ענף
ענף % שינוי יומי % שינוי שנתי
ענף
+ אג"ח בארץ כללי 0 4.92 109|000|000
^ כללי בארץ - ללא מניות -0.01 4.27 109|133|000
^ עד 10% מניות -0.01 4.42 109|134|000
^ עד 20% מניות 0.02 5.36 109|135|000
^ עד 30% מניות 0.01 5.96 109|136|000
^ מעל 30% מניות -0.02 6.03 109|137|000
+ אג"ח בארץ - חברות והמרה 0 4.85 104|000|000
^ אג בארץ חברות והמרה סיכון גבוה 0 5.2 104|105|000
^ אג"ח תל בונד צמוד מדד -0.05 5.47 104|106|000
^ אג"ח תל בונד שקלי 0.09 7.11 104|107|000
^ אג"ח בארץ חברות והמרה אחר -0.01 4.22 104|108|000
^ אג"ח בארץ תל בונד אחד -0.01 5.84 104|123|000
+ אג"ח בארץ - מדינה 0.01 2.99 009|000|000
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 0-2 -0.02 1.63 009|031|074
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 2-4 -0.02 1.58 009|031|075
^ אג"ח מדינה צמודי מדד +4 0.04 3.7 009|031|076
^ אג"ח מדינה צמודי מדד אחר -0.01 2 009|031|077
^ אג"ח מדינה כללי ללא מניות 0.01 3.03 009|144|000
^ אג"ח מדינה כללי עד 10% מניות 0.02 3.15 009|145|000
^ אג"ח מדינה כללי חשיפה מרבית מעל 10% מניות 0.02 3.79 009|146|000
+ אג"ח בארץ- שקליות 0.04 2.94 008|000|000
^ שקליות לטווח קצר 0-1 0.01 0.23 008|029|087
^ שקליות לטווח בינוני 1-2 0.03 1.27 008|029|091
^ שקליות לטווח ארוך +2 0.06 5.15 008|029|092
^ שקליות בלבד אחר 0.04 3.41 008|029|093
^ אג"ח שקליות כללי ללא מניות 0.03 2.97 008|141|000
^ אג"ח שקליות כללי עד 10% 0.04 2.12 008|142|000
^ אג"ח בארץ מרבית מעל 10% מניות 0.03 3.05 008|143|000
+ מניות בארץ 0.06 9.93 002|000|000
^ ת"א 35 0.4 1.43 002|017|046
^ ת"א 125 0.24 6.96 002|017|047
^ ת"א 90 0.28 16.96 002|017|048
^ יתר -0.4 2.97 002|017|049
^ מדד מניות בארץ אחר 0.25 10.07 002|017|084
^ מניות נדל"ן בארץ -0.37 14.67 002|018|050
^ מניות ענפים אחרים בארץ 0.14 8.76 002|018|052
^ מניות אנרגיה וקומודיטיס -0.48 -11.24 002|018|103
^ מניות כללי בארץ 0.06 11.59 002|019|000
+ קרן כספית 0.01 -0.76 007|000|000
^ כספית שקלית 0 0.09 007|026|000
^ כספית דולר 0.09 -7.01 007|027|070
^ כספית - נקובת מט"ח 0.09 -6.67 007|027|132
+ מניות בחו"ל 0.4 14.95 003|000|000
^ מניות שווקים מתעוררים 0.42 17.16 003|021|060
^ מניות חו"ל גאוגרפי אחר -0.42 003|021|061
^ מניות אסיה 0.76 24 003|021|100
^ מניות סין 1.07 16.23 003|021|101
^ ארה"ב חשופת מט"ח 0.49 11.44 003|021|124
^ ארה"ב מוגנת מט"ח 0.46 20 003|021|125
^ ארה"ב נקובת מט"ח 0.45 10.43 003|021|126
^ אירופה חשופת מט"ח -0.09 19.9 003|021|127
^ אירופה מוגנת מט"ח 0.02 16.57 003|021|128
^ מניות בחו"ל אנרגיה וקומודיטיס -1.06 -4.48 003|022|064
^ מניות ענפים אחרים בחו"ל 0.73 13.98 003|022|090
^ כללי בחו"ל - חשופת מט"ח 0.47 11.43 003|023|129
^ כללי בחו"ל - מוגנת מט"ח 0.38 13.79 003|023|130
^ כללי בחו"ל - נקובת מט"ח 0.25 11.06 003|023|131
+ אג"ח בחו"ל -0.01 -0.86 011|000|000
^ אג"ח דולר בחו"ל 0.05 -4.2 011|040|000
^ אג"ח אירו בחו"ל -0.2 5.18 011|041|000
^ אג"ח חשופת מט"ח 0 -3.46 011|138|000
