ענף
ענף % שינוי יומי % שינוי שנתי
ענף
+ אג"ח בארץ כללי 0.13 3.23 109|000|000
^ כללי בארץ - ללא מניות 0.14 2.37 109|133|000
^ עד 10% מניות 0.14 2.91 109|134|000
^ עד 20% מניות 0.14 3.75 109|135|000
^ עד 30% מניות 0.13 3.71 109|136|000
^ מעל 30% מניות 0.07 4.97 109|137|000
+ אג"ח בארץ - חברות והמרה 0.1 3.15 104|000|000
^ אג בארץ חברות והמרה סיכון גבוה 0.11 5.03 104|105|000
^ אג"ח תל בונד צמוד מדד 0.08 3.22 104|106|000
^ אג"ח תל בונד שקלי 0.22 4.7 104|107|000
^ אג"ח בארץ חברות והמרה אחר 0.09 2.66 104|108|000
^ אג"ח בארץ תל בונד אחד 0.13 3.63 104|123|000
+ אג"ח בארץ - מדינה 0.09 1.06 009|000|000
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 0-2 -0.11 0.77 009|031|074
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 2-4 -0.04 0.06 009|031|075
^ אג"ח מדינה צמודי מדד +4 0.11 0.81 009|031|076
^ אג"ח מדינה צמודי מדד אחר 0.02 0.09 009|031|077
^ אג"ח מדינה כללי ללא מניות 0.13 0.94 009|144|000
^ אג"ח מדינה כללי עד 10% מניות 0.11 1.41 009|145|000
^ אג"ח מדינה כללי חשיפה מרבית מעל 10% מניות 0.06 2.06 009|146|000
+ אג"ח בארץ- שקליות 0.15 1.55 008|000|000
^ שקליות לטווח קצר 0-1 0.01 0.16 008|029|087
^ שקליות לטווח בינוני 1-2 0.06 0.75 008|029|091
^ שקליות לטווח ארוך +2 0.32 2.14 008|029|092
^ שקליות בלבד אחר 0.18 1.81 008|029|093
^ אג"ח שקליות כללי ללא מניות 0.15 1.46 008|141|000
^ אג"ח שקליות כללי עד 10% 0.09 1.38 008|142|000
^ אג"ח בארץ מרבית מעל 10% מניות 0.13 2.55 008|143|000
+ מניות בארץ 0.12 9 002|000|000
^ ת"א 35 0.72 -3.28 002|017|046
^ ת"א 125 0.3 4.26 002|017|047
^ ת"א 90 -0.13 14.37 002|017|048
^ יתר -0.36 8.51 002|017|049
^ מדד מניות בארץ אחר -0.07 10.95 002|017|084
^ מניות נדל"ן בארץ 0.16 14.07 002|018|050
^ מניות ענפים אחרים בארץ 0 10.14 002|018|052
^ מניות אנרגיה וקומודיטיס -0.3 0.87 002|018|103
^ מניות כללי בארץ 0.12 10.81 002|019|000
+ קרן כספית 0.02 -0.36 007|000|000
^ כספית שקלית 0 0.09 007|026|000
^ כספית דולר 0.16 -5.4 007|027|070
^ כספית - נקובת מט"ח 0.17 -5.08 007|027|132
+ מניות בחו"ל 0.06 9.66 003|000|000
^ מניות שווקים מתעוררים 0.35 7.3 003|021|060
^ מניות חו"ל גאוגרפי אחר 0.51 003|021|061
^ מניות אסיה -0.17 21.54 003|021|100
^ מניות סין 0.74 14.93 003|021|101
^ ארה"ב חשופת מט"ח 0.12 8.19 003|021|124
^ ארה"ב מוגנת מט"ח -0.1 14.33 003|021|125
^ ארה"ב נקובת מט"ח 0.1 6.3 003|021|126
^ אירופה חשופת מט"ח -0.02 9.4 003|021|127
^ אירופה מוגנת מט"ח 0.07 12.73 003|021|128
^ מניות בחו"ל אנרגיה וקומודיטיס -0.81 -17.34 003|022|064
^ מניות ענפים אחרים בחו"ל 0.1 5.89 003|022|090
^ כללי בחו"ל - חשופת מט"ח 0.11 5.3 003|023|129
^ כללי בחו"ל - מוגנת מט"ח 0.11 11.72 003|023|130
^ כללי בחו"ל - נקובת מט"ח 0.1 6.64 003|023|131
+ אג"ח בחו"ל -0.01 -2.46 011|000|000
^ אג"ח דולר בחו"ל 0.08 -4.47 011|040|000
^ אג"ח אירו בחו"ל -0.29 -0.49 011|041|000
^ אג"ח חשופת מט"ח 0.02 -3.91 011|138|000
^ אג"ח מוגנת מט"ח -0.11 0.31 011|139|000
^ אג"ח נקובת מט"ח 0.09 -4.26 011|140|000
גמישות 0.15 7.43 001|000|000
