ענף
ענף % שינוי יומי % שינוי שנתי
ענף
+ אג"ח בארץ כללי -0.05 4.56 109|000|000
^ כללי בארץ - ללא מניות -0.04 3.58 109|133|000
^ עד 10% מניות -0.07 4.05 109|134|000
^ עד 20% מניות -0.08 5.16 109|135|000
^ עד 30% מניות -0.01 5.53 109|136|000
^ מעל 30% מניות 0.09 6.39 109|137|000
+ אג"ח בארץ - חברות והמרה -0.05 4.57 104|000|000
^ אג בארץ חברות והמרה סיכון גבוה 0.03 5.82 104|105|000
^ אג"ח תל בונד צמוד מדד -0.12 4.91 104|106|000
^ אג"ח תל בונד שקלי -0.04 6.81 104|107|000
^ אג"ח בארץ חברות והמרה אחר -0.04 3.94 104|108|000
^ אג"ח בארץ תל בונד אחד -0.09 5.44 104|123|000
+ אג"ח בארץ - מדינה -0.01 1.93 009|000|000
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 0-2 0.01 1.46 009|031|074
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 2-4 0 0.77 009|031|075
^ אג"ח מדינה צמודי מדד +4 -0.05 1.5 009|031|076
^ אג"ח מדינה צמודי מדד אחר -0.02 0.87 009|031|077
^ אג"ח מדינה כללי ללא מניות 0.02 1.77 009|144|000
^ אג"ח מדינה כללי עד 10% מניות -0.02 2.32 009|145|000
^ אג"ח מדינה כללי חשיפה מרבית מעל 10% מניות -0.06 3.1 009|146|000
+ אג"ח בארץ- שקליות 0.01 2.2 008|000|000
^ שקליות לטווח קצר 0-1 0 0.19 008|029|087
^ שקליות לטווח בינוני 1-2 0 1.08 008|029|091
^ שקליות לטווח ארוך +2 0.08 3.1 008|029|092
^ שקליות בלבד אחר 0.03 2.52 008|029|093
^ אג"ח שקליות כללי ללא מניות 0.01 2.19 008|141|000
^ אג"ח שקליות כללי עד 10% -0.03 1.91 008|142|000
^ אג"ח בארץ מרבית מעל 10% מניות -0.1 3.07 008|143|000
+ מניות בארץ -0.4 12.66 002|000|000
^ ת"א 35 -0.89 1.98 002|017|046
^ ת"א 125 -0.86 9.37 002|017|047
^ ת"א 90 -0.91 22.12 002|017|048
^ יתר -0.63 7.46 002|017|049
^ מדד מניות בארץ אחר -0.8 13.25 002|017|084
^ מניות נדל"ן בארץ -0.34 17.97 002|018|050
^ מניות ענפים אחרים בארץ -0.9 16.23 002|018|052
^ מניות אנרגיה וקומודיטיס -2.26 -6.7 002|018|103
^ מניות כללי בארץ -0.14 14.23 002|019|000
+ קרן כספית 0.01 -0.58 007|000|000
^ כספית שקלית 0 0.09 007|026|000
^ כספית דולר 0.14 -7.51 007|027|070
^ כספית - נקובת מט"ח 0.14 -7.18 007|027|132
+ מניות בחו"ל 0.16 15.42 003|000|000
^ מניות שווקים מתעוררים -0.03 11.73 003|021|060
^ מניות חו"ל גאוגרפי אחר 0.01 003|021|061
^ מניות אסיה -0.15 21.87 003|021|100
^ מניות סין -0.98 16.8 003|021|101
^ ארה"ב חשופת מט"ח 0.26 12.64 003|021|124
^ ארה"ב מוגנת מט"ח 0.18 21.6 003|021|125
^ ארה"ב נקובת מט"ח 0.28 10.81 003|021|126
^ אירופה חשופת מט"ח 0.24 16.15 003|021|127
^ אירופה מוגנת מט"ח 0.2 19.78 003|021|128
^ מניות בחו"ל אנרגיה וקומודיטיס -0.48 -9.15 003|022|064
^ מניות ענפים אחרים בחו"ל -0.09 15.43 003|022|090
^ כללי בחו"ל - חשופת מט"ח 0.19 10.28 003|023|129
^ כללי בחו"ל - מוגנת מט"ח -0.01 17.06 003|023|130
^ כללי בחו"ל - נקובת מט"ח 0.23 11.38 003|023|131
+ אג"ח בחו"ל 0.08 -2.79 011|000|000
^ אג"ח דולר בחו"ל 0.07 -6.21 011|040|000
