ענף
ענף % שינוי יומי % שינוי שנתי
ענף
+ אג"ח בארץ כללי -0.07 4.08 109|000|000
^ כללי בארץ - ללא מניות -0.08 3.19 109|133|000
^ עד 10% מניות -0.08 3.67 109|134|000
^ עד 20% מניות -0.08 4.57 109|135|000
^ עד 30% מניות -0.03 4.9 109|136|000
^ מעל 30% מניות 0.03 5.99 109|137|000
+ אג"ח בארץ - חברות והמרה -0.08 4.12 104|000|000
^ אג בארץ חברות והמרה סיכון גבוה -0.08 5.49 104|105|000
^ אג"ח תל בונד צמוד מדד -0.13 4.45 104|106|000
^ אג"ח תל בונד שקלי -0.09 6.16 104|107|000
^ אג"ח בארץ חברות והמרה אחר -0.06 3.52 104|108|000
^ אג"ח בארץ תל בונד אחד -0.1 4.96 104|123|000
+ אג"ח בארץ - מדינה -0.08 1.53 009|000|000
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 0-2 -0.07 1.08 009|031|074
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 2-4 -0.08 0.46 009|031|075
^ אג"ח מדינה צמודי מדד +4 -0.12 1.25 009|031|076
^ אג"ח מדינה צמודי מדד אחר -0.1 0.55 009|031|077
^ אג"ח מדינה כללי ללא מניות -0.09 1.42 009|144|000
^ אג"ח מדינה כללי עד 10% מניות -0.08 1.89 009|145|000
^ אג"ח מדינה כללי חשיפה מרבית מעל 10% מניות -0.06 2.51 009|146|000
+ אג"ח בארץ- שקליות -0.06 1.94 008|000|000
^ שקליות לטווח קצר 0-1 -0.01 0.17 008|029|087
^ שקליות לטווח בינוני 1-2 -0.02 0.94 008|029|091
^ שקליות לטווח ארוך +2 -0.1 2.67 008|029|092
^ שקליות בלבד אחר -0.06 2.31 008|029|093
^ אג"ח שקליות כללי ללא מניות -0.06 1.88 008|141|000
^ אג"ח שקליות כללי עד 10% -0.04 1.64 008|142|000
^ אג"ח בארץ מרבית מעל 10% מניות -0.07 2.86 008|143|000
+ מניות בארץ -0.03 11.25 002|000|000
^ ת"א 35 -0.27 -1.17 002|017|046
^ ת"א 125 -0.27 6.72 002|017|047
^ ת"א 90 -0.21 19.59 002|017|048
^ יתר 0.41 7.36 002|017|049
^ מדד מניות בארץ אחר -0.32 14.04 002|017|084
^ מניות נדל"ן בארץ -0.79 15.27 002|018|050
^ מניות ענפים אחרים בארץ 0.49 14.67 002|018|052
^ מניות אנרגיה וקומודיטיס -0.52 0.92 002|018|103
^ מניות כללי בארץ 0.05 13.25 002|019|000
+ קרן כספית -0.02 -0.48 007|000|000
^ כספית שקלית 0 0.08 007|026|000
^ כספית דולר -0.21 -6.48 007|027|070
^ כספית - נקובת מט"ח -0.19 -6.15 007|027|132
+ מניות בחו"ל 0.01 13.62 003|000|000
^ מניות שווקים מתעוררים -0.15 14.15 003|021|060
^ מניות חו"ל גאוגרפי אחר -0.16 003|021|061
^ מניות אסיה -0.61 23.85 003|021|100
^ מניות סין 0.01 15.25 003|021|101
^ ארה"ב חשופת מט"ח -0.1 11.07 003|021|124
^ ארה"ב מוגנת מט"ח 0.18 18.9 003|021|125
^ ארה"ב נקובת מט"ח -0.15 9.43 003|021|126
^ אירופה חשופת מט"ח 0.23 14.62 003|021|127
^ אירופה מוגנת מט"ח 0.1 18.01 003|021|128
^ מניות בחו"ל אנרגיה וקומודיטיס -0.14 -10.23 003|022|064
^ מניות ענפים אחרים בחו"ל -0.06 11.74 003|022|090
^ כללי בחו"ל - חשופת מט"ח -0.11 8.85 003|023|129
^ כללי בחו"ל - מוגנת מט"ח 0.07 15.57 003|023|130
^ כללי בחו"ל - נקובת מט"ח 0.14 10.02 003|023|131
+ אג"ח בחו"ל -0.13 -2.26 011|000|000
^ אג"ח דולר בחו"ל -0.2 -4.91 011|040|000
^ אג"ח אירו בחו"ל 0.2 0.68 011|041|000
^ אג"ח חשופת מט"ח -0.21 -4.05 011|138|000
^ אג"ח מוגנת מט"ח -0.01 1.21 011|139|000