+ ממונפות ואסטרטגיות 0.38 8.59 006|000|000
^ ממונפות בסיכון גבוה 0.5 10.37 006|025|000
^ ממונפות אחר 0.08 3.59 006|096|000
+ אגד קרנות 0.05 -1.53 121|000|000
^ אגד ישראלי אג"ח 0.09 1.48 121|110|112
^ אגד חוץ מניות 0.09 8.57 121|114|115
^ אגד חוץ אג"ח 0.06 -3.65 121|114|116
^ אגד חוץ כללי -0.24 121|114|117
חו"ל כללי -0.08 -1.8 102|000|000
+ אג"ח בארץ - מט"ח 0.93 -5.83 118|000|000
^ אג"ח בארץ מט"ח דולר מקומי 0.93 -5.83 118|119|000
+ לתושבי חוץ בלבד 0.16 9.21 013|000|000
^ תושבי חוץ מניות 0.16 9.21 013|043|000
קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF מדדיות ממשלתיות 112.66 112.66 0.13 5117866
MTF מדדיות ממשלתיות 2-5 שנים סד -2 97.37 97.37 -0.09 5121686
MTF משולבת צמודים 104.32 104.32 -0.04 5117106
PTF מדדית 2-5 שנים ממשלתיות 127.02 127.02 -0.09 5111240
איביאי ! מדדית ללא מניות 137.43 137.43 0.04 5111638
איביאי סל צמוד ממשלתי 2-5 שנים 111.29 111.29 -0.09 5113006
איילון מדדית ללא מניות 139.7 139.7 0.03 5111448
אילים מדדית מנוהלת 928.57 928.57 -0.02 5126834
אלומות מדדית מדינה מנוהלת 238.42 238.42 0.19 5100409
אלטשולר אגח מדינה צמודי מדד ללא מניות 157.24 157.24 -0.03 5108667
אנליסט 00 מדדית ללא מניות 113.96 113.96 0.05 5116363
אפסילון אגח מדינה צמוד מדד 159.59 159.59 0.02 5105978
אקסלנס מדדית ממשלתית ללא חברות 159.64 159.64 -0.02 5104062
אקסלנס צמודה ממשלתית טהורה 105.47 105.47 0 5117189
אקסלנס שכבות צמודה 109.1 109.1 -0.01 5115563
ברק מדדית ללא מניות 101.11 101.11 0.21 5123856
הלמן אלדובי מדדית מנוהלת פלוס 106.78 106.78 0.08 5106760
הראל מדדית מנוהלת 80.08 80.08 0 5117098
הראל מחקה מדדי צמודים 114.99 114.99 0.07 5116793
הראל מחקה מדדיות 2-5 שנים ממשלתיות 100.78 100.78 -0.09 5117247
הראל סל מדדיות ממשלתיות 2-5 שנים 112.96 112.96 -0.1 5111877
הראל פיא מדד מחלקת 70.24 70.24 0 5110259
הראל פיא צמודים ללא מניות 106.58 106.58 0 5115068
הראל צמודה 110.39 110.39 0.12 5115076
הראל צמודים ממשלתיים 106.55 107.08 0.03 5115985
הראל צמודים פלוס 1319.28 1319.28 0.07 5111331
ילין לפידות מדדית ללא מניות 99.7 99.7 -0.01 5119516
מגדל אפיקים ! צמודה ללא מניות 122.9 122.9 -0.01 5104690
מגדל אפיקים צמודה 364.74 364.75 -0.07 5126719
מגדל דיקלה אגח ממשלתי 4613.64 4613.74 0.02 5131057
מגדל מדד 3888.12 3888.16 0.01 5131172
מדדיות ממשלתיות 2-5 שנים MTF 112.63 112.63 -0.09 5112362
מור מדדית מדינה ללא מניות 105.16 105.16 -0.03 5117510
מור מדדית מדינה פלוס 104.16 104.16 0.03 5121090
מיטב מדדית 513.75 513.75 0.07 5108626
מיטב צמודה 103.75 103.75 0.01 5122619
פסגות מדדית ללא מניות 183.34 183.34 0.11 5103098
פסגות פלטיניום מדדית 136 136 0.1 5109970
פסגות צמודה + 10% 138.16 138.16 0.08 5103114
פסגות צמודות מדד ללא מניות 117.76 117.76 0.02 5109020
פסגות תיק צמוד מדד 124.02 124.02 0.1 5111208
קסם KTF ממשלתי צמוד 132.92 132.92 0.12 5113386
קסםKTF ממשלתי צמוד 2-5 שנים 111.46 111.46 -0.09 5113329
תכלית TTF צמודות מדד ממשלתיות 2-5 שנים 100.79 100.79 -0.09 5117379
תמיר פישמן מדינה צמוד מדד 156.14 156.14 0.04 5104484