ענף
ענף % שינוי יומי % שינוי שנתי
ענף
+ אג"ח בארץ כללי 0.05 4.57 109|000|000
^ כללי בארץ - ללא מניות 0.09 3.6 109|133|000
^ עד 10% מניות 0.06 4.11 109|134|000
^ עד 20% מניות 0.05 5.19 109|135|000
^ עד 30% מניות 0.02 5.44 109|136|000
^ מעל 30% מניות -0.05 5.95 109|137|000
+ אג"ח בארץ - חברות והמרה 0.11 4.54 104|000|000
^ אג בארץ חברות והמרה סיכון גבוה 0.06 5.63 104|105|000
^ אג"ח תל בונד צמוד מדד 0.22 4.98 104|106|000
^ אג"ח תל בונד שקלי 0.06 6.78 104|107|000
^ אג"ח בארץ חברות והמרה אחר 0.1 3.9 104|108|000
^ אג"ח בארץ תל בונד אחד 0.16 5.47 104|123|000
+ אג"ח בארץ - מדינה 0.06 2.01 009|000|000
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 0-2 0.17 1.47 009|031|074
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 2-4 0.15 0.78 009|031|075
^ אג"ח מדינה צמודי מדד +4 0.04 1.7 009|031|076
^ אג"ח מדינה צמודי מדד אחר 0.12 0.92 009|031|077
^ אג"ח מדינה כללי ללא מניות 0.05 1.84 009|144|000
^ אג"ח מדינה כללי עד 10% מניות 0.04 2.41 009|145|000
^ אג"ח מדינה כללי חשיפה מרבית מעל 10% מניות 0.05 3.18 009|146|000
+ אג"ח בארץ- שקליות 0 2.25 008|000|000
^ שקליות לטווח קצר 0-1 -0.01 0.18 008|029|087
^ שקליות לטווח בינוני 1-2 0.01 1.1 008|029|091
^ שקליות לטווח ארוך +2 -0.01 3.27 008|029|092
^ שקליות בלבד אחר 0 2.59 008|029|093
^ אג"ח שקליות כללי ללא מניות 0.02 2.19 008|141|000
^ אג"ח שקליות כללי עד 10% 0 1.93 008|142|000
^ אג"ח בארץ מרבית מעל 10% מניות 0.01 3.3 008|143|000
+ מניות בארץ -0.24 12.87 002|000|000
^ ת"א 35 -0.35 3.7 002|017|046
^ ת"א 125 -0.38 10.34 002|017|047
^ ת"א 90 -0.47 22.25 002|017|048
^ יתר -0.16 8.84 002|017|049
^ מדד מניות בארץ אחר -0.21 14.34 002|017|084
^ מניות נדל"ן בארץ -0.21 18.53 002|018|050
^ מניות ענפים אחרים בארץ -0.18 17.9 002|018|052
^ מניות אנרגיה וקומודיטיס -1.14 -4.27 002|018|103
^ מניות כללי בארץ -0.18 13.86 002|019|000
+ קרן כספית -0.07 -0.52 007|000|000
^ כספית שקלית 0 0.09 007|026|000
^ כספית דולר -0.72 -6.81 007|027|070
^ כספית - נקובת מט"ח -0.72 -6.47 007|027|132
+ מניות בחו"ל 0.1 14.12 003|000|000
^ מניות שווקים מתעוררים 0.62 10.9 003|021|060
^ מניות חו"ל גאוגרפי אחר 0.56 003|021|061
^ מניות אסיה -0.05 22.08 003|021|100
^ מניות סין 0.25 14.8 003|021|101
^ ארה"ב חשופת מט"ח -0.04 11.52 003|021|124
^ ארה"ב מוגנת מט"ח 0.33 19.62 003|021|125
^ ארה"ב נקובת מט"ח -0.01 9.75 003|021|126
^ אירופה חשופת מט"ח 0.21 14.62 003|021|127
^ אירופה מוגנת מט"ח -0.07 19.14 003|021|128
^ מניות בחו"ל אנרגיה וקומודיטיס 0.7 -6.34 003|022|064
^ מניות ענפים אחרים בחו"ל 0.11 12.82 003|022|090
^ כללי בחו"ל - חשופת מט"ח -0.02 9.25 003|023|129
^ כללי בחו"ל - מוגנת מט"ח 0.1 15.72 003|023|130
^ כללי בחו"ל - נקובת מט"ח 0.18 9.55 003|023|131
+ אג"ח בחו"ל -0.42 -2.31 011|000|000
^ אג"ח דולר בחו"ל -0.73 -5.37 011|040|000
^ אג"ח אירו בחו"ל 0.22 -1.32 011|041|000
^ אג"ח חשופת מט"ח -0.64 -4.5 011|138|000
^ אג"ח מוגנת מט"ח -0.06 1.44 011|139|000
^ אג"ח נקובת מט"ח -0.65 -4.94 011|140|000
גמישות -0.09 9.37 001|000|000
+ ממונפות ואסטרטגיות 0.14 12.1 006|000|000
^ ממונפות בסיכון גבוה 0.17 14.67 006|025|000
^ ממונפות אחר 0.04 4.79 006|096|000
+ אגד קרנות -0.09 -1.94 121|000|000
^ אגד ישראלי אג"ח 0.02 2.53 121|110|112
^ אגד חוץ אג"ח -0.18 -4.94 121|114|116
^ אגד חוץ כללי 0.09 121|114|117
חו"ל כללי -0.37 -2.07 102|000|000
+ אג"ח בארץ - מט"ח -0.24 -9.77 118|000|000
^ אג"ח בארץ מט"ח דולר מקומי -0.24 -9.77 118|119|000
+ לתושבי חוץ בלבד 0.06 12.2 013|000|000
^ תושבי חוץ מניות 0.06 12.2 013|043|000
קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
ילין לפידות צמוד קצר 101.41 101.41 0.17 5118377
מגדל אינפלציה 117.92 117.92 0.19 5112842