34 -1.08 121|000|000
^ אגד ישראלי אג"ח 0.02 3.32 121|110|112
^ אגד חוץ אג"ח 0.55 -3.49 121|114|116
^ אגד חוץ כללי -0.07 121|114|117
חו"ל כללי 0.28 -1 102|000|000
+ אג"ח בארץ - מט"ח -0.12 -8.7 118|000|000
^ אג"ח בארץ מט"ח דולר מקומי -0.12 -8.7 118|119|000
+ לתושבי חוץ בלבד 0.72 12.16 013|000|000
^ תושבי חוץ מניות 0.72 12.16 013|043|000
קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
ילין לפידות צמוד קצר 101.9 101.9 -0.02 5118377
מגדל אינפלציה 118.54 118.54 -0.06 5112842