ענף
ענף % שינוי יומי % שינוי שנתי
ענף
+ אג"ח בארץ כללי 0.13 5.26 109|000|000
^ כללי בארץ - ללא מניות 0.15 4.34 109|133|000
^ עד 10% מניות 0.13 4.79 109|134|000
^ עד 20% מניות 0.13 5.76 109|135|000
^ עד 30% מניות 0.13 6.46 109|136|000
^ מעל 30% מניות 0.15 6.32 109|137|000
+ אג"ח בארץ - חברות והמרה 0.15 5.22 104|000|000
^ אג בארץ חברות והמרה סיכון גבוה 0.13 5.14 104|105|000
^ אג"ח תל בונד צמוד מדד 0.28 6.25 104|106|000
^ אג"ח תל בונד שקלי 0.06 7.66 104|107|000
^ אג"ח בארץ חברות והמרה אחר 0.13 4.5 104|108|000
^ אג"ח בארץ תל בונד אחד 0.2 6.41 104|123|000
+ אג"ח בארץ - מדינה 0.17 3.35 009|000|000
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 0-2 0.15 1.7 009|031|074
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 2-4 0.27 2.16 009|031|075
^ אג"ח מדינה צמודי מדד +4 0.4 4.58 009|031|076
^ אג"ח מדינה צמודי מדד אחר 0.32 2.64 009|031|077
^ אג"ח מדינה כללי ללא מניות 0.17 3.24 009|144|000
^ אג"ח מדינה כללי עד 10% מניות 0.12 3.48 009|145|000
^ אג"ח מדינה כללי חשיפה מרבית מעל 10% מניות 0.13 4.3 009|146|000
+ אג"ח בארץ- שקליות 0.03 3.02 008|000|000
^ שקליות לטווח קצר 0-1 0 0.22 008|029|087
^ שקליות לטווח בינוני 1-2 0.01 1.3 008|029|091
^ שקליות לטווח ארוך +2 0.05 5.27 008|029|092
^ שקליות בלבד אחר 0.03 3.4 008|029|093
^ אג"ח שקליות כללי ללא מניות 0.04 2.96 008|141|000
^ אג"ח שקליות כללי עד 10% 0.03 2.41 008|142|000
^ אג"ח בארץ מרבית מעל 10% מניות 0.03 3.55 008|143|000
+ מניות בארץ -0.06 13.32 002|000|000
^ ת"א 35 0.08 7.52 002|017|046
^ ת"א 125 -0.14 13.24 002|017|047
^ ת"א 90 -0.21 21.8 002|017|048
^ יתר 0.1 3.99 002|017|049
^ מדד מניות בארץ אחר -0.05 16.2 002|017|084
^ מניות נדל"ן בארץ -0.56 18.31 002|018|050
^ מניות ענפים אחרים בארץ -0.28 11.86 002|018|052
^ מניות אנרגיה וקומודיטיס -0.31 -4.43 002|018|103
^ מניות כללי בארץ -0.02 14.1 002|019|000
+ קרן כספית -0.02 -1.2 007|000|000
^ כספית שקלית 0 0.08 007|026|000
^ כספית דולר -0.17 -10.6 007|027|070
^ כספית - נקובת מט"ח -0.17 -10.28 007|027|132
+ מניות בחו"ל 0.51 16.03 003|000|000
^ מניות שווקים מתעוררים 0.49 21.02 003|021|060
^ מניות חו"ל גאוגרפי אחר 0.04 003|021|061
^ מניות אסיה 0.01 24.35 003|021|100
^ מניות סין 0.96 24.68 003|021|101
^ ארה"ב חשופת מט"ח 0.59 10.41 003|021|124
^ ארה"ב מוגנת מט"ח 0.72 24.74 003|021|125
^ ארה"ב נקובת מט"ח 0.64 9.42 003|021|126
^ אירופה חשופת מט"ח 1.36 20.24 003|021|127
^ אירופה מוגנת מט"ח 0.06 16.15 003|021|128
^ מניות בחו"ל אנרגיה וקומודיטיס 0.13 -3.75 003|022|064
^ מניות ענפים אחרים בחו"ל 0.51 13.27 003|022|090
^ כללי בחו"ל - חשופת מט"ח 0.24 10.83 003|023|129
^ כללי בחו"ל - מוגנת מט"ח 0.41 15.52 003|023|130
^ כללי בחו"ל - נקובת מט"ח 0.17 10.05 003|023|131
+ אג"ח בחו"ל -0.03 -3.29 011|000|000
^ אג"ח דולר בחו"ל -0.09 -8.3 011|040|000
^ אג"ח אירו בחו"ל 1.51 5.61 011|041|000
^ אג"ח חשופת מט"ח -0.1 -7.35 011|138|000
^ אג"ח מוגנת מט"ח 0.04 2.65 011|139|000
^ אג"ח נקובת מט"ח -0.11 -7.48 011|140|000
גמישות 0.15 9.93 001|000|000
+ ממונפות ואסטרטגיות 0.95 20.16 006|000|000
^ ממונפות בסיכון גבוה 1.24 25.27 006|025|000
^ ממונפות אחר 0.1 4.63 006|096|000
+ אגד קרנות -0.06 -4.39 121|000|000
^ אגד ישראלי אג"ח 0.14 3.11 121|110|112
^ אגד חוץ אג"ח -0.12 -7.98 121|114|116
^ אגד חוץ כללי -0.13 4.5 121|114|117
חו"ל כללי -0.06 -2.42 102|000|000
+ אג"ח בארץ - מט"ח 1.03 -12.31 118|000|000
^ אג"ח בארץ מט"ח דולר מקומי 1.03 -12.31 118|119|000
+ לתושבי חוץ בלבד 0.4 12.74 013|000|000
^ תושבי חוץ מניות 0.4 12.74 013|043|000
קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
FOREST אגם ! 155.07 155.07 0.12 5106562
MTF אגח ממשלתי 125.13 125.13 0.22 5116181
MTF אגח ממשלתי מאוזנת 103.53 103.53 0.2 5122841
MTF אינדקס השקעה לרשויות מקומיות 101.65 101.65 0.17 5124870
MTF תיק אגח ללא מניות 104.46 104.46 0.16 5121413
PTF אגח ממשלתי 140.14 140.14 0.22 5112271
PTF ממשלתי מחמ סינתטי 2-5 שנים 103.84 103.84 0.15 5120084
PTF תיק אגח ישראל 107.31 107.31 0.2 5119904
אדמונד דה רוטשילד אגח מדינה ללא מניות 143.09 143.09 0.19 5106125
איביאי מדינה פלוס A ומעלה 106.99 106.99 0.2 5120647
איביאי נטע מדינה ללא מניות 1277.01 1277.01 0.19 5126453
איביאי סל ממשלתי מאוזן 117.05 117.05 0.21 5117627
איילון אגח מדינה ללא חברות 119.7 119.7 0.14 5115084
איילון מדינה פרימיום 126.31 126.31 0.18 5114624
אילים מדינה מנוהלת 122.37 122.37 0.09 5109335
אלומות חסכון מדינה ללא מניות 164.18 164.18 0.16 5100318
אלומות מודל כמותי אגח ממשלתי 100.48 100.48 0.23 5125554
אלטשולר אגח ממשלתי ללא מניות 118.86 118.86 0.13 5116983
אלטשולר שחם Smart beta ממשלתי 103.5 103.5 0.12 5122122
אנליסט אגח מדינה עד 5 שנים ללא מניות 106.64 106.64 0.16 5119607
אפסילון אגח מדינה ללא מניות 103.38 103.38 0.16 5123476
אפסילון תיק סולידי 126.01 126.01 0.09 5112735
הראל ! מסלול אגח 126.81 126.81 0.32 5111836
הראל אגח מדינה - מדורגות 102.25 102.25 0.08 5124698
הראל אגח ממשלתיות 102.57 103.08 0.23 5122932
הראל מדינה 120.4 120.4 0.14 5111885
הראל מחקה מדדי מדינה 141.38 141.38 0.21 5113121
הראל מחקה ממשלתי מחמ סינתטי 2-5 שנים 103.73 103.73 0.16 5121819
הראל ממשלתי ללא מניות 126.51 126.51 0.17 5111802
הראל פיא אגח מדינה ללא מניות 160.07 160.07 0.14 5104377
הראל תיק אגח מדינה 102.11 102.11 0.05 5119433
הראל תיק סולידי ללא מניות 118.59 118.59 0.12 5115894
ילין לפידות מדינה ללא מניות 107.34 107.34 0.15 5118369
ילין לפידות תיק אגח ללא מניות 101.35 101.35 0.25 5125455
מגדל ! סולידית ללא מניות 191 191 0.18 5103239
מגדל אגח מדינה ללא חברות 110.67 110.67 0.24 5116140
מגדל ‎אגח מדינה ללא מניות 2465 2465 0.27 5131131
מגדל אגח מדינה פלוס 114.29 114.29 0.16 5131479
מגדל מדינה בניהול שמרני 116.14 116.14 0.15 5115324
מודלים אגח מדינה 99.86 99.86 0.19 5123674
מודלים אגח מדינה ישראלי ו /או עולמי 99.77 99.77 -0.1 5121157
מור מדינה מנוהלת 107.54 107.54 0.16 5118641
מור סולידית 102.76 102.76 0.17 5122718
מיטב ! מדינה מנוהלת 127.51 127.51 0.15 5114780
מיטב אגח ישראל 103.42 103.42 0.14 5123955
מיטב דש תיק השקעות סולידי 112.59 112.59 0.16 5116405
מיטב מדינה בניהול ממוקד 103.89 103.89 0.13 5121272
מיטב מדינה בניהול שמרני 125.79 125.79 0.16 5115142
מיטב ממשלתית טהורה 103.44 103.44 0.16 5108931
סיגמא אגח מדינה 49.48 49.48 0.12 5101399
סיגמא ממשלתי ללא מניות 93.66 93.66 0.17 5116041
פסגות אגח מדינה ללא מניות 197.95 197.95 0.19 5100748
פסגות אגח מדינה ממוקדת 107.56 107.56 0.13 5118526
פסגות אגח ניהול מבוקר ללא מניות 127.6 127.6 0.16 5112636
פסגות מדינה ומדורג ללא מניות 135.75 135.75 0.15 5111257
פסגות פלטינום אגח מדינה ללא מניות 114.35 114.35 0.15 5113089
קסם KTF מדד ממשלתי כללי ללא מניות 137.6 137.6 0.21 5113428
קסם אקסלנס אגח כללי 143.27 144.7 0.13 5110309
קסם אקסלנס אגח מדינה 132.07 132.07 0.02 5103361
קסם אקסלנס מדינה פרימיום 179.66 179.66 0.12 5101787
קסם אקסלנס ממשלתי טהור 109.28 109.28 0.14 5117916
קסם אקסלנס ממשלתית ללא מניות 117.67 117.67 0.12 5115753
קסם אקסלנס פלטינום 126.66 126.66 0.13 5113469
תכלית TTF אגח ממשלתי 115.3 115.3 0.22 5118393
תמיר פישמן אגח מדינה 106.84 106.84 0.15 5118666