^ אג"ח נקובת מט"ח -0.18 -4.63 011|140|000
גמישות -0.03 8.79 001|000|000
+ ממונפות ואסטרטגיות -0.17 11.11 006|000|000
^ ממונפות בסיכון גבוה -0.22 13.31 006|025|000
^ ממונפות אחר -0.04 4.67 006|096|000
+ אגד קרנות -0.12 -1.42 121|000|000
^ אגד ישראלי אג"ח -0.05 2.33 121|110|112
^ אגד חוץ אג"ח -0.18 -3.88 121|114|116
^ אגד חוץ כללי 0.02 121|114|117
חו"ל כללי -0.11 -1.51 102|000|000
+ אג"ח בארץ - מט"ח -0.59 -8.36 118|000|000
^ אג"ח בארץ מט"ח דולר מקומי -0.59 -8.36 118|119|000
+ לתושבי חוץ בלבד 0.02 11.91 013|000|000
^ תושבי חוץ מניות 0.02 11.91 013|043|000
קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF מדדיות ממשלתיות 113.3 113.3 -0.18 5117866
MTF מדדיות ממשלתיות 2-5 שנים סד -2 97.48 97.48 -0.07 5121686
MTF משולבת צמודים 104.59 104.59 -0.1 5117106
PTF מדדית 2-5 שנים ממשלתיות 127.17 127.17 -0.07 5111240
איביאי ! מדדית ללא מניות 137.74 137.74 -0.09 5111638
איביאי סל צמוד ממשלתי 2-5 שנים 111.4 111.4 -0.07 5113006
איילון מדדית ללא מניות 140.39 140.39 -0.08 5111448
אילים מדדית מנוהלת 930.21 930.21 -0.09 5126834
אלומות מדדית מדינה מנוהלת 239.92 239.92 -0.15 5100409
אלטשולר אגח מדינה צמודי מדד ללא מניות 157.36 157.36 -0.09 5108667
אנליסט 00 מדדית ללא מניות 114.21 114.21 -0.1 5116363
אפסילון אגח מדינה צמוד מדד 159.67 159.67 -0.12 5105978
אקסלנס מדדית ממשלתית ללא חברות 159.52 159.52 -0.1 5104062
אקסלנס צמודה ממשלתית טהורה 105.56 105.56 -0.1 5117189
אקסלנס שכבות צמודה 109.2 109.2 -0.09 5115563
הלמן אלדובי מדדית מנוהלת פלוס 107.14 107.14 -0.12 5106760
הראל מדדית מנוהלת 80.2 80.2 -0.1 5117098
הראל מחקה מדדי צמודים 115.36 115.36 -0.12 5116793
הראל מחקה מדדיות 2-5 שנים ממשלתיות 100.9 100.9 -0.07 5117247
הראל סל מדדיות ממשלתיות 2-5 שנים 113 113 -0.08 5111877
הראל פיא מדד מחלקת 70.03 70.03 -0.11 5110259
הראל פיא צמודים ללא מניות 106.89 106.89 -0.1 5115068
הראל צמודה 110.81 110.81 -0.1 5115076
הראל צמודים ממשלתיים 106.78 107.31 -0.11 5115985
הראל צמודים פלוס 1329.15 1329.15 -0.1 5111331
ילין לפידות מדדית ללא מניות 99.81 99.81 -0.09 5119516
מגדל אפיקים צמודה 363.82 363.83 -0.11 5126719
מגדל דיקלה אגח ממשלתי 4610.37 4610.47 -0.14 5131057
מגדל מדד 3890.06 3890.09 -0.12 5131172
מדדיות ממשלתיות 2-5 שנים MTF סד-1 112.74 112.74 -0.07 5112362
מור מדדית מדינה ללא מניות 105.38 105.38 -0.09 5117510
מור מדדית מדינה פלוס 104.66 104.66 -0.06 5121090
מיטב מדדית 514.77 514.77 -0.13 5108626
מיטב צמודה 103.98 103.98 -0.1 5122619
פסגות מדדית ללא מניות 183.72 183.72 -0.15 5103098
פסגות פלטיניום מדדית 135.68 135.68 -0.14 5109970
פסגות צמודה + 10% 138.46 138.46 -0.09 5103114
פסגות צמודות מדד ללא מניות 118.14 118.14 -0.11 5109020
פסגות תיק צמוד מדד 124.25 124.25 -0.13 5111208
קסם KTF ממשלתי צמוד 133.68 133.68 -0.18 5113386
קסםKTF ממשלתי צמוד 2-5 שנים 111.59 111.59 -0.07 5113329
תכלית TTF צמודות מדד ממשלתיות 2-5 שנים 100.9 100.9 -0.07 5117379
תמיר פישמן מדינה צמוד מדד 156.17 156.17 -0.12 5104484