^ אג"ח מוגנת מט"ח -0.07 3.1 011|139|000
^ אג"ח נקובת מט"ח 0.06 -3.81 011|140|000
גמישות 0.08 8.3 001|000|000
+ ממונפות ואסטרטגיות 0.47 16.77 006|000|000
^ ממונפות בסיכון גבוה 0.66 20.24 006|025|000
^ ממונפות אחר -0.07 5.84 006|096|000
+ אגד קרנות -0.01 -0.87 121|000|000
^ אגד ישראלי אג"ח 0 3.33 121|110|112
^ אגד חוץ אג"ח -0.02 -3.74 121|114|116
^ אגד חוץ כללי 0 121|114|117
חו"ל כללי -0.07 -1.23 102|000|000
+ אג"ח בארץ - מט"ח 0.09 -9.71 118|000|000
^ אג"ח בארץ מט"ח דולר מקומי 0.09 -9.71 118|119|000
+ לתושבי חוץ בלבד 0.43 11.94 013|000|000
^ תושבי חוץ מניות 0.43 11.94 013|043|000
קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF אגח מדינה+10% 105.69 105.69 -0.09 5119623
MTF סולידית 5/95 98.89 98.89 0 5119789
אדמונד דה רוטשילד מדינה + 10% 144.26 144.26 0.02 5104955
אושן אגח ממשלתי + 10% מניות 105.93 105.93 -0.02 5120043
איביאי מדינה + 10% 128.66 128.66 0.02 5114632
איביאי סל ממשלתי מאוזן + 10% מגודרת מטח 106.38 106.38 0.04 5119714
איילון אגח מדינה ועולמי + 10% חול 141.66 141.66 0 5106778
איילון מדינה פרימיום פלוס 135.04 135.04 0.02 5103809
אילים חסכון מדינה עד שנתיים + 5% 198.11 198.12 0.04 5126651
אילים תיק אגח + 10% 173.96 173.97 0.07 5105382
אלומות אגח פלוס 105.08 105.08 0.04 5123195
אלומות חסכון מדינה + 10% 173.57 173.57 0.04 5106240
אלטשולר שחם אגח מדינה +% 10 169.49 169.49 0.02 5107800
אניגמה 5-95 103.13 103.13 0.05 5121876
אנליסט אגח מדינה + 10% 987.49 987.49 0.01 5120910
אפסילון אגח מדינה + 10% 112.29 112.29 -0.03 5116553
אפסילון עוקבת תיק 1 בנק דיסקונט 125.58 125.58 0 5108345
ברק אגח מדינה + 10% 102.21 102.21 0.06 5123856
הראל 5/95 120.89 120.89 0 5115977
הראל מדינה + 10% 120.97 120.97 -0.06 5115910
הראל מחקה מדדי מדינה + 10% 105.43 105.43 0.07 5119763
הראל ניהול שמרני + 10% 110.05 110.05 0.02 5113105
הראל פיא נכסים סולידיים 124.19 124.19 -0.01 5111992
ילין לפידות מדינה + 10% 124.33 124.33 0.04 5115787
ילין לפידות עוקבת תיק 1 בנק דיסקונט 106.4 106.4 -0.01 5119060
ילין לפידות תיק אגח + 10% 100.07 100.07 0.06 5125448
מגדל אגח ומניות עד 10% 4638.41 4638.53 0.02 5131057
מגדל אגח מדינה + 10% 117.13 117.13 0.03 5113683
מגדל עוקבת תיק 1 בנק דיסקונט 142.91 142.91 0.01 5103957
מודלים אגח מדינה + 10% 99.31 99.31 0 5123682
מור מדינה מנוהלת + 10% 110.08 110.08 0.01 5119078
מור עוקבת תיק 1 בנק דיסקונט 100 100 0 5125885
מיטב חושן 149.17 149.17 0.03 5107651
מיטב חסכון עד שנתיים + 5% 175.1 175.1 0.01 5100052
מיטב מדינה מנוהלת + 10% 106.85 106.85 0.02 5120308
מיטב מדינה פלוס 100.06 100.06 0 5121496
מיטב עוקבת תיק מספר 1 בנק דיסקונט 5126008
סיגמא אגח מדינה + 10% 104.75 104.75 0.04 5123237
פסגות אגח ישראל פלוס 120.6 120.6 -0.03 5109996
פסגות אגח מדינה + 10% 124.64 124.64 0.03 5112081
פסגות סולידית 92.47 92.47 -0.05 5100839
פסגות עוקבת תק 1 בנק דיסקונט 123.45 123.45 0 5113261
קסם אקסלנס 5-95 103.26 103.26 0.03 5114558