^ אג"ח אירו בחו"ל -0.03 -0.35 011|041|000
^ אג"ח חשופת מט"ח 0.05 -5.25 011|138|000
^ אג"ח מוגנת מט"ח 0.09 1.39 011|139|000
^ אג"ח נקובת מט"ח 0.09 -5.64 011|140|000
גמישות -0.07 9.47 001|000|000
+ ממונפות ואסטרטגיות -0.27 13.15 006|000|000
^ ממונפות בסיכון גבוה -0.35 15.87 006|025|000
^ ממונפות אחר -0.04 5.4 006|096|000
+ אגד קרנות 0.06 -2.16 121|000|000
^ אגד ישראלי אג"ח 0.03 2.61 121|110|112
^ אגד חוץ אג"ח 0.08 -5.37 121|114|116
^ אגד חוץ כללי 0.09 121|114|117
חו"ל כללי -0.07 -2.3 102|000|000
+ אג"ח בארץ - מט"ח -0.68 -10.5 118|000|000
^ אג"ח בארץ מט"ח דולר מקומי -0.68 -10.5 118|119|000
+ לתושבי חוץ בלבד 0.06 13.08 013|000|000
^ תושבי חוץ מניות 0.06 13.08 013|043|000
קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF אגח מדינה+10% 105.2 105.2 0 5119623
MTF סולידית 5/95 98.32 98.32 0.02 5119789
אדמונד דה רוטשילד מדינה + 10% 143.47 143.47 -0.01 5104955
אושן אגח ממשלתי + 10% מניות 105.19 105.19 -0.08 5120043
איביאי מדינה + 10% 127.81 127.81 0.02 5114632
איביאי סל ממשלתי מאוזן + 10% מגודרת מטח 105.6 105.6 0.02 5119714
איילון ATF 7/93 160.03 160.03 -0.07 5103155
איילון אגח מדינה ועולמי + 10% חול 140.56 140.56 0.07 5106778
איילון מדינה פרימיום פלוס 134.34 134.34 -0.1 5103809
אילים חסכון מדינה עד שנתיים + 5% 197.98 197.98 -0.03 5126651
אילים תיק אגח + 10% 174.11 174.11 0 5105382
אלומות אגח פלוס 104.85 104.85 -0.02 5123195
אלומות חסכון מדינה + 10% 173.34 173.34 0 5106240
אלטשולר שחם אגח מדינה +% 10 168.69 168.69 -0.06 5107800
אניגמה 5-95 102.94 102.94 -0.06 5121876
אנליסט אגח מדינה + 10% 984.02 984.02 -0.03 5120910
אפסילון אגח מדינה + 10% 111.75 111.75 0.01 5116553
אפסילון עוקבת תיק 1 בנק דיסקונט 125.09 125.09 -0.01 5108345
אקסלנס 5-95 102.88 102.88 -0.02 5114558
ברק אגח מדינה + 10% 102.3 102.3 -0.07 5123856
הראל 5/95 120.41 120.41 -0.01 5115977
הראל מדינה + 10% 120.67 120.67 0.01 5115910
הראל מחקה מדדי מדינה + 10% 104.51 104.51 -0.06 5119763
הראל ניהול שמרני + 10% 109.95 109.95 -0.04 5113105
הראל פיא נכסים סולידיים 123.52 123.52 -0.05 5111992
ילין לפידות 5/95 106.21 106.21 -0.03 5119060
ילין לפידות מדינה + 10% 124.06 124.06 -0.06 5115787
מגדל 5/95 141.93 141.93 0.02 5103957
מגדל אגח מדינה + 10% 116.4 116.41 -0.03 5113683
מודלים אגח מדינה + 10% 98.94 98.94 0.01 5123682
מור מדינה מנוהלת + 10% 109.49 109.49 0 5119078
מיטב חושן 148.6 148.6 -0.07 5107651
מיטב חסכון עד שנתיים + 5% 174.96 174.96 -0.03 5100052
מיטב מדינה מנוהלת + 10% 106.49 106.49 -0.04 5120308
מיטב מדינה פלוס 99.8 99.8 -0.04 5121496
מיטב סולידית + 5% עד 3שנים 117.28 117.29 -0.05 5114772
סיגמא אגח מדינה + 10% 104.17 104.17 -0.03 5123237
פסגות 5/95 122.96 122.96 -0.02 5113261
פסגות אגח ישראל פלוס 120.01 120.01 0.05 5109996
פסגות אגח מדינה + 10% 123.93 123.93 -0.05 5112081
פסגות סולידית 92.18 92.18 0.02 